Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gilles de la tourette

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Gilles de la tourette

 1. 1. Gillesde laTourette(Tourettesündroom)Maria Aruste, KertuIvanov, MariannMänd, Laura KaljaAM3
 2. 2. Iseloomustavad kriteeriumid Korduvad motoorsed tikid. Haiguse ajal on esinenud rohkem kui üksvokaalne tik, kuid need ei pea esinemaüheaegselt. Haigus algab enne 18.eluaastat. Kestab rohkem, kui aasta, kusjuurestikivaba periood ei tohi olla rohkem, kuikolm järjestikust kuud.
 3. 3. Iseloomustavad kriteeriumid(2) Märkimisväärne kurnatus või olulisedhäired sotsiaal- või töösfääris. Tikkide anatoomilinepiirkond, arv, sagedus, komplekssus jaraskus on aja jooksul muutuvad. Välistada tuleb intoksikatsioonpsühhoaktiivsete ainetega võikesknärvisüsteemi haigus.
 4. 4. TikidTikid tekivad äkki, on ebarütmilised ja sarnasemustriga vastutahtelised liigutused.1. Motoorsed tikid – silmadepilgutamine, õlgade kehitamine, hüppaminevõi kopropraksia.2. Vokaalsed tikid –nuhutamine, norsatamine, köhatus, haugatus. Komplekssete vokaalsete tikkide hulkakuuluvad koprolaalia, ehholaalia, palilaalia.
 5. 5. Tikid (2) Kõige sagedamini tekivad tikid 5-19 vanuselt. Poistel esineb neid 3-4 korda rohkem kuitüdrukutel. GTS kestab kogu elu ja sageli selle raskus elujooksul kasvab-kahaneb. Tikid võivad ägeneda viha või stressi toimelning väheneda magamise ning mõnekaasakiskuva tegevuse ajal. Tahtlikult saabneid mõnedeks minutiteks ja tundideks allasuruda.
 6. 6. Patogenees Patogenees on ebaselge. Varasemad teooriad keskendusidgeneetikale ja läbipõetud streptokokk-infektsioonile.
 7. 7. Farmakoteraapia Rakendada haigetel, kellel esineb olulinepuue igapäevaelu toimetulekul ja neil, kesvõivad end vigastada. Tihedas koostöös lapsevanemate ja lapsegatuleb kavandada multidistsiplinaarneraviprogramm. Varane ravi alustamine ei muuda haiguseloomulikku kulgu. Oluline on patsienti ja tema perekondateavitada, et GTS ei ole psühholoogilineprobleem.
 8. 8. Farmakoteraapia (2)1. Klonidiin - kasutada esmasravimina vältimaksvõi edasi lükkamaks neuroleptikumidekasutamist. Algannus 0,05 – 0,1 mg, annustsuurendatakse 0,025- 0,05 mg võrranädalas, tavaliselt on efektiivne annus 0,3 mgpäevas. Kõrvaltoimed - ortostaatiline hüpotensioon jasedatsioon (ravi alguses).
 9. 9. Farmakoteraapia (3)2. Pimosiid ja haloperidool on võrdseltefektiivsed. Kõrvaltoime – probleemiks onhilisdüskineesiate teke.3. Neuroleptikumid manustada minimaalne efektiivne annusja perioodiliselt tuleks katsetada raviärajätmise võimalusi.
 10. 10. Aitähkuulamast!
 11. 11. Kasutatud kirjandus Kaasik, A. E. (toim.) (1997). Neuroloogiataskuraamat. Tallinn: AS Medicina. Zaidat, O. O., Lerner, J. A. (2004).Neuroloogia taskuraamat. Tallinn: ASMedicina.

×