SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
“ DEZVOLTAREA COMPETEN ŢELOR de comunicare  PRIN INTERMEDIUL ORELOR DE LECTUR Ă ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR” ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
“ Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli , ci o făclie pe care s-o aprinzi astfel încât, mai târziu, să lumineze cu lumină  proprie .”  Plutarh
Formarea şi dezvoltarea competenţelor de citire la elevi constituie o activitate importantă a procesului învăţării la clasele primare. În clasele I şi a II – a elevii învaţă să citească , iar in clasele a III – a şi a IV – a citesc pentru a învăţa , citirea devenind un instrument de învăţare şi o tehnică a muncii cu cartea . Întreaga evoluţie a elevilor, atât în şcoală cât şi în viaţă, depinde de măsura în care cititul, devine un mijloc de informaţie şi de autoinstruire . ,[object Object]
COMPETENŢE-CHEIE EUROPENE VIZATE PRIN STUDIUL DISCIPLINEI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
a) NEVOI: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Specificul curriculum-ului actual constă în mutaţia fundamentală propusă de către programa şcolară - noul  model comunicativ - funcţional - care vizează, în primul rând, modalităţile de structurare a competenţelor de comunicare . Conform acestui model, „ comunicarea este un domeniu complex care înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi a celui scris („citirea/lectura"), precum şi cele de exprimare orală , respectiv de exprimare scrisă ".
OBIECTIVE:  Obiectivul central al studierii limbii şi literaturii române în învăţământul primar îl constituie „dezvoltarea competenţelor elementare de comunicare orală şi scrisă ale copiilor, precum şi familiarizarea acestora cu texte literare şi nonliterare , semnificative din punctul de vedere al vârstei cuprinse între 6/7 - 10/11 ani".
Competen Ţ e generale DE COMUNICARE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Valori  Ş i  Atitudini
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],„ ... cartea e o făgăduință , o bucurie , o călătorie prin suflete , gânduri şi frumuseți .” Tudor Arghezi
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],II. Lectura  ca metodĂ DIDACTICĂ
Strategii de comprehensiune ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],III. IMPORTANŢA LECTURII ÎN CICLUL PRIMAR
Pusă în termeni comunicaţionali, relaţia autor-carte-cititor, poate fi văzută ca transmiterea unui mesaj de la emiţător (autorul), la un receptor (cititorul), prin intermediul unui canal (text tipărit). Această afirmaţie se pretează foarte bine la ideea că actul comunicării e definit în structura lui de paradigma lui Lasswell: 1. cine spune?; 2. ce spune?; 3. prin ce canal? cum ?; 4. cui ?; 5. cu ce efect ?. În acest context, lectura este conţinutul, ceea ce se comunică, gândirea autorului transmisă cititorului. Acest conţinut există independent de cititor. Nu putem vorbi despre lectură decât atunci când, şi pentru autor şi pentru cititor, există un cod comun , coduri comune (semnele, limba, limbajul, cultura). Referindu-se la problema comunicării literare, J.P. Sartre afirma, pe bună dreptate, că apariţia scrisului o implică şi pe cea a lecturii . Aceasta reprezintă efortul conjugat al autorului şi cititorului care va da naştere acelui obiect concret şi imaginar care este creaţia spiritului. Lectura este cea care învolburează , îmbogăţeşte , recreează opera literară: „ semnificaţia pe care o dă autorul textului este doar una din semnificaţiile experimentale ale operei în ansamblul ei, operă care cuprinde şi elemente de semnificaţie postulate în mod inconştient („implicate”).
Lectura ne dezvoltă imaginaţia şi creativitatea, trezește în noi sentimente diverse şi profunde, ne arată experiențe variate, personaje cu care uneori ne identificăm şi de care ne legăm sufletește, crâmpeie din vieți trecute, dar care ne fac să înţelegem cine suntem , de unde ne tragem. Mai mult decât atât, prin lectură, învăţăm să gândim , dobândim curajul de a hotarî ce şi cum vrem să fim, să evoluăm. „ Omul nu poate descoperi noi oceane, câtă vreme nu are curajul de a pierde din vedere țărmul.” (Andre Gide). Însă toate acestea se întâmplă gradual , pe măsura ce mintea noastră fragedă se dezvoltă . Dacă la început suntem capabili doar să memorăm sau să reproducem conținutul, mai târziu, învăţăm cum să îl înțelegem , cum să-l interpretăm şi cum să extragem din el adevaratele învațăminte , cum să ne formăm convingeri şi conceptii . Datoria şcolii este de a dezvolta gândirea , de a ghida şi canaliza eforturile, de a trezi curiozitatea, astfel încât să experimentam şi singuri lumea cărţilor şi să fim capabili să ne selectăm propriile zone de interes. Dascălul este cel care lărgeşte elevilor orizontul cultural, cel care poate dezvolta sau spori atracţia spre lumea cărtţlor, cel care îi învaţă pe elevi să gândească singuri, aşa cum spune şi John Amos Comenius: „ A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vâri în cap mulţime de cuvinte, fraze, expresiuni şi opiniuni din diferiţi autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.”
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
Se pot folosi următoarele tipuri de exerciţii la clasele mici: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
a) CITITUL IN CLASA I/ a II-a ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Scrisul ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Sunt interzise sancţiunile de tipul: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
TIPURI DE EXERCITII CLASA I METODA CADRANELOR ,[object Object],II. TRANSCRIE PE SPATIU DE MAI JOS LITERELE DESCOPERITE(SI MICI) III. UNESTE SILABELE PENTRU A OBTINE CUVINTE:CITESTECE AI OBTINUT! ca rar nu cu ma me Ni re mo rii IV.DESENEAZA SI TU LITERE VESELE:
Metoda cubului ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Jocul cuvintelor amestecate ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
REBUS a u r i u m u r e r a e r o e r a r i u e m i r e
Cuvinte taiate  Cuvintele sunt t ă iate î n dou ă . Jum ă tatea de sus este lipit ă pe o foaie. Elevii vor alege partea potrivită de jos a fiecărui cuvânt şi o vor lipi pentru al reconstitui după forma grafică , după care îl vor scrie întreg cu litere de mână .  cuc Manu
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],  Cuvinte bolnave : Acestea sunt scrise cu ajutorul alfabetarului. Elevii trebuie s ă g ă seasc ă g re ş eala ş i s ă argumenteze scrierea lor corect ă . Ama mUU mAma uma aM aU au UMa
b) CLSA a II-a  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
c) Clasa a III-a ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
d) Clasa a IV-a ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
a) Noile legi ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
VĂ MULŢUMIM PENTRU RĂBDARE ŞI VĂ DORIM : SĂRBĂTORI FERICITE !!!

