Digitálna agenda pre Európa

1,137 views

Published on

prezentácia Petra Drugu na konferencii Európa 2020 - inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,137
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
206
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digitálna agenda pre Európa

 1. 1. DIGITÁLNA AGENDA EÚ 2010-2020: úlohy a výzvy pre Slovensko Peter Druga PD CONSULTING, Bratislava
 2. 2. Historický vývoj EU <ul><li>Európska únia </li></ul><ul><ul><li>1994.................... Bangemannová správa </li></ul></ul><ul><ul><li>1995-2000........... Informačná spoločnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>2000-2005........... eEurope / eEurope+ </li></ul></ul><ul><ul><li>2005-2010........... i2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>2010-2020........... DIGITÁLNA AGENDA EU </li></ul></ul>
 3. 3. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 <ul><ul><li>EU - analýza súčasného stavu (2010): </li></ul></ul><ul><ul><li>fragmentácia digitálnych trhov </li></ul></ul><ul><ul><li>nedostatok interoperability </li></ul></ul><ul><ul><li>narastajúca počítačová kriminalita a riziko malej dôvery v siete </li></ul></ul><ul><ul><li>nedostatok investícií do sietí </li></ul></ul><ul><ul><li>nedostatočný výskum a úsilie o inováciu </li></ul></ul><ul><ul><li>nedostatok digitálnej gramotnosti a zručností </li></ul></ul><ul><ul><li>premárnené príležitosti pri reakciách na zmeny v spoločnosti </li></ul></ul>
 4. 4. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T Y <ul><ul><li>pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>interoperabilita a normy </li></ul></ul><ul><ul><li>dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>výskum a inovácie </li></ul></ul><ul><ul><li>zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul><ul><ul><li>výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul><ul><li>opatrenia (100, z toho 31 legislatívnych) </li></ul><ul><li>špecifické oblasti </li></ul><ul><li>Information Infrastructure </li></ul><ul><li>eGovernment </li></ul><ul><li>eInclusion </li></ul><ul><li>eHealth </li></ul><ul><li>eCulture </li></ul><ul><li>eLibrary </li></ul><ul><li>Teleworking </li></ul><ul><li>eEducation </li></ul><ul><li>eLearning </li></ul><ul><li>eJustice </li></ul><ul><li>eTransport </li></ul><ul><li>eSignature </li></ul><ul><li>ePrivacy </li></ul><ul><li>CyberCrime </li></ul><ul><li>eProcurement </li></ul><ul><li>eTourist </li></ul><ul><li>Open Source </li></ul><ul><li>eGov Content (INSPIRE, PSI re-use) </li></ul><ul><li>eTax </li></ul><ul><li>eInvoicing </li></ul><ul><li>........ </li></ul>
 5. 5. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1 <ul><ul><li>Pulzujúci digitálny jednotný trh </li></ul></ul><ul><ul><li>sprístupnenie obsahu </li></ul></ul><ul><ul><li>nekomplikované online a cezhraničné transakcie </li></ul></ul><ul><ul><li>posilňovanie dôvery v digitálny svet </li></ul></ul><ul><ul><li>posilnenie jednotného trhu pre telekomunikačné služby </li></ul></ul>
 6. 6. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 1
 7. 7. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 2 <ul><ul><li>Interoperabilita a normy </li></ul></ul><ul><ul><li>zlepšenia určovania noriem IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>podpora lepšieho využívania noriem </li></ul></ul><ul><ul><li>zlepšenie spolupráce prostredníctvom koordinácie </li></ul></ul>
 8. 8. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 3 <ul><ul><li>Dôvera a bezpečnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>posilnenie politiky v oblasti bezpečnosti sietí a informácií vysokej úrovne </li></ul></ul><ul><ul><li>boj proti počítačovým útokom na informačné systémy </li></ul></ul>
 9. 9. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 5 <ul><ul><li>Výskum a inovácie </li></ul></ul><ul><ul><li>vystupňovanie úsilia a efektivity vo výskume a inováciách </li></ul></ul><ul><ul><li>využívanie jednotného trhu ako motor inovácií v IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>iniciatívy pod vedením priemyselného sektora zamerané na otvorenú inováciu </li></ul></ul>fondy k oordin ácia Súčasné investície (Mld €)
 10. 10. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>záruka univerzálneho širokopásmového pokrytia s narastajúcou rýchlosťou pripojenia </li></ul></ul><ul><ul><li>podpora zavádzaniu sietí novej generácie (NGA) </li></ul></ul><ul><ul><li>otvorený a neutrálny internet </li></ul></ul>
 11. 11. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>Penetrácia F TTH (júl 2009 ) schválená štátna pomoc pre broadband v EU (mil.€) 65 projektov / 3,421 Mld. €
 12. 12. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 4 <ul><ul><li>Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu </li></ul></ul>2013 2020 100% internet ové pokrytie 100% pokrytie ≥30Mbps 50% domácností ≥100Mbps
 13. 13. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul><ul><ul><li>digitálna gramotnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>digitálne zručnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>integrálne digitálne služby </li></ul></ul>
