Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Roland Barthes

1,693 views

Published on

Ролан Барт

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Roland Barthes

 1. 1. Ролан Барт Мария Гуленова
 2. 2. Биография / Биографични бележки
 3. 3. Ролан Барт (12 ноември 1915 г.- 25 март 1980 г.) <ul><li>Атанасов, Стоян. Моят професор Ролан Барт. - http://www.slovo.bg/old/litforum/124/satanasov.htm , Литературен форум, Брой 24 (465), 19.06. - 25.06.2001 г. </li></ul><ul><li>Ролан Барт. - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82 </li></ul>
 4. 4. Ролан Барт . - http://www.knigite.com/catalog/authors/%D0%A0/2/
 5. 5. Книги
 6. 6. AGATA – A Publishers
 7. 7. Ролан Барт за Ролан Барт <ul><li>За първи път на български език прочутата автобиография на един от големите европейски учени интелектуалци на XX век Ролан Барт – литературовед и семиотик, един от най-известните представители на френския структурализъм. Изключително емоционален и блестящ постмодерен текст под формата на фрагменти, на който читателят може да се наслаждава като на роман. </li></ul>
 8. 8. Елипсите на Ролан Барт . - http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2074§ionid=19&id=0005002 <ul><li>&quot;Някакъв човек го пита: &quot;Вие пишете, че писането минава през тялото: можете ли да изясните мисълта си?&quot; В този момент той открива до каква степен подобни, напълно ясни за него изказвания, за мнозина си остават неясни. При това изразът не е безсмислен, а само елиптичен&quot;, отбелязва Ролан Барт в &quot;Ролан Барт за Ролан Барт&quot; (изд. &quot;Агата-А&quot;). Това са неговите фрагменти, обикновено ги подхваща в трето лице - питаният от цитата е той самият. Фрагменти като фрагменти, класика на жанра, но по-елиптични. Барт обхожда себе си, ала за свикналия да чете в права линия, или в кръг е неясен. Затова е разделението на четенето, както е при разделението на труда. Има си читатели за всичко... &quot;Как да направя така, че всеки от тези фрагменти да не бъде нищо повече от един симптом? - Много лесно: отпуснете му края, дайте заден ход&quot;. Ха сега де - навярно пак по елипсата. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Преведоха фрагментите на Ролан Барт. - http:// paper.standartnews.com/bg/article.php?d =&article=6857 , 13 януари 2006 </li></ul><ul><li>Преглед на издание Ролан Барт за Ролан Барт. - http://www.booksinprint.bg/Publication/Details/78dde9ed-6cc5-414d-8c08-e379954d6f7b </li></ul><ul><li>Ролан Барт за Ролан Барт. - http://www.agata-a.com/index.php?page=catalogue&sid=10&bid=31 </li></ul><ul><li>Ролан Барт за Ролан Барт. - http://www.capital.bg/vestnikut/kapital_light/subitiia/2006/01/14/201105_rolan_bart_za_rolan_bart/ , 14 януари 2006 </li></ul>
 10. 10. CAMERA LUCIDA <ul><li>CAMERA LUCIDA е последната книга на известния френски структуралист Ролан Барт (1915-1980). И като всяко последно нещо, тя е може би &quot;най-човешкото&quot; писание на &quot;големия&quot; Барт. Току-що преживял смъртта на майка си, Барт се опитва да възвърне образа й, разглеждайки семейните снимки. И го намира в една снимка на майка му като дете - нарича я Снимката от зимната градина. </li></ul>