More Related Content

What's hot

Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Proiectul „Poveștile Copilăriei”Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Proiectul „Poveștile Copilăriei”Daniela Munca-Aftenev
 
Ion Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateaIon Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateabiografiielectronice
 
Proiect traditii populare
Proiect traditii populareProiect traditii populare
Proiect traditii popularecercelarum
 
Lectura de placere
Lectura de placereLectura de placere
Lectura de placereMaria
 
Proiect international.traditii si obiceiuri
Proiect international.traditii si obiceiuriProiect international.traditii si obiceiuri
Proiect international.traditii si obiceiuriaidarosianu
 
Evaluarea criterială prin descriptori
Evaluarea criterială prin descriptoriEvaluarea criterială prin descriptori
Evaluarea criterială prin descriptoriDaniela Munca-Aftenev
 
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxFORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxDaniela Munca-Aftenev
 
Metode interactive (lim. lit. rom)
Metode interactive (lim. lit. rom)Metode interactive (lim. lit. rom)
Metode interactive (lim. lit. rom)Mary Dulits
 
Instruirea centrata pe_competente
Instruirea centrata pe_competenteInstruirea centrata pe_competente
Instruirea centrata pe_competenteStela Mirela
 
Proiect didactic
Proiect didacticProiect didactic
Proiect didacticnasy1985
 
Cls 1 metoda fonetica-analitico_sintetica
Cls 1 metoda fonetica-analitico_sinteticaCls 1 metoda fonetica-analitico_sintetica
Cls 1 metoda fonetica-analitico_sinteticaLarisa Naidin
 
Otelea mihaela proiect didactic (1)
Otelea mihaela proiect didactic (1)Otelea mihaela proiect didactic (1)
Otelea mihaela proiect didactic (1)0766355779
 
Grigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamuluiGrigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamuluidalex4c
 
Prezentare proiect
Prezentare proiectPrezentare proiect
Prezentare proiectTundeLaudat
 

What's hot (20)

Prezentare STEM
Prezentare STEMPrezentare STEM
Prezentare STEM
 
Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Proiectul „Poveștile Copilăriei”Proiectul „Poveștile Copilăriei”
Proiectul „Poveștile Copilăriei”
 
