Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Griekse kuns 2012

1,753 views

Published on

 • Be the first to comment

Griekse kuns 2012

 1. 1. Griekse KunsGraad 10 Visuele Kuns
 2. 2. “Man is the Measure of things”
 3. 3. Ligging  Klimaat  Grond  Nou wie sou hulself daar wou vestig?
 4. 4. Agtergrond Mitologie staan sentraal Vorm deel van Geskiedenis Volg die klassieke verhalende struktuur. Wat beteken dit?
 5. 5. Agtergrond Gebruik nog vandag sisteme wat hulle in plek gestel het Watse tipe ideologiese sisteem gebruik Suid- Afrika? Demokrasie  demos = mense  kratos = krag
 6. 6. Agtergrond Wat het ook daar begin?  Olimpiese Spele  Eerste keer in Athene  Stop oorlog Wat was die doel?  Vir die gode
 7. 7. Agtergrond Slegs Grieke kon deelneem Kulturele eenheid Gode is baie belangrik Zeus- NB!! Vader van die gode
 8. 8. Grieke en die gode Mens staan sentraal Klem op die intellek geplaas Wetenskap & filosofie= rede Kunstenaar & digter= passie
 9. 9. Godsdiens Aardbewings en vulkane speel ‘n rol in hul godsdiens Hoekom sal julle so sê? Verskillende gode en godinne Gode is soos mense God van al die gode = Zeus
 10. 10. Waar is al die gode gevestig? Berg Olympus Noorde van Griekeland Bou tempels vir hulle gode Wat het die Grieke nog vir hulle gode gedoen?
 11. 11. Griekse mites en legendes Versameling van verhale Plato Verskeie gode gehad Kan julle van hulle noem?
 12. 12. Op die pediment
 13. 13. Helde en Gedrogte
 14. 14. HUISWERK Gaan na die opdrag Kom ons lees saam
 15. 15. Tydperke in die Griekse Kuns: Geometriese Tydperk ( 1000-800 vC ) Argaïse tydperk ( 800-500 vC ) Vroeë Klassieke tydperk ( 500-323 vC ) Klassieke tydperk (500 – 323 vC) Helleense Tydperk ( 323 - )
 16. 16. “Kuns moetfunksioneel wees” Plato
 17. 17. Beeldhou Wat is die funksie daarvan?  Grafmerkers  Geskenk aan die gode  Afbeelding van die god/godin (word in die tempel geplaas)
 18. 18. Beeldhou Mens is in natuurlike vorm uitgebeeld Geidialiseerd Beïnvloed Renaissance kunstenaars Kan julle aan enige voorbeelde dink?
 19. 19. Beeldhou Kuns reflekteer die zeitgeist Wat beteken dit nou weer? Obsessie met selfbeheer Balans tussen denke en passie
 20. 20. Argaïse tydperk Kouros Vroegste Griekse beeld
 21. 21. Die kore
 22. 22. Die kore Vroulik Drapering Volgens sosiale norme Voete langs mekaar Hande langs die sye Soms offergawe in die een hand
 23. 23. Die kore Verskillende kleure geklee Watse proses het die kunstenaar gevolg? Hare- detail
 24. 24. Klassieke tydperk Toppunt van die Griekse kultuur Klem op mens word bevestig
 25. 25. Helleense TydperkNike ofSomathrace
 26. 26. Helleense Tydperk Beelde raak meer realisties Baie detail Toon beweging Emosies
 27. 27. Potte/ Vase Narratief Wat beteken dit? Griekse mitologie, stories oor die gode en griekse helde soos Odysseus en Hercules.
 28. 28. Verskillende Vase Amphora Krater Kantharos Hydria Arabellos Pyxis
 29. 29. Gebruike Die Amphora word gebruik om dinge te stoor en te vervoer Die Krater word gebruik om wyn en water te meng Die Kantharos word gebruik om wyn uit te drink Die Hydria is gebruik om water te skep en dra Arabellos word om die atleet se gewrig gedra – water bottletjie Die Pyxis is vir grimering
 30. 30. Hoe word dit gemaak? Pottebakkerswiel Elke deel word apart gemaak Word met ’n klei en water vloeistof geverf Kiln gevuur Dit is hierdie bak proses wat die dele of swart of rooi laat verkleur
 31. 31. Verskillende style Geometriese
 32. 32. Verskillende style Argaïse styl (Swart Figuur Potte)
 33. 33. Verskillende style Klassieke styl (Rooi Figuur potte)
 34. 34. Argitektuur Tempels NB! Wat was die doel van die tempels? Wonings vir hulle gode Groot vertrek met afbeelding van spesifieke god.
 35. 35. Argitektuur Verskillende tydperke Elke tydperk meer detail
 36. 36. Dories
 37. 37. Ionies
 38. 38. Korinties
 39. 39. Tempels
 40. 40. Tempels
 41. 41. Tempel van Zeus, Olympia Van onder tot bo vind mens altyd die volgende dele:  Trappe (basis)  6 kollomme (bestaan uit dromme en fluite)  Entablement  Dak  Pediment met mitologiese uitbeeldings wat verband hou met die spesifieke god/godin wie se tempel dit is.
 42. 42. Tempel van Zeus, Olympia Entablement bestaan uit Metope Wat is dit? Dit is die vooraansig
 43. 43. Al wat oorblywend is….

×