Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
DIGITÁLNE SLOVENSKO 2020 – najvyšší čas pre zodpovedný prístup, aktivity a reálne aplikácie  (Slovensko vs. DIGITÁLNA AG...
<ul><ul><li>všeobecné problémy </li></ul></ul>INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ SR 1994 - 2011 dlhodobo nepriaznivé postavenie v rámc...
Historický vývoj EU vs. Slovensko <ul><li>Európska únia </li></ul><ul><ul><li>1994.................... Bangemannová správ...
Plánované investície zo ŠF EÚ 2007-2013 v oblasti informačnej spoločnosti
SLOVENSKO: OPIS 2007-2013 plánovaný cieľový stav eGOV
<ul><ul><li>Všeobecné odporúčania </li></ul></ul>1) urýchlene prijať uznesením vlády Národnú stratégiu implementácie Dig...
<ul><ul><li>Všeobecné odporúčania (pokrač.) </li></ul></ul>3) vytvoriť funkčný národný koordinačný mechanizmus (odporúčan...
<ul><ul><li>Všeobecné odporúčania (pokrač.) </li></ul></ul>5) využívať pri stanovovaní strategických cieľov, plánovaní, m...
DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T Y <ul><ul><li>pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>intero...
DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T Y <ul><ul><li>pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>intero...
DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T Y <ul><ul><li>pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>intero...
<ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>sprístupnenie obsahu </li></ul></ul><ul><ul><li>ne...
<ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R...
<ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 absencia účin...
<ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 1) zakompono...
<ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 2) urýchlené ...
<ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 3) včasná har...
<ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 4) aktívne za...
<ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 5) zabezpečen...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul><ul><ul><li>zlepšenia určovania noriem IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A ...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 absencia základných n...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 1) dokument vlády SR ...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 2) zakomponovanie akt...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 3) splnenie záväzkov ...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 4) aktívne zapojenie ...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 5) včasná harmonizáci...
<ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 6) aktívne zapojenie ...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>posilnenie politiky v oblasti bezpečnosti sietí a informácií vy...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 sp...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 absencia legislatívy v obl...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 1) urýchlené prijatie leg...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 2) potreba prijatia národ...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 3) dobudovať (najneskôr ...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 4) aktívne sa zapájať v s...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 5) v plnej miere zaviesť ...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 6) pokračovať pri organiz...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 7) aktívne zapojenie prísl...
<ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 8) prispôsobiť (najneskô...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>záruka univerzálneho širokopásmového pokry...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>penetrácia F TTH (júl 2009 ) schválená štátna pomoc ...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>2013 2020 100% internet ové  pokrytie 100% pokrytie...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 súbor...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 dlhod...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 absen...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 1) po...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 2) pr...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 3) p...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 4) tr...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 5) an...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 6) p...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 7) r...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 8) ak...
<ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 9) zv...
<ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul><ul><ul><li>vystupňovanie úsilia a efektivity vo výskume a inováciách </li></...
<ul><ul><li>Výskum a inovácie (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 spoj...
<ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 absencia zámerov využívania ...
<ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 1) aktívne a urýchlené zapoj...
<ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 2) zvýšenie (zdvojnásobeni...
<ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 3) aktívne zapojenie sa SR v...
<ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 4) aktívne zapojenie sa prís...
<ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 + ďalšie podnety uvedené v o...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul><ul><u...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>populá...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb (signifikantné oblast...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁ...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT pre životné prostredie </li></ul></...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul><ul><li>e Government Action Plan 2011-2015 (decembe...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udr...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 pod...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 ele...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 int...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udr...
eGOVERNMENT variabilita a komplexnosť národná časť eGovernmentu cezhraničná časť eGovernmentu NKIVS OPIS OPBK ? ŠF 2014-2...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGO...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 abs...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 výr...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 sfu...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGo...
DIGITÁLNA AGENDA EÚ 2010-2020: workshop - 17.máj 2011, Bratislava 1.panel: eGOVERNMENT a INTEROPERABILITA
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 ŽIV...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 obl...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 obl...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 vše...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 VŠE...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 ŽIV...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 ŽIV...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udr...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udr...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udr...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 pod...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 pod...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGO...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGO...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGO...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGO...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGO...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 int...
<ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 int...
<ul><li>Európska platforma na boj proti chudobe (podpora zvýšením dostupnosti kvalitnej informačnej infraštruktúry najmä ...
Ďakujem za Vašu pozornosť ! Peter D R U G A PD CONSULTING Gr ősslingova 67, 811 09 Bratislava Telefón/Fax: +421 2 5292 4...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Peter Druga: Digitálna agenda pre Európu

811 views

Published on

Prezentácia Petra Drugu na záverečnej konferencii Európa 2020 - inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa, ktorá sa uskutočnila 14. novembra v Austria Trend hoteli. Koneferenciu zorganizovalo Zastúpenie EK na Slovensku a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peter Druga: Digitálna agenda pre Európu

 1. 2. DIGITÁLNE SLOVENSKO 2020 – najvyšší čas pre zodpovedný prístup, aktivity a reálne aplikácie (Slovensko vs. DIGITÁLNA AGENDA EÚ 2020) Peter Druga PD CONSULTING, Bratislava
