Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Accentuació

18,384 views

Published on

Diferències català i castellà

Published in: Travel, Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

Accentuació

  1. 1. L’ACCENTUACIÓ Diferències entre català i castellà
  2. 2. LA SÍL·LABA <ul><li>Un so o grup de sons que es pronuncien junts en un sol cop de veu. </li></ul><ul><li>Les síl·labes poden ser: </li></ul><ul><li>Tòniques . Les que sonen més fort que la resta de síl·labes,que es diuen àtones. </li></ul>
  3. 3. TIPUS DE PARAULES <ul><li>Segons com sonin les paraules es poden classificar en tres grups: </li></ul><ul><li>Agudes. La síl·laba tònica és l’última. </li></ul><ul><li>Planes. La síl·laba tònica és la penúltima. </li></ul><ul><li>Esdrúixoles. La síl·laba tònica és l’antepenúltima. </li></ul>
  4. 4. LES AGUDES <ul><li>Català: </li></ul><ul><li>S’accentuen totes les paraules que acaben en : </li></ul><ul><li>Vocal </li></ul><ul><li>Vocal+s </li></ul><ul><li>-en -in </li></ul><ul><li>Castellano: </li></ul><ul><li>S’accentuen totes les paraules que acaben en : </li></ul><ul><li>Vocal </li></ul><ul><li>Vocal+s </li></ul><ul><li>Vocal+n </li></ul>
  5. 5. LES PLANES <ul><li>Català: </li></ul><ul><li>S’accentuen totes les paraules que no acaben en : </li></ul><ul><li>Vocal </li></ul><ul><li>Vocal+s </li></ul><ul><li>-en -in </li></ul><ul><li>Castellano: </li></ul><ul><li>S’accentuen totes les paraules que no acaben en : </li></ul><ul><li>Vocal </li></ul><ul><li>Vocal+s </li></ul><ul><li>Vocal+n </li></ul>
  6. 6. LES ESDRÚIXOLES <ul><li>Català: </li></ul><ul><li>S’accentuen totes. </li></ul><ul><li>Castellano: </li></ul><ul><li>S’accentuen totes. </li></ul>
  7. 7. TIPUS D’ACCENTS <ul><li>Català: </li></ul><ul><li>L’accent gràfic pot ser: </li></ul><ul><li>Obert(`) </li></ul><ul><li>Tancat(´) </li></ul><ul><li>Castellano: </li></ul><ul><li>La tilde sempre és tancada (´) </li></ul>
  8. 8. L’ACCENT A LES VOCALS <ul><li>Català : </li></ul><ul><li>à </li></ul><ul><li>é, è </li></ul><ul><li>í </li></ul><ul><li>ó, ò </li></ul><ul><li>ú </li></ul><ul><li>Castellano: </li></ul><ul><li>Totes les vocals porten accent tancat (´). </li></ul>

×