Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sd wellens def

679 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sd wellens def

 1. 1. Síndrome de Wellens Eva Viader i Soler MIR 4 família març 2012
 2. 2. PRESENTACIÓ DEL CASHome de 47 anys, exfumador i amb APdislipèmia no controlada i AF de CI (germà).Des d’ahir, sensació d’opressió toràcica idispnea suspirosa. Es defineix com una personaactiva i nerviosa. Ahir, ansietat pel treball. Exploració: Sat. 98% BEG, NH i NC, ACR normal. OD: ansietat. Pla: Diazepam 5 mg 0-0-1. Control per MAP.
 3. 3. PRESENTACIÓ DEL CASReconsulta unes hores més tard per dolorepigàstric. Ha pres almax i ara estàassimptomàtic. Exploració: TA 132/84mmhg FC 84bpm. BEG. AR mvc conservat, no estertors. AC tons rítmics, no bufs. ABD depressible, no defensa, no dolor. Pla: dieta de protecció gàstrica, omeprazol20mg 1-0-0, diazepam 5mg 1-0 1
 4. 4. PRESENTACIÓ DEL CASAcut a urgències al cap de 3 dies… Nou episodi de dolor opressiu, centrotoràcic,irradiat a ambdós braços i acompanyat devegetatisme . A l’arribada, mínimes molèsties(EVA 2). Quadres compatibles amb àngor d’esforç, quel’obliguen a parar-se i cedeixen als 10min. En 2ocasions, en repòs (menor intensitat).
 5. 5. PRESENTACIÓ DEL CASExploració física per aparells anodina. Constantsconservades.Rx tórax: sense alteracions.Analítica de sang: troponina 0’91 ng/ml, restanormal.Pla: doble agregació, clexane sc i BPC NTG.Trasllat a HJT per tractament i estudi.
 6. 6. PRESENTACIÓ DEL CAS15 dies més tard… Control IAM Killip I. Malaltia coronària d’un vas, revascularizaciópercutània completa. ECG
 7. 7. Síndrome de Wellens
 8. 8. DefinicióVariant d’angina inestable.Alteracions ECG que mostren estenosi d’↑ grau a partproximal de la descendent anterior esquerra (DAE).El 15% hospitalitzats per angina inestable presentenalteracions ECG:60%: ECG indicatius a l’ingrés40%: ho presentarà durant l’hospitalitzacióPoden presentar-se en absència de dolor. Marcelo Campos Appel-da-Silva1, Gabriel Zago1, Aníbal Pereira Abelin2, Walter Otávio Pin2, Oscar Pereira Dutra2, Renato Vaz2, Sindrrome de Wellens, Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), Porto Alegre, RS1; Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia (IC-FUC)2, Porto Alegre, RS – Brasil, Arq Bras Cardiol 2010; 94(4) : e63-e66Henry B. Geiter, Jr., RN, CCRN,
 9. 9. DefinicióPrevalència de 14-18% en 2 estudis de pacientshospitalitzats amb diagnòstic d’angina inestable.En un d’ells, 12/16 pacients (75%) amb criteris que no vanser sotmesos a revascularització miocàrdica IAM extens aprimeres setmanes .En l’altre, 180 dels 1260 pacients presentaven canvis ECG.Una estratègia invasiva precoç millora el pronòstic. Marcos Antonio Leão de Araújo, Carla Daniela Fank, Ciça Teixeira Penedo, Gustavo Cavalcante Maio de Aguiar, Marlúcia do Nascimento Nobre; Síndrome de Wellens, Rev Bras Cardiol. 2010;23(6):365-368 Marcelo Campos Appel-da-Silva1, Gabriel Zago1, Aníbal Pereira Abelin2, Walter Otávio Pin2, Oscar Pereira Dutra2, Renato Vaz2, Sindrrome de Wellens, Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), Porto Alegre, RS1; Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia (IC-FUC)2, Porto Alegre, RS – Brasil, Arq Bras Cardiol 2010; 94(4) : e63-e66
 10. 10. DefinicióEstudis realitzats amb coronariografia, 20% mostra oclusiócompleta de DAE (circulació colateral) i en 100% oclusió ≥50%.L’oclusió completa sol causar IAM extens.Les alteracions ECG apareixen durant la reperfusió delteixit cardíac afectat, motiu pel qual el pacient noexperimenta dolor durant els canvis. Henry B. Geiter, Jr., RN, CCRN, Síndrome de Wellen: datos poco aparentes de un problema importante, Nursing. Abril 2005, 51-53
 11. 11. SubtipusTipus 1: 24% dels casos. T bifàsica (plus/minus) aderivacions V2-V3Tipus 2: representa el 76%. Inversió profunda i simètrica deT a V2-V3 (també V1-V4 i V5-V6) Ersan Tatli, Meryem Aktoz, Wellens’ syndrome: The electrocardiographic finding that is seen as unimportant, Department of
 12. 12. Trets característics:Inversió simètrica, profunda i progressiva de l’ona T (> queIAM anterior) o T bifàsiques. Típicament, a V2-V3.↑ ST compatible amb IAM anterior durant el dolor.En períodes sense dolor també pot haver-hi ↑ ST (<1mm).Positivització o no de marcadors dany cardíac.Progressió normal ona R.Absència d’ones Q. Trandy TK, Bottomu DP, Lewis JG; Wellens’ syndrome, Departments of Emergency Medicine and Cardiology, Naval Medical Center- Portsmouth, Portsmouth, VA, USA. Ann Emerg Med. 1999 Mar;33(3):347-51.. Henry B. Geiter, Jr., RN, CCRN, Síndrome de Wellen: datos poco aparentes de un problema importante, Nursing. Abril 2005, 51-53
 13. 13. TractamentDonat l’alt risc de IAM, és primordial larevascularizació precoç amb angioplàstiatransluminal percutània o cirurgia de revascularizaciócoronària.La realització de PE està contraindicada (risc de IAMper estenosi severa). Ersan Tatli, Meryem Aktoz, Wellens’ syndrome: The electrocardiographic finding that is seen as unimportant, Department of Cardiology, School of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey; Cardiology Journal 2009, Vol. 16, No. 1, pp. 73–75
 14. 14. ConclusionsVariant d’angina inestable.Alteracions ECG tipus 1 (ona T bifàsica): alta E peldiagnòstic de malaltia severa de la DAE proximalp riscIAM anterior.Quadre clínic i exàmens suggestius: derivar per estudiangiogràfic. Marcelo Campos Appel-da-Silva1, Gabriel Zago1, Aníbal Pereira Abelin2, Walter Otávio Pin2, Oscar Pereira Dutra2, Renato Vaz2, Sindrome de Wellens, Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), Porto Alegre, RS1; Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia (IC- FUC)2, Porto Alegre, RS – Brasil, Arq Bras Cardiol 2010; 94(4) : e63-e66
 15. 15. Gràcies!!

×