Európa efektívne využívajúca zdroje

666 views

Published on

Prezentácia Tatiany Kluvánkovej - Oravskej na tému Európa efektívne využívajúca zdroje na konferencii Európa 2020 - inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
106
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Európa efektívne využívajúca zdroje

 1. 1. EURÓPA efektívne využívajúca zdroje Tatiana Kluvánková-Oravská Centrum transdisciplinárnych štúdií (CETIP), PÚ SAV
 2. 2. Nárast populácie o 30% Tlak na využitie zdrojov Svetové trendy vo vývoji životného prostredia 2050
 3. 3. <ul><li>Nárast teploty o 1,8-4 °C (IPPC, 2007) trvale zmení: </li></ul><ul><li>Poľnohospodárstvo </li></ul><ul><li>Počasie </li></ul>Svetové trendy vo vývoji životného prostredia 2050
 4. 4. <ul><li>Inteligentný + trvaloudržateľný+ inkluzívny RAST </li></ul><ul><li>20% (30%) redukcia emisií sklenníkových plynov </li></ul><ul><li>20% nárast využívania obnoviteľných zdrojov vo finálnej spotrebe </li></ul><ul><li>20% zvýšenie energetickej účinnosti </li></ul><ul><li>Premietnutie environmentálnych cieľov do strategických a sektorálnych politík. </li></ul>Európa efektívne využívajúca zdroje ?
 5. 5. Vysoká energetická náročnosť Nízka využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie Stabilizovaný vývoj emisií CO 2 Európa efektívne využívajúca zdroje: stav a perspektívy v SR
 6. 6. <ul><li>V spotrebe zdrojov (energií, materiálov, priestoru) </li></ul><ul><li>V získavaní, transformácii, akumuláci i a transporte energií </li></ul><ul><li>V obmedzení negatívnych efektov produkcie </li></ul><ul><li>V charaktere produkcie – od materiálovej k informácii </li></ul><ul><li>V životných cykloch produktu </li></ul>Technologické inovácie
 7. 7. Inovácie v spoločenských normách a pravidlách (rokovacie protokoly, modely rozhodovania, organizačná kultúra, strategické plány, nástroje politiky = zabezpečenie adaptácie na zmeny s akceptovateľnými transakčnými nákladmi. Inštitucionálne inovácie
 8. 8. <ul><li>Inovácie politík (odpadové hospodárstvo, biodiverzita, nízko-uhlíková ekonomika, CAP, doprava….) </li></ul><ul><li>Kohézna politika : prevencia zneužitia zdrojov na environmentálnu degradáciu “ala ekologickú modernizáciu (Baker, 2009) </li></ul><ul><li>Adaptačné mechanizmy (kyoto) </li></ul>Inštitucionálne inovácie
 9. 9. <ul><li>Nové nástroje sledujú zmenu správania producentov a užívateľov k environmentálnej účinnnosti a ekonomickej efektívnosti (obchodovateľné povolenia , motivačné stimuly alternatívnej energie, ecolabeling a iné). </li></ul>Nové nástroje politiky ŽP
 10. 10. <ul><li>Priestor a jeho hodnota vo vedomostne založenej spoločnosti </li></ul><ul><li>Priestor ako objekt manažmentu </li></ul><ul><li>Plánovanie, plánovacie kultúry a EÚ </li></ul><ul><li>Vedomostná spoločnosť a priestorový manažment v EU </li></ul><ul><li>Trendy vývoja plánovacích systémov a poloha integrovaných plánovacích prístupov </li></ul>Priestor ako verejný statok
 11. 11. <ul><li>Zvýšenie kompetentnosti štátnych autorít pri koordinácií záväzkov, moci a ekonomických záujmov (cc. emisný tender, NP Vysoké Tatry atď..). </li></ul><ul><li>Zvýšenie reprezentatívnosti neštátnych aktérov v procese rozhodovania. </li></ul>Inovačné formy riadenia a priestorového plánovania v podmienkach viacúrovňového rozhodovania v rozšírenej EÚ ( trh, samospráva) Inovácie v rozhodovaní
 12. 12. <ul><li>Integrácia cieľov vedomostne založenej ekonomiky: </li></ul><ul><li>konkurencieschopnosť + nízka energeticky zdrojová náročnosť + sociálna kohézia. </li></ul><ul><li>Dosiahnutie 20 % cieľa produkcie energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020 predpokladá vytvorenie 2,8 milióna nových pracovných miest (EC 2010). </li></ul><ul><li>V súčasnosti odpady (1,5 mil), manažment prírodných zdrojov (650 tis) (ECOTEC 2001). </li></ul>Európa efektívne využívajúca zdroje
 13. 13. Workshop 14.4. <ul><li>Prof. Jirina Jílková, ČR: Koordinácia nastrojov ochrany klímy v podmienkach rozšírenej EÚ. </li></ul><ul><li>Prof. Mária Kozová, PriF UK : Úloha miestnych a regionálnych samospráv pri formovaní a vykonávaní environmentálnej politiky EÚ </li></ul><ul><li>Dr. Tatiana Kluvánková Oravská, CETIP: Od riadenia k spravovaniu zdrojov v podmienkach rozšírenej EÚ. </li></ul><ul><li>Prof. Maroš Finka, STU:  Nástroje priestorového plánovania a podpory infraštruktúry v podmienkach rozšírenej EÚ. </li></ul><ul><li>Dr. Richard Filčák, CETIP : Sociálno - environmentálne aspekty konceptu zeleného rastu. </li></ul>
 14. 14. Ďakujem za pozornosť

×