Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Znieczulenie w położnictwie

8,306 views

Published on

 • Be the first to comment

Znieczulenie w położnictwie

 1. 1. Znieczulenie w położnictwie Elżbieta Nowacka I Zakład Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie
 2. 2. Definicje <ul><li>POŁOŻNICTWO – dział medycyny zajmujący się opieką nad kobietą ciężarną, planującą ciążę lub będącą w okresie połogu. </li></ul><ul><li>ZABIEG POŁOŻNICZY – każdy zabieg wykonywany na narządzie rodnym u pacjentki ciężarnej. </li></ul>
 3. 3. Niezależnie od rodzaju znieczulenia w położnictwie należy zawsze uwzględnić specyficzne problemy wynikające z równoczesnego znieczulenia dwóch a niekiedy i więcej osób, których interesy są sprzeczne.
 4. 4. Zmiany fizjologiczne w ciąży <ul><li>Układ oddechowy </li></ul><ul><li>obrzęk błony śluzowej górnych dróg oddechowych </li></ul><ul><li>wzrost wentylacji minutowej (50%) </li></ul><ul><li>wzrost wentylacji pęcherzykowej (70%) </li></ul><ul><li>zmniejszenie FRC (20%) </li></ul><ul><li>zmniejszenie PaCO2 (30%) </li></ul><ul><li>zwiększenie zużycia tlenu (20%) </li></ul>
 5. 5. Zmiany fizjologiczne w ciąży <ul><li>Znaczenie zmian w układzie oddechowym </li></ul><ul><li>szybsze wprowadzenie i eliminacja anestetyków wziewnych </li></ul><ul><li>wzrost zagrożenia hipoksją, hiperkapnią, kwasicą metaboliczną </li></ul><ul><li>w fazie bezdechu gwałtowny spadek PaO 2 </li></ul><ul><li>nadmierna wentylacja  niedotlenienie płodu </li></ul>
 6. 6. Zmiany fizjologiczne w ciąży <ul><li>Układ krążenia </li></ul><ul><li>wzrost pojemności minutowej serca (40%) </li></ul><ul><li>wzrost częstości pracy serca (15%) </li></ul><ul><li>obciążenie wstępne  </li></ul><ul><li>obciążenie następcze  </li></ul><ul><li>RR  o około 20% </li></ul><ul><li>EKG - przemieszczenie osi serca w lewo </li></ul><ul><li>RTG - niewielkie powiększenie sylwetki serca </li></ul><ul><li>skłonność do zespołu żyły głównej dolnej </li></ul>
 7. 7. Zmiany fizjologiczne w ciąży <ul><li>Objętość i skład krwi </li></ul><ul><li>wzrost objętości krwi krążącej (50%) </li></ul><ul><li>wzrost objętości osocza (40%) </li></ul><ul><li>wzrost liczby erytrocytów (25%) </li></ul><ul><li>zwiększony poziom czynników krzepnięcia: </li></ul><ul><li>VII, VIII, X i fibrynogenu </li></ul><ul><li>dolna granica normy: Hb 12g% Ht 35% </li></ul>
 8. 8. Zmiany fizjologiczne w ciąży <ul><li>Układ pokarmowy </li></ul><ul><li>ruchomość żołądka  </li></ul><ul><li>wydolność dolnego zwieracza przełyku  </li></ul><ul><li>objętość treści żołądkowej  </li></ul><ul><li>pH soku żołądkowego  </li></ul><ul><li>ciśnienie wewnątrz żołądkowe  </li></ul>
 9. 9. Zmiany fizjologiczne w ciąży <ul><li>Reakcja na leki </li></ul><ul><li>MAC  40% </li></ul><ul><li>dawka leków do pp  30% </li></ul><ul><li>dawka leków do zo  40% </li></ul><ul><li>wrażliwość na środki miejscowo znieczulające  </li></ul>
 10. 10. Rodząca – specyficzne problemy <ul><li>Zespół aortalno-cavalny (żyły głównej dolnej); </li></ul><ul><li>Zespół Mendelsona (aspiracja treści pokarmowej do dróg oddechowych); </li></ul><ul><li>Zmieniona farmakodynamika i farmakokinetyka leków </li></ul>