 2. 3. <ul><ul><li>všeobecné problémy </li></ul></ul>INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ SR 1994 - 2011 dlhodobo nepriaznivé postavenie v rámci EÚ dlhodobé podceňovanie prípravy, hľadania, ako aj financovania systémových riešení na úrovni verejnej správy oneskorené reakcie verejnej správy SR na európske dokumenty, iniciatívy a projekty dlhodobá orientácia na technické aspekty pri absencii/nedocenení ekonomických, legislatívnych, regulačných, organizačných a sociálnych aspektov budovania informačnej spoločnosti digitálna priepasť (vidiek – mestá, regióny)
 3. 4. Historický vývoj EU vs. Slovensko <ul><li>Európska únia </li></ul><ul><ul><li>1994.................... Bangemannová správa </li></ul></ul><ul><ul><li>1995-2000........... Informačná spoločnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>2000-2005........... eEurope / eEurope+ </li></ul></ul><ul><ul><li>2005-2010........... i2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>2010-2020........... DIGITÁLNA AGENDA EU </li></ul></ul><ul><li>Slovensko </li></ul><ul><ul><li>(1992.................... Národný program informatizácie) </li></ul></ul><ul><ul><li>1995.................... 1.ministerské fórum EU/SVE o inf.spoločnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>2001.................... Štátna politika informatizácie spoločnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>2004.................... Národná stratégia informatizácie spoločnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>2009.................... Stratégia informatizácie spoločnosti 2009-2013 </li></ul></ul><ul><ul><li>??? .................... .............??? ........... </li></ul></ul>
 4. 5. Plánované investície zo ŠF EÚ 2007-2013 v oblasti informačnej spoločnosti
 5. 6. SLOVENSKO: OPIS 2007-2013 plánovaný cieľový stav eGOV
 6. 7. <ul><ul><li>Všeobecné odporúčania </li></ul></ul>1) urýchlene prijať uznesením vlády Národnú stratégiu implementácie Digitálnej agendy pre Európu na základe analýzy nevyhnutných organizačných a legislatívnych opatrení, definovania finančných zdrojov a zakomponovania príslušných cieľových štatistických ukazovateľov 2) urýchlene prijať uznesením vlády národný Akčný plán implementácie Digitálnej agendy pre Európu vrátane vyčlenenia príslušných finančných zdrojov a pravidelne ho vyhodnocovať DIGITÁLNA AGENDA SR pre 2012 - 2020
 7. 8. <ul><ul><li>Všeobecné odporúčania (pokrač.) </li></ul></ul>3) vytvoriť funkčný národný koordinačný mechanizmus (odporúčanie pretransformovať súčasnú Strategickú radu pre eGovernment na Strategickú radu pre Digitálnu agendu ), 4) pravidelné vyhodnocovať dosiahnutý pokrok v oblasti digitálnej agendy v SR prostredníctvom každoročnej hodnotiacej správy (každoročne v júni) v súlade a v kontexte so zverejnením celoeurópskeho pokroku (každoročne v máji) DIGITÁLNA AGENDA SR pre 2012 - 2020
 8. 9. <ul><ul><li>Všeobecné odporúčania (pokrač.) </li></ul></ul>5) využívať pri stanovovaní strategických cieľov, plánovaní, manažovaní a vyhodnocovaní projektov a iniciatív najlepšie skúsenosti z úspešných krajín v zahraničí (najmä v EÚ), 6) pravidelne vyhodnocovať a upravovať špecializované národné politiky v príslušných špecifických sektoroch (vzdelávanie, priemyselná politika, veda a výskum a pod.) DIGITÁLNA AGENDA SR pre 2012 - 2020
 9. 10. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T Y <ul><ul><li>pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>interoperabilita a normy </li></ul></ul><ul><ul><li>dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>výskum a inovácie </li></ul></ul><ul><ul><li>zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul><ul><ul><li>výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul><ul><li>opatrenia (100, z toho 31 legislatívnych) </li></ul><ul><li>špecifické oblasti </li></ul><ul><li>Information Infrastructure </li></ul><ul><li>eGovernment </li></ul><ul><li>eInclusion </li></ul><ul><li>eHealth </li></ul><ul><li>eCulture </li></ul><ul><li>eLibrary </li></ul><ul><li>Teleworking </li></ul><ul><li>eEducation </li></ul><ul><li>eLearning </li></ul><ul><li>eJustice </li></ul><ul><li>eTransport </li></ul><ul><li>eSignature </li></ul><ul><li>ePrivacy </li></ul><ul><li>CyberCrime </li></ul><ul><li>eProcurement </li></ul><ul><li>eTourist </li></ul><ul><li>Open Source </li></ul><ul><li>eGov Content (INSPIRE, PSI re-use) </li></ul><ul><li>eTax </li></ul><ul><li>eInvoicing </li></ul><ul><li>........ </li></ul>
 10. 11. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T Y <ul><ul><li>pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>interoperabilita a normy </li></ul></ul><ul><ul><li>dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>výskum a inovácie </li></ul></ul><ul><ul><li>zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul><ul><ul><li>výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul><ul><li>opatrenia (100, z toho 31 legislatívnych) </li></ul><ul><li>špecifické oblasti </li></ul><ul><li>Information Infrastructure </li></ul><ul><li>eGovernment </li></ul><ul><li>eInclusion </li></ul><ul><li>eHealth </li></ul><ul><li>eCulture </li></ul><ul><li>eLibrary </li></ul><ul><li>Teleworking </li></ul><ul><li>eEducation </li></ul><ul><li>eLearning </li></ul><ul><li>eJustice </li></ul><ul><li>eTransport </li></ul><ul><li>eSignature </li></ul><ul><li>ePrivacy </li></ul><ul><li>CyberCrime </li></ul><ul><li>eProcurement </li></ul><ul><li>eTourist </li></ul><ul><li>Open Source </li></ul><ul><li>eGov Content (INSPIRE, PSI re-use) </li></ul><ul><li>eTax </li></ul><ul><li>eInvoicing </li></ul><ul><li>........ </li></ul>
 11. 12. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T Y <ul><ul><li>pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>interoperabilita a normy </li></ul></ul><ul><ul><li>dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>výskum a inovácie </li></ul></ul><ul><ul><li>zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul><ul><ul><li>výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul><ul><li>opatrenia (100, z toho 31 legislatívnych) </li></ul><ul><li>špecifické oblasti </li></ul><ul><li>Information Infrastructure </li></ul><ul><li>eGovernment </li></ul><ul><li>eInclusion </li></ul><ul><li>eHealth </li></ul><ul><li>eCulture </li></ul><ul><li>eLibrary </li></ul><ul><li>Teleworking </li></ul><ul><li>eEducation </li></ul><ul><li>eLearning </li></ul><ul><li>eJustice </li></ul><ul><li>eTransport </li></ul><ul><li>eSignature </li></ul><ul><li>ePrivacy </li></ul><ul><li>CyberCrime </li></ul><ul><li>eProcurement </li></ul><ul><li>eTourist </li></ul><ul><li>Open Source </li></ul><ul><li>eGov Content (INSPIRE, PSI re-use) </li></ul><ul><li>eTax </li></ul><ul><li>eInvoicing </li></ul><ul><li>........ </li></ul>1.panel 2.panel
 12. 13. <ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>sprístupnenie obsahu </li></ul></ul><ul><ul><li>nekomplikované online a cezhraničné transakcie </li></ul></ul><ul><ul><li>posilňovanie dôvery v digitálny svet </li></ul></ul><ul><ul><li>posilnenie jednotného trhu pre telekomunikačné služby </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1
 13. 14. <ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 cezhraničné a celoeurópske udeľovanie licencií v audiovizuálnom sektore, implementácia Montiho správy „Nová stratégia pre jednotný trh“, napredovanie pri vytváraní, produkcii a distribúcii digitálneho obsahu (na všetkých platformách), inovatívne obchodné modely umožňujúce rôzne spôsoby prístupu k obsahu a platieb zaň, sprístupňovania informácií verejného sektora za transparentných, účinných a nediskriminačných podmienok, povinnosti sprístupňovania zdrojov údajov pre cezhraničné aplikácie a služby, trhu elektronických platieb a elektronického fakturovania, jednotná oblasť platieb v eurách (Single Euro Payment Area – SEPA), európsky rámec pre elektronické fakturovanie, smernica o elektronickom peňažníctve, technológie elektronickej totožnosti (eID), potreba implementačných riešení v rámci elektronickej verejnej správy (e-government), interoperabilita založená na normách a otvorených platformách rozvoja, revízia smernice o elektronickom podpise s cieľom zabezpečiť právny rámec ich cezhraničného uznávania a interoperabilitu bezpečných systémov elektronického overovania totožnosti, vplyv smernice o elektronickom obchode na online trhy, celkové preskúmanie regulačného rámca ochrany údajov, monitoring plnenia požiadaviek na poskytovanie informácií podľa smernice o elektronickom obchode, smernice o nekalých obchodných praktikách a smernice o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku, zjednotenie európskeho zmluvného práva ........... MK, RVR, MS, NBS, MF, MH, ÚOOÚ, MDVRR, PMÚ a TÚ SR
 14. 15. <ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 absencia účinnej národnej legislatívy v oblasti PSI re-use (2005 vs. ?2012?) praktická (ne)dostupnosť k informáciám verejného sektora (problémy najmä na úrovni miestnej samosprávy) oneskorená harmonizácia príslušných legislatívnych dokumentov (nový európsky regulačný rámec v oblasti elektronických komunikácií - máj 2011 vs. máj 2012?)
