Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 73 Maria Lindholm

450 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 73 Maria Lindholm

 1. 1. Chalmers University of TechnologySamarbete mellan olika aktörer för en bättre ”citylogistik” Maria Lindholm Chalmers Teknikens Ekonomi och Organisation Logistik och Transport Göteborg maria.lindholm@chalmers.se VTI 12 januari 2012
 2. 2. Chalmers University of TechnologyVisionen
 3. 3. Chalmers University of TechnologySamarbete
 4. 4. Chalmers University of TechnologyUtmaning - Staden
 5. 5. Chalmers University of TechnologyUtmaning - Fordon
 6. 6. Chalmers University of TechnologyUtmaning - Samordning
 7. 7. Chalmers University of TechnologyUtmaning – Aktörerna
 8. 8. Chalmers University of TechnologyUtmaning – AktörernaStaden Transportören Varumottagare n Fastighetsägar en Boende
 9. 9. Chalmers University of Technology Pratar vi samma språk? City Stade Micro- Miljö- n terminale fordon rPlaner &planerin Mobility Logistikg manageme nt Gods- Miljözoner transport er Samlastnin g “Godstransporter i städer”
 10. 10. Chalmers University of TechnologyHur kan vi göra för att tala samma språk? • Gemensamma projekt – flera olika aktörer • Nätverk • Informationsspridning
 11. 11. Chalmers University of Technology “Godsnätverk”• Göteborg (Godsnätverket)• London (Freight quality partnerships www.londonfqps.co.uk)• Regionala och lokala nätverk i Holland (t.ex. CABU)• Lidköping (Samverkansgruppen) Mer eller mindre formella, olika typer av aktörer och sammansättningar – men de handlar alla om att kommunicera mellan aktörerer!
 12. 12. Chalmers University of TechnologySUT
 13. 13. Chalmers University of TechnologyPiloten • Mikroterminal • Små lättrörliga tysta elfordon • Samkörning post, leveranser och återvinningstransporter • Skalbart – fordon som fyller behoven
 14. 14. Chalmers University of Technology
 15. 15. Chalmers University of Technology

×