Ion Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateaIon Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitatea
 
Proiect traditii populare
Proiect traditii populareProiect traditii populare
Proiect traditii populare
 
Sedinta cu parintii
Sedinta cu parintiiSedinta cu parintii
Sedinta cu parintii
 
Evaluarea scolara
Evaluarea scolaraEvaluarea scolara
Evaluarea scolara
 
Lectura de placere
Lectura de placereLectura de placere
Lectura de placere
 
Traditii si obiceiuri
Traditii si obiceiuriTraditii si obiceiuri
Traditii si obiceiuri
 
Proiect international.traditii si obiceiuri
Proiect international.traditii si obiceiuriProiect international.traditii si obiceiuri
Proiect international.traditii si obiceiuri
 
Evaluarea criterială prin descriptori
Evaluarea criterială prin descriptoriEvaluarea criterială prin descriptori
Evaluarea criterială prin descriptori
 
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxFORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
 
Metode interactive (lim. lit. rom)
Metode interactive (lim. lit. rom)Metode interactive (lim. lit. rom)
Metode interactive (lim. lit. rom)
 
Atelierul de comunicare
Atelierul de comunicareAtelierul de comunicare
Atelierul de comunicare
 
Instruirea centrata pe_competente
Instruirea centrata pe_competenteInstruirea centrata pe_competente
Instruirea centrata pe_competente
 
Proiect didactic
Proiect didacticProiect didactic
Proiect didactic
 
Cls 1 metoda fonetica-analitico_sintetica
Cls 1 metoda fonetica-analitico_sinteticaCls 1 metoda fonetica-analitico_sintetica
Cls 1 metoda fonetica-analitico_sintetica
 
Lecția de tip atelier.pptx
Lecția de tip atelier.pptxLecția de tip atelier.pptx
Lecția de tip atelier.pptx
 
Otelea mihaela proiect didactic (1)
Otelea mihaela proiect didactic (1)Otelea mihaela proiect didactic (1)
Otelea mihaela proiect didactic (1)
 
Grigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamuluiGrigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamului
 
Prezentare proiect
Prezentare proiectPrezentare proiect
Prezentare proiect
 

Viewers also liked

Modalitati de dezvoltare a competentelor de lectura
Modalitati de dezvoltare a competentelor de lecturaModalitati de dezvoltare a competentelor de lectura
Modalitati de dezvoltare a competentelor de lecturaMaria
 
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiExperienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiVictoria Berdilo
 
Prietena Mea, Biblioteca Prezentare
Prietena Mea, Biblioteca PrezentarePrietena Mea, Biblioteca Prezentare
Prietena Mea, Biblioteca Prezentarecastorpn
 
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolareAsociatia Bibliotecarilor RM
 
Idei inovative de atragere a copiilor la bibliotecă şi lectură
Idei inovative de atragere a copiilor la bibliotecă şi lecturăIdei inovative de atragere a copiilor la bibliotecă şi lectură
Idei inovative de atragere a copiilor la bibliotecă şi lecturăBibliotecaCreanga
 
Cum se face o carte?
Cum se face o carte?Cum se face o carte?
Cum se face o carte?Alba Iulia
 
Bibliotecile de colegii: prezenţe şi perspective pentru acţiunile de formare ...
Bibliotecile de colegii: prezenţe şi perspective pentru acţiunile de formare ...Bibliotecile de colegii: prezenţe şi perspective pentru acţiunile de formare ...
Bibliotecile de colegii: prezenţe şi perspective pentru acţiunile de formare ...Asociatia Bibliotecarilor RM
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ nr. 2 (6), 2015
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ nr. 2 (6), 2015Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ nr. 2 (6), 2015
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ nr. 2 (6), 2015Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Raport de activitate centrul power point
Raport de activitate centrul power pointRaport de activitate centrul power point
Raport de activitate centrul power pointAdrian Şuhanea
 
Comunicare eficienta
Comunicare eficientaComunicare eficienta
Comunicare eficientamiki onete
 
Povesti ion creanga
Povesti ion creangaPovesti ion creanga
Povesti ion creangaoanamuresan
 
Bibliografie siguranta la foc MLPAT
Bibliografie siguranta la foc MLPATBibliografie siguranta la foc MLPAT
Bibliografie siguranta la foc MLPATPompierii Români
 