 11. 11. Zespół aortalno-cavalny <ul><li>Spadek ciśnienia tętniczego u ciężarnej leżącej na plecach; </li></ul><ul><li>Ucisk ciężarnej macicy na żyłę główną dolną – (krążenie oboczne żyłami kanału kręgowego i żyłą bezimienną) –  powrotu żylnego-  rzutu serca -  ciśnienia-  perfuzji narządowej – (matka i płód); </li></ul><ul><li>Ucisk na aortę –  perfuzji maciczno-łożyskowej przy prawidłowym ciśnieniu systemowym matki – (płód). </li></ul>
 12. 12. Każdy rodzaj znieczulenia zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się zespołu aortocavalnego <ul><li>Znieczulenie ogólne hamuje mechanizmy kompensacyjne; </li></ul><ul><li>Znieczulenie regionalne; </li></ul><ul><ul><li>Blokada współczulna hamuje odpowiedź kompensacyjną na spadek rzutu serca; </li></ul></ul><ul><ul><li>Czyni aortę bardziej podatną na ucisk. </li></ul></ul>
 13. 13. Zespół aortalno-cavalny - zapobieganie <ul><li>Pochylenie stołu operacyjnego 15 º na lewo; </li></ul><ul><li>Położenie klina pod prawe biodro pacjentki. </li></ul>
 14. 14. Zespół Mendelsona <ul><li>Najczęstsza przyczyna zgonów okołoporodowych matek; </li></ul><ul><li>Ciąża predysponuje do regurgitacji i aspiracji treści pokarmowej do dróg oddechowych; </li></ul><ul><li>Ciężarną traktujemy zawsze jak chorego z pełnym żołądkiem. </li></ul>
 15. 15. Zespół Mendelsona <ul><li>Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych; </li></ul><ul><li>Klinicznie istotne uszkodzenie to aspiracja: </li></ul><ul><ul><li>0,4 ml /kg mc; </li></ul></ul><ul><ul><li>pH <2,5 (pH ma większe znaczenie niż objętość). </li></ul></ul>
 16. 16. Zespół Mendelsona - zapobieganie <ul><li>Ograniczenie podaży pokarmów i płynów w czasie porodu; </li></ul><ul><li>Opóźnienie zabiegu o 8-12 godzin po ostatnim posiłku; </li></ul><ul><li>Antagoniści receptora histaminowego (ranitydyna, cymetydyna, famotydyna); </li></ul><ul><li>Metoklopramid; </li></ul><ul><li>Cytrynian sodu. </li></ul>
 17. 17. Farmakokinetyka i farmakodynamika leków <ul><li>W ostatnim trymestrze ciąży zapotrzebowanie na anestetyki wziewne, dożylne i leki miejscowo znieczulające zmniejsza się o 1/3. </li></ul>
 18. 18. Przepływ maciczno-łożyskowy <ul><li>Przepływ maciczno-łożyskowy jest bezwzględnie zależny od ciśnienia systemowego matki; </li></ul><ul><li>W jednostce maciczno-łożyskowej nie ma zjawiska autoregulacji; </li></ul><ul><li>Hipotensję należy korygować maksymalnie w ciągu 4 minut. </li></ul>
 19. 19. Hiperwentylacja matki <ul><li> zawartości tlenu w naczyniach pępowinowych; </li></ul><ul><li> saturacji płodu; </li></ul><ul><li>Utrudnione oddawanie tlenu w tkankach na skutek przesunięcia krzywej dysocjacji oksyhemoglobiny w lewo. </li></ul>
 20. 20. Wpływ leków miejscowo znieczulających na płód <ul><li>Lignokaina – łatwo oraz szybko przechodzi przez łożysko i słabo wiąże się z białkami osocza, wysokie stężenia wolnej postaci leku; </li></ul><ul><li>Bupiwakaina - łatwo i szybko przechodzi przez łożysko, ale silniej wiąże się z białkami; </li></ul><ul><li>Użyte w prawidłowych dawkach nie wywierają istotnego wpływu na punktację Apgar i stan neurologiczny noworodka. </li></ul>
