Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

behandeling

236 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

behandeling

  1. 1. Van: Cees MulderAan: zie verzendlijstBeste allen,Hierbij enkele overpeinzingen over hoe voorkom je een 2e Jansen Steur?Uitgangspunt is dat er een behandelprotocol moet zijn met de meest gebruiktebehandelmethode.Wie heeft er kennis van de behandelmethode voor een willekeurige patiënt?1 de specialistDeze zou van elk consult een rapport moeten maken.Wanneer van het behandelprotocol wordt afgeweken zou dit met toelichtingvermeld moeten worden .Tevens moet hierbij overlegd worden met collega specialist.Bij definitieve diagnosestelling altijd overleg met collega2 de parkinsonverpleegkundigeHeeft inzicht in de medische dossiers van alle patiënten en kan gebruiktebehandel methoden vergelijken3 de patiëntKrijgt een kopie van het rapport van de specialist en kan kijken of dit overeenkomtmet werkelijkheid.Kan via lotgenotencontact een vergelijking maken van de eigen situatie invergelijking met die van anderen .
  2. 2. Lotgenotencontact maakt patiënt mondiger om tegenspel te bieden aan specialist.Alle chronischzieken zouden een gratis lidmaatschap van een patiënten verenigingmoeten krijgen4 de huisartsKrijgt ook een kopie van het rapport en zou alert moeten zijn op niet gebruikelijkebehandelmethodenJaarlijks overleg tussen huisarts en patiënt over status behandeling.5 de apothekerHeeft inzicht in de soort en hoeveelheid medicijnen die voorgeschreven worden enzou alert moeten zijn op niet gebruikelijke soort en hoeveelheid

×