 15. 16. <ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 1) zakomponovanie súčasných, ako aj budúcich aktivít EÚ v uvedenej oblasti (napr. celoeurópske riešenia sporov online na účely transakcií elektronického obchodu, Kódex EÚ práv v online prostredí, online značky dôvery EÚ a pod. ) do príslušných strategických vládnych dokumentov SR s vyčlenením nevyhnutných finančných prostriedkov pre implementačný plán vo verejnej správe SR,
 16. 17. <ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 2) urýchlené prijatie legislatívy na opakované používanie informácií verejného sektora do právneho rámca SR (druhý stupeň konania EÚ voči SR vo veci porušenia právnych predpisov – pozri EK, 2011, Tlačová správa IP/11/1254 z 27.októbra 2011),
 17. 18. <ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 3) včasná harmonizácia nových pripravovaných legislatívnych dokumentov EÚ do národnej legislatívy SR (s mernica o službách, smernica o nekalých obchodných praktikách, nový telekomunikačný rámec , smernica o DPH, ...)
 18. 19. <ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 4) aktívne zapojenie príslušných orgánov verejnej správy do pilotných alebo implementačných nadnárodných alebo nadregionálnych aktivít v jednotlivých oblastiach v rámci EÚ
 19. 20. <ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 5) zabezpečenie dostupnosti kvalitnej informačnej infraštruktúry (broadband) aj v prímestských a vidieckych oblastiach (v súlade s režimom štátnej pomoci pre broadband)
 20. 21. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul><ul><ul><li>zlepšenia určovania noriem IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>podpora lepšieho využívania noriem </li></ul></ul><ul><ul><li>zlepšenie spolupráce prostredníctvom koordinácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2
 21. 22. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 usmerneni e o transparentných pravidlách sprístupňovania informácií ex ante pri základných právach duševného vlastníctva a podmienkach udeľovania licencií v súvislosti s vytváraním noriem využívani e celej škály relevantných noriem pri obstarávaní hardvéru, softvéru a služieb IT verejnou správou prostredníctvom vyberania noriem, ktoré môžu uplatňovať všetci zainteresovaní dodávatelia ( umožní sa väčšia hospodárska súťaž a zníži riziko odkázanosti na obmedzený okruh dodávateľov ) prijati e ambicióznej európskej stratégie interoperability a európskeho rámca interoperability v rámci programu ISA (riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy) preskúmanie možnosti zrealizovať opatrenia, ktoré by boli podnetom pre významných aktérov na trhu, aby udelili licencie na informácie o interoperabilite a zároveň by podporovali inováciu a hospodársku súťaž ÚPV, MDVRR, MF, UNMS, MS, splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť a Strategická rada pre e G overnment
 22. 23. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 absencia základných noriem a legislatívy pre eGovernment zosúladenie zámerov SR s trendmi EÚ (napr. využívanie open source vo verejnej správe) absencia národnej úrovne verejných konzultácií so širšou odbornou komunitou vo vzťahu k celoeurópskym konzultáciám
 23. 24. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 1) dokument vlády SR „Opatrenia na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s nákupom a využívaním informačno-komunikačných technológií vo verejnom sektore ” (uznesenie vlády č. 460/2011, 6.júl 2011) pretransformovať do národnej legislatívy vo forme právnej povinnosti pre verejnú správu SR
 24. 25. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 2) zakomponovanie aktivít pri uplatňovaní európskeho rámca interoperability na vnútroštátnej úrovni do príslušných strategických vládnych dokumentov SR s vyčlenením nevyhnutných finančných prostriedkov pre implementačný plán vo verejnej správe SR (najneskôr do roku 2013)
 25. 26. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 3) splnenie záväzkov verejnej správy SR týkajúcich sa interoperability a noriem (dokumentované v záverečných deklaráciách ministrov z Malmö (2009) a Granady (2010) – najneskôr do roku 2013
 26. 27. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 4) aktívne zapojenie príslušných orgánov verejnej správy SR do verejných celoeurópskych konzultácií v rámci „modernizácie normalizácie v oblasti informačných a komunikačných technológií v EÚ”
 27. 28. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 5) včasná harmonizácia nových pripravovaných legislatívnych dokumentov a noriem EÚ do národnej legislatívy SR
 28. 29. <ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 6) aktívne zapojenie príslušných orgánov verejnej správy do pilotných a implementačných aktivít v rámci EÚ (napr. ISA, ...)
 29. 30. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>posilnenie politiky v oblasti bezpečnosti sietí a informácií vysokej úrovne </li></ul></ul><ul><ul><li>boj proti počítačovým útokom na informačné systémy </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3
 30. 31. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 spam, krádeže totožností a online podvody cielené počítačové útoky proti štátom posilnenie spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (Consumer Protection Cooperation – CPC) široká a spoľahlivo fungujúca sieť tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT) potreba stratégie správy totožnosti (na účely bezpečných a účinných služieb elektronickej verejnej správy - eGovernment), medzinárodne koordinované opatrenia zacielené na bezpečnosť informácií súčinnosť v boji proti počítačovej kriminalite s podporou obnovenej Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) ............... ÚOOÚ, MDVRR, MV, MO, MF, MS, prokuratúra a súdnictvo
 31. 32. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 absencia legislatívy v oblasti informačnej bezpečnosti verejnej správy správa internetových domén .sk v pôsobnosti súkromnej obchodnej spoločnosti (bez adekvátneho legislatívneho a regulačného rámca, t.č. iba formálna zmluva s MF) absencia koncepčného a koordinovaného riešenia informačnej bezpečnosti eGovernmentu (najmä na úrovni samospráv) v SR
 32. 33. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 1) urýchlené prijatie legislatívy v oblasti informačnej bezpečnosti verejnej správy (legislatívny a regulačný rámec nevyhnutný pre dynamické nasadzovanie nových informačných systémov verejnej správy SR v oblastiach e-government, e-health, e-education, e-learning a pod.)
