Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Analgezja przewodowa malego dziecka

4,706 views

Published on

Autor: M. Rawicz

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Analgezja przewodowa malego dziecka

 1. 1. Analgezja przewodowa u dzieci Marcin Rawicz Akademia Medyczna w Warszawie Akademia Medyczna w Warszawie
 2. 2. Podstawowe zasady • Inna anatomia • Konieczne nabranie doświadczenia u dorosłych • W uśpieniu • Powikłania trudne do rozpoznania • Dopasowanie do sytuacji
 3. 3. Anestezja przewodowa ma poprawić komfort pacjenta, a nie samopoczucie anestezjologa
 4. 4. Anatomia niemowlęcia • Rdzeń sięga do L3 3 • Opona sięga do S3-S4 3 4 • Linia międzykrętarzowa znajduje się na wysokości L5 5 • Przestrzeń z-o jest szeroka i pusta • Kręgi krzyŜowe nie są zrośnięte
 5. 5. Anatomia niemowlęcia • Rdzeń sięga do L3 • Opona sięga do S3-S4
 6. 6. Przestrzeń zewnątrzoponowa • Pusta i szeroka • Łatwo przeprowadzić cewnik zewnątrzoponowy na wyŜsze poziomy • Więzadło Ŝółte jedynym oporem dla igły
 7. 7. Objętość płynu m-r 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Wcześniaki Niemowlęta Dzieci Dorośli
 8. 8. Odległość do skóry do przestrzeni zewnątrzoponowej Willschke et al: Br J Anaesth 2006; 97:200-207 Reguła Busoniego wiek*2 + 10
 9. 9. Anestetyki miejscowe • Mało leku jest wiązane z białkiem • Toksyczne, szczególnie bupiwakaina • Szybka absorpcja i eliminacja • Krótki czas działania
 10. 10. Wiązanie leków z białkami Dorosły 100 Noworodek 80 % związanego leku 60 40 20 0 Lidokaina Bupiwakaina Ropiwakaina
 11. 11. Lidokaina • Bardzo krótko działa • Słabo wiązana przez białka • Marna eliminacja • Zespół ogona końskiego • Do analgezji nasiękowej
 12. 12. Bupiwakaina • Najpopularniejsza • Kardiotoksyczna • Kumuluje się
 13. 13. Levobupiwakaina Chirocaine® ® • Rzadziej uŜywana u dzieci • Mniej toksyczna niŜ bupiwakaina • Podobna farmakokinetyka • Bezpieczniejsza i droŜsza
 14. 14. Czas trwania blokady krzyŜowej Lewobupiwakaina 0,25% stęŜenie 0,20% 0,13% 0 50 100 150 200 czas (min) Ivani G et al.: Anesth Analg. 2003; 97: 368-371 Ivani G et al.: Anesth Analg. 2003; 97: 368-371
 15. 15. Ropiwakaina Naropin® • Mniej kardiotoksyczna od bupiwakainy • Słabsza blokada motoryczna • Obkurcza naczynia • Wolne wchłanianie z przestrzeni z-o • Polecane stęŜenia: – 0,2% do blokad centralnych – 0,5% do blokad obwodowych • Całkowita dawka 3 mg kg-1 -1 • Polecane dodatki – Klonidyna – S(+) ketamina
 16. 16. Czas trwania blokady krzyŜowej ropiwakaina 0,30% stęŜenie 0,20% 0,10% 0 1 2 3 4 5 czas (h) Ivani G et al.: Paediatric Anaesthesia 2002;12:53-58 Ivani G et al.: Paediatric Anaesthesia 2002;12:53-58
 17. 17. Co moŜna dodawać i po co? • Adrenalina 1:200 000 – wydłuŜenie bloku – wydłuŜenie bloku – dawka testowa – dawka testowa • Morfina 25 mcg kg-1 -1 – doskonała, długo trwająca analgezja – doskonała, długo trwająca analgezja – działania uboczne (świąd, późne bezdechy) – działania uboczne (świąd, późne bezdechy) • Opioidy lipofilne (sufentanyl 0,2 mcg kg-1, fentanyl 2 mcg kg-1) -1 -1 – dobra analgezja, mało działań ubocznych – dobra analgezja, mało działań ubocznych • Klonidyna 1 mcg kg-1 -1 – doskonała analgezja, umiarkowana sedacja – doskonała analgezja, umiarkowana sedacja • S(+) ketamina 0,5 mg kg-1 -1 – Doskonała analgezja bez skutków ubocznych – Doskonała analgezja bez skutków ubocznych