29662452 didactica limbii_romane
29662452 didactica limbii_romane29662452 didactica limbii_romane
29662452 didactica limbii_romaneAlinuta Carminutza
 
"Amintiri din copilărie", de Ion Creangă
"Amintiri din copilărie", de Ion Creangă"Amintiri din copilărie", de Ion Creangă
"Amintiri din copilărie", de Ion Creangărotardorina
 
Ziua sănătății - Cum acordăm primul ajutor
Ziua sănătății - Cum acordăm primul ajutorZiua sănătății - Cum acordăm primul ajutor
Ziua sănătății - Cum acordăm primul ajutorvalistupineanu
 

Viewers also liked (20)

Modalitati de dezvoltare a competentelor de lectura
Modalitati de dezvoltare a competentelor de lecturaModalitati de dezvoltare a competentelor de lectura
Modalitati de dezvoltare a competentelor de lectura
 
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturiiExperienţe de promovare a cărţii şi lecturii
Experienţe de promovare a cărţii şi lecturii
 
Prietena Mea, Biblioteca Prezentare
Prietena Mea, Biblioteca PrezentarePrietena Mea, Biblioteca Prezentare
Prietena Mea, Biblioteca Prezentare
 
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare-	Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
- Biblioteca şcolară – centrul comunităţii şcolare
 
Idei inovative de atragere a copiilor la bibliotecă şi lectură
Idei inovative de atragere a copiilor la bibliotecă şi lecturăIdei inovative de atragere a copiilor la bibliotecă şi lectură
Idei inovative de atragere a copiilor la bibliotecă şi lectură
 
Cum se face o carte?
Cum se face o carte?Cum se face o carte?
Cum se face o carte?
 
Istoria cartii
Istoria cartiiIstoria cartii
Istoria cartii
 
La biblioteca app2009ppt
La biblioteca app2009pptLa biblioteca app2009ppt
La biblioteca app2009ppt
 
Bibliotecile de colegii: prezenţe şi perspective pentru acţiunile de formare ...
Bibliotecile de colegii: prezenţe şi perspective pentru acţiunile de formare ...Bibliotecile de colegii: prezenţe şi perspective pentru acţiunile de formare ...
Bibliotecile de colegii: prezenţe şi perspective pentru acţiunile de formare ...
 
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ nr. 2 (6), 2015
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ nr. 2 (6), 2015Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ nr. 2 (6), 2015
Festivalul Național al Cărții și Lecturii: Buletin informativ nr. 2 (6), 2015
 
Raport de activitate centrul power point
Raport de activitate centrul power pointRaport de activitate centrul power point
Raport de activitate centrul power point
 
Comunicare eficienta
Comunicare eficientaComunicare eficienta
Comunicare eficienta
 
Povesti ion creanga
Povesti ion creangaPovesti ion creanga
Povesti ion creanga
 
Andersen
AndersenAndersen
Andersen
 
Floare albastra
Floare albastraFloare albastra
Floare albastra
 
Bibliografie siguranta la foc MLPAT
Bibliografie siguranta la foc MLPATBibliografie siguranta la foc MLPAT
Bibliografie siguranta la foc MLPAT
 
29662452 didactica limbii_romane
29662452 didactica limbii_romane29662452 didactica limbii_romane
29662452 didactica limbii_romane
 
Poezii
PoeziiPoezii
Poezii
 
"Amintiri din copilărie", de Ion Creangă
"Amintiri din copilărie", de Ion Creangă"Amintiri din copilărie", de Ion Creangă
"Amintiri din copilărie", de Ion Creangă
 
Ziua sănătății - Cum acordăm primul ajutor
Ziua sănătății - Cum acordăm primul ajutorZiua sănătății - Cum acordăm primul ajutor
Ziua sănătății - Cum acordăm primul ajutor
 

Similar to Cerc pedagogic comunicare_lectura

Metode Si Tehnici De Munca Intelectuala Si Invatare Eficienta
Metode Si Tehnici De Munca Intelectuala Si Invatare EficientaMetode Si Tehnici De Munca Intelectuala Si Invatare Eficienta
Metode Si Tehnici De Munca Intelectuala Si Invatare Eficientaanamaria89
 
Metode Si Tehnici De Munca Intelectuala Si Invatare Eficienta
Metode Si Tehnici De Munca Intelectuala Si Invatare EficientaMetode Si Tehnici De Munca Intelectuala Si Invatare Eficienta
Metode Si Tehnici De Munca Intelectuala Si Invatare Eficientaanamaria89
 