 11. 11. Ролан Барт, &quot;Camera lucida. Записки за фотографията”, изд. Агата-А”, С., 2001. Превод от френски Тереза Михайлова; под общата редакция на Красимир Мирчев . – http://www.angelfire.com/ar/artforum/af42/af42-4.htm <ul><li>Последната книга на Ролан Барт излиза на български 21 години след неговата нелепа смърт в перфектна полиграфическа одежда на &quot;Агата-А”. В случая хуманитаристът изгражда критическите си епистеми в жанра на палинодията; чрез своята &quot;фотографология” той търси диферанса между субективността и науката, като налага персонализма във фотографията като практика на &quot;абсолютната частност”. Тази изключително лична книга не запълва просто една културологична ниша в търсенията на автора; писана в края на 70-те години, когато визиите на постмодернизма се &quot;заиграха” вповече, тя се опитва ни върне към тайнството да &quot;видим” &quot;любимите покойници” от собствената ни биография като конститутивни наративи на желанието. Може би затова &quot;мекият” структуралист Барт отстъпва пред предвечните въпроси на Битието и сваля интелектуалните маски, за да блесне пред нас Човека... &quot;Camera lucida” – &quot;записки за фотографията”, писани преди смъртта. </li></ul>
 12. 12. Ролан Барт за Фотографията с главна буква . - http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=1494§ionid=6&id=00002 <ul><li>&quot;Всеки път, когато четях нещо за Фотографията, си мислех за някоя от моите обичани снимки и се ядосвах&quot;, откровеничи Ролан Барт в &quot;CAMERA LUСIDA. Записка за фотографията&quot; (изд. &quot;Агата А&quot;). В самия край на живота си той се е посветил на изкуството, което навсякъде в книгата е изписал с голямо &quot;Ф&quot;. &quot;Ще се опитам, изхождайки от няколко индивидуални порива, да формулирам основната черта, онова универсално, без което не би имало Фотография&quot; - Барт не е употребявал фотоапарат и няма отношение към техниката. В книгата той разглежда снимки - стари и нови, със своите очи - с невъзможната си култура и с невъзможната си чувствителност. Малко зор се иска от неизкушения от семиотиката читател, само няколко страници, колкото да нагази в понятията... Нашият издател е похарчил своето невъзможно за книгата - с оформлението й. И е умножил удоволствието. </li></ul>
 13. 13. Дневник на скръбта <ul><li>През последните десет години в България бяха издадени повечето от основните произведения на Ролан Барт – жалони в семиотиката на XX век. Но този непубликуван досега текст (издаден от SEUIL на базата на архива на IMEC за първи път през февруари 2009 г.) се оказва основополагащ за разбирането на Ролан Барт, на развитието във времето на неговите идеи, неговата теория и философия. Написан като дневник във вид на кратки фрагменти (типично за Барт), той надхвърля житейския опит на отделната личност, за да се докосне до универсалното. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Бодаков, Марин. Зимната градина на Ролан Барт. - http://www.kultura.bg/bg/article/view/17370 , Култура - Брой 30 (2603), 10 септември 2010 </li></ul><ul><li>Дневник на скръбта от Ролан Барт :: Book-Log. - http://book-log.net/books/profile/3910/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B1%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82 </li></ul><ul><li>Н епознатият Барт в &quot;Дневник на скръбта&quot;. - http://news.ibox.bg/news/id_1971885835 , 31 юли 2010 </li></ul><ul><li>Ролан Барт оставил скръбен шедьовър. - http:// paper.standartnews.com/bg/article.php?article =337030 , 20 август 2010 </li></ul>
 15. 15. Системата на модата <ul><li>Една изненадваща среща – на фриволната мода и на науката за знака – и един различен поглед на Ролан Барт върху модата като феномен в “цивилизацията на знаците”, като затворена в себе си смислова система, управлявана от строго определени правила. Пред читателя дефилира не претенциозният публичен образ на модата, а нейният културализиран смисъл. Отдавна превърнала се в класика, Системата на Модата е образцов текст за амбициозния жанр на приложната семиология. </li></ul>
 16. 16. Ролан Барт . - http:// www.colibri.bg/resultsa.php?author =14
