Stav a bariéry podnikateľského prostredia a hlavné odporúčania pre jeho ďalší r ozvoj   September 2011
Konkurencieschopnosť ako podmienka ekonomického rastu <ul><li>Po vstupe SR do EMÚ sa portfólio nástrojov štátu (vlády) na ...
Faktory konkurencieschopnosti
Podnikateľské prostredie <ul><li>Kvalitné podnikateľské prostredie je základným predpokladom dlhodobej konkurencieschopnos...
Legislatíva <ul><li>Rozsah prijímanej legislatívy </li></ul><ul><li>Tabuľka: Legislatívna aktivity v rokoch 2006-2010 </li...
Legislatíva <ul><li>Rozsah prijímanej legislatívy </li></ul><ul><li>Sústavnými novelizáciami základných právnych predpisov...
Legislatíva <ul><li>Kvalita prijímanej legislatívy </li></ul><ul><li>V rámci legislatívneho procesu neustále dochádza k pr...
Legislatíva <ul><li>Zákonník práce </li></ul><ul><li>Požiadavky zamestnávateľov </li></ul><ul><li>Zákonník práce nesmie br...
Legislatíva <ul><li>BOZP </li></ul><ul><li>Úprava BOZP je obsiahnutá nielen v zákone, ale aj v iných predpisoch (spolu 35 ...
Legislatíva
Kvalita podnikateľského prostredia <ul><li>Ďalšie problémové oblasti podnikateľského prostredia </li></ul><ul><li>Ochrana ...
Kvalita podnikateľského prostredia <ul><li>Podnikateľské prostredie v súčasnosti z pohľadu zamestnávateľov: </li></ul><ul>...
Kvalita podnikateľského prostredia <ul><li>Negatívne hodnotené opatrenia v legislatíve: </li></ul><ul><li>- Vyhláška ÚRSO...
Kvalita podnikateľského prostredia <ul><li>Legislatíva EÚ </li></ul><ul><li>Významným faktorom vplývajúcim na domáce podni...
Podnikateľské prostredie <ul><li>Riziká </li></ul><ul><li>Významným rizikom nielen pre podnikateľský sektor ale i celú eko...
Opatrenia na zvýšenie kvality podnikateľského prostredia <ul><li>Makroekonomický rámec: realizácia zásadných úsporných opa...
Ďakujem za pozornosť! [email_address]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Martin Hošťák: Stav a bariéry podnikateľského prostredia a hlavné odporúčania pre jeho ďalší rozvoj

1,940 views

Published on

Prezentácia Martina Hoštáka, tajomníka Republikovej únie zamestnávateľov na workshope Priemyselná politika vo veku globalizácie, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu Európa 2020 dňa 20. septembra 2011 v EIC v Bratislave. Organizátormi workshopu boli Zastúpenie EK na Slovensku a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,940
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
142
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Martin Hošťák: Stav a bariéry podnikateľského prostredia a hlavné odporúčania pre jeho ďalší rozvoj