Buia daniela metode
Buia daniela metodeBuia daniela metode
Buia daniela metodeDana Buia
 
1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf
1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf
1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdfRamonaDragnea1
 
Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al ...
Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al ...Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al ...
Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al ...Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
De la strategie la demers didactic in interdisciplinaritate
De la strategie la demers didactic in interdisciplinaritateDe la strategie la demers didactic in interdisciplinaritate
De la strategie la demers didactic in interdisciplinaritateLivia Dobrescu
 
0 optional literatura_pentru_copii_nivel_ii
0 optional literatura_pentru_copii_nivel_ii0 optional literatura_pentru_copii_nivel_ii
0 optional literatura_pentru_copii_nivel_iiMagdalena Cojocaru
 
1460968144 20. recomandari-de-implementare-a-modelului-de-integrare-national-...
1460968144 20. recomandari-de-implementare-a-modelului-de-integrare-national-...1460968144 20. recomandari-de-implementare-a-modelului-de-integrare-national-...
1460968144 20. recomandari-de-implementare-a-modelului-de-integrare-national-...Gorincioi Taisea
 
Stimularea crreativitatii ... (1)
Stimularea crreativitatii ... (1)Stimularea crreativitatii ... (1)
Stimularea crreativitatii ... (1)Pad Marius
 
îMi Place Să Citesc I
îMi Place Să Citesc IîMi Place Să Citesc I
îMi Place Să Citesc Igueste13ea9
 
îMi Place Să Citesc I
îMi Place Să Citesc IîMi Place Să Citesc I
îMi Place Să Citesc Icastorpn
 
Romanian Lesson 01 02
Romanian Lesson 01 02Romanian Lesson 01 02
Romanian Lesson 01 02guest5c039104
 
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari.doc
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari.doc0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari.doc
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari.docIulianTimotin1
 
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari (1).doc
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari (1).doc0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari (1).doc
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari (1).docIulianTimotin1
 
Modul ii tema
Modul ii temaModul ii tema
Modul ii temaPop Anca
 

Similar to Cerc pedagogic comunicare_lectura (20)

Metode Si Tehnici De Munca Intelectuala Si Invatare Eficienta
Metode Si Tehnici De Munca Intelectuala Si Invatare EficientaMetode Si Tehnici De Munca Intelectuala Si Invatare Eficienta
Metode Si Tehnici De Munca Intelectuala Si Invatare Eficienta
 
Metode Si Tehnici De Munca Intelectuala Si Invatare Eficienta
Metode Si Tehnici De Munca Intelectuala Si Invatare EficientaMetode Si Tehnici De Munca Intelectuala Si Invatare Eficienta
Metode Si Tehnici De Munca Intelectuala Si Invatare Eficienta
 
Atelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptxAtelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptx
 
Buia daniela metode
Buia daniela metodeBuia daniela metode
Buia daniela metode
 
1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf
1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf
1. limba_si_literatura_romana_national_curriculum.pdf
 
Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al ...
Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al ...Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al ...
Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al ...
 
De la strategie la demers didactic in interdisciplinaritate
De la strategie la demers didactic in interdisciplinaritateDe la strategie la demers didactic in interdisciplinaritate
De la strategie la demers didactic in interdisciplinaritate
 
0 optional literatura_pentru_copii_nivel_ii
0 optional literatura_pentru_copii_nivel_ii0 optional literatura_pentru_copii_nivel_ii
0 optional literatura_pentru_copii_nivel_ii
 
1460968144 20. recomandari-de-implementare-a-modelului-de-integrare-national-...
1460968144 20. recomandari-de-implementare-a-modelului-de-integrare-national-...1460968144 20. recomandari-de-implementare-a-modelului-de-integrare-national-...
1460968144 20. recomandari-de-implementare-a-modelului-de-integrare-national-...
 
