Guia creda els alumnes sords al cm i cs curs 11 12

7,428 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,428
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,296
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guia creda els alumnes sords al cm i cs curs 11 12

 1. 1. Els alumnes amb sordesaa l’EscolaCicle Mig i Superior d’Educació Primària
 2. 2. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 2Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius. CREDA Jordi PerellóC/Francesc Izard, 15. Sabadell Tl. 93.723.33.13 Fax 93.723.61.93 a8900289@xtec.cathttp://www.xtec.cat/08900289© 2012
 3. 3. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 3Índex1. Presentació__________________________________________________ pàg. 52. Introducció__________________________________________________ pàg. 73. L’audició____________________________________________________ pàg. 9a. Tipus de pèrdues auditives ______________________________ pàg. 10b. Interpretació de l’audiograma ____________________________ pàg. 11c. Pròtesis auditives _____________________________________ pàg. 144. Implicacions de la sordesa ____________________________________ pàg. 235. Orientacions i estratègies per a l’atenció dels alumnes sords _________ pàg. 256. Orientacions metodològiques __________________________________ pàg. 297. Referències bibliogràfiques_____________________________________ pàg. 33
 4. 4. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 4
 5. 5. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 5PresentacióL’equip de professionals del nostre CREDA (logopedes, psicopedagogues iaudioprotesista) realitzem l’atenció dels infants amb sordesa al llarg de total’escolaritat (de 3 a 20 anys) conjuntament amb la família i l’entorn escolar del nen.Per aquest motiu, considerem molt necessari que els adults amb qui l’alumne/a esrelaciona disposin de tota la informació que els permeti oferir uns entorns naturalsestimuladors per a la comunicació i el desenvolupament del llenguatge.La finalitat d’aquestes etapes és contribuir al desenvolupament global de l’alumne ique aquest li permeti accedir al llenguatge i als aprenentatges bàsics. Quan aquestdesenvolupament es troba alterat per una sordesa, és important disposar de lainformació necessària per a oferir-li una adequada resposta educativa.Si considerem el llenguatge com l’eina que les persones utilitzem per a lacomunicació, el pensament i l’accés als aprenentatges, la detecció i una intervencióadequada són factors determinants per una correcta evolució cognitiva, social iemocional.Aquest dossier proporciona informació sobre aspectes audiològics i protètics, aspectesvinculats amb la comunicació i l’estimulació del llenguatge, així com suggerimentssobre estratègies i propostes d’activitats per a realitzar a l’aula. Tanmateix, afegim unannex amb uns signes d’alerta per a la detecció de pèrdues auditives a l’escola.Desitgem que aquest document esdevingui una eina útil i pràctica per als professionalsque gaudeixen del treball amb alumnes amb sordesa.Finalment, volem agrair els suggeriments, així com la disponibilitat i col—laboració deles famílies i professionals de les escoles que han participat en l’elaboració d’aquestdocument.MOLTES GRÀCIES!Equip de professionals del CREDA Jordi Perelló.Sabadell1
 6. 6. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 6
 7. 7. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 7IntroduccióL’audició és un sistema de recepció d’informació obert permanentment, defuncionament automàtic i que no requereix de cap acció específica per activar-lo.Actualment, mitjançant les tècniques de cribratge auditiu es poden detectar lessordeses al néixer i confirmar el seu diagnòstic al llarg dels primers mesos de vida.Això permet realitzar un treball d’estimulació auditiva de forma precoç.Els avenços tecnològics han permès disposar d’eines protètiques compensatòries,audiòfons digitals i implants coclears, que permeten un accés a la informació auditiva.Malgrat això, requereixen d’un treball intens d’habilitació auditiva, doncs les pròtesisno restauren una audició normal.Una sordesa