 21. 21. Wpływ anestetyków dożylnych na płód – Thiopental 4 mg/kg <ul><li> o 20% przepływu macicznego; </li></ul><ul><li>Szczyt u płodu po 90-120 sek; </li></ul><ul><li>Najniższe stężenia u płodu między 4 – 8 min. </li></ul><ul><li>Po 8 minutach wtórna redystrybucja do płodu. </li></ul>
 22. 22. Wpływ anestetyków wziewnych na płód <ul><li>Halotan -  o 20% ciśnienia systemowego matki, ale w dawce do 1,5 MAC przepływ maciczny jest utrzymany; </li></ul><ul><li>Enfluran, izofluran, sewofluran w równoważnych stężeniach bez wpływu na hemodynamikę i przepływ maciczno-łożyskowy. </li></ul>
 23. 23. NASILENIE BÓLU PORODOWEGO <ul><li>PIERWORÓDKI: </li></ul><ul><li>Niewielki – 9,2%; </li></ul><ul><li>Umiarkowany – 29,5%; </li></ul><ul><li>Silny – 37,9% </li></ul><ul><li>Bardzo silny – 23,4% </li></ul><ul><li>WIELORÓDKI: </li></ul><ul><li>Niewielki – 24,5%; </li></ul><ul><li>Umiarkowany – 29,6%; </li></ul><ul><li>Silny – 35,2%; </li></ul><ul><li>Bardzo silny – 11,1% </li></ul>
 24. 24. Rozwieranie szyjki macicy Skurcze i rozciaganie mięśnia macicy Rozciąganie i napinanie ujścia zewnętrznego Rozciagąnie i napinanie krocza Pociąganie, ucisk na przydatki Ucisk na splot lędźwiowo-krzyżowy Odruchowy skurcz naczyń Odruchowy skurcz mięśni BÓL
 25. 25. UNERWIENIE NARZĄDU RODNEGO i DROGI PRZEWODZACE BÓL Trzon macicy M Th5-Th10 S Th11-Th12 Szyjka M S2-S4 S s2-S4 Pochwa S S2-S4 Krocze srom M S2-S4 S S2-S4
 26. 26. Dolna partia brzucha od pępka do pachwin Promieniuje do bioder i kregosłupa Bóle krzyża Źle zlokalizowany Ból w pierwszym okresie
 27. 27. Jak w I Ból krocza i ud Głębokie bóle krzyża Ból w II okresie Odruchowe parcie
 28. 28. skurcz ból hiperwentylacja Wyrzut NA PaCO2 32-34 PaO2 płodu 18 mmHg Sat O2 49% RR o 45-50% PaCO2 17 PaO2 - 18 mmHg SatO2- 49% PaO2- 13mmHg SatO2- 38% Przepływ maciczno-łożyskowy o 30-50% Niedotlenienie kwasica bradykadia Strach Wydłużenie porodu Strach
 29. 29. Metody łagodzenia bólu porodowego <ul><li>Niefarmakologiczne; </li></ul><ul><li>Pozajelitowe podawanie leków przeciwbólowych; </li></ul><ul><li>Analgezja wziewna; </li></ul><ul><li>Metody znieczulenia regionalnego. </li></ul>
 30. 30. Metody znieczulenia regionalnego <ul><li>Znieczulenie zewnątrzoponowe; </li></ul><ul><li>Znieczulenie podpajęczynówkowe; </li></ul><ul><li>Znieczulenie CSE – (pp + zzo); </li></ul><ul><li>Ciągłe znieczulenie podpajęczynówkowe (CSA); </li></ul><ul><li>Znieczulenie krzyżowe; </li></ul><ul><li>Blokada okołoszyjkowa; </li></ul><ul><li>Blokada nerwów sromowych </li></ul><ul><li>Znieczulenie porodu – blokada czuciowa do Th 10 </li></ul>
 31. 31. Cel znieczulenia regionalnego <ul><li>Zniesienie dolegliwości bólowych do poziomu akceptowanego przez rodzącą; </li></ul><ul><li>Zachowanie fizjologicznych odruchów warunkujących prawidłowy przebieg porodu; </li></ul><ul><li>Zachowanie mobilność pacjentki. </li></ul>