Gabriela CAZACU. Lilia ABABI. Competenţele de comunicare ale bibliotecarilo...
Gabriela CAZACU. Lilia ABABI. Competenţele de comunicare ale bibliotecarilo...Gabriela CAZACU. Lilia ABABI. Competenţele de comunicare ale bibliotecarilo...
Gabriela CAZACU. Lilia ABABI. Competenţele de comunicare ale bibliotecarilo...
 
comunicare
comunicarecomunicare
comunicare
 
Stimularea crreativitatii ... (1)
Stimularea crreativitatii ... (1)Stimularea crreativitatii ... (1)
Stimularea crreativitatii ... (1)
 
îMi Place Să Citesc I
îMi Place Să Citesc IîMi Place Să Citesc I
îMi Place Să Citesc I
 
îMi Place Să Citesc I
îMi Place Să Citesc IîMi Place Să Citesc I
îMi Place Să Citesc I
 
Citirea
CitireaCitirea
Citirea
 
Romanian Lesson 01 02
Romanian Lesson 01 02Romanian Lesson 01 02
Romanian Lesson 01 02
 
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari.doc
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari.doc0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari.doc
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari.doc
 
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari (1).doc
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari (1).doc0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari (1).doc
0aspectealegandiriicreatoarelacopiiiprescolari (1).doc
 
Referat
Referat Referat
Referat
 
Modul ii tema
Modul ii temaModul ii tema
Modul ii tema
 

More from Maria

Stiati ca
Stiati caStiati ca
Stiati caMaria
 
Legenda bradului
Legenda braduluiLegenda bradului
Legenda braduluiMaria
 
Septembrie -poezie ilustrata
Septembrie -poezie ilustrataSeptembrie -poezie ilustrata
Septembrie -poezie ilustrataMaria
 
creating their own avatar
creating their own avatarcreating their own avatar
creating their own avatarMaria
 
Despre pesti AdrianP
Despre pesti AdrianPDespre pesti AdrianP
Despre pesti AdrianPMaria
 
Paintings by artists of Romania
Paintings by artists of RomaniaPaintings by artists of Romania
Paintings by artists of RomaniaMaria
 
Spiridusi din frunze
Spiridusi din frunzeSpiridusi din frunze
Spiridusi din frunzeMaria
 
Iris si animalele ei
Iris si animalele eiIris si animalele ei
Iris si animalele eiMaria
 
Animale din gospodaria bunicilor- Bianca
Animale din gospodaria bunicilor- BiancaAnimale din gospodaria bunicilor- Bianca
Animale din gospodaria bunicilor- BiancaMaria
 
Water Element Of Decor
Water Element Of DecorWater Element Of Decor
Water Element Of DecorMaria
 
Apa - mediu de viata pentru pesti -Bianca
Apa - mediu de viata pentru pesti -BiancaApa - mediu de viata pentru pesti -Bianca
Apa - mediu de viata pentru pesti -BiancaMaria
 
Legenda raului Sasar - Matei
Legenda raului Sasar - MateiLegenda raului Sasar - Matei
Legenda raului Sasar - MateiMaria
 
Pace prezentare Adi si Christi
Pace prezentare Adi si ChristiPace prezentare Adi si Christi
Pace prezentare Adi si ChristiMaria
 
Corpuri-prezentare Bianca
Corpuri-prezentare BiancaCorpuri-prezentare Bianca
Corpuri-prezentare BiancaMaria
 
Vikingi pirati si cavaleri
Vikingi pirati si cavaleriVikingi pirati si cavaleri
Vikingi pirati si cavaleriMaria
 
Imnul Romaniei
Imnul RomanieiImnul Romaniei
Imnul RomanieiMaria
 
01 Welcome To Maramures
01 Welcome To Maramures01 Welcome To Maramures
01 Welcome To MaramuresMaria
 
Questionnaire Interpretation
Questionnaire InterpretationQuestionnaire Interpretation
Questionnaire InterpretationMaria
 
Corpuri-prezentare Andra
Corpuri-prezentare AndraCorpuri-prezentare Andra
Corpuri-prezentare AndraMaria
 
Imnul Romaniei_prezentare Alex
Imnul Romaniei_prezentare AlexImnul Romaniei_prezentare Alex
Imnul Romaniei_prezentare AlexMaria
 

More from Maria (20)

Stiati ca
Stiati caStiati ca
Stiati ca
 
Legenda bradului
Legenda braduluiLegenda bradului
Legenda bradului
 
Septembrie -poezie ilustrata
Septembrie -poezie ilustrataSeptembrie -poezie ilustrata
Septembrie -poezie ilustrata
 
creating their own avatar
creating their own avatarcreating their own avatar
creating their own avatar
 
Despre pesti AdrianP
Despre pesti AdrianPDespre pesti AdrianP
Despre pesti AdrianP
 
Paintings by artists of Romania
Paintings by artists of RomaniaPaintings by artists of Romania
Paintings by artists of Romania
 
Spiridusi din frunze
Spiridusi din frunzeSpiridusi din frunze
Spiridusi din frunze
 
