Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Imagenes

2,541 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Imagenes

 1. 1. El ecositema TEMA 1
 2. 2. <ul><li>Un ecosistema és el conjunt format per un espai determinat i tots els éssers vius que l’habiten. </li></ul><ul><li>Un ecosistema pot ser molt menut com un toll o molt gran com: la selva de l’Amazones. </li></ul>Que es un ecosistema
 3. 3. <ul><li>Els ecosistemes estan formats per dos tipus de components. </li></ul><ul><li>Els éssers vius: El conjunt de totes les plantes forma la flora del ecosistema , i el conjunt de tots els animals forma la fauna. </li></ul><ul><li>El medi físic: Está format per tot el que influeix sobre els éssers vius. Com el sòl, el clima, l’aigua, la llum… </li></ul>Els components d'un ecosistema
 4. 4. <ul><li>El medi físic y els éssers vius estan relacionats:el medi físic influeix sobre els éssers vius que l’habiten,mentre que els éssers vius poden modificar el medi físic. </li></ul>Les relacions entre els éssers vius y el medi físic.
 5. 5. <ul><li>A la terra hi ha nombrosos ecosistemes. </li></ul><ul><li>Boscos: els arbres, que proporcionen aliment i recer a molts animals. </li></ul><ul><li>Praderies:viuen animals grans com:zebres, gaseles, antilops… </li></ul><ul><li>Deserts: la pluja hi és molt escassa, per aixo hi ha poca vegetació i fauna. </li></ul><ul><li>D’aigua dolçs: són els que formen als rius i als llacs. </li></ul><ul><li>D’aigua salada: sòn els ecosistemes que es troben al mar. </li></ul>Tipus d'ecosistemes
 6. 6. <ul><li>Els ecosistemes dels éssers vius son: </li></ul><ul><li>Productors:són els que fabriquen el seu aliment. </li></ul><ul><li>Consumidors primaris:són els animals que s’alimenten dels productors. </li></ul><ul><li>Consumidors secundaris:són els animals que s’alimenten dels consumidors primaris. </li></ul><ul><li>Descomponedors:són els essers vius que s’alimenten de les restes d’altres éssers vius. </li></ul>Els éssers vius i l'alimentaciò
 7. 7. <ul><li>Una cadena alimentària és una representació de les relacions que s’estableixen entre distints éssers vius perqué els uns s’alimenten dels altres. </li></ul>les cadenes alimentàries.
 8. 8. <ul><li>Entre els éssers vius d’un ecosistema s’estableixen altres relacions. </li></ul><ul><li>Parasitisme:es dóna quan un ésser viu,el paràsit,es beneficia d’un altre,l’hoste,que en resulta perjudicat. </li></ul><ul><li>Mutualisme:es dóna quan els éssers vius es relacionen resulten beneficiats. </li></ul><ul><li>Competència:es presenta quan dues o més especies necessiten el mateix recurs,com tot ser l’aliment,el refugi,la llum… </li></ul>ALTRES RELACIONS
 9. 9. <ul><li>El medi ambient d’un ésser viu està format per tot allò que l’afecta,es a dir, el medi fisic en qué viu i els altres ésser vius amb qué es relaciona. </li></ul>QUÈ ÉS EL MEDI AMBIENT.
 10. 10. <ul><li>L’aire es contamina,fonamentalment,pels fums que produeixen en la crema de combustibles com el petroli o el carbó. </li></ul><ul><li>El sòl es contamina quan s’hi aboquen substàncies per judicals.En la agricultura es fan servir plaguicides que despres es queden al sòl. </li></ul><ul><li>L’aigua dels rius i del mar s’ha utilizat ben sovint con un femer,i s’hi ha vessat les substancies de rebuig que es produeixen a les ciutats i les industries. </li></ul>la contaminació
 11. 11. <ul><li>La temperatura de la terra és adequada per a la vida gràcies al fet que el diòxid de carboni de l’atmosfera actua com si fóra una manta i conserva el calor.És una cosa semblant al que passa als hivernacles:el vidre fa que no se n’escape el calor.Per això,es diu que el diòxid de carboni causa un “efecte d’hivernacle”. </li></ul>EL CALFAMENT GLOBAL
 12. 12. <ul><li>La desaparició d’una espècie es una gran pèrdua,ja que mai més es torna a recuperar;però,a més a més,planteja altres problemes.Tota espècie pertany a una cadena alimentària.Si desapareix,s’altera la cadena i,com a conseqüència,poden desaparéixer altres espècie. </li></ul>L'EXTINCIÓ DE LES ESPÈCIES
 13. 13. <ul><li>A mitjan segle XX,algunes persones van començar a adonar-se que el medi ambient s’estava deteriorant ràpidament:cada vegada quedaven menys zones salvatges al planeta i nombroses especies d’éssers vius corrien el risc de desaparéixer. </li></ul>LA CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA
 14. 14. <ul><li>Els espais protegits són llocs que tenen un interés especial pel paisatge,la vegetació o la fauna i que es protegeixen per conservar aquests valors.Hi ha diversos tipus d’espais protegits.Alguns els declara el govern de l’estat;altres,el govern de la comunitat autònoma;i altres,els ajuntaments. </li></ul>ELS ESPAIS PROTEGISTS
 15. 15. <ul><li>Les espècies d’animals i plantes que es troben amenaçades són protegits per envitar-ne l’extinció.Quan una espècie animal està protegida ,se’n prohibeix la caça.Però no n’hi ha prou amb aixo.Tabè cal protegir els llocs on viu,cal evitar molestar-la mentre cria,etc… </li></ul>LES ESPÈCIES PROTEGIDES.
 16. 16. <ul><li>Per a reduir la contaminació cal aplicar mesures en difentes ambits. </li></ul><ul><li>En l’ambit personal:Hem de separar els residus,evitar llançar-los al vàter i estalviar energia,entre altres accions. </li></ul><ul><li>En l’ambit nacional:Cada país elabora unes lleis pròpies,que obliguen a depurar l’aigua bruta que es produeix a les ciutats i a les indústries,a controlar els fums que es generen a les indústries,etc… </li></ul><ul><li>En l’ambit internacional:S’han establit diversos tractats internacionals. </li></ul>LA LLUITA CONTRA LA CONTAMINACIÓ

×