 32. 32. Leki stosowane w znieczuleniu regionalnym <ul><li>Leki miejscowo znieczulające: </li></ul><ul><ul><li>- bupiwakaina , lignokaina, naropina, lewobupiwakaina; </li></ul></ul><ul><li>Leki narkotyczne: </li></ul><ul><li>- fentanyl, sufentanyl, MF; </li></ul><ul><li>Adiuwanty: </li></ul><ul><li>- adrenalina, klonidyna, ketamina. </li></ul>
 33. 33. Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu
 34. 34. Wskazania lekarskie - ból <ul><li>wady serca z wyjątkiem znacznego zwężenia ujścia tętniczego, nadciśnienia płucnego oraz wad wrodzonych przeciekowych z towarzyszącym nadciśnieniem płucnym </li></ul><ul><li>zaburzenia rytmu serca znacznego stopnia </li></ul><ul><li>kardiomiopatie, choroba wieńcowa i stany po zawale m. sercowego </li></ul><ul><li>nadciśnienie tętnicze </li></ul><ul><li>choroby tętnic </li></ul><ul><li>żylna choroba zatorowo – zakrzepowa </li></ul>
 35. 35. Wskazania lekarskie <ul><li>choroby płuc w tym astma oskrzelowa </li></ul><ul><li>nadczynność tarczycy i duże wole tarczycy z uciskiem na tchawicę </li></ul><ul><li>cukrzyca </li></ul><ul><li>nadczynność nadnerczy </li></ul><ul><li>marskość wątroby z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku </li></ul><ul><li>stan po przeszczepie wątroby i nerek </li></ul>
 36. 36. Wskazania lekarskie <ul><li>miopatie w tym miastenia </li></ul><ul><li>wysoka krótkowzroczność (>6D) </li></ul><ul><li>nadciśnienie indukowane ciążą oraz stan przedrzucawkowy, ale bez zaburzeń krzepnięcia </li></ul><ul><li>ciąża przeterminowana z zaburzeniami przepływu łożyskowego </li></ul><ul><li>poród przedwczesny (<36 tyg) </li></ul><ul><li>nieskoordynowana czynność skurczowa macicy </li></ul>
 37. 37. Przeciwwskazania <ul><li>brak zgody pacjentki; </li></ul><ul><li>zakażenie w miejscu wkłucia, posocznica; </li></ul><ul><li>zaburzenia krzepnięcia krwi wrodzone i nabyte; </li></ul><ul><li>hipowolemia i wstrząs; </li></ul><ul><li>Naglące stany położnicze: </li></ul><ul><li>łożysko przodujące; </li></ul><ul><li>przedwczesne odklejenie łożyska; </li></ul><ul><li>wypadnięcie pępowiny; </li></ul><ul><li>ostra zamartwica płodu </li></ul>
 38. 38. Przeciwwskazania <ul><li>Bezwzględne </li></ul><ul><ul><li>PLT < 80 tys; </li></ul></ul><ul><ul><li>INR > 1,4. </li></ul></ul><ul><li>Względne </li></ul><ul><ul><li>PLT < 100 tys; </li></ul></ul><ul><ul><li>INR > 1,25. </li></ul></ul>
 39. 39. Zalety <ul><li>Bezpieczne; </li></ul><ul><li>Bez ograniczeń czasu działania; </li></ul><ul><li>Możliwość wykorzystania do znieczulenia do cc; </li></ul><ul><li>Zachowana ciągłość opony twardej; </li></ul><ul><li>Różnorodność sposobów podaży leków. </li></ul>
 40. 40. Wady <ul><li>Hipotensja; </li></ul><ul><li>Powolne występowanie blokady ; </li></ul><ul><li>Możliwość nieznieczulenia określonych segmentów; </li></ul><ul><li>Możliwość blokady jednostronnej; </li></ul><ul><li>Przypadkowe nakłucie opony twardej. </li></ul>