 18. 18. Czas trwania blokady krzyŜowej dodatki Ketamina Klonidyna Placebo 0 200 400 600 800 czas (min) De Negri P et al: Paediatr Anaesth 2001; 11:679-683 De Negri P et al: Paediatr Anaesth 2001; 11:679-683
 19. 19. Morfina vs. klonidyna zewnątrzoponowo skutki uboczne 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 Klonidyna Klonidyna 40 40 Morfina Morfina 30 30 20 20 10 10 0 0 Świąd Świąd Wymioty Wymioty Sedacja Sedacja Cucciaro G et al.: Paediatric Anaesthesia 2003; 13: 318-323 Cucciaro G et al.: Paediatric Anaesthesia 2003; 13: 318-323
 20. 20. Techniki
 21. 21. Analgezja podpajęczynówkowa u niemowląt • Przewlekłe uszkodzenie płuc • Wady górnych dróg oddechowych • Ex-wcześniaki < 60 hbd
 22. 22. Wskazania Imbelloni LE et al: Pediatr Anesth 2006; 16: 43-48 • 307 dzieci w wieku 0 – 13 lat • 28 rodzajów operacji • 0,5 mg/kg 0,5% bupiwakainy racemiczna lub mieszanka S75:R25 • 2 mg/kg 2% lidokainy • Blok czuciowy średnio do Th6 • Stabilność krąŜeniowa < 6 lat • Minimalna liczba powikłań
 23. 23. Analgezja podpajęczynówkowa
 24. 24. Analgezja podpajęczynówkowa • Nakłucie L4-5 (rdzeń!) 4-5 • Krótka igła, G23-G25 • 0,5% bupiwakaina + 8% glukoza Th 7-9 Th 0,1 ml kg-1 + 0,1 ml na przestrzeń martwą igły -1
 25. 25. Analgezja podpajęczynówkowa a nie tak tak
 26. 26. Leki • 0,5% tetrakaina w 5% glukozie 0,4 – 0,5 mg/kg (Saint Maurice, 1990) • 1% tetrakaina 0,7 – 0,8 mg/kg (Webster et al, 1991) • 0,5% lewobupiwakaina 0,3 mg/kg (Kokki et al, 2004) • 0,5% ropiwakaina 0,5 mg/kg (Kokki et al, 2005)
 27. 27. Blokada zewnątrzoponowa z dostępu krzyŜowego • Operacje w obrębie krocza – Operacje prącia – Operacje odbytu • Przepuklina pachwinowa • U niemowląt moŜliwe wyŜsze bloki
 28. 28. Blokada zewnątrzoponowa z dostępu krzyŜowego • Łatwa • Bezpieczna Dorosły Niemowlę
 29. 29. Technika
 30. 30. Blokada zewnątrzoponowa z dostępu krzyŜowego dawki • 0,2% ropiwakaina • 0,25% bupiwakaina 0,75 ml kg-1 -1 Th12 12 1 ml kg-1 -1 Th7 7 1,25 ml kg-1 -1 Th4 4
 31. 31. Blokada krzyŜowa ciągła • Z dostępu krzyŜowego moŜna wprowadzić cewnik wysoko • Niskie ryzyko • U niemowląt w miarę prosta • Lokalizacja cewnika – RTG – RTG – Stymulacja (test Tsui) – Stymulacja (test Tsui) – USG – USG
 32. 32. Tsui BCH et al: Anesthesiology 2004; 100, 683-689 • 289 cewników wprowadzonych przez rozwór krzyŜowy na róŜne wysokości • Odsetek powodzeń- 84,9%
 33. 33. Otwór krzyŜowy - widok poprzeczny Otwór krzyŜowy - widok równoległy
 34. 34. Analgezja zewnątrzoponowa u dzieci • W anestezji • Nie podawać powietrza • Dawka testowa • MoŜliwa kontrola USG i RTG
 35. 35. Jak USG pomaga Willschke, Marhofer, Bösenberg et al: Br J Anaesth 2006; 97:200-207 • Dwie grupy - tradycyjna (LOR) i USG • Głowica USG przykładana równolegle LOR USG LOR USG <6/12 < 6/12 > 6/12 > 6/12 Czas 164 173 286 142 wykonania p< 0,01 bloku (s) Ilość zetknięć 54 21 89 9 igły z kością p<0,01 p<0,01
 36. 36. Analgezja zewnątrzoponowa z dojścia lędźwiowego
 37. 37. Analgezja zewnątrzoponowa z dojścia lędźwiowego Okres pooperacyjny Roztwór 19 ml 0,125% bupiwakainy lub 0,1% ropiwakainy + 1 ml fentanylu lub sufentanylu Wlew 0,15 ml kg-1 godz-1