 33. 34. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 2) potreba prijatia národného legislatívneho rámca pre oblasť správy a regulácie internetových domén .sk
 34. 35. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 3) dobudovať (najneskôr do roku 2012) spoľahlivo fungujúci útvar CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team) vrátane personálneho a finančného zabezpečenia pre potreby riešenia počítačových incidentov v SR (najmä v oblasti verejnej správy SR), ako aj pri zapojení sa do celoeurópskych aktivít
 35. 36. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 4) aktívne sa zapájať v spolupráci s EK pri simulácii veľkých útokov a podieľať sa na príprave a skvalitňovaní stratégií na zmierňovanie negatívnych následkov
 36. 37. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 5) v plnej miere zaviesť a používať horúce linky na oznamovanie urážlivého alebo škodlivého on-line obsahu (najneskôr do roku 2013 )
 37. 38. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 6) pokračovať pri organizovaní kampane pre deti s cieľom zvýšenia informovanosti o bezpečnosti v on-line prostredí a   podporovať skvalitnenie výučby o bezpečnosti v on-line prostredí na školách a  podporovať poskytovateľov on-line služieb v uplatňovaní samoregulačných opatrení týkajúcich sa bezpečnosti detí v on-line prostredí - aj s vyčlenením nevyhnutných finančných zdrojov z rozpočtu verejnej správy SR
 38. 39. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 7) aktívne zapojenie príslušných orgánov verejnej správy do pilotných a implementačných aktivít v rámci EÚ
 39. 40. <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 8) prispôsobiť (najneskôr do roku 2012) vnútroštátne platformy na oznamovanie trestných činov na účely platformy Europolu na boj proti počítačovej kriminalite
 40. 41. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>záruka univerzálneho širokopásmového pokrytia s narastajúcou rýchlosťou pripojenia </li></ul></ul><ul><ul><li>podpora zavádzaniu sietí novej generácie (NGA) </li></ul></ul><ul><ul><li>otvorený a neutrálny internet </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4
 41. 42. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>penetrácia F TTH (júl 2009 ) schválená štátna pomoc pre broadband v EU (mil.€) 65 projektov / 3,421 Mld. € DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4
 42. 43. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>2013 2020 100% internet ové pokrytie 100% pokrytie ≥30Mbps 50% domácností ≥100Mbps DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4
 43. 44. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 eliminácia rizík súvisiacich s absenciou zásahu verejného sektora (broadbandové siete koncentrované v niekoľkých husto osídlených zónach s výraznými nákladmi na zavedenie a vysokými cenami), potreba opatrení príslušných orgánov verejnej správy, aby sa pri verejných a súkromných civilných inžinierskych stavbách systematicky plánovali širokopásmové siete a káblové rozvody, vyjasnili sa práva týkajúce sa miesta ich vedenia a vyznačili sa dostupné pasívne infraštruktúry vhodné na zavedenie káblov, európska politika frekvenčného spektra, efektívneho riadenia frekvenčného spektra, digitálnej dividendy v kontexte podpory hospodárskej súťaže a inovácií a pod. ............... MDVRR, MF, NASES, TU SR, PMÚ a splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť
 44. 45. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 súbor závažných systémových zlyhaní (neprofesionálny, nezodpovedný a netransparentný prístup, kompetenčná nesúrodosť) pri príprave nevyhnutných podkladov súvisiacich so schvaľovaním štátnej pomoci schválenie štúdie uskutočniteľnosti so signifikantnými prvkami profesionálneho zlyhania (rozpor s pravidlami štátnej pomoci EÚ pre broadband) - negatívny dopad na ďalší proces a kvalitu podkladových materiálov pri príprave návrhov schém štátnej pomoci. absencia porovnávacej analýzy ekonomických, legislatívnych a regulačných dopadov alternatívnych riešení prostredníctvom veľkých podnikov, malých a stredných podnikov a verejnej správy (vrátane analýzy prípravy a realizácie obdobných zahraničných projektov) - predpoklady na neefektívne návrhy riešení a momentálne nepochopiteľne znemožňuje priamu účasť aj podnikateľského sektora na projektoch financovaných zo ŠF
 45. 46. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 dlhodobé preceňovanie technických (zo strany verejného i súkromného sektora) a podceňovanie ekonomických, legislatívnych, regulačných a organizačných aspektov budovania informačnej infraštruktúry z verejných zdrojov vysoké priemerné náklady naposledy zverejneného návrhu projektu NASES (2,5-násobne prevyšujú hodnoty obdobného litovského projektu RAIN-2) časová tieseň v súvislosti s doterajšou absenciou schválenia projektu v rámci procesu schvaľovania programu štátnej pomoci EK (priama závislosť od kvality štúdie uskutočniteľnosti) absencia zakomponovania inštrumentov zrýchľujúcich, zjednodušujúcich alebo znižujúcich investičné náklady (napr. inštitút aktivačných prác, súbežnosť navrhovaných trás s existujúcim vzdušným elektrickým vedením v extraviláne, JEREMIE, ...).
 46. 47. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 absencia dôležitých verejne dostupných informácií o návrhu riešenia projektu NASES – otázky na vhodnosť metodiky tvorby klastrovania obcí, trasovania, prípojných bodov k existujúcej infraštruktúre a investičných nákladov, absencia ekonomického modelu fungovania navrhnutého systému (orientačné ročné náklady predpokladajú údajne až 6,6 mil. €), absentuje overiteľná verejná kontrola plnenia záväzkov iných operátorov pri pokrytí nových obcí v priebehu rokov 2011 – 2013, ku ktorým sa pre NASES zaviazali existujúci operátori (údaje majú významný vplyv na finančné a časové plánovanie nových eGovernment riešení v prípade týchto obcí, 119 obcí s menej ako 1 % obyvateľstva údajne NASES svojím projektom nedokáže riešiť)
 47. 48. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 1) potreba schválenia , resp. prijatia novej analýzy (štúdie uskutočniteľnosti) - dôveryhodný a kvalifikovaný podkladový materiál na rozhodovanie príslušných inštitúcií verejnej správy pri príprave národnej schémy štátnej pomoci pre broadband v krátkodobom aj strednodobom časovom výhľade (po roku 2013) s možnosťou alternatívneho zapojenia aj veľkých podnikov, MSP a neziskových verejných organizácií na základe ekonomickej, právnej a regulačnej analýzy podľa požiadaviek pravidiel EÚ pre štátnu pomoc spolu s identifikáciou a vyčlenením nevyhnutných finančných prostriedkov verejnej správy SR
 48. 49. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 2) prehodnotenie možnosti (a pravdepodobne nevyhnutnosť) využitia nástroja JEREMIE (podpora rozvoju MSP vo vidieckych oblastiach, synergický efekt s podporou zamestnanosti vo vidieckych oblastiach) v súvislosti s doterajším časovým sklzom schvaľovania štátnej pomoci v rámci OPIS PO3 – najjednoduchšie realizovateľné opatrenie na zabezpečenie odstránenia hrozby nečerpania a vrátenia finančných prostriedkov vyčlenených pre OPIS PO3 pri splnení pôvodného účelu podpory rozvoja infraštruktúry broadbandu vo vidieckych oblastiach
 49. 50. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 3) pri budovaní novej broadbandovej infraštruktúry z verejných zdrojov maximálne využívať potenciál súvisiaci s národnými opatreniami iniciatívy EÚ Boj proti chudobe (napr. aktivačné práce v danom regióne a pod.)