 41. 41. Przygotowanie do znieczulenia <ul><li>znieczulenie można rozpocząć: </li></ul><ul><ul><ul><li>po ustabilizowaniu się czynności skurczowej macicy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>gdy rozwarcie ujścia zewnętrznego wynosi 4 cm u pierwiastek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>3 cm u wieloródek </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 42. 42. Sposób wykonania <ul><li>ułożenie pacjentki; </li></ul><ul><li>znalezienie punktów orientacyjnych; </li></ul><ul><li>wybór przestrzeni międzykolcowej; (L2-L3, L3-L4); </li></ul><ul><li>Kierunek i sposób wprowadzania igły Tuohy; </li></ul><ul><li>Identyfikacja przestrzeni; wprowadzenie cewnika; </li></ul><ul><li>Aspiracja; </li></ul><ul><li>Dawka testowa. </li></ul>
 43. 43. ZZO – sposoby podawania leków <ul><li>Metoda dawek przypominających (frakcje); </li></ul><ul><li>Wlew ciągły; </li></ul><ul><li>Analgezja zo kontrolowana przez pacjentkę; </li></ul>
 44. 44. Prowadzenie znieczulenia <ul><ul><li>Bupi, levobupi 0,0625-0,1(0,125)% </li></ul></ul><ul><ul><li>Ropi 0,1-0,2% </li></ul></ul><ul><ul><li>Adren 1-2 mcg/ml </li></ul></ul><ul><ul><li>SFN 10-20 mcg </li></ul></ul><ul><ul><li>FNT 50-100 mcg. </li></ul></ul>
 45. 45. ZZO - powikłania <ul><li>Hipotensja; </li></ul><ul><li>Przypadkowe nakłucie przestrzeni podpajęczynówkowej; </li></ul><ul><li>Przypadkowe donaczyniowe podanie leków; </li></ul><ul><li>Migracja cewnika. </li></ul>
 46. 46. Cięcie cesarskie <ul><li>Operacja stosowana w celu ochrony zarówno matki jak i płodu przed przewidywanymi powikłaniami porodu drogami natury. </li></ul>
 47. 47. Znieczulenie do cięcia cesarskiego <ul><li>Znieczulenie regionalne – wysokość blokady czuciowej do Th 4 : </li></ul><ul><ul><li>Podpajęczynówkowe - pp; </li></ul></ul><ul><ul><li>Zewnątrzoponowe -zzo; </li></ul></ul><ul><ul><li>CSE (pp + zzo); </li></ul></ul><ul><ul><li>CSA (ciągłe pp). </li></ul></ul><ul><li>Znieczulenie ogólne dotchawicze. </li></ul>
 48. 48. Sposób znieczulenia do cc zależy od <ul><li>Wskazań do operacji; </li></ul><ul><li>Stopnia nagłości; </li></ul><ul><li>Stanu pacjentki i ewentualnych chorób współistniejących (dokładnie zebrany wywiad); </li></ul><ul><li>Stopnia komunikacji zespołu sali porodowej i zespołu anestezjologicznego; </li></ul><ul><li>Opinii, preferencji i umiejętności anestezjologa ? ( dyskusyjne ). </li></ul>
 49. 49. Wskazania do cięcia cesarskiego <ul><li>Porodowe (zagrażająca zamartwica, brak postępu porodu, przedwczesne odklejenie prawidłowo usadowionego łożyska) – 50,6% – 54,4%; </li></ul><ul><li>Położnicze (nieprawidłowe położenie płodu/ płodów, nieprawidłowa implantacja łożyska-przodowanie, położenie pośladkowe u pierwiastki, stan przedrzucawkowy, zarażająca infekcja wewnątrzmaciczna) – 30,19%-32,4%; </li></ul><ul><li>Pozapołożnicze (okulistyczne, ortopedyczne, neurologiczne, internistyczne) - 17%. </li></ul>
 50. 50. Najważniejsze czasy <ul><li>IDT – (induktion delivery time)- czas od podania indukcyjnej dawki anestetyku dożylnego do wydobycia ( czas od wykonania znieczulenia regionalnego do wydobycia, czas od nacięcia skóry do wydobycia). </li></ul><ul><li>UDT – (uterus delivery time)- czas od nacięcia mięśnia macicy (przerwania krążenia) do wydobycia do 3(4) min. </li></ul>
 51. 51. Znieczuleniem z wyboru do cięcia cesarskiego jest znieczulenie regionalne.