provoca una alteració en la detecció, percepció i integració de lainformació auditiva, ja sigui dels sons i sorolls de l’entorn com dels estímuls verbals.Un alumne amb sordesa necessita més volum per sentir allò que nosaltres detectemamb menys intensitat.Les pròtesis auditives compensen la manca d’intensitat, però no la qualitat a l’horad’entendre la parla. Les persones amb sordesa reben l’estímul sonor de formadistorsionada i incompleta. És a dir, de forma semblant com quan estem intentantsintonitzar un aparell de ràdio, tot cercant l’emissora de música que volem escoltarperò que encara no la sentim prou bé.Sentir és un procés fisiològic, en canvi reconèixer i entendre la parla suposaposar en marxa processos complexos en els quals hi intervenen altres factorscom l’atenció, la intel—ligència, els coneixements previs del contingut del missatge il’idioma que s’utilitza.En les etapes educatives, l’alumne/a amb sordesa rep la informació prioritàriament pelcanal visual i, en funció del grau de desenvolupament del llenguatge, per via auditivai/o llenguatge escrit. Les competències auditives i lingüístiques marcaran el grau dedificultat per accedir als aprenentatges.I, per últim, a més de la sordesa, cal tenir en compte la família, ja que és l’àmbitnatural on es desenvolupa la comunicació i ofereix un entorn d’estimulaciócontinuada. Cada família té el seu procés d’acceptació de la sordesa i una dinàmica defuncionament que cal respectar i orientar a professionals especialitzats si es veunecessari.Conèixer bé l’alumne i adaptar-nos a les seves necessitats seran els ajutsimprescindibles per facilitar-l’hi l’accés al currículum.2
 8. 8. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 8
 9. 9. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 9L’audició: tipus de pèrdues auditives ipròtesis auditivesEntenem per audició la capacitat per percebre ones sonores. Això implica l’existènciad’uns òrgans receptors, d’uns nervis auditius i de centres nerviosos que transformenl’estímul mecànic de les ones en sons.L’oïda és l’òrgan sensorial que capta els estímuls sonors del món que ens envolta, elsamplifica i els transmet a les estructures corticals, on s’interpreten.L’estructura de l’orella s’organitza en tres parts ben diferenciades:- Orella externa (OE)- Orella mitjana (OM)- Orella interna (OI)http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tkPj4IGbmQQOrella Externa(OE)Orella Mitjana(OM)Orella Interna(OI)3
 10. 10. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 10a. Tipus de pèrdua auditiva:• Hipoacúsia transmissiva• Sordesa neurosensorial• Sordesa Mixta (Sordesa neurosensorial + Hipoacúsia transmissiva)HIPOACUSIA TRANSMISSIVAUna hipoacúsia transmissiva provoca una alteració permanent i/o transitòria enl’orella mitjana. Això comporta una disfunció en la tramissió i amplificació sonora al’orella interna. En la majoria dels casos, es degut a la presència de moc a l’orellamitjana (otitis).El metge ORL valorarà, en funció del cas, el tractament més adequat.Moltes d’aquestes pèrdues auditives són transitòries i reincidents en les primeresetapes del desenvolupament dels nens.SORDESA NEUROSENSORIALUna sordesa neurosensorial provoca una alteració en l’orella interna. Això comportauna pèrdua auditiva quantitativa i qualitativa de diferents graus. Per tant, lainformació auditiva arriba de forma diferent, distorsionada i incompleta.Orella mitjanaOrella interna Cèl—lules Cil—liades (Còclea)
 11. 11. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 11b. Interpretació de l’audiogramaPer valorar el grau daudició es realitza una audiometria. Els resultatsdaquesta prova es reflecteixen a laudiograma, un per a lorella dreta i unaltre per a lorella esquerra.Els paràmetres bàsics de laudiograma són: intensitat i freqüència. Laintensitat està situada a l´eix de les coordenades i fa referència al volum. Esmesura en decibels (dB).La freqüència està situada a leix de les abscisses i fa referència a sonsgreus(com el soroll dun timbal), mitjans(com el sorolls de plats de cuina) iaguts (com el soroll dun xiulet). Es mesura en cicles per segon,Hertzs(Hz).