 50. 51. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 4) transformácia NASES (súčasná príspevková organizácia Úradu vlády SR a navrhovaný oprávnený subjekt) do formy verejnej neziskovej organizácie (súlad s požiadavkami pravidiel pre štátnu pomoc v oblasti broadbandu)
 51. 52. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 5) analýza implementácie úspešných domácich (napr. SANET) a zahraničných projektov založených na nekomerčnom poskytovaní služieb broadbandu a následný transfer know-how do prostredia SR
 52. 53. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 6) prijať opatrenia vrátane legislatívnych ustanovení na uľahčenie investícií pre broadband ( napr . zabezpečením, aby pri verejných a súkromných civilných inžinierskych stavbách boli systematicky zahrnutí potenciálni investori, vyjasnené práva týkajúce sa miesta ich vedenia, vyznačené dostupné pasívne infraštruktúry vhodné na zavedenie káblov a zlepšené káblové rozvody elektroinštalácia v budovách )
 53. 54. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 7) realizovať program európskej politiky frekvenčného spektra (zabezpečenie koordinovaného prideľovania frekvenčného spektra potrebného na dosiahnutie cieľa 100 % pokrytia internetu s 30 Mbps do roku 2020), ako aj odporúčanie EK o NGA
 54. 55. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 8) aktívne zapojenie príslušných orgánov verejnej správy SR do pilotných a implementačných aktivít v rámci EÚ
 55. 56. <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 9) zverejnenie analýzy negatívnych dopadov súvisiacich s doterajším postupom verejnej správy – výstražné memento pre iné inštitúcie verejnej správy pri príprave nových projektových zámerov podliehajúcich schvaľovaniu EK
 56. 57. <ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul><ul><ul><li>vystupňovanie úsilia a efektivity vo výskume a inováciách </li></ul></ul><ul><ul><li>využívanie jednotného trhu ako motor inovácií v IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>iniciatívy pod vedením priemyselného sektora zamerané na otvorenú inováciu </li></ul></ul>fondy k oordin ácia Súčasné investície (Mld €) DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5
 57. 58. <ul><ul><li>Výskum a inovácie (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 spojenie síl rôznych inštitúcií verejnej správy pri zosúlaďovaní regulácie, osvedčovaní, zaobstarávaní a vytváraní noriem v prospech inovácií potreba verejných a súkromných partnerstiev potreba otvorených a interoperabilných riešení, aby sa mohlo IKT využívať vo všetkých sektoroch, využívanie väčšieho objemu súkromných investícií v podobe strategického využívania obstarávania vo fáze pred komerčným využitím a verejno-súkromných partnerstiev prostredníctvom štrukturálnych fondov na výskum a inováciu ............... MH, MF, MŠVVŠ, splnomocnenec vlády pre vedomostnú ekonomiku
 58. 59. <ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 absencia zámerov využívania nového inovatívneho inštrumentu obstarávania vo fáze pred komerčným využitím (PCP) pre veľké a náročné pripravované implementačné projekty v oblastiach napr. dopravy (najmä inteligentné dopravné systémy), zdravotníctva (eHealth), trvalo udržateľného rozvoja, fotoniky, verejnej správy (eGovernment) a pod. nedostatočné zapojenie SR do riešenia európskych projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na výskum a inováciu
 59. 60. <ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 1) aktívne a urýchlené zapojenie a využívanie potenciálu akademického sektora SR pri riešení problémov digitálnej agendy
 60. 61. <ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 2) zvýšenie (zdvojnásobenie do r. 2020) celkových ročných verejných výdavkov na výskum a rozvoj IKT s podnietením zodpovedajúceho nárastu súkromného financovania (cieľové hodnoty – tém a Inovácie v Únii )
 61. 62. <ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 3) aktívne zapojenie sa SR vo veľkých medzinárodných pilotných projektoch s cieľom preverovať a rozvíjať inovatívne a interoperabilné riešenia v oblastiach verejného záujmu , ktoré sú financované z rámcového programu EÚ pre konkurencieschopnosť a inovácie
 62. 63. <ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 4) aktívne zapojenie sa príslušných orgánov verejnej správy SR do pilotných a implementačných aktivít v rámci EÚ
 63. 64. <ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 + ďalšie podnety uvedené v osobitnej téme Inovácie v Únii
 64. 65. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul><ul><ul><li>digitálna gramotnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>digitálne zručnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>integrálne digitálne služby </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6
 65. 66. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>populácia pravidelne používajúca internet znevýhodnená časť populácie používajúca internet populácia nepoužívajúca internet 2010 2010 2010 2015 2015 2015 DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6
 66. 67. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 uspokojovani e dopytu po základných t elekom .s lužbách v rámci súčasných konkurenčných trhov úloh y univerzálnej služby pri dosahovaní cieľa širokopásmového prístupu pre všetkých, spôsob y možného financovania univerzálnej služby, dostupnos ť verejných webových stránok a on-line služieb (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.0) - dôležité pre neobmedzenú účasť na verejnom živote aplikáci e medzinárodných noriem na dostupnosť internetu plnen ie záväzkov SR z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím .............. MF, MPSVR, MDVRR, MŠVVŠ, TÚ SR, regionálna a miestna samospráva
 67. 68. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 formálne plnenie úloh Národnej stratégie Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu (dec. 2008), ale bez systémového vyčlenenia adekvátnych finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a akčného plánu na dlhodobé riešenie problémov identifikovaných špecifických a znevýhodnených skupín obyvateľstva. Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím (sept.2007 s účinnosťou od júna 2010) - ale súčasná nedostupnosť technológií a elektronických služieb v mnohých prímestských a vidieckych oblastiach neumožňuje tejto špecifickej skupine obyvateľstva plné využitie garantovaných práv
 68. 69. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 1) komplexným spôsobom zabezpečiť a podporovať proces zvyšovania digitálnej gramotnosti zamestnancov verejnej správy (vrátane obcí na vidieku) tak, aby on-line komunikácia s občanmi, podnikateľmi, ako aj inými inštitúciami verejnej správy nebola bariérou implementácie projektov e G overnment, e H ealth, eCulture, a pod.
 69. 70. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 2) pripravenosť verejnej správy SR na pripravovaný návrh E urópskej komisie stanoviť digitálnu gramotnosť a digitálne kompetencie ako priority nariadenia o Európskom sociálnom fonde (2014 – 2020)
 70. 71. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 3) pripravenosť verejnej správy SR na pripravovaný návrh nástrojov EÚ na určovanie a uznávanie kompetencií používateľov a užívateľov IKT spojené s európskym kvalifikačným rámcom a s EUROPASS-om
 71. 72. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 4) pripravenosť verejnej správy SR na podpis Memoranda o porozumení o digitálnom prístupe osôb so zdravotným postihnutím v súlade s Dohovorom OSN
 72. 73. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 5) zakomponovanie pripravovaných ukazovateľov EÚ týkajúcich sa digitálnych kompetencií a mediálnej gramotnosti do prostredia SR
 73. 74. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 6) aktívne zapojenie sa verejnej správy SR do prípravy európskeho rámca pre profesionalitu v oblasti IKT s cieľom zlepšiť kompetencie a mobilitu používateľov IKT v celej Európe
 74. 75. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 7) realizovať dlhodobú politiku týkajúcu sa elektronických zručností a digitálnej gramotnosti a podporovať príslušné stimuly pre MSP a znevýhodnené skupiny
 75. 76. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 8) implementovať ustanovenia týkajúce sa zdravotného postihnutia v novom telekomunikačnom rámci EÚ a smernic e o audiovizuálnych mediálnych službách
 76. 77. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 9) pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie osnov, výsledkov vzdelávania a profesionálneho rozvoja učiteľov a školiteľov v kontexte zahrnutia elektronického vzdelávania pri modernizácii vzdelávania a odbornej prípravy žiakov a študentov , ako aj procesu celoživotného vzdelávania
 77. 78. <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 10) aktívne zapojenie sa príslušných orgánov verejnej správy SR do pilotných a implementačných aktivít v rámci EÚ
 78. 79. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT pre životné prostredie </li></ul></ul><ul><ul><li>udržateľná zdravotná starostlivosť a podpora dôstojného a nezávislého života založená na IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>podpora kultúrnej rozmanitosti a tvorivého obsahu </li></ul></ul><ul><ul><li>elektronická verejná správa </li></ul></ul><ul><ul><li>inteligentné dopravné systémy pre efektívnu dopravu a lepšiu mobilitu </li></ul></ul>50% 100% občania EU používajúci eGovernment členské štáty EU s online cezhraničnými službami eGovernment DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7
 79. 80. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul><ul><li>e Government Action Plan 2011-2015 (december 2010) </li></ul><ul><li>eGovernment – spôsob ako vytvoriť verejný sektor, ktorý je sociálne, ekonomicky a z hľadiska životného prostredia udržateľný </li></ul><ul><li>eGovernment – potrebná inovácia verejného sektora </li></ul><ul><ul><li>7 priorít: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>občania </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>študenti </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>dôchodcovia </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>sociálne hendikepovaní občania </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>podnikatelia </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>verejná správa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>bezpečné eAktivity </li></ul></ul></ul></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7
 80. 81. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT (signifikantné oblasti) </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE * záväzok znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 aspoň o 20 % oproti roku 1990 a zvýšiť energetickú efektívnosť o 20 % * príkladný prístup sektora IKT pri podávaní správ o svojich výsledkoch v oblasti životného prostredia prostredníctvom prijatia spoločného rámca merania ako základu na stanovenie cieľov znižovania spotreby energie a emisií skleníkových plynov vo všetkých procesoch výroby, distribúcie, využívania a likvidácie výrobkov IKT * poskytovanie služieb IKT, *rozvojom a nasadzovaním riešení inteligentných sietí a meracích prístrojov, * budovy s takmer nulovou spotrebou energie * inteligentné dopravné systémy * poskytovanie modelovacích, analyzačných, monitorovacích a vizualizačných nástrojov na vyhodnocovanie energetickej hospodárnosti a emisií budov, vozidiel, podnikov, miest a regiónov, *úlohy inteligentných sietí pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo * otvorené rozhrania prenosu/distribúcie pre spoluprácu jednotlivých sietí účinným a bezpečným spôsobom ...............