 52. 52. Znieczulenie regionalne <ul><li>Cechuje się bezspornie większym bezpieczeństwem w odniesieniu do matki i dziecka (znacznie zmniejsza ryzyko zgonu); </li></ul><ul><li>Redukuje o 50% okołooperacyjną utratę krwi; </li></ul><ul><li>Umożliwia współudział matki w akcie narodzin; </li></ul><ul><li>Umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie karmienia piersią. </li></ul>
 53. 53. Znieczulenia regionalne – przygotowanie pacjentki <ul><li>30 ml cytrynianu sodu po; </li></ul><ul><li>Wstępne nawodnienie krystaloidami – 20 ml/kgmc (1500 ml) i/lub koloidami (500 ml)- zapobieganie hipotensji na skutek blokady współczulnej; </li></ul><ul><li>Tlenoterapia bierna 6-10l/min; </li></ul><ul><li>Monitorowanie podstawowe: </li></ul><ul><ul><li>HR, satO2, EKG – on line; </li></ul></ul><ul><ul><li>NIBP co 2 minuty. </li></ul></ul>
 54. 54. Znieczulenie podpajęczynówkowe <ul><li>Szybka i prosta technika wykonania; </li></ul><ul><li>Analgezja występuje prawie natychmiast; </li></ul><ul><li>Mała ilość leków; </li></ul><ul><li>Minimalny wpływ na płód; </li></ul><ul><li>Wysoka jakość analgezji i dobre zwiotczenie mięśni w obszarze znieczulenia. </li></ul>
 55. 55. Znieczulenie podpajęczynówkowe <ul><li>Ułożenie na prawym boku lub pozycja siedząca; </li></ul><ul><li>Identyfikacja przestrzeni podpajęczynówkowej L2/L3/L4; </li></ul><ul><li>Podanie leku 0,5% ciężka bupiwakaina w ilości 2-3 ( 2,5 ) ml z dodatkiem opioidu (fentanyl, sufentanyl); </li></ul><ul><li>Ułożenie pacjentki ze zgiętymi nogami w stawach kolanowych i biodrowych. </li></ul>
 56. 56. Znieczulenie podpajęczynówkowe
 57. 57. Znieczulenie podpajęczynówkowe - powikłania <ul><li>Hipotensja -  RR o 20% w stosunku do wartości przed znieczuleniem (krystaloidy, koloidy, ephedryna) – korekcja w ciągu 4 minut; </li></ul><ul><li>PDPH – popunkcyjne bóle głowy; </li></ul><ul><li>Ograniczony czas analgezji ; </li></ul><ul><li>Całkowite znieczulenie rdzeniowe. </li></ul>
 58. 58. Znieczulenie zewnątrzoponowe <ul><li>Jest znieczuleniem z wyboru u rodzących z założonym cewnikiem dla zewnątrzoponowej analgezji porodu; </li></ul><ul><li>Przy przeciwskazaniach do pp (PIH); </li></ul><ul><li>Przy przewidywanym długim czasie zabiegu. </li></ul>
 59. 59. ZZO - wykonanie <ul><li>Ułożenie na lewym boku lub pozycja siedząca; </li></ul><ul><li>Identyfikacja przestrzeni zewnątrzoponowej i umieszczenie cewnika; </li></ul><ul><li>Podanie dawki testowej ( 4 ml 1% lignokainy), a następnie dawki właściwej (15 – 20 ml 0,5% bupiwakainy z dodatkiem opioidu); </li></ul><ul><li>Czas oczekiwania na analgezję około 15-20 minut. </li></ul>
 60. 60. ZZO - zalety <ul><li>Wolniejsze wystąpienie blokady współczulnej; </li></ul><ul><li>Nieograniczony czas działania znieczulenia; </li></ul><ul><li>Możliwość wykorzystania cewnika do analgezji pooperacyjnej. </li></ul>