 14. 14. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 6 <ul><ul><li>Zvyšovanie digitálnej gramotnosti, zlepšovanie digitálnych zručností a začleňovania osôb </li></ul></ul>populácia pravidelne používajúca internet znevýhodnená časť populácie používajúca internet populácia nepoužívajúca internet 2010 2010 2010 2015 2015 2015
 15. 15. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT pre životné prostredie </li></ul></ul><ul><ul><li>udržateľná zdravotná starostlivosť a podpora dôstojného a nezávislého života založená na IKT </li></ul></ul><ul><ul><li>podpora kultúrnej rozmanitosti a tvorivého obsahu </li></ul></ul><ul><ul><li>elektronická štátna správa </li></ul></ul><ul><ul><li>inteligentné dopravné systémy pre efektívnu dopravu a lepšiu mobilitu </li></ul></ul>100% občania EU používajúci eGovernment členské štáty EU s online cezhraničnými službami eGovernment 50%
 16. 16. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul>
 17. 17. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 P R I O R I T A - 7 <ul><ul><li>Výhody pre spoločnosť EÚ vyplývajúce z IKT </li></ul></ul><ul><li>e Government Action Plan 2011-2015 (december 2010) </li></ul><ul><li>eGovernment – spôsob ako vytvoriť verejný sektor, ktorý je sociálne, ekonomicky a z hľadiska životného prostredia udržateľný </li></ul><ul><li>eGovernment – potrebná inovácia verejného sektora </li></ul><ul><ul><li>7 priorít: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>občania </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>študenti </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>dôchodcovia </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>sociálne hendikepovaní občania </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>podnikatelia </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>verejná správa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>bezpečné eAktivity </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 18. 18. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 Medzinárodné aspekty <ul><ul><li>podpora internacionalizácie správy internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>globálna spolupráca v záujme zachovania stability internetu </li></ul></ul><ul><ul><li>zachovanie Fóra správy internetu aj po roku 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>zlepšovanie podmienok medzinárodného obchodu s digitálnym tovarom, a digitálnymi službami (aj v súvislosti s právami duševného vlastníctva) </li></ul></ul><ul><ul><li>EK požiada o mandát na zosúladenie medzinárodných dohôd s technologickým pokrokom, prípadne navrhne nové nástroje </li></ul></ul>
 19. 19. DIGITÁLNA AGENDA EU 2020 EU - realizácia a správa
 20. 20. Historický vývoj EU vs. Slovensko <ul><li>Európska únia </li></ul><ul><ul><li>1994.................... Bangemannová správa </li></ul></ul><ul><ul><li>1995-2000........... Informačná spoločnosť </li></ul></ul><ul><ul><li>2000-2005........... eEurope / eEurope+ </li></ul></ul><ul><ul><li>2005-2010........... i2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>2010-2020........... DIGITÁLNA AGENDA EU </li></ul></ul><ul><li>Slovensko </li></ul><ul><ul><li>(1992.................... Národný program informatizácie) </li></ul></ul><ul><ul><li>1995.................... 1.ministerské fórum EU/SVE o inf.spoločnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>2001.................... Štátna politika informatizácie spoločnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>2004.................... Národná stratégia informatizácie spoločnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>2009.................... Stratégia informatizácie spoločnosti 2009-2013 </li></ul></ul><ul><ul><li>??? .................... .............??? ........... </li></ul></ul>
 21. 21. BROADBAND a INTERNET SLOVENSKO vs. EU 2003-2009
 22. 22. FIXNÝ BROADBAND SLOVENSKO vs. EU 2007-2010
 23. 23. FIXNÝ a MOBILNÝ BROADBAND SLOVENSKO vs. EU (júl 2010)
 24. 24. SLOVENSKO: INTERNET história vývoja 1996-2002
 25. 25. eGOVERNMENT SLOVENSKO vs. EU 2003-2010
 26. 26. eGOVERNMENT služby (elektronická možnosť) SLOVENSKO vs. EU 2003-2010
 27. 27. eCOMMERCE a eBUSINESS SLOVENSKO vs. EU 2003-2009
 28. 28. eHEALTH SLOVENSKO vs. EU 2007
 29. 29. IKT sektor, IKT zručnosti, výskum a vývoj SLOVENSKO vs. EU 2003-2009
 30. 30. DIGITÁLNA PRIEPASŤ SLOVENSKO vs. EU 2009
 31. 31. BROADBAND a eGOVERNMENT SLOVENSKO vs. EU 2010
 32. 32. eGOVERNMENT variabilita a komplexnosť národná časť eGovernmentu cezhraničná časť eGovernmentu NKIVS OPIS OPBK ? ŠF 2014-2020 ? ISA 2010-2015
 33. 33. cezhraničný eGOVERNMENT príklad (EU projekt SPOCS)
 34. 34. eGOVERNMENT, eJUSTICE medzin.projekty (príklady - 1) <ul><li>súčasné projektové aktivity EU v oblasti interoperability </li></ul>EU projekty: * SPOCS * PEPPOL * epSOS * STORK
 35. 35. eGovernment, eHealth, eEnergy, eTransport medzin.projekty (príklady - 2) <ul><li>súčasné projektové aktivity EU v oblasti pred-komerčného obstarávania </li></ul>EU projekty: * PROGR-EAST * PreCo * P3ITS
 36. 36. SLOVENSKO: OPIS 2007-2013 plánovaný cieľový stav eGOV
 37. 37. Ďakujem za Vašu pozornosť ! Peter D R U G A PD CONSULTING Gr ősslingova 67, 811 09 Bratislava Telefón/Fax: +421 2 5292 4685 E-mail: [email_address] www.pdc.sk

×