 38. 38. Analgezja zewnątrzoponowa z dojścia piersiowego • Doświadczony anestezjolog • Dojście pośrodkowe – wąska przestrzeń zewnątrzoponowa – minimalne ryzyko nakłucia opony
 39. 39. Analgezja zewnątrzoponowa z dojścia piersiowego • Identyfikacja przestrzeni z-o solą • Cewnik wprowadza się 3 – 4 cm dogłowowo • Dawka testowa • Dawka nasycająca 0,3 ml kg-1-1 • Wlew ciągły jak w analgezji z dojścia lędźwiowego
 40. 40. Analgezja zewnątrzoponowa z dojścia piersiowego 12 chłopiec przed operacją klatki lejkowatej
 41. 41. Analgezja zewnątrzoponowa z dojścia piersiowego Tu kłujemy
 42. 42. Analgezja zewnątrzoponowa z dojścia piersiowego Miejsce wprowadzenia cewnika Miejsce wprowadzenia cewnika
 43. 43. Analgezja zewnątrzoponowa z dojścia piersiowego Cewnik Cewnik Po operacji
 44. 44. Analgezja zewnątrzoponowa z dojścia lędźwiowego • Dawka testowa • Dawka testowa – 0,25 mcg kg-1 adrenaliny (max 1 cc) – 0,25 mcg kg-1 adrenaliny (max 1 cc) • Dawka nasycająca • Dawka nasycająca – 0,5 ml kg-1 0,25% bupiwakainy – 0,5 ml kg-1 0,25% bupiwakainy – 0,5 ml kg-1 0,2% ropiwakainy – 0,5 ml kg-1 0,2% ropiwakainy + 2 mcg kg-1 fentanylu lub + 2 mcg kg-1 fentanylu lub 0,2 mcg kg-1 sufentanylu 0,2 mcg kg-1 sufentanylu • Wlew ciągły • Wlew ciągły – 0,375 mg kg-1 godz-1 0.25% bupiwakainy – 0,375 mg kg-1 godz-1 0.25% bupiwakainy + 1 mcg kg-1 godz-1 fentanylu (0,1 sufentanylu) + 1 mcg kg-1 godz-1 fentanylu (0,1 sufentanylu) • Roztwór • Roztwór – 17 ml 0,25% bupiwakainy (0,2% ropiwakainy) – 17 ml 0,25% bupiwakainy (0,2% ropiwakainy) + 3 ml fentanylu lub sufentanylu + 3 ml fentanylu lub sufentanylu • Wlew 0,15 ml kg-1 godz-1 • Wlew 0,15 ml kg-1 godz-1
 45. 45. Powikłania analgezji zewnątrzoponowej • Popunkcyjne bóle głowy (rzadko) • Całkowita blokada rdzeniowa • ZakaŜenia • Paraplegia – krwiak – krwiak – zator powietrzny – zator powietrzny
 46. 46. Przeciwwskazania do analgezji zewnątrzoponowej • Brak zgody rodziców • Operacja o niewielkim zakresie • Zaburzenia krzepnięcia • ZakaŜenie w miejscu wkłucia • Trudności anatomiczne • Wstrząs (?)
 47. 47. Przedawkowanie LMZ • Aspiracja • Adrenalina - dawka testowa • W razie nieszczęści: – CPR – 20% intralipid 1 ml/kg przez 1 min – Powtórzyć 2x co 3 -5 min Litz RJ and al: Anaesthesia 2006, 61, 800-801 Rosenblatt MA et al: Anesthesiology 2006, 105, 217-218
 48. 48. Blokady pni i nerwów obwodowych tak, chętnie • Względnie łatwe • Skuteczne – porównywalne z centralnymi • Bezpieczne – niska liczba powikłań • Wysoka skuteczność • Poszerza horyzonty
 49. 49. Blokady pni i nerwów obwodowych Eee, trudne… Nie, dzięki • DuŜa objętość i dawka środka analgetycznego • Stymulator • USG • Słaba blokada motoryczna • Trudno wydłuŜyć na okres pooperacyjny • Zawodzi przy niespodziankach chirurgicznych
 50. 50. Blokady pni i nerwów obwodowych USG • Głowica > 10 MHz • MoŜliwe uwidocznienie większości nerwów • MoŜliwe prześledzenie wprowadzania cewnika do przestrzeni zewnątrzoponowej u niemowląt • Będzie standardem i wyprze stymulator
 51. 51. Sprzęt
 52. 52. Blokady pni i nerwów obwodowych • Kończyna górna – splotu ramiennego – przedramienia – nerwów palców • Kończyna dolna – nerwu udowego – “3 w 1” – nerwu sromowego – nerwu kulszowego • Odcinkowa blokada doŜylna (Biera)
 53. 53. Blokady pni i nerwów obwodowych • Nerwy międzyŜebrowe • Doopłucnowa • Okołopępkowa • Pochewki mięśnia prostego • Nerwów podbrzusza • Prącia