 17. 17. Ролан Барт - Нулева степен на почерка / Митологии . - http:// www.colibri.bg/resultsb.php?book =32 <ul><li>Настоящето издание включва двете основни публикации на ранния Ролан Барт - Нулева степен на почерка и Митологии, като между двата текста съществува дълбоко родство. Литературата, предмет на Нулева степен, и масовата култура, анализирана в Митологии, интересуват Барт преди всичко като емблеми. </li></ul>
 18. 18. Изток-Запад <ul><li>От 1977 г. Фрагментите на любовния дискурс продължава да бъде най-четената книга на известния френски семиолог, критик, философ РОЛАН БАРТ (1915-1980). Навярно защото в тази книга-портрет, чиито епизоди изпълват чистото Да! на най-неотменното жизнено чувство - любовта, читателят вижда и чува себе си, вижда и чува влюбения. </li></ul>
 19. 19. Лик <ul><li>Ролан Барт (1915-1980) е един от най-изтъкнатите представители на Парижката школа, Литературен и социален критик, семиотичните му трудове превръщат структурализма в едно от водещите интелектуални течения на XX век. Главният тезис на този яростен противник на буржоазното мислене и научните догми е, че отделният автор е мъртъв, читателят не опознава повече самите текстове, а нещо от себе си в тях. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Под общото заглавие Подготовката на романа излизат двата последни лекционни курса на Ролан Барт в Колеж дьо Франс, организирани в диптих: </li></ul><ul><li>Подготовката на романа I, от живота към творбата ; </li></ul><ul><li>Подготовката на романа II, творбата като воля . </li></ul>
 21. 21. <ul><li>&quot;Много от тези слушатели, разказвайки за лекциите му, за тълпата посетители, за местата, заети с щурм още при отварянето на вратите, подчертават изобретателността на Барт, способността му да импровизира, Малко от тях си спомнят да е чел ръкопис.&quot; </li></ul><ul><li>Натали Леже </li></ul><ul><li>&quot; У мен иска да говори интимното, именно то иска да изкрещи срещу Обобщаването, срещу науката.&quot; </li></ul><ul><li>Ролан Барт </li></ul>
 22. 22. Ролан Барт - нови издания . - http://knizhen-pazar.net/index.php?search =%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82&searchin=name
 23. 23. Хралупа <ul><li>Разделението на езиците, Ролан Барт, София 1995 г . - Hralupa.Com. - http://www.hralupa.com/index.php?act=viewProd&productId=18414 </li></ul>
 24. 24. Е-издания
 25. 25. Ролан Барт . - http:// www.olekkk.com/index.php?option = com_content&view = category&id =78:roland-barthes&Itemid=68&layout=default
 26. 26. Ролан Барт - Смъртта на автора . - http://znanieto.net/virtuemart/details/2103/81/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82---%D0%A1%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
 27. 27. „ Чужденецът&quot;: Слънчев роман*
 28. 28. <ul><li>Барт, Ролан. Елементи на семиологията. - http://semkata.net/?cat=14 </li></ul><ul><li>Барт, Ролан. Смъртта на Автора. - http:// www.litclub.bg/library/kritika/bart/dead.html , 25 юни 2003 </li></ul><ul><li>Ролан Барт — (Автори) — Моята библиотека. - http://sersemi.com/BOOKS//author/rolan_bart.html </li></ul><ul><li>Ролан Барт — „Чужденецът&quot;: Слънчев роман [0] — Моята библиотека. - http://chitanka.info/text/14666-chuzhdenetsyt_slynchev_roman </li></ul>
 29. 29. Цитати
 30. 30. Ролан Барт - Твоя кръстопът на надеждите . - http:// www.crossroadbg.com/rolan_bart.html <ul><li>Читателя т - това е човек без история, без биография, без психология, той просто един човек, който намалява заедно всички тези штрихи, които са оформили текста. </li></ul><ul><li>Удоволствието от текста няма идеологически предпочитания. </li></ul><ul><li>Удоволствието от текста - това е праведен бунт срещу изолацията на текста. </li></ul><ul><li>Удоволствието на текста - това е, когато тялото ми започва да следва собствените си мисли, защото тялото ми не е същата мисъл като мен. </li></ul><ul><li>Яснота - двусмислено нещо. Яснота - това е, когато от една страна, да казваш нищо, а от друга - можеш да говориш до безкрай. </li></ul><ul><li>Яснота - това не атрибут на писмото, това е самото писмо. </li></ul><ul><li>Всичко което засяга само езика, - философия, хуманитарни науки, литература - в известен смисъл отново е поставено под въпрос. </li></ul><ul><li>Език ът - същността на литературата, свят където тя живее. </li></ul>
