Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MEERWAARDE PATIENTENORGANISATIESOnder de leden van patiënten- en gehandicapten (p/g) organisaties bestaat grote kennis ove...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

MEERWAARDE_PATIENTENORGANISATIESpap42008[1]

268 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MEERWAARDE_PATIENTENORGANISATIESpap42008[1]

  1. 1. MEERWAARDE PATIENTENORGANISATIESOnder de leden van patiënten- en gehandicapten (p/g) organisaties bestaat grote kennis over degezondheidszorg. Als artsen, zorgverzekeraars en overheid die beter benutten, wordt zorg beter enmisschien ook wel goedkoper. Deze conclusie komt uit drie onderzoeken van het UMC te Utrecht.BelangenbehartigingBijna alle zorgverleners en zorgverzekeraars vinden belangenbehartiging door p/g organisaties heelbelangrijk. Dit geldt vooral voor de behartiging bij het opstellen van professionele standaarden,lobbyen bij de overheid, onderzoek naar vernieuwing van zorg, het bevorderen van bekendheid van deaandoening bij het grote publiek en onderzoek naar nieuwe medicijnen.In diepte interviews met 33 prominente Nederlanders die veel te maken hebben met een of meerdere p/g organisaties bleek dat onder de leden grote stille kennis bestaat die beleidsmakers onvoldoendegebruiken. Er moet bij het bevorderen van zorg veel meer gebruik gemaakt worden van depatiëntdeskundigen. Voor beleidsmakers zou deze kennis een goudmijn kunnen zijn, als deze wordtontgonnen en zichtbaar gemaakt.PatiëntenvoorlichtingVan de 275 geïnterviewde betrokkenen bij p/g organisaties, vindt 85% dat patiëntenvoorlichting leidttot grotere zelfredzaamheid van patiënten en mantelzorgers.Negen op de tien signaleert een betere omgang met de aandoening. Een minderheid vindt dat patiëntendankzij voorlichting gezonder gaan leven. Een derde vindt dat het veelvuldig bezoeken vanverschillende artsen afneemt als patiënten beter zijn geïnformeerd over hun ziekte.LotgenotencontactVrijwel alle geïnterviewden ervaren dat lotgenotencontact het welzijn van patiënten bevordert. Zijkrijgen dankzij dit contact herkenning, erkenning, ondersteuning en vele tips. 63% van dezorgverleners buiten de p/g organisaties ervaart dat het consult dankzij lotgenotencontact korter duurt,omdat patiënten emotionele aspecten van de aandoening ook elders bespreken.500.000 ledenDe 163 onderzochte p/g organisaties hebben drie taken: voorlichting aan leden en niet-leden, hetstimuleren van lotgenotencontact en belangenbehartiging. Zij hebben gezamenlijk 500.000 leden: dekleinste telt 53 leden en de grootste ruim 56.000. Samen bereikten zij via websites en folders in 2005bijna 9,7 miljoen leden en niet-leden. Het Ministerie van VWS subsidieert 22%. De rest komt uitlidmaatschapsgelden, collectebussen en donaties bijvoorbeeld via testamenten. In totaal subsidieertVWS 200 p/g organisaties in Nederland.Bron: www.umcutrecht.nler zijn enkele opmerkingen geplaatstM

×