 12. 12. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 12Laudiograma del vostre alumneEl grau de pèrdua auditiva de cada orella es calcula fent la mitjana dels valorsaudiomètrics (en dB) de les freqüències 500, 1000, 2000 i 4000(en Hertz). Aixòsanomena pèrdua HAIC.En aquesta gràfica es representen tant els sons i sorolls de l’entorn com els sons dela parla.http://www.jtc.orggEl valor obtingut de pèrdua auditiva HAIC ens permet classificar la sordesa en:En aquest enllaç trobareu un exemple d’una simulació de com pot sentir una persona amb una pèrduaauditiva:http://www.youtube.com/watch?v=1EJ4g3J6cJM&feature=relatedFreqüència (tons) en cicles per segon (Hz)Nivellauditiu(intensitat)endB
 13. 13. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 13Audiograma que representa una audició normal: Audiograma que representa una sordesamoderada:Entre 0 i 20 dB. Pèrdua auditiva HAIC de 41 a 70 dB.Audiograma que representa una sordesa severa: Audiograma que representa una sordesapregona:Pèrdua auditiva de 71 a 90 dB. Pèrdua auditiva >91 dB.XXXX XSSS SSFreqüència (tons) en cicles per segon (Hz) Freqüència (tons) en cicles per segon (Hz)Freqüència (tons) en cicles per segon (Hz) Freqüència (tons) en cicles per segon (Hz)
 14. 14. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 14c. Pròtesis auditivesc.1. L’ audiòfonUn audiòfon és un conjunt d’elements mecànics, electrònics i electroacústics quecapten i amplifiquen els senyals de la parla i els sons ambientals a un nivell còmode,adaptant-los als diferents tipus i graus de pèrdues auditives per tal de millorar lasensació i la percepció auditives.L’audiòfon és una pròtesi compensatòria, no restaura l’audició normal. Els audiòfonsajuden a sentir més i millor, tot i que no restitueixen l’audició normal.Elements externs d’un audiòfon:http://www.youtube.com/watch?v=a0dSbhK0A-EMicròfon/sPortapilesMotlle-adaptadorTub de connexióInterruptor ON/OFFhttp://www.widex.es
 15. 15. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 15Com funciona un audiòfonEl funcionament bàsic d’un audiòfon consta de diversos passos que es poden resumirde la següent manera:1. El micròfon recull i transforma les ones sonores de l’entorn en senyalselèctrics.2. El senyal elèctric s’envia a un amplificador on s’amplifica, es codifica idigitalitza.3. L’ auricular recull el senyal elèctric amplificat i el converteix un altra vegada ensenyal acústic però de major energia.4. Aquest senyal acústic amplificat s’envia a l’oïda del nen mitjançant el motlle-adaptador.El tub de connexió uneix l’audiòfon i el motlle-adaptador. Cal canviar-loaproximadament cada tres mesos doncs amb el temps es queda rígid i no condueix elso correctament.Tot aquest procés funciona amb l’energia necessària que aporten les bateries opiles. La durada de la pila pot variar segons les hores d’ús i el guany que apliquil’aparell. Tot i això es recomana canviar-la regularment. És convenient disposar depiles de recanvi a l’escola bressol per solucionar situacions d’emergència.Elements interns de l’audiòfon:Micròfon/sAmplificadorAuricularBateria/Pila
 16. 16. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 16Canvi de bateries o piles de l’audiòfon1. Treure l’audiòfon de l’orella delnen/a2. Obrir el porta-piles itreure la pila3. Col—locar una pila nova.Retirar l’engantxina iesperar uns minutsperquè es carregui.
