NÁRODNÁ SÚSTAVA POVOLANÍStrategický prístup k zosúladeniu požiadaviek trhu práce a vzdelávacieho systému v SR<br />PaedDr....
Štruktúra prezentácie<br /><ul><li>VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O NÁRODNEJ SÚSTAVE POVOLANÍ
LEGISLATÍVNY RÁMEC NSP
NSP – JEJ CIELE A PRÍNOSY
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA NSP
ALIANCIA SEKTOROVÝCH RÁD
SEKTOROVÉ RADY
SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE
NÁRODNÝ SYSTÉMOVÝ RÁMEC</li></li></ul><li>3/14<br />1. Všeobecné informácie o NSP<br />Národná sústava povolaní je ucelený...
zamestnávateľské zväzy, združenia a komory
odborové zväzy
zamestnávatelia
orgány štátnej správy (ministerstvá, ÚPSVR, ŠÚ SR)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Daniela Pivovarová: NÁRODNÁ SÚSTAVA POVOLANÍ - Strategický prístup k zosúladeniu požiadaviek trhu práce a vzdelávacieho systému v SR

1,338 views

Published on

Daniela Pivovarová, workshop Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, Bratislava, 14. jún 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,338
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
272
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Daniela Pivovarová: NÁRODNÁ SÚSTAVA POVOLANÍ - Strategický prístup k zosúladeniu požiadaviek trhu práce a vzdelávacieho systému v SR

 1. 1. NÁRODNÁ SÚSTAVA POVOLANÍStrategický prístup k zosúladeniu požiadaviek trhu práce a vzdelávacieho systému v SR<br />PaedDr. Daniela Pivovarova<br />
 2. 2. Štruktúra prezentácie<br /><ul><li>VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O NÁRODNEJ SÚSTAVE POVOLANÍ
 3. 3. LEGISLATÍVNY RÁMEC NSP
 4. 4. NSP – JEJ CIELE A PRÍNOSY
 5. 5. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA NSP
 6. 6. ALIANCIA SEKTOROVÝCH RÁD
 7. 7. SEKTOROVÉ RADY
 8. 8. SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE
 9. 9. NÁRODNÝ SYSTÉMOVÝ RÁMEC</li></li></ul><li>3/14<br />1. Všeobecné informácie o NSP<br />Národná sústava povolaní je ucelený informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. Určuje požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.<br />Spolupracujúce inštitúcie<br /><ul><li>sociálni partneri – hlavní partneri projektu (AZZZ SR, RÚZ, KOZ SR)
 10. 10. zamestnávateľské zväzy, združenia a komory
 11. 11. odborové zväzy
 12. 12. zamestnávatelia
 13. 13. orgány štátnej správy (ministerstvá, ÚPSVR, ŠÚ SR)
 14. 14. zástupcovia územnej samosprávy (ZMOS, SK8, samosprávne kraje)
 15. 15. rezort školstva (MŠVVaŠ SR, ŠIOV, ÚIPŠ)
 16. 16. vzdelávacie a ďalšie inštitúcie.</li></li></ul><li>4/14<br />2. Legislatívny rámec NSP<br />Dokumenty inštitúcií EÚ ako platforma na tvorbu NSP<br /><ul><li>Európska stratégia zamestnanosti
 17. 17. Integrované usmernenia na vykonávanie stratégie „Európa 2020“
 18. 18. Nové zručnosti pre nové pracovné miesta – iniciatíva EK v spolupráci s členskými štátmi EÚ</li></ul>Dokumenty a právne predpisy SR<br /><ul><li>Programové vyhlásenie vlády SR
 19. 19. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
 20. 20. Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní
 21. 21. Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
 22. 22. Národný program reforiem SR 2011</li></li></ul><li>5/14<br />3. NSP – jej ciele a prínosy<br /><ul><li>Harmonizovať dopyt a ponuku na trhu práce.
 23. 23. Vytvoriť spoločné platformy (sektorových rád) pre trh práce.
 24. 24. Vytvoriť národné štandardy zamestnaní.
 25. 25. Vytvoriť informačný systém pre širokú verejnosť.
 26. 26. Poskytovať údaje o vývoji ukazovateľov zamestnanosti v SR podľa odvetví, regiónov a konkrétnych zamestnaní.
 27. 27. Skvalitniť systém celoživotného vzdelávania.</li></li></ul><li>6/14<br />4. Organizačná štruktúra NSP<br />
 28. 28. 7/14<br />5. Aliancia sektorových rád<br /><ul><li>orgány štátnej správy – 12
 29. 29. sociálni partneri – 5
 30. 30. orgány územnej samosprávy – 8
 31. 31. predsedovia sektorových rád – 20 (4)
 32. 32. tajomník Aliancie sektorových rád – 1</li></li></ul><li>8/14<br />6. Sektorové rady<br /><ul><li>dobrovoľné nezávislé profesijné združenia odborníkov
 33. 33. zamestnávatelia - 196
 34. 34. zamestnávateľské zväzy a združenia - 47
 35. 35. orgány štátnej správy - 8
 36. 36. orgány územnej samosprávy - 8
 37. 37. zástupcovia zamestnancov – 17
 38. 38. vzdelávacie a výskumné inštitúcie – 59 + 16
 39. 39. pracovné skupiny sektorových rád (cca 400 expertov)</li></li></ul><li>9/14<br />7. Sektorové rady<br />SR pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov<br />SR pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu<br />SR pre potravinárstvo<br />SR pre textil, odevy a spracovanie kože<br />SR pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel<br />SR pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel<br />SR pre chémiu a farmáciu<br />SR pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo<br />SR pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály<br />SR pre automobilový priemysel a strojárstvo<br />SR pre elektrotechniku<br />SR pre energetiku, plyn, elektrinu<br />SR pre vodu, odpad a životné prostredie<br />SR pre stavebníctvo<br />SR pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch<br />SR pre dopravu, logistiku, poštové služby<br />SR pre informačné technológie a telekomunikácie<br />SR pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo<br />SR pre administratívu, ekonomiku, manažment<br />SR živnostníkov - osobné služby, remeselnícke práce<br />
 40. 40. 10/14<br />Vízia : Kvalifikovaná a uplatniteľná pracovná sila<br />8. Sektorové rady<br />Cieľ: Harmonizácia požiadaviek trhu práce so systémom vzdelávania<br />Výstupy činnosti sektorových rád:<br /><ul><li>národné štandardy zamestnaní
 41. 41. sektorové analýzy a prognózy
 42. 42. partnerstvá so zamestnávateľmi, SŠ a VŠ</li></li></ul><li>11/14<br />9. Systémové riešenie<br />
 43. 43. 12/14<br />10. Národný systémový rámec<br />
 44. 44. 13/14<br />NÁRODNÁ SÚSTAVA POVOLANÍ<br />Ďakujem za pozornosť<br />daniela.pivovarova@employment.gov.sk<br />www.sustavapovolani.sk<br />

×