 54. 54. Blokady pni i nerwów obwodowych • Znajomość anatomii • Znajomość anatomii • Krótko ścięte igły • Krótko ścięte igły • Stymulator • Stymulator • USG • USG • Ograniczona dawka leku • Ograniczona dawka leku analgetycznego miejscowego analgetycznego miejscowego
 55. 55. Blokada nerwów podbrzusza • Moja ulubiona • Brak powikłań • Krótko ściętą igłę kieruje się na n. biodrowo- n. biodrowo- podbrzuszny podbrzuszny Kolec biodrowy więzadło pachwinowe n. biodrowo- n. biodrowo- • 0,25 ml kg-1 0,5% -1 pachwinowy pachwinowy bupiwakainy
 56. 56. Blokada nerwów podbrzusza i blokada okołopępkowa
 57. 57. Blok nerwu sromowego DuŜe przepukliny Orchidopeksja Spodziectwo Na guzek kości łonowej Zniknięcie oporu po przebiciu więzadła 2 do 4 ml 0,5% bupiwakainy
 58. 58. Blokada grzbietowa prącia • Operacje napletka, spodziectwa • Likwiduje erekcję • Dojście boczne lub pośrodkowe • 0,25% - 0,5% bupiwakaina bez adrenaliny
 59. 59. Blokada grzbietowa prącia
 60. 60. Blokada splotu ramiennego • Urazy • Operacje plastyczne • Operacje ortopedyczne • Przetoki dializacyjne • Kaniulacja naczyń obwodowych
 61. 61. Lokalizacja splotu
 62. 62. Blokada splotu ramiennego z dojścia pachowego • Ograniczony zasięg • Mało powikłań • Pomocny jest stymulator • Okołotętniczo • Przez miesień kruczo- ramienny • 0,5 ml kg-1 0,25% -1 bupiwakainy lub 0,5% ropiwakainy
 63. 63. Blokada splotu ramiennego • Dojście centralne z dostępu obwodowego • Unieruchomienie ręki • Rozszerzenie Ŝył obwodowych • Przez tętnicę lub okołotętniczo • 2-3 ml 0,5% bupiwakainy
 64. 64. Lokalizacja splotu u noworodka
 65. 65. Blokada nerwu udowego Fascia Fascia iliaca iliaca Więzadło Więzadło • W złamaniach i innych pachwinowe pachwinowe urazach kończyn dolnych • Prosta technika • Minimalne ryzyko • 1 cm bocznie od tętnicy Nerw udowej i więzadła Nerw udowy udowy pachwinowego • 0,75 to 1 ml kg-1 0,5% -1 bupiwakainy lub 0,5% ropiwakainy
 66. 66. Lokalizacja nerwu
 67. 67. Analgezja doopłucnowa • Doskonała po torakotomii • Chirurg zakłada cewnik przez osobne nakłucie • 1,2 – 1,5 mg kg-1 0,5% bupiwakainy co 8 godz • Nie przekraczać 125 mg • Konieczne zamknięcie drenów na 30 min po podaniu
 68. 68. Analgezja doopłucnowa • Doskonała po torakotomii • Chirurg zakłada cewnik przez osobne nakłucie • 1,2 – 1,5 mg kg-1 0,5% bupiwakainy co 8 godz • Nie przekraczać 125 mg • Konieczne zamknięcie drenów na 30 min po podaniu
 69. 69. Analgezja doopłucnowa
 70. 70. Analgezja doopłucnowa
 71. 71. Analgezja doopłucnowa
 72. 72. Analgezja doopłucnowa
 73. 73. Rzadsze bloki • Blokada nerwu podoczodołowego • Blokada nerwu usznego tylnego
 74. 74. Blokada nerwu podoczodołowego • Rozszczep wargi i podniebienia • Doskonała analgezja śród- i pooperacyjna • Spokojne dziecko po operacji
 75. 75. Odstające uszy
 76. 76. Wnioski końcowe • Analgezja przewodowa zdobyła swoje miejsce w praktyce pediatrycznej • MoŜna zapewnić pełną bezbolesność po znacznej części interwencji chirurgicznych • Analgezja przewodowa u dzieci jest bezpieczna, a powikłania są rzadkie i mniej groźne, niŜ u dorosłych
 77. 77. Blokada nerwu podoczodołowego • Rozszczep wargi i podniebienia • Doskonała analgezja śród- i pooperacyjna • Spokojne dziecko po operacji
 78. 78. Dziękuję za uwagę

×