 17. 17. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 17c.2. L’Implant CoclearUn implant coclear és una pròtesi auditiva que requereix d’una intervenció quirúrgica,que realitza el metge ORL mitjançant la inserció d’un faig d’elèctrodes a la còclea queestimulen les terminacions nervioses. Aquests elèctrodes estan connectats a l’exteriormitjançant un transmissor amb un micròfon i un processador de so que es programaper a cada infant.Consta de dos subsistemes, la part interna, implantada mitjançant una intervencióquirúrgica que s’anomena implant coclear i la part externa anomenada processador deparla.Part InternaInformació de com funciona un implant coclear:http://www.youtube.com/watch?v=Poyj7U2wzhQPart Externahttp://www.cochlear.eshttp://www.cochlear.eshttp://www.cochlear.es
 18. 18. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 18Com funciona un Implant CoclearPart externa:- Un micròfon que recull els sons més útils per a la comprensió del llenguatge iels passa al processador.- Un processador que selecciona i processa els sons en senyals digitals i s’enviaa la part interna mitjançant la bobina.- Un transmissor o bobina transmissora que permet comunicar les partsexternes amb les internes, mitjançant acoblament inductiu.- Bateries per alimentar tot el sistema de l’IC.Part interna:- L’estimulador-receptor converteix la informació digital en senyals elèctrics iels envia al faig d’elèctrodes.- Faig d’elèctrodes està insertat a la còclea i s’activa amb la informació quetransmet el processador de parla. Els senyals elèctrics que es generen a lacòclea estimulen el nervi auditiu i envien la informació a les àrees auditives ons’interpreta com a so.Part externa Part internaMmmmm1.Bobina2. Processador de parla3. Portapiles4. Estimulador-receptor5. Faig d’elèctrodes123145http://www.cochlear.es
 19. 19. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 19Precaucions amb l’implant coclearSistemes detectors de metallsEls sistemes de detecció de metalls dels aeroports i els equips anti-robament d’altrescomerços produeixen forts camps electromagnètics. Això pot provocar que el nenexperimenti una sensació sonora distorsionada quan està a prop d’aquests aparells.Tenen una tarja d’identificació de pacient implantat que fa que no hagin de passar peraquests controls, sobretot en aeroports.Telèfons mòbilsAlguns tipus de telèfons mòbils digitals, com els sistemes globals per a comunicacionsmòbils GSM poden interferir en el funcionament del processador de la parla. El nenamb IC pot percebre el so més distorsionat quan està a prop d’un d’aquest aparells.Aquest efecte és temporal i no suposa cap perill.Viatges en avióEl processador de parla s’ha d’apagar en l’enlairament i l’aterratge ja que és undispositiu electrònic que quan està encès el processador transmet ones de radio d’altrafreqüència.HumitatLes parts externes de l’ implant s’han de protegir de la humitat i de l’aigua.Descàrregues electrostàtiques (ESD)
 20. 20. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 20Una descàrrega electrostàtica es produeix quan hi ha poca humitat a l’aire i toquemdeterminats objectes, sobretot metàl—lics. Aquesta petita descàrrega pot esborrar elprograma del processador. Si aquesta electricitat es descarrega mitjançant el coshumà, es pot experimentar una sensació de “pessigolles” a la punta dels dits.Una situació en la qual es poden produir aquestes descàrregues és en els tobogan deplàstic i en les piscines de boles de plàstic. Per tal d’evitar aquestes sensacionsdesagradables, quan es el nen jugui en aquests llocs, és aconsellable retirar tots elselements externs: processador de parla, micròfon i bobina.Cops al cap o traumatismes cranialsUn traumatisme cranial fort dirigit sobre la zona de l’ estimulador-receptor de l’implantcoclear pot produir danys. Es convenient evitar activitats i /o esports que puguinprovocar aquests incidents.Proves de neuroimatgeEls implants coclears tenen imans que serveixen per mantenir en posició eltransmissor. Hi ha implants que se’ls pot retirar l’ iman per realitzar una RessonànciaMagnètica Nuclear, sempre que ho indiqui el metge. En cas que no es pugui treure, elmetge valorarà la realització d’una altra prova.El processador de parla no es pot exposar a temperatures superiors a 50ºC ,ni inferiors a -5ºC.