 1. 1. Stav a bariéry podnikateľského prostredia a hlavné odporúčania pre jeho ďalší r ozvoj   September 2011
 2. 2. Konkurencieschopnosť ako podmienka ekonomického rastu <ul><li>Po vstupe SR do EMÚ sa portfólio nástrojov štátu (vlády) na ovplyvnenie výkonnosti ekonomiky obmedzilo - plná zodpovednosť za riadenie menovej politiky prešla na ECB. Popri fiškálnej politike, ktorá však disponuje obmedzenými možnosťami (zdrojmi) vplyvu na výkonnosť sa do popredia dostala konkurencieschopnosť, resp. politika konkurencieschopnosti. </li></ul><ul><li>Konkurencieschopnosť predstavuje komparatívne poňatie schopnosti a výkonnosti firmy, sub-sektora, alebo krajiny v oblasti predaja a dodávok tovaru, služieb na trhu. </li></ul>
 3. 3. Faktory konkurencieschopnosti
 4. 4. Podnikateľské prostredie <ul><li>Kvalitné podnikateľské prostredie je základným predpokladom dlhodobej konkurencieschopnosti a rastu každej trhovej ekonomiky </li></ul><ul><li>Podnikateľské prostredie </li></ul><ul><li>Legislatívny rámec pre podnikanie a vymáhateľnosť práva </li></ul><ul><li>Administratívne zaťaženie podnikania </li></ul><ul><li>Finančné – daňové, odvodové a poplatkové – zaťaženie podnikania </li></ul><ul><li>Zásahy do slobody podnikania </li></ul><ul><li>Infraštruktúra pre podnikanie – podmienky pre podnikanie, kvalita a dostupnosť kľúčových výrobných faktorov a služieb pre podnikateľov </li></ul>
 5. 5. Legislatíva <ul><li>Rozsah prijímanej legislatívy </li></ul><ul><li>Tabuľka: Legislatívna aktivity v rokoch 2006-2010 </li></ul>
 6. 6. Legislatíva <ul><li>Rozsah prijímanej legislatívy </li></ul><ul><li>Sústavnými novelizáciami základných právnych predpisov, neustálym vznikom nových regulačných opatrení a ich nedostatočnou nezrovnalosťami rastú tzv. transakčné náklady spoločností. </li></ul><ul><li>Graf: Počet pracovných dní potrebných na štúdium legislatívy </li></ul><ul><li>Zdroj: RÚZ </li></ul>
 7. 7. Legislatíva <ul><li>Kvalita prijímanej legislatívy </li></ul><ul><li>V rámci legislatívneho procesu neustále dochádza k prijímaniu noriem, ktoré sú nepriaznivé voči podnikateľskému prostrediu a znižujú motiváciu zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta </li></ul><ul><li>Zamestnávatelia dlhodobo za najproblematickejšie považujú nasledovné normy: </li></ul><ul><li>Nepružnosť pracovnoprávnej legislatívy (čiastočne odstránená novelou ZP, účinnou od 1.9.2011) </li></ul><ul><li>Vysoké odvodové zaťaženie v zákone o sociálnom poistení a vysoká náročnosť jeho administrácie (daňovo-odvodová reforma) </li></ul><ul><li>Roztrúsenosť úpravy, neadekvátnu prísnosť a detailnosť požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci </li></ul>
 8. 8. Legislatíva <ul><li>Zákonník práce </li></ul><ul><li>Požiadavky zamestnávateľov </li></ul><ul><li>Zákonník práce nesmie brániť tvorbe pracovných miest </li></ul><ul><li>Zákonník práce musí byť zrozumiteľný bežným občanom a bežným zamestnávateľom </li></ul><ul><li>Posilnenie významu kolektívneho vyjednávania v podnikoch na úkor striktných ustanovení v Zákonníku práce </li></ul><ul><li>Prijaté opatrenia </li></ul><ul><li>Odstránenie súbehu výpovednej lehoty a odstupného </li></ul><ul><li>Rozšírenie možnosti využívať pracovný pomer na dobu určitú – zavedenie možnosti 3x3 </li></ul><ul><li>Trvalé zavedenie flexikonta </li></ul><ul><li>Pretrvávajúce problematické oblasti </li></ul><ul><li>Ponechanie § 120 – minimálne mzdové nároky </li></ul><ul><li>Pretrvávajúce nerovnoprávne postavenie odborových organizácií a zamestnaneckých rád – rozdielne požiadavky na reprezentatívnosť </li></ul><ul><li>Uvoľňovanie zamestnancov na výkon verejnej a odborovej funkcie </li></ul>
 9. 9. Legislatíva <ul><li>BOZP </li></ul><ul><li>Úprava BOZP je obsiahnutá nielen v zákone, ale aj v iných predpisoch (spolu 35 predpisov), čo je veľmi náročné na štúdium a prispôsobovanie sa zmenám </li></ul><ul><li>Hlavné problémy : </li></ul><ul><li>absurdné a nemerateľné predpisy </li></ul><ul><li>Príklad: V Y H L Á Š K A MZ SR č. 542 / 2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci </li></ul><ul><li>zamestnanci na slovenských pracoviskách by mali pri práci sedieť alebo stáť vzpriamene. Trup smú predkloniť o 40 až 60 stupňov. Úklon je povolený maximálne do dvadsiatich stupňov. Hlavu možno predkláňať o 25 až 40 stupňov opakovane len vtedy, ak je to najviac dvakrát za minútu. </li></ul>
 10. 10. Legislatíva
