Maya presentation

1,625 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Maya presentation

  1. 1. hem galleri historia & nutid livssyn & religion spel guidad tur debatt hantverk dans lyssnapå Mayaspråk teater indian- stammarna föds uppsving & förintelse slutlig kollaps räknesystem & kalender dagens trossystem forntida trossystem samhälls- organisation krigiska eller fredliga? ta tur chatta arkiv kommande nyheter arkiv utblick debatt spela Mayalegenden
  2. 2. galleri historia & nutid livssyn & religion spel guidad tur debatt
  3. 3. Se hantverks-utställning Se dans- föreställning Lyssna på mayaspråken tzotzil och tzeltal Se teater- föreställning galleri galleri
  4. 4. Indianstammarna föds Förklassisk period 2000 fKr. – 300 eKr. Uppsving och förintelse Klassisk period 300 – 900 eKr. kulturens uppsving tidig klassisk period 300 – 600 eKr. kulturens förfall senklassisk period 600 – 900 e.Kr. Slutlig kollaps postklassisk period 900 – 1500 eKr. Mayafolkets historia Mayafolkets nutid <ul><li>Viktigt att all information är relevant för en svensk publik! </li></ul><ul><li>Hur? Bredda fokus! Betona mayafolkets situation i Central- amerika, jämför med urbefolkningar världen över. Mindre USA- specifikt, mer globalt perspektiv. </li></ul><ul><li>Koppla till den aktuella svenska samhällsdebatten – ta upp brännande ämnen, t.ex. ekoturism, ekologisk odling, språkdöd och språkbevarande, spänningen mellan u-land och i-land m.m. </li></ul>historia och nutid
  5. 5. ” Mayakalendern kan ses som ett andligt redskap som beskriver det mänskliga medvetandets utveckling från forntid till nutid och framtid. Den profetiska Mayakalendern fungerar som en metafysisk karta över medvetandets utveckling och tar upp hur andlig tid flödar, och visar dessutom på en ny vetenskap för tiden” Fortfarande högaktuellt med alternativa livsstilar…saknar vi något i ateismens Sverige? ” Efter att forskarna kommit underfund med deras skrift har man börjat förstå att det folk, som tidigare ansågs vara fredligt, i själva verket var mycket krigiskt.” Vår tolkning av omvärlden präglas starkt av vår egen världsbild, i detta fall av Rousseaus idéer om ”den gode vilden”. Varför står detta i förändring och vad innebär det för Mayafolket och andra urinvånare idag? Katolicism med starka influenser från forntida trossystemet. Opinion om detta? Vad tycker påven? Gemensamma drag mellan trossystem i tidiga kulturer? Mellan Asatron och Mayafolkets religion? Vilka gudar och vad gjorde de? Beskrivning utifrån arkeologiska utgrävningar. livssyn och religion samhälls- organisation forntida trossystemet dagens trossystem räknesystem & Kalender krigiska eller fredliga? livssyn & religion
  6. 6. spel starta spelet
  7. 7. Jag heter Arthur Demarest och har lett arkeologiska utgrävningar i Centralamerika i över 25 år. Jag har länge studerat mayacivilisationen och dess mystiska kollaps. Följ med mig på en guidad tur av min senaste utgrävning och få reda på vad som kan göras för att öka dagens mayabefolkning intresse av att arbeta med sitt eget kulturarv. Ta tur Chatta med Arthur (tisdagar 11-12) <ul><li>Arkiv </li></ul><ul><li>Antzelmo Péres, grundare av </li></ul><ul><li>Sna Jtz’ibaiom (Författarens hus), </li></ul><ul><li>lyfter fram viktiga aspekter i </li></ul><ul><li>arbetet med att ge </li></ul><ul><li>Mayafolket en ny röst. </li></ul><ul><li>ta tur </li></ul><ul><li>Följ med Michael Garcés </li></ul><ul><li>bakom kulisserna och se arbetet </li></ul><ul><li>med Teatro Lo’il Maxils </li></ul><ul><li>senaste produktion. </li></ul><ul><li>ta tur </li></ul><ul><li>Kommande </li></ul><ul><li>Göran Esberg, ordförande för </li></ul><ul><li>utvecklingsprojekt i Karesuando, </li></ul><ul><li>Eurosando, berättar om utmaningar </li></ul><ul><li>som urinvånare världen över ställs </li></ul><ul><li>inför. Vad har den moderna </li></ul><ul><li>Mayakulturen gemensamt med </li></ul><ul><li>samekulturen ? läs mer </li></ul>guidad tur
  8. 8. Obegriplig historia om Maya Publicerat: 12 maj 2006, 15:00 Med de föremål som Historiska museet har fått låna från Guatemala skulle man ha kunnat åstadkomma en utställning som sprider kunskap om mayakulturen. I stället siktar museet in sig på att låta besökarna göra upptäckter om sig själva. Det gör utställningen Spelet om Maya till ett skolexempel på västerländsk, kolonial arrogans. Jag frågar mina vänner vad ordet maya säger dem. - Centralamerikansk högkultur före Columbus. Pyramider. Matematik och astronomi, svarar de, och sedan säger de inte mycket mer. Just så. Mina vänner är förmodligen representativa för hyfsat allmänbildade och kulturintresserade svenskar. Om västra halvklotets förkolumbianska kulturer vet de flesta av oss mycket lite. Det finns alltså en betydande kunskapslucka att fylla för exempelvis ett museum. Det är emellertid inte vad Historiska museet tagit fasta på i sin nya utställning Spelet om maya, lanserad som museets stora satsning under mångkulturåret. Spelet om maya är inte tänkt primärt som en utställning om mayakulturen, det uttalade huvudsyftet är i stället att få besökarna att reflektera kring begreppet historia och dess ideologiska dimension, och, som tillförordnade museichefen Lars Amréus uttryckte saken på pressvisningen, att göra upptäckter om sig själva. Jag och mina barn var och såg utställningen på historiska och uppskattade den jättemycket.. Läs hela Inges kommentar Jag tycker det är hemskt att kritisera en kreativ och nyskapande utställning på detta sätt… Läs hela Evas kommentar Skriv egen kommentar Nyheter Debatt Utblick Kolla in den nya mayautställningen på Didrichsenmuséet och upptäck lösningen bakom Cancuens mysterium! http://www.didrichsenmuseum.fi/huvudsida_frame.htm debatt Arkiv sök i nyhetsarkivet

×