 21. 21. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 21c.3. Equipament mòbil de Freqüència Modulada (FM)Un equipament mòbil de FM és un sistema de ràdio que envia senyals sonores de d’un emissor(veu del mestre/a) a un receptor col—locat a la pròtesi auditiva de l’alumne (audiòfon i/oimplant coclear). La funció d’aquest sistema és millorar la relació senyal-soroll de l’aula toteliminant el soroll de fons, la reverberació i la distància.Consta de dos elements: emissor o micròfon i receptor.Es necessita un connector que és una peça de plàstic entre el receptor i l’audiòfon del’alumne. En cas d’alumnes que facin servir un implant coclear també es imprescindible unconnector entre el receptor i la pròtesi. Aquest connector es diferent per a cada tipus, model imarca de pròtesi auditiva.Es fa servir un cable d’àudio per connectar l’equip de FM a equips audiovisuals (televisió,reproductors de CD i MP3) i ordinadors amb sortida d’àudio.S’ha d’endollar el cable d’àudio a la sortida d’auriculars de l’equip d’àudio.Emissor omicròfonReceptor
 22. 22. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 22Radi de funcionament:Cal desenrotllar el cable del micròfon per tenir un radi d’acció òptim. En ambients interiors ésd’ aproximadament 10 metres i en exteriors és d’ aproximadament 30 metres.Els equips electrònics d’alta potència, les instal—lacions electròniques grans i lesestructures metàl—liques poden afectar i reduir significativament el radi defuncionament.En aquest enllaç trobareu una situació d’aula ordinària on el professor fa ús d’un equipamentde FM:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ln8NHzVfJkQ
 23. 23. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 23Implicacions de la sordesaEls alumnes amb sordesa són molt diferents entre ells, les seves possibilitatsd’aprenentatge difereixen de forma considerable.Les principals dificultats es centren en:El sord té una capacitat innata per a desenvolupar el llenguatge però dificultats peradquirir el codi lingüístic i, com a conseqüència, manifesta retard en les capacitacionscomunicatives i lingüístiques.Dificultats més freqüents:Estructura sintàctica amb errors en l’ús de paraules funció, en la persona,gènere i nombre, temps verbals...Lèxic inferior a l’edat, dificultat en paraules abstractes, per deduir i relacionarParla poc entenedora amb omissions, substitucions de fonemes, contingutmolt concret.....Comprensió oral i escrita amb dificultats per manca de lèxic, pocacapacitat per relacionar, inferir, predir, tendència a la comprensió literal, poc dominide les estructures sintàctiques més complexes.Dependència, inseguretat, manca d’autonomia, tendència a conductesimitatives, immadures, ingenuïtat.Dificultat en formar la seva pròpia identitat com a sord i acceptació de la sordesa.4D Llenguatge i comunicacióD Desenvolupament personal, cognitiu i emocional
 24. 24. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 24
 25. 25. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 25Orientacions i estratègies per a l’atenciódels alumnes sordsAjudes visuals mitjançant plafons visuals a tots els espais, alarmesd’emergència, timbres d’entrada i sortida...Recursos informàtics que faciliten l’accés ràpid a la informació. Internet,email, tractament de textos..., cal que estiguin a l’abast de l’alumneSubtitulació. Actualment hi ha molta informació televisiva que emet amb aquestsuport.Esforç comunicatiu compartit, adreçar-se amb més freqüència i, per taldestablir una bona sintonia, mirar lalumne sord, sobretot quan sestan fentexplicacions a laula, i adreçar-se amb un estil interactiu obert que permeti ferargumentacions o respostes obertes.Atenció dividida en el temps, la impossibilitat d’escriure i escoltar alhoradificulta l’accés a tota la informació, per tant, cal establir una alternança entrelobservació i lexplicació. Aquestes situacions es donen a laula contínuament:explicació dun conte amb suports gràfics, treball amb lordinador, dictats...Lectura labial per tal de completar la informació auditiva. Per això caldrà vetllarperquè lalumne sord pugui, en tot moment, llegir els llavis de les persones queparlen, tant dels professors com dels companys de laula. Així doncs, haurem devitar,quan parlem, mourens per la classe, escriure a la pissarra, tenir un llapis a la boca,posar la mà davant la boca, girar-nos…evitar totes les interferències visuals quepuguem trobar5Ajudes tècniquesD Estratègies comunicatives