Iris si animalele ei
Iris si animalele eiIris si animalele ei
Iris si animalele ei
 
Animale din gospodaria bunicilor- Bianca
Animale din gospodaria bunicilor- BiancaAnimale din gospodaria bunicilor- Bianca
Animale din gospodaria bunicilor- Bianca
 
Water Element Of Decor
Water Element Of DecorWater Element Of Decor
Water Element Of Decor
 
Apa - mediu de viata pentru pesti -Bianca
Apa - mediu de viata pentru pesti -BiancaApa - mediu de viata pentru pesti -Bianca
Apa - mediu de viata pentru pesti -Bianca
 
Legenda raului Sasar - Matei
Legenda raului Sasar - MateiLegenda raului Sasar - Matei
Legenda raului Sasar - Matei
 
Pace prezentare Adi si Christi
Pace prezentare Adi si ChristiPace prezentare Adi si Christi
Pace prezentare Adi si Christi
 
Corpuri-prezentare Bianca
Corpuri-prezentare BiancaCorpuri-prezentare Bianca
Corpuri-prezentare Bianca
 
Vikingi pirati si cavaleri
Vikingi pirati si cavaleriVikingi pirati si cavaleri
Vikingi pirati si cavaleri
 
Imnul Romaniei
Imnul RomanieiImnul Romaniei
Imnul Romaniei
 
01 Welcome To Maramures
01 Welcome To Maramures01 Welcome To Maramures
01 Welcome To Maramures
 
Questionnaire Interpretation
Questionnaire InterpretationQuestionnaire Interpretation
Questionnaire Interpretation
 
Corpuri-prezentare Andra
Corpuri-prezentare AndraCorpuri-prezentare Andra
Corpuri-prezentare Andra
 
Imnul Romaniei_prezentare Alex
Imnul Romaniei_prezentare AlexImnul Romaniei_prezentare Alex
Imnul Romaniei_prezentare Alex
 

Recently uploaded

CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjlCURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjlARINAGAINA2
 
Biologie proiect 2022-Tesuturi animale.pptx
Biologie proiect 2022-Tesuturi animale.pptxBiologie proiect 2022-Tesuturi animale.pptx
Biologie proiect 2022-Tesuturi animale.pptxCDavid11
 
comunicarea cu clientii sau beneficiarii
comunicarea cu clientii sau beneficiariicomunicarea cu clientii sau beneficiarii
comunicarea cu clientii sau beneficiariilupucornelia1975
 
FOTOSINTEZA vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.pdf
FOTOSINTEZA vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.pdfFOTOSINTEZA vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.pdf
FOTOSINTEZA vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.pdfSorinDinculescu
 
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
0_burebista.pptx ora de istorie lectie bunaStihariSvetlana1
 
Organizing Your Argument - Purdue University
Organizing Your Argument - Purdue UniversityOrganizing Your Argument - Purdue University
Organizing Your Argument - Purdue UniversityHGTCLibrary
 
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdfInteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdfToporanCristina
 
ClimART Action | Project assessment results.pptx
ClimART Action | Project assessment results.pptxClimART Action | Project assessment results.pptx
ClimART Action | Project assessment results.pptxNuckles
 

Recently uploaded (8)

CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjlCURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
 
Biologie proiect 2022-Tesuturi animale.pptx
Biologie proiect 2022-Tesuturi animale.pptxBiologie proiect 2022-Tesuturi animale.pptx
Biologie proiect 2022-Tesuturi animale.pptx
 
comunicarea cu clientii sau beneficiarii
comunicarea cu clientii sau beneficiariicomunicarea cu clientii sau beneficiarii
comunicarea cu clientii sau beneficiarii
 
FOTOSINTEZA vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.pdf
FOTOSINTEZA vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.pdfFOTOSINTEZA vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.pdf
FOTOSINTEZA vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.pdf
 
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
 
Organizing Your Argument - Purdue University
Organizing Your Argument - Purdue UniversityOrganizing Your Argument - Purdue University
Organizing Your Argument - Purdue University
 
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdfInteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
 
ClimART Action | Project assessment results.pptx
ClimART Action | Project assessment results.pptxClimART Action | Project assessment results.pptx
ClimART Action | Project assessment results.pptx
 