 81. 82. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udržateľn á zdravotn á starostlivos ť a podpor a dôstojného a nezávislého života založených na IKT * príprav a noriem, testovania interoperability a osvedčovania elektronickýc h zdravotných záznamov a zariadení * nov é služb y telemedicíny (lekárske konzultácie prostredníctvom internetu , z lepšená pohotovostná starostlivosť a prenosné prístroje umožňujúce monitorovanie zdravotného stavu ľudí trpiacich chronickými chorobami a zdravotnými postihnutiami) * technológi e asistovaného bývania (Ambient Assisted Living, AAL) * opatrenia spoločnosti umožniť nezávislý a dôstojný život ľuďom, ktorí sú slabí alebo ktorí trpia chronickými chorobami alebo sú zdravotne postihnutí ...............
 82. 83. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 podpor a kultúrnej rozmanitosti a tvorivého obsahu * Dohovor UNESCO o kultúrnej rozmanitosti ( 2005 ) * podpor a a ochran a kultúrnej rozmanitosti vo vzťahu k novým digitálnym prostrediam, * podpor a digitalizácie kín, * roztrieštenos ť a komplexnos ť súčasného systému vydávania licencií vo vzťahu k obmedzovaniu digitalizácie veľkej časti novšieho európskeho kultúrneho dedičstva * možností verejného spolufinancovania so súkromnými partnermi za predpokladu, že sa umožní všeobecná prístupnosť európskeho spoločného kultúrneho dedičstva on-line, * modernizáci a a využívania moderných prekladových technológií smernic a o audiovizuálnych mediálnych službách na úrovni EÚ ..............
 83. 84. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 elektronick á verejn á správ a * záver y a záväzk y vlád z medzinárodnej ministerskej konferencie v Malmö (2009) - do roku 2015 rozšíria služby elektronickej štátnej správy, * obmedzenia nepotrebných technických požiadaviek (napr. aplikácií fungujúcich iba v špecifických technických prostrediach alebo len prostredníctvom špecifických zariadení), * problematik a cezhraničných e G overnment služieb a aktivít elektronickej verejnej správy na európskom jednotnom trhu, * smernic a o službách na vnútornom trhu, * Akčn ý plánu EÚ pre elektronické obstarávanie, * potreb a lepšej administratívnej spolupráce v Európe - bezproblémové elektronické obstarávanie, praktická elektronická identifikácia a praktické elektronické overovanie cezhraničných služieb (vrátane vzájomného uznávania úrovne zabezpečenia overenia), * on-line služ by sektora životného prostredia * prehodnoteni e a zmodernizovania právnych predpisov ES * inovačn é riešen ia (napr. moderné siete senzorov) v oblasti on-line služieb životného prostredia ...............
 84. 85. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 inteligentn é dopravn é systém y pre efektívnu dopravu a lepšiu mobilitu * smernic a o  inteligentných dopravných systémoch * Akčn ý plánu EU pre inteligentné dopravné systémy * nov é riešen ia a opatren ia pre rozhrania cestnej dopravy s inými druhmi dopravy, * zavádzani e poskytovania informácií o premávke a cestovaní v reálnom čase * dynamick é systém y riadenia premávky - zmierneni e zaťaženia a podpory ekologickejšej mobility spolu so zvyšovaním zabezpečenia a bezpečnosti dopravy ...............