 61. 61. ZZO - wady <ul><li>Trudniejsze i bardziej czasochłonne wykonanie; </li></ul><ul><li>Długi czas oczekiwania na analgezję; </li></ul><ul><li>Większy transfer leków przez łożysko (wchłanianie leków z przestrzeni zo do krążenia matki); </li></ul><ul><li>Możliwość niezablokowania segmentów; </li></ul><ul><li>Mniejszy stopień zwiotczenia mięśni. </li></ul>
 62. 62. Znieczulenie ogólne do cięcia cesarskiego <ul><li>Wykonuje się wyłącznie w przypadku przeciwwskazań do znieczulenia przewodowego. </li></ul>
 63. 63. Znieczulenie ogólne - wskazania <ul><li>Stan zagrożenia życia matki lub dziecka ( Sat < 30%, pH < 7,2); </li></ul><ul><li>Niepewny stan płodu (bradykardia w KTG) nie jest wskazaniem do znieczulenia ogólnego; </li></ul><ul><li>Ostre stany położnicze (krwotok, wstrząs, odklejenie łożyska,pęknięcie macicy, wypadnięcie pępowiny,); </li></ul><ul><li>Niektóre choroby neurologiczne matki; </li></ul><ul><li>Choroby serca – stenoza aortalna, nadciśnienie płucne, wady przeciekowe; </li></ul><ul><li>Zaburzenia krzepnięcia. </li></ul>
 64. 64. Powikłania anestezjologiczne <ul><li>98,5% zgonów okołoporodowych z przyczyn anestezjologicznych miało miejsce w znieczuleniu ogólnym ; </li></ul><ul><li>80% zgonów z powodów anestezjologicznych to nieudana intubacja i zachłyśnięcie kwaśną treścią żołądkową; </li></ul><ul><li>Trudna intubacja zdarza się : </li></ul><ul><ul><ul><li>1:280 – ciężarne; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1:2230 – pacjenci chirurgiczni. </li></ul></ul></ul>
 65. 65. Znieczulenie ogólne dotchawicze - postępowanie <ul><li>Bloker receptora histaminowego dożylnie 30-60 min przed indukcją; </li></ul><ul><li>30 ml cytrynianu sodu doustnie 3-10 minut przed indukcją; </li></ul><ul><li>Wkłucie do żyły powierzchniowej dłoni lub przedramienia; </li></ul><ul><li>Wlew krystaloidów. </li></ul>
 66. 66. Znieczulenie ogólne dotchawicze <ul><li>Monitorowanie śródoperacyjne podstawowe; </li></ul><ul><ul><li>HR, EKG, satO2, kapnografia!- on line; </li></ul></ul><ul><ul><li>NIBP co 2 minuty; </li></ul></ul><ul><li>Preoksygenacja bierna 100% tlen przez 3-4 minuty lub 3-4 głębokie oddechy; </li></ul><ul><li>Przygotowanie, obłożenie i oklejenie pola operacyjnego. </li></ul>
 67. 67. Znieczulenie ogólne dotchawicze <ul><li>Indukcja: </li></ul><ul><ul><li>Prekuraryzacja (Norcuron, Esmeron, Atracurium); </li></ul></ul><ul><ul><li>Thiopental 4mg/kg, Propofol 2mg/kg, Ketamina 1-1,5mg/kg – włączyć stoper ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Scolina 1,5 mg/kg; </li></ul></ul><ul><ul><li>Szybka intubacja z uprzednim uciskiem na chrząstkę pierścieniowatą – potwierdzenie kapnograf ! ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Pozwolenie na rozpoczęcie operacji. </li></ul></ul>
 68. 68. Znieczulenie ogólne dotchawicze – kontynuacja <ul><li>Do wydobycia; </li></ul><ul><ul><li>Podtlenek azotu/tlen - 50%/50%; </li></ul></ul><ul><ul><li>Halotan 0,5 vol%; </li></ul></ul><ul><ul><li>Sewofluran, Izofluran/powietrze/tlen; </li></ul></ul><ul><li>Po wydobyciu: </li></ul><ul><ul><li>Podtlenek azotu/tlen – 70%/30%; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fentanyl 0,3-0,4 mg. </li></ul></ul>

×