Cerc pedagogic comunicare_lectura

 • 1.
 • 2.
 • 3. “ Capul copilului nu este un vas pe care să-l umpli , ci o făclie pe care s-o aprinzi astfel încât, mai târziu, să lumineze cu lumină proprie .” Plutarh
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7. Specificul curriculum-ului actual constă în mutaţia fundamentală propusă de către programa şcolară - noul model comunicativ - funcţional - care vizează, în primul rând, modalităţile de structurare a competenţelor de comunicare . Conform acestui model, „ comunicarea este un domeniu complex care înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi a celui scris („citirea/lectura"), precum şi cele de exprimare orală , respectiv de exprimare scrisă ".
 • 8. OBIECTIVE: Obiectivul central al studierii limbii şi literaturii române în învăţământul primar îl constituie „dezvoltarea competenţelor elementare de comunicare orală şi scrisă ale copiilor, precum şi familiarizarea acestora cu texte literare şi nonliterare , semnificative din punctul de vedere al vârstei cuprinse între 6/7 - 10/11 ani".
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15. Pusă în termeni comunicaţionali, relaţia autor-carte-cititor, poate fi văzută ca transmiterea unui mesaj de la emiţător (autorul), la un receptor (cititorul), prin intermediul unui canal (text tipărit). Această afirmaţie se pretează foarte bine la ideea că actul comunicării e definit în structura lui de paradigma lui Lasswell: 1. cine spune?; 2. ce spune?; 3. prin ce canal? cum ?; 4. cui ?; 5. cu ce efect ?. În acest context, lectura este conţinutul, ceea ce se comunică, gândirea autorului transmisă cititorului. Acest conţinut există independent de cititor. Nu putem vorbi despre lectură decât atunci când, şi pentru autor şi pentru cititor, există un cod comun , coduri comune (semnele, limba, limbajul, cultura). Referindu-se la problema comunicării literare, J.P. Sartre afirma, pe bună dreptate, că apariţia scrisului o implică şi pe cea a lecturii . Aceasta reprezintă efortul conjugat al autorului şi cititorului care va da naştere acelui obiect concret şi imaginar care este creaţia spiritului. Lectura este cea care învolburează , îmbogăţeşte , recreează opera literară: „ semnificaţia pe care o dă autorul textului este doar una din semnificaţiile experimentale ale operei în ansamblul ei, operă care cuprinde şi elemente de semnificaţie postulate în mod inconştient („implicate”).
 • 16. Lectura ne dezvoltă imaginaţia şi creativitatea, trezește în noi sentimente diverse şi profunde, ne arată experiențe variate, personaje cu care uneori ne identificăm şi de care ne legăm sufletește, crâmpeie din vieți trecute, dar care ne fac să înţelegem cine suntem , de unde ne tragem. Mai mult decât atât, prin lectură, învăţăm să gândim , dobândim curajul de a hotarî ce şi cum vrem să fim, să evoluăm. „ Omul nu poate descoperi noi oceane, câtă vreme nu are curajul de a pierde din vedere țărmul.” (Andre Gide). Însă toate acestea se întâmplă gradual , pe măsura ce mintea noastră fragedă se dezvoltă . Dacă la început suntem capabili doar să memorăm sau să reproducem conținutul, mai târziu, învăţăm cum să îl înțelegem , cum să-l interpretăm şi cum să extragem din el adevaratele învațăminte , cum să ne formăm convingeri şi conceptii . Datoria şcolii este de a dezvolta gândirea , de a ghida şi canaliza eforturile, de a trezi curiozitatea, astfel încât să experimentam şi singuri lumea cărţilor şi să fim capabili să ne selectăm propriile zone de interes. Dascălul este cel care lărgeşte elevilor orizontul cultural, cel care poate dezvolta sau spori atracţia spre lumea cărtţlor, cel care îi învaţă pe elevi să gândească singuri, aşa cum spune şi John Amos Comenius: „ A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vâri în cap mulţime de cuvinte, fraze, expresiuni şi opiniuni din diferiţi autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.”
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29. REBUS a u r i u m u r e r a e r o e r a r i u e m i r e
 • 30. Cuvinte taiate Cuvintele sunt t ă iate î n dou ă . Jum ă tatea de sus este lipit ă pe o foaie. Elevii vor alege partea potrivită de jos a fiecărui cuvânt şi o vor lipi pentru al reconstitui după forma grafică , după care îl vor scrie întreg cu litere de mână . cuc Manu
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37. VĂ MULŢUMIM PENTRU RĂBDARE ŞI VĂ DORIM : SĂRBĂTORI FERICITE !!!