 85. 86. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udržateľn á zdravotn á starostlivos ť a podpor a dôstojného a nezávislého života založených na IKT inteligentn é dopravn é systém y elektronick á verejn á správ a podpor a kultúrnej rozmanitosti a tvorivého obsahu ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MŽP, MH, MŠVVŠ, MF, MZ, MPSVR, MK, RVR, VÚC, mestá a obce, MDVRR, splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť a Strategická rada pre e G overnment
 86. 87. eGOVERNMENT variabilita a komplexnosť národná časť eGovernmentu cezhraničná časť eGovernmentu NKIVS OPIS OPBK ? ŠF 2014-2020 ? ISA 2010-2015
 87. 88. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGOVERNMENT absencia celkového chápania, prípravy a realizácie eGovernmentu ako signifikantného štartéra reformy verejnej správy (absencia ekonomických, procesných, inštitucionálnych, legislatívnych aspektov) - cieľ zabezpečenie modernej, efektívnej a transparentnej verejnej služby pre občanov a podnikateľov eGovernment de facto v mnohých aktivitách stále chybne považuje iba informatizácia štátnej správy, ale bez samosprávy. eGovernmentu (globál) - absentuje vízia realizovateľného a fungujúceho komplexného modelu eGovernmentu na podklade kvalifikovaných analýz súvisiacich s finančnými, legislatívnymi, regulačnými a organizačnými aspektami (žiadne doterajšie vládne dokumenty ani štúdie uskutočniteľnosti nespĺňajú takúto požiadavku) – úzky súvis s doterajším problémovým čerpaním ŠF. absencia základnej legislatívy a regulácia v oblasti eGov služieb, procesov a infraštruktúry (v príprave – v poslednom návrhu absentovala kvantifikácia ekonomického dopadu na obyvateľstvo, ako aj na samosprávy )
 88. 89. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 absencia základnej legislatívy a regulácie v oblasti informačnej bezpečnosti pre inštitúcie verejnej správy (iba v príprave) absencia základných noriem pre rozhrania rôznych systémov eGovernmentu (základné registre – štátna správa – regionálna samospráva – miestna samospráva) - nevyhnutná podmienka interoperability na národnej i medzinárodnej úrovni doterajšia dlhodobá orientácia a preceňovanie technických aspektov paralelne s podceňovaním ekonomických, legislatívnych, regulačných a organizačných aspektov budovania eGovernmentu chybná stratégie stotožnenia existujúcej finančnej podpory do oblasti eGov zo ŠF s rozhodnutiami na minimalizáciu alokácie verejných finančných zdrojov (ciele OPIS sú zamerané na odstránenie doterajšieho zaostávania SR v medzinárodnom kontexte, nie na upgradové projekty s minimálnou inováciou on-line služieb oproti súčasnému stavu)
 89. 90. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 výrazné časové oneskorenie plnenia záväzkov SR (december 2009) vyplývajúcich z transpozície smernice o službách na vnútornom trhu (cezhraničná elektronická komunikácia pre občanov EU, deklarovaný termín spustenia od januára 2012) absencia a oneskorovanie riešení základných registrov verejnej správy - nevyhnutný inštrument pre efektívnu činnosť celej verejnej správy - zdržuje a ohrozuje prípravu aplikácií na nižších úrovniach verejnej správy. v oblasti samosprávy bolo zaznamenané nepochopiteľné rozhodnutie o znížení finančných prostriedkov ŠF o 127 mil. eur pôvodne alokovaných pre regionálnu a miestnu samosprávu a ich realokácia pre štátnu správu (samospráva, najmä miestna, vyžaduje veľké – doteraz stále neidentifikované, resp. nepublikované investície, najnovšie ekonomické trendy nepredkladajú vytvorenie dostatočných finančných zdrojov na budovanie eGovernment riešení z prostriedkov samospráv
 90. 91. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 sfunkčnenie eGovernmentu v oblastiach preneseného výkonu štátnej správy na úrovni samospráv je pritom finančne bezprostredne závislé od vyčlenenia finančných zdrojov ŠR (Ústava SR, čl. 71, ods. 1) - implementácia viacerých cieľov OPIS priamo súvisí so zabezpečením on-line služieb poskytovaných v režime preneseného výkonu štátnej správy (stavebné konanie, životné prostredie, matrika, …). na úrovni regionálnej samosprávy - oneskorenie čerpania ŠF + použitý neefektívny model atomizovaných riešení eGovernmentu (problém súvisiaci s kvalitou a použiteľnosťou vypracovaných štúdií uskutočniteľnosti, absenciou analýzy alternatívnych riešení) absentuje jednotná koncepcia riešenia a efektívneho prepojenia s eGovernment systémami iných regionálnych samospráv alebo miestnych samospráv (nielen v danom, ale i v susednom kraji, príp. cezhraničné služby) absencia koncepcie efektívneho modelu nevyhnutnej spoločnej informačnej infraštruktúry pre regionálne samosprávy a prepojenia na spoločnú informačnú infraštruktúru pre miestne samosprávy
 91. 92. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGovernment (úroveň obcí) - totožné problémy ako v prípade miest + absencia prezentácie efektívneho modelu zdieľaných eGovernment riešení pre malé obce (DCOM) obce - výrazne nedostatočná úroveň informatizácie na väčšine úradov v malých obciach (absencia IKT, absencia dostupnosti fixného broadbandu v obciach, nedostatočná počítačová gramotnosť zamestnancov verejnej správy i obyvateľov vo vidieckych oblastiach).
 92. 93. DIGITÁLNA AGENDA EÚ 2010-2020: workshop - 17.máj 2011, Bratislava 1.panel: eGOVERNMENT a INTEROPERABILITA
 93. 94. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE * pomalé tempo rozvoja projektových aplikácií * oneskorené aplikačné riešenia súvisiace s problematikou INSPIRE Udržateľná zdravotná starostlivosť a podpora dôstojného a nezávislého života založených na IKT * problém – tempo doterajšieho zavádzania eHealth a telematických aplikácií, * absencia základnej legislatívy a noriem pre eHealth, * absencia národnej stratégie a využívania technológií asistovaného bývania (AAL), * absencia účasti verejnej správy SR v príslušných medzinárodných projektoch
 94. 95. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 oblasť kultúry * časové oneskorenie čerpania finančných prostriedkov ŠF pre inštitúcie sektora kultúry (OPIS PO2) * dlhodobo obmedzené finančné prostriedky zo ŠR pre potreby digitalizácie kultúrneho dedičstva na Slovensku * nedostatočná podpora systému prepojenia knižníc (najmä v prímestských a vidieckych oblastiach), * napĺňanie cieľov prioritných oblastí súvisiacich s plnením strategických rozvojových dokumentov rezortu MK
 95. 96. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 oblasť dopravy * problém neaktuálnosti, oneskoreného  plnenia, stanovení nereálnych termínov, nedostatočného finančného zabezpečenia Programu podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov v SR z roku 2009 (uznes. vlády 622/2011) * absencia vízie využívania nových inovatívnych spôsobov riešení – napr. obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím pre veľké a komplikované implementačné projekty v doprave.
 96. 97. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 všeobecne * pasívna účasť verejnej správy pri väčšine verejných konzultácií EÚ v rôznych oblastiach informačnej spoločnosti (uskutočnených doteraz) * minimálne zapojenie sa verejnej správy do medzinárodných aplikačných projektov v rôznych oblastiach informačnej spoločnosti (napr. cezhraničné eGovernment aplikácie SPOCS, PEPPOL, P3ITS, …) * absencia užšieho zapojenia slovenskej akademickej obce do riešenia problémov eGovernment a ďalších on-line služieb verejnej správy SR (úzky súvis s podporou výskumu a vývoja)
 97. 98. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 VŠEOBECNE 1) aktívne zapojenie sa príslušných orgánov verejnej správy SR do pilotných a implementačných aktivít v rámci EÚ
 98. 99. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 1) aktívna účasť verejnej správy SR na európskych konzultáciách o spoločných dodatočných funkciách inteligentných meracích prístrojov a ich následná účinná implementácia v SR , 2) zahrnutie špecifikácií celkových nákladov počas životnosti (namiesto počiatočných nákladov na zakúpenie) do všetkých procesov verejného obstarávania osvetľovacích zariadení (do roku 2012)