 26. 26. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 26Ubicació a l’espai: L’alumne ha de poder mirar la cara del mestre/a i delscompanys quan parlen. És la condició necessària per possibilitar la lectura labial, i perapreciar l’expressió del rostre i de l’actitud corporal del mestre/a i dels companys.Recursos visuals i gràfics són una estratègia de compensació molt eficaç.Actualment tenim al nostre abast una gran varietat de recursos visuals: imatges, eltext escrit, gràfics, DVDs, blocs, pàgines web, pissarres digitals… Els procediments il’entrada d’informació han de ser el més vivencials i multisensorials possible.Explicitar els objectius d’aprenentatge, els procediments a seguir i les activitats arealitzar de forma escrita i/o el més visual possibleOrganitzar i utilitzar materials que fomentin l’aprenentatge autònom.Conèixer els criteris, els procediments i les eines d’avaluació. Revisar conjuntamentl’avaluació per reconèixer els errors i poder millorar. Potenciar l’autoavaluació.En l’àmbit de la intervenció curricular, serà necessari, en alguns casos, realitzaradaptacions en les diferents àrees que vindran determinades pel domini de la llenguaoral i escrita i per les conseqüències pròpies de la sordesa.Àrea de MatemàtiquesLa principal dificultat d’aquesta àrea no radica en l’aprenentatge de les operacionsmatemàtiques de càlcul. Les dificultats apareixen quan a l’alumne/a de li planteja laresolució de problemes que impliquen la comprensió dels enunciats i del raonamentposterior.Àrea de LlenguaEn aquesta àrea cal distingir entre els continguts curriculars meta-lingüístics(gramàtica) o culturals (literatura) i habilitats lingüístiques (lectura comprensiva,expressió escrita, habilitats orals) on les dificultats dels alumnes amb sordesa sónimportants i permanents. (Montfort, 2004)D Estratègies d’aprenentatge
 27. 27. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 27Àrea de Coneixement del MediLes dificultats que l’alumne sord es troba en aquesta àrea són de tipus verbal iinformatiu, doncs tene relació amb la complexitat de les estructures verbals i escrites.De vegades poden estar limitades pel seu baix nivell de vocabulari i/o pobresad’estructures morfosintàctiques.Àrea de Llengua EstrangeraEls alumnes amb un bon rendiment auditiu tindran una menor dificultat en aquestaàrea.Les activitats de listening suposen, sovint, un inconvenient donat que no poden ferlectura labial. Els alumnes que disposen d’un equipament mòbil de FM els hi és degran utilitat en aquesta situació.En Batxillerat es pot tramitar l’exempció total o parcial d’aquesta àrea.Àrea de MúsicaPoden presentar limitacions en funció del rendiment protètic auditiu de cada alumne.Majoritàriament segueixen aquesta àrea sense grans dificultats.
 28. 28. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 28
 29. 29. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 29Orientacions metodològiquesAmb l’aplicació de diverses orientacions metodològiques podem millorar significativamentl’accés a la informació de l’alumne amb sordesa.1. Ubicar adequadament el nen/a amb sordesa per tal d’assegurar la seva atenció ique li arribi el so. Parlar mirant l’alumne, tot vetllant per una bona il—luminació.Vigilar la distància entre el nen sord i la font sonora.Mentre que les persones oients a mida que es distancien de la font sonora senten el soamb una intensitat més baixa, en els alumnes amb sordesa aquesta distància pot provocarno sentir-hi.2. Intentar reduir al màxim els sorolls ambientals o bé fer ús de recursos tècnics, tals comun equipament mòbil de FM.6
 30. 30. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 303. Assegurar-se del bon funcionament de les pròtesis en cas d’observar respostesauditives i lingüístiques poc habituals. Així com disposar de piles de recanvi per sis’esgoten al llarg de la jornada escolar.4. Parlar més a poc a poc, sense segmentar les paraules, amb un to i ritme normal iuna articulació clara.5. Acompanyar les explicacions orals amb suports visuals.6. Considerar l’atenció dividida: El nen no pot mirar al mateix temps allò quel’adult està dient i allò que està fent. S’ha d’alternar l’observació del recursvisual i l’explicació oral.El mantenir una atenció dividida sostinguda pot ser motiu perquè l’alumne amb sordesaes cansi abans i deixi de seguir l’activitat que estava fent. Necessitarà que l’adultrecondueixi aquesta atenció més sovint.
