Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Znieczulenie Ogolne Wu

3,072 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Znieczulenie Ogolne Wu

 1. 1. HISTORIA ZNIECZULENIA <ul><li>1844r. – zastosowanie NO 2 – Horace Wells </li></ul><ul><li>16.X.1846r. znieczulenie eterowe – William Morton </li></ul><ul><li>1847r. – wprowadzenie chloroformu – James Simpson </li></ul><ul><li>1853r. – zastosowanie chloroformu w położnictwie – John Snow </li></ul><ul><li>1863-68r. – powrót NO 2 do praktyki klinicznej </li></ul><ul><li>1878r. – pierwsza intubacja dotchawicza </li></ul><ul><li>1917-21r. – wprowadzenie metody znieczulenia wziewno-dotchawiczego </li></ul><ul><li>1934r. – użycie Thiopentalu </li></ul><ul><li>1942r. – użycie kurary – Griffith i Johnson </li></ul>
 2. 2. HISTORIA ZNIECZULENIA <ul><li>6.II.1847r. – pierwsze w Polsce znieczulenie eterowe Kraków, prof.. Ludwik Bierkowski </li></ul><ul><li>1880r. – skonstruowanie aparatu do znieczulenia metodą półotwartą i zastosowanie go u rodzących (NO 2 ), Poznań, prof.. Heliodor Święcicki, Warszawa, le Brun (kilkanaście lat później) </li></ul><ul><li>11.XII.1947r. – znieczulenie ogólne z oddechem kontrolowanym i zastosowaniem kurary, Kutno, prof.. Stanisław Pokrzywnicki </li></ul>
 3. 3. OBSZAR DZIAŁANIA ANESTEZJOLOGII <ul><li>Sala operacyjna </li></ul><ul><ul><li>znoszenie bólu w czasie zabiegu operacyjnego i czuwanie nad bezpieczeństwem chorego w czasie operacji </li></ul></ul><ul><ul><li>działania paliatywne ochraniające przed stresem </li></ul></ul><ul><ul><li>standaryzacja wyposażenia stanowisk anestezjologicznych </li></ul></ul><ul><li>Przygotowanie chorego do zabiegu </li></ul><ul><li>poradnie konsultacyjne </li></ul><ul><li>Opieka pooperacyjna </li></ul><ul><li>zespoły </li></ul><ul><li>Działania interdycyplinarne </li></ul><ul><li>intensywna terapia </li></ul><ul><li>leczenie bólu przewlekłego </li></ul>
 4. 4. DEFINICJA ZNIECZULENIA <ul><li>Odwracalne zniesienie czucia bólu, bądź we wszystkich narządach i tkankach, bądź tylko w ich części, przy użyciu metod farmakologicznych i fizycznych </li></ul>
 5. 5. RODZAJE ZNIECZULENIA Ogólne (OUN) Miejscowe (przewodowe) Dożylne (TIVA) wziewne proste złożone
 6. 6. PRZYGOTOWANIE CHOREGO <ul><li>Badania dodatkowe - gdy mogą pomóc w rozpoznaniu </li></ul><ul><li>Ocena czynników ryzyka - skala ASA </li></ul><ul><li>premedykacja </li></ul><ul><li>farmakologiczne przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego </li></ul><ul><li>Główny cel: działanie przeciwlękowe </li></ul>
 7. 7. PRZYGOTOWANIE CHOREGO DO ZNIECZULENIA <ul><li>Ocena przedoperacyjna </li></ul><ul><li>CEL: optymalne przygotowanie </li></ul><ul><li>choroby rodzinne </li></ul><ul><li>choroby układu krążenia i oddychania </li></ul><ul><li>ciąża </li></ul><ul><li>uczulenia </li></ul><ul><li>zakażenia (HBs, HIV ) </li></ul><ul><li>przyjmowane leki </li></ul><ul><li>palenie tytoniu </li></ul><ul><li>alkohol </li></ul><ul><li>badanie fizykalne </li></ul><ul><li>skala Mallampati’ego </li></ul><ul><li>( 4-stopniowa przewidywanych trudności intubacyjnych) </li></ul>
 8. 8. SKŁADOWE ZNIECZULENIA OGÓLNEGO <ul><li>utrata świadomości = sen (hypnosis) </li></ul><ul><li>Zniesienie bólu (analgesio) </li></ul><ul><li>Zniesienie odruchów (areflexio) </li></ul><ul><li>oraz </li></ul><ul><li>Zwiotczenie mięśni poprzecznie prążkowanych ( relaxatio musculorum) </li></ul>