 11. 11. Kvalita podnikateľského prostredia <ul><li>Ďalšie problémové oblasti podnikateľského prostredia </li></ul><ul><li>Ochrana súkromného vlastníctva a vymožiteľnosť práva </li></ul><ul><li>(Ak nedôjde k zásadným zmenám, bude justícia naďalej predstavovať úzke </li></ul><ul><li>hrdlo fungujúcej trhovej ekonomiky. Voľná a nejednoznačná definícia pojmu </li></ul><ul><li>„ verejný záujem“) </li></ul><ul><li>Administratívne a regulačné bariéry podnikania </li></ul><ul><li>(Administratívne zaťaženie je v krajinách Európskej únie vyčíslené približne </li></ul><ul><li>na úrovni 4% hrubého domáceho produktu, čo v Slovenskej republike </li></ul><ul><li>predstavuje cca 2,5 mld. EUR. Jedná sa najmä o náklady súvisiace s </li></ul><ul><li>vyplňovaním formulárov, získavaním povolení, plnením informačných </li></ul><ul><li>povinností a podobne ) </li></ul>
 12. 12. Kvalita podnikateľského prostredia <ul><li>Podnikateľské prostredie v súčasnosti z pohľadu zamestnávateľov: </li></ul><ul><li>Komunikácia podnikateľského sektora s vládou pri tvorbe legislatívy je na rozdiel od minulosti hodnotená pozitívne </li></ul><ul><li>Očakávania zamestnávateľov o kvalite a razancii prijímaných opatrení boli však väčšie </li></ul><ul><li>Pozitívne hodnotené opatrenia v legislatíve: </li></ul><ul><li>- spružnenie niektorých ustanovení Zákonníka práce </li></ul><ul><li>- snaha o prijatie súboru „menších“ opatrení na zlepšenie </li></ul><ul><li>podnikateľského prostredia – Projekt Singapur </li></ul><ul><li>- odstránenie možnosti nedobrovoľného rozširovania vyšších </li></ul><ul><li>kolektívnych zmlúv </li></ul>
 13. 13. Kvalita podnikateľského prostredia <ul><li>Negatívne hodnotené opatrenia v legislatíve: </li></ul><ul><li>- Vyhláška ÚRSO ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v </li></ul><ul><li>elektroenergetike trestanie výrobcov elektriny vo vlastných </li></ul><ul><li>zariadeniach prostredníctvom zvýšenia taríf TSS a TPS na 100%, </li></ul><ul><li>pričom rozsah využívania služieb sa nemení) </li></ul><ul><li>- Návrh zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií </li></ul><ul><li>- Výška a spôsob valorizácie minimálnej mzdy </li></ul><ul><li>- Pretrvávajúci veľký počet skrátených pripomienkových konaní de </li></ul><ul><li>facto znižuje možnosť odborných konzultácií predkladateľa s </li></ul><ul><li>odborníkmi z praxe </li></ul>
 14. 14. Kvalita podnikateľského prostredia <ul><li>Legislatíva EÚ </li></ul><ul><li>Významným faktorom vplývajúcim na domáce podnikateľské prostredie je legislatíva Európskej únie </li></ul><ul><li>Aktuálne príklady: </li></ul><ul><li>Stratégie „New skills and jobs agenda“ a „Youth on the move“, obsahujúce úpravy jednotných pracovných zmlúv na dobu neurčitú, tzv. „single open ended countract“. EK ich zavedením získa možnosť regulovať aj pracovné pomery na dobu neurčitú.  V prípade presadenia týchto typov pracovných pomerov na dobu neurčitú, stratí EÚ svoju konkurencieschopnosť a Zákonník práce by prišiel o pozitívne ustanovenia, ktoré boli implementované v rámci jeho poslednej novelizácie v roku 2011. </li></ul><ul><li>Zavedenie tzv. emisných stropov pre oxid siričitý, oxidy dusíka, atď., pričom hrozí zníženie týchto stropov o 50-70% do roku 2020 oproti roku 2010, čo by malo zásadne negatívne dôsledky pre priemysel. </li></ul><ul><li>Harmonizácia daňových základov </li></ul>
 15. 15. Podnikateľské prostredie <ul><li>Riziká </li></ul><ul><li>Významným rizikom nielen pre podnikateľský sektor ale i celú ekonomiku Slovenska je aktuálny nepriaznivý vývoj vo verejných financiách krajín eurozóny </li></ul><ul><li>V prípade nepriatia razantných reformných opatrení s cieľom znížiť deficit verejných rozpočtov hrozí finančný kolaps členov eurozóny s ďalekosiahlymi dôsledkami pre celú ekonomiku spoločenstva </li></ul>
 16. 16. Opatrenia na zvýšenie kvality podnikateľského prostredia <ul><li>Makroekonomický rámec: realizácia zásadných úsporných opatrení </li></ul><ul><li>Prijatie daňovo-odvodovej reformy (Princípy navrhovaných zmien predstavujú prvé zásadné prehodnotenie zložitého a nespravodlivého odvodového systému. Schválenie reformy prinesie nielen úspory vo verejných výdavkoch, ale predovšetkým zníženie administratívneho zaťaženia, pričom dôjde k zásadnému sprehľadneniu platieb daní a odvodov.) </li></ul><ul><li>Reformovať legislatívu týkajúcu sa BOZP </li></ul><ul><li>V procese prípravy a schvaľovania legislatívy zaviesť systém RIA-Hodnotenie dopadov legislatívy (čiastočná implementácia zo strany MH SR) </li></ul>
 17. 17. Ďakujem za pozornosť! [email_address]

×