 31. 31. Критика
 32. 32. <ul><li>Григоров, Атанас. Скритото в текста (4, 5, 6). - http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2010/2.10.AG.pdf </li></ul><ul><li>Литература и идеология – Ролан Барт – „Нулевата степен на почерка”. Език и идеология. - http://vivafolk98.blogspot.com/2011/05/blog-post_8995.html </li></ul><ul><li>Медиите и властта » 2.2. Властта в/на медиите: селекция, назоваване, категоризиране. - http://www.mediaelite.org/gl_2_1_p08.htm </li></ul><ul><li>Предизвикателствата на постмодернизма (поредица за семинарите на &quot;Харта”). - http://harta-bg.info/resources/papers/postmodern_thought.pdf http://svejo.net/801720-news-bg-nepoznatiqt-bart-v-dnevnik-na-skrubta- </li></ul><ul><li>Семиотика. - http://www.belb.net/spisanija/ezikov_svjat/tom7-kn2/08_IGNATOV_273-278.pdf </li></ul><ul><li>Стайков, Георги. Текстът има много бащи, творбата е сираче. - http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=117&WorkID=2886&Level=1 </li></ul><ul><li>Христов, Тодор. За Ролан Барт и фотографията. - http://liternet.bg/publish11/t_hristov/bart.htm , 11.07.2004, № 7 (56) </li></ul>
 33. 33. Лекция
 34. 34. Денотация и конотация. Ролан Барт (1915-1980) и понятието &quot;Мит”: Лекция . - http://learn.bg/read/1979/%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%20%281915-1980%29%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%E2%80%9C%D0%9C%D0%B8%D1%82%E2%80%9D
 35. 35. <ul><li>Денотация и конотация. Ролан Барт (1915-1980) и понятието &quot;Мит”: Лекция. - http://prepishi.com/materials/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-29/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.-%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D 0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82-%281915-1980%29-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%E2%80%9C%D0%9C%D0%B8%D1%82%E2%80%9D-178772.html </li></ul><ul><li>Денотация и конотация. Ролан Барт (1915-1980) и понятието &quot;Мит”: Лекция. - http://download.pomagalo.com/476538/denotaciya+i+konotaciya+rolan+bart+1915+1980+i+ponyatieto+mit/ </li></ul>
 36. 36. Форуми
 37. 37. Re: Ролан Барт / Култура и изкуство / Литература . - http:// clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board = literatura&Number =1950397155&page=12&view= collapsed&sb =5
 38. 38. Ролан Барт - ALL.BG Форуми
 39. 39. Други
 40. 40. <ul><li>За вино и кисело мляко. - http://www.vinologika.com/2010/11/%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE/ , 15 ноември 2010 </li></ul><ul><li>За вино и кисело мляко. - http://www.vinologika.com/2010/11/%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE/ , 15 ноември 2010 </li></ul><ul><li>Отказът от идентичностите: Интервю на Ясен Василев с Николай Атанасов. - http://www.public-republic.com/magazine/2009/02/14927.php , 29 февруари 2009 </li></ul><ul><li>Постове за Ролан Барт. - http://topbloglog.com/posts/tag/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%82/ </li></ul><ul><li>Фотокъмюнити.бг. - http://dreamshall.com/photography-bg / , 9 май 2009 </li></ul>
 41. 41. <ul><li>http://media-marketing.ucoz.ru/blog/rolan_bart_12_noemvri_1915_g_25_mart_1980_g/2011-11-12-2272 </li></ul>

×