 9. 9. ETAPY ZNIECZULENIA OGÓLNEGO <ul><li>Wprowadzenie do znieczulenia (indukcja znieczulenia) </li></ul><ul><li>wziewna </li></ul><ul><li>dożylna </li></ul><ul><li>mieszana, domięśniowa </li></ul><ul><li>Podtrzymywanie znieczulenia </li></ul><ul><li>Wyprowadzenie ze znieczulenia ( budzenie chorego) </li></ul>
 10. 10. INTUBACJA DOTCHAWICZA wskazania <ul><li>Zapewnienie drożności dróg oddechowych </li></ul><ul><li>„ nietypowe” ułożenie chorego </li></ul><ul><li>Operacje na głowie i szyi </li></ul><ul><li>Operacje ze wskazań nagłych </li></ul><ul><li>Operacje w klatce piersiowej, rozległe zabiegi w jamie brzusznej – konieczność stosowania środków zwiotczających </li></ul><ul><li>Operacje u choeych z niewydolnością oddechową </li></ul>
 11. 11. DOŻYLNE ŚRODKI ANESTETYCZNE TIVA Indukcja znieczulenia Podtrzymanie znieczulenia
 12. 12. PODZIAŁ ANESTETYKÓW DOŻYLNYCH <ul><li>BARBITURANY </li></ul><ul><li>- pochodne siarkowe – thiopental </li></ul><ul><li>- pochodne tlenowe – brietal (metoheksital ) </li></ul><ul><li>SRODKI NIEBARBITUROWE </li></ul><ul><li>- związki imidazolowe - etomidat </li></ul><ul><li>- alkilowe związki fenolowe – propofol (diprivan) </li></ul><ul><li>- pochodne fenocyklidyny – ketamina (ketalar) </li></ul><ul><li>- benodwuazepiny: midazolam (dormicum) </li></ul>
 13. 13. BARBITURANY PRZECIWWSKAZANIA <ul><li>bezwzględne </li></ul><ul><li>- upośledzona drożność dróg oddechowych </li></ul><ul><li>- porfiria </li></ul><ul><li>względne </li></ul><ul><li>- hipowolemia </li></ul><ul><li>- choroby układu krążenia </li></ul><ul><li>- stany odbiałczenia (choroby wątroby, nerek) </li></ul><ul><li>- stany zmniejszonego metabolizmu ( obrzęk śluzowaty ) </li></ul><ul><li>- choroby mięśni (miastenia, dystrofia mięśniowa) </li></ul><ul><li>- dychawica oskrzelowa </li></ul><ul><li>-znieczulenie w warunkach ambulatoryjnych ( kumulacja, brak działania p/bólowego) </li></ul>
 14. 14. ETOMIDAT <ul><li>Działania uboczne </li></ul><ul><li>- zahamowanie syntezy kortyzolu </li></ul><ul><li>- ból przy wstrzyknięciu </li></ul><ul><li>- zjawisko pobudzenia w około 40% (u 10% kaszel, czkawka) </li></ul><ul><li>- nudności, wymioty w około 30% przypadków </li></ul><ul><li>- zakrzepica żylna </li></ul>
 15. 15. PROPOFOL <ul><li>Działania niepożądane </li></ul><ul><li>- depresja układu krążenia </li></ul><ul><li>- ból przy wstrzyknięciu </li></ul><ul><li>- depresja układu oddechowego </li></ul>
 16. 16. MIDAZOLAM <ul><li>- okres półtrwania 2-4 godz. (diazepam 20 godz.) </li></ul><ul><li>- metabolity nie są aktywne </li></ul><ul><li>- powoduje: </li></ul><ul><li>sen, niepamięć, uspokojenie, zniesienie uczucia lęku, spadek napięcia mięśniowego) </li></ul><ul><li>- dobra stabilizacja układu krążenia </li></ul>
 17. 17. KETAMINA <ul><li>wywołuje anestezję zdysocjowaną </li></ul><ul><li>wybiórcze hamowanie jednych struktur CUN jak: </li></ul><ul><li>ukł. wzgórzowo-korowy </li></ul><ul><li>płaty czołowe utrata świadomości </li></ul><ul><li>pobudzanie innych jak: </li></ul><ul><li>pola wzrokowe, słuchowe, ukł. Limbiczny </li></ul><ul><li>ukł. pozapiramidowy katalepsja, ruchy gałek ocznych, nieprzyjemne sny </li></ul><ul><li>- wykazuje działanie p/bólowe </li></ul><ul><li>- rozluźnia mięśniówkę oskrzeli </li></ul><ul><li>- wywołuje zwyżki ciśnienia i tachykardię </li></ul><ul><li>- zwiększa wydzielanie gruczołów ślinowych </li></ul><ul><li>- zwiększa ciśnienie śródczaszkowe </li></ul>

×