 31. 31. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 317. Utilitzar un llenguatge oral senzill, adaptat al nivell de comprensió del nenamb sordesa: vocabulari proper i estructura sintàctica senzilla.8. Assegurar que el nen amb sordesa comprengui les rutines i activitats del’aula, fent explicacions individualitzades, donant models del que es demana icomprovant després que això s’ha entès. Els alumnes amb sordesa són bons imitadors.9. Anticipar les activitats que es faran a la classe i en altres entorns.10. Anticipar el vocabulari nou d’un tema i les idees bàsiques.11. Adaptar els textos de les diferents matèries utilitzant un llenguatge senzilli fer ús de sinònims si cal per a facilitar la comprensió.12. Oferir la informació de forma lineal i ordenada assegurant lacomprensió de les consignes que es donen. Procurar no donar informacióimportant en els moments informals d’inici o finals de classes.13. Els companys de l’alumne sords han d’estar informats de lesimplicacions i estratègies que comporta la pèrdua auditiva.En aquest enllaç trobareu exemples pràctics de situacions i orientacionsmetodològiques anteriorment esmentades:http://www.youtube.com/watch?v=BvutvFjROZc&feature=relatedDavant d’activitats noves, quel’alumne no coneix i que passaran enel futur, com poden ser: anard’excursió, celebració de festes,controls, visites culturals etc... calanticipar-les amb suport visual i elmateix dia de l’activitat situar-les dinsde la seqüència del dia.
 32. 32. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 32
 33. 33. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 33Referències bibliogràfiquesCecilia Tejedor ,A (2004). Aprendiendo a oír (Manual práctico de educación para adaptaciónde prótesis e implantes cocleares). Madrid, CEPE.Departament d’Educació (2006). Guia per a famílies d’infants amb sordesa o ceguesa.FIAPAS (2007). Dossier divulgativo para familias con hijos/as con discapacidad auditiva.Información bàsica. Madrid: Confederación Española de Familias de Personas Sordas.FIAPAS (2004). Manual básico de formación especializada sobre discapacidad auditiva. Madrid,FIAPAS.Manrique, M. y Huarte A.(2002). Implantes Cocleares. Barcelona, Masson.Silvestre, N. et al.(2002). L’alumnat sord a les etapes infantil i primària. Criteris i exemplesd’intervenció educativa. Bellaterra, UAB.Referències electròniquesFuncionament del sistema auditiu:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tkPj4IGbmQQFuncionament d’un audiòfon:http://www.youtube.com/watch?v=a0dSbhK0A-EFuncionament d’un implant coclear (IC):http://www.youtube.com/watch?v=Poyj7U2wzhQSimulació pèrdua auditiva:http://www.youtube.com/watch?v=1EJ4g3J6cJM&feature=relatedFuncionament equipament mòbil de freqüència modulada (FM):http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ln8NHzVfJkQSituacions i orientacions metodològiques:http://www.youtube.com/watch?v=BvutvFjROZc&feature=relatedTinc un/a alumne/a sord a l’aula:http://www.xtec.cat/~cllombar/7
 34. 34. Els alumnes amb sordesa a l’escola. Cicle Mig i Superior d’EP. CREDA Jordi Perelló 34

×