 99. 100. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (pokrač.) 3) zdynamizovanie tempa rozvoja projektových aplikácií v rôznych oblastiach životného prostredia a implementačných riešení súvisiacich s problematikou INSPIRE 4) príprava a sfunkčnenie on-line eGovernment služieb v oblasti povolení súvisiacich so životným prostredím vrátane aplikácií aj na úrovni miestnej samosprávy vo vidieckych oblastiach
 100. 101. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udržateľná zdravotná starostlivosť a podpora dôstojného a nezávislého života 1) aktívna účasť verejnej správy SR na európskych konzultáciách a implementácii pilotných opatrení s cieľom poskytovať bezpečný on-line prístup občanom k ich údajom o zdravotnom stave (2015) a dosiahnuť (do roku 2020) široké zavedenie služieb telemedicíny 2) implementácia minimálneho súboru všeobecných údajov o pacientovi na účely interoperability jeho zdravotnej dokumentácie (on-line aj cezhranične)
 101. 102. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udržateľná zdravotná starostlivosť a podpora dôstojného a nezávislého života (pokrač.) 3) národná príprava a prijímanie opatrení v oblasti noriem, testovania interoperability a osvedčovania systémov elektronickej zdravotnej starostlivosti (2015) prostredníctvom dialógu zainteresovaných strán 4) príprava a implementácia národného programu asistovaného bývania (AAL) s cieľom umožniť ľuďom vo vyššom veku a osobám so zdravotným postihnutím nezávislý život a aktívnu účasť na živote v spoločnosti,
 102. 103. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 udržateľná zdravotná starostlivosť a podpora dôstojného a nezávislého života (pokrač.) 5) úprava národného program eHealth (dynamizácia procesov, pilotné aplikácie, efektívne využívanie ŠF, medzinárodné projekty, väčšie zapojenie akademického sektora, využívanie nových inovatívnych inštrumentov , napr. obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím pre veľké a komplikované implementačné projekty v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti)
 103. 104. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 podpora kultúrnej rozmanitosti a tvorivého obsahu 1) plnenie úloh z Dohovoru UNESCO o kultúrnej rozmanitosti (2005) 2) zabezpečenie udržateľného modelu financovania verejnej digitálnej knižnice Slovakiana a digitalizácie obsahu 3) aktívna účasť verejnej správy SR na európskych konzultáciách a implementácii odporúčaní o podpore digitalizácie európskych kín (zachovanie kultúrnej rozmanitosti),
 104. 105. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 podpora kultúrnej rozmanitosti a tvorivého obsahu (pokr.) 3) implementácia príslušných celoeurópskych legislatívnych a regulačných nástrojov do národného prostredia SR
 105. 106. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGOVERNMENT – elektronická verejná správa 1) odstránenie príslušných bariér uvedených vyššie 2) predefinovať, resp. doplniť index eGovernment rozvoja v NPR 2011 – 2014 (zreálniť skutočne dosiahnutý stav elektronizácie verejnej správy - napr. použiť pomer elektronicky realizovaných celkových prijímaných požiadaviek a realizovaných rozhodnutí voči papierovo prijímaným a distribuovaným – v členení celková verejnej správy, štátna správa, regionálna samospráva, mestá, obce, malé obce)
 106. 107. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGOVERNMENT – elektronická verejná správa (pokr.) 3) analyzovať opatrenia súčasného režimu zaručeného elektronického podpisu pri eGovernment službách najmä v kontexte pripravovaných zmien na úrovni EÚ ( cezhraničné služby ), ako aj v súvislosti s pripravovaným čipovým občianskym preukazom (2012) a odporúčanie využívať poznatky z uplatňovania elektronických identifikačných kariet pri eGovernment službách v zahraničí (napr. vo Fínsku, v Belgicku, Estónsku alebo Nemecku)
 107. 108. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGOVERNMENT – elektronická verejná správa (pokr.) 4) urýchlené prijatie nových účinných (resp. predefinovanie existujúcich) strategických, legislatívnych a regulačných dokumentov a organizačných opatrení pre e G overnment aplikácie vo verejnej správe SR s maximálnym a efektívnym využitím ŠF (najmä OPIS a OP BK) a finančných prostriedkov z rozpočtov verejnej správy (maximálna podpora implementačným riešeniam pre miestne samosprávy a zvýšenie technologickej podpory obciam vo vidieckych oblastiach)
 108. 109. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGOVERNMENT – elektronická verejná správa (pokr.) 5) aktívna účasť verejnej správy SR na európskych konzultáciách a následnej implementácii návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení vzájomného uznávania elektronickej totožnosti a elektronického overovania v celej EÚ založeného na on-line overovacích službách 6) dynamizácia úpravy národných eGovernment riešení verejnej správy SR s cieľom poskytovania bezproblémových cezhraničných eGovernment služieb na jednotnom trhu EÚ vrátane elektronického obstarávania a životného prostredia (napr. moderné siete senzorov),
 109. 110. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 eGOVERNMENT – elektronická verejná správa (pokr.) 7) zabezpečiť interoperabilné e G overnment služby v celom rozsahu a prekonať organizačné, technické alebo sémantické prekážky + podpora Ipv6 8) zabezpečiť využívanie jednotných kontaktných miest ako plnohodnotných centier elektronickej verejnej správy v SR nielen v medziach požiadaviek a oblastiach, na ktoré sa vzťahuje smernica o službách 9) aktívna účasť verejnej správy SR na európskych konzultáciách a následnej implementácii spoločného zoznamu kľúčových cezhraničných verejných služieb s on-line dostupnosťou do roku 2015
 110. 111. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 inteligentné dopravné systémy 1) zrýchlenie zavádzania IDS, najmä v cestnej a mestskej doprave (uplatňovania smernice o IDS v záujme interoperability a rýchlej normalizácie) 2) využívanie nových inovatívnych spôsobov riešení – napr. obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím pre veľké a komplikované implementačné projekty v doprave 3) podpora pri zavádzaní implementačných riešení v oblasti riadenia letovej prevádzky Jednotného európskeho neba (SESAR)
 111. 112. <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 inteligentné dopravné systémy (pokrač.) 4) implementácia špecifikácií telematických aplikácií v oblasti služieb osobnej železničnej dopravy 5) plnenie záväzkov v rámci plánu zavádzania Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (najmä oblastí s povinnou výbavou do roku 2015)
 112. 113. <ul><li>Európska platforma na boj proti chudobe (podpora zvýšením dostupnosti kvalitnej informačnej infraštruktúry najmä vo vidieckych oblastiach, dostupnosť nových on-line služieb verejnej správy, zvýšenie digitálnej gramotnosti a osobných kompetencií obyvateľstva a pod.), </li></ul><ul><li>Mládež v pohybe (podpora zvýšením dostupnosti kvalitnej informačnej infraštruktúry najmä vo vidieckych oblastiach, dostupnosť nových eEducation a eLearning služieb), </li></ul><ul><li>Európa efektívne využívajúca zdroje (podpora opatreniami, úlohami a aktivitami detailnejšie uvedenými v oblasti životného prostredia), </li></ul><ul><li>Priemyselná politika (podpora opatreniami, úlohami a aktivitami detailnejšie uvedenými v oblasti jedného digitálneho trhu, výskumu, inovácií, on-line služieb verejnej správy, ako aj životného prostredia), </li></ul><ul><li>Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta (podpora opatreniami, úlohami a aktivitami detailnejšie uvedenými v oblasti digitálnej gramotnosti, ako aj zvýšením dostupnosti kvalitnej informačnej infraštruktúry najmä vo vidieckych oblastiach), </li></ul><ul><li>Inovácia v Únii ( podpora opatreniami, úlohami a aktivitami detailnejšie uvedenými v oblasti digitálnej gramotnosti, výskumu a vývoja, ako aj zvýšením dostupnosti kvalitnej informačnej infraštruktúry aj vo vidieckych oblastiach) </li></ul>Podpora DIGITÁLNEJ AGENDY EÚ pre ďalšie iniciatívy Európa 2020
 113. 114. Ďakujem za Vašu pozornosť ! Peter D R U G A PD CONSULTING Gr ősslingova 67, 811 09 Bratislava Telefón/Fax: +421 2 5292 4685 E-mail: [email_address] www.pdc.sk

×