Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ten uparty anestezjolog

386 views

Published on

-

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ten uparty anestezjolog

 1. 1. TEN UPARTY ANESTEZJOLOG Agnieszka Kowalska Oddział Anestezjologii Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
 2. 2. OPIS PRZYPADKU • Rodząca lat 25 wzrost 160 cm, masa ciała 70 kg, C1 38 Hbd. • Przyjęta na Salę Porodową o godzinie 8:30 z• Przyjęta na Salę Porodową o godzinie 8:30 z początkiem czynności skurczowej. • O godz 15:30 telefoniczne zgłoszenie z Sali Porodowej „ pacjentka na sali 7 prosi o znieczulenie”.
 3. 3. Historia choroby – dodatkowe druki podpisane przez rodzącą • Na hospitalizację. • Przetwarzanie danych osobowych. • Informowanie osoby upoważnionej.• Informowanie osoby upoważnionej. • Plan porodu. • Wywiad ogólny i położniczy. • Ankieta anestezjologiczna. • Nacięcie i szycie krocza.
 4. 4. ISTOTNE INFORMACJE PLT 100 tys ROZWARCIE 3 cm Zapis KTG prawidłowy
 5. 5. Na pytanie czy Pani prosi o znieczulenie porodu mąż pacjentki odpowiedział „yes epidural”
 6. 6. POSTĘPOWANIE ANESTEZJOLOGICZNE • Pacjentka, obywatelka Indii. • Nie mówiąca po polsku, angielsku. • BRAK MOŻLIWOŚCI NAWIĄZANIA JAKIEGOKOLWIEK KONTAKTU• BRAK MOŻLIWOŚCI NAWIĄZANIA JAKIEGOKOLWIEK KONTAKTU • Na pytania o stan zdrowia i choroby współistniejące w „połowie zadawanego pytania” - odpowiedzi udzielał mąż kiwając głową przecząco lub potwierdzająco. • Z uwagi na brak możliwości uzyskania świadomej zgody – odstąpiono od zewnątrzoponowej analgezji porodu.
 7. 7. DWIE GODZINY PÓŹNIEJ „Robimy cięcie” – nieprawidłowy zapis KTG płodu w drugim okresie porodu.
 8. 8. W historii choroby wpis lekarza anestezjologa: „Brak możliwości uzyskania świadomej zgody na znieczulenie. Z uwagi na stan zagrożenia życia płodu pacjentka zakwalifikowana do znieczulenia ogólnego w trybie pilnym”trybie pilnym”
 9. 9. Indukcja znieczulenia ogólnego • Tlenoterapia bierna 10 l/min • 4 oddechy • Propofol 200 mg iv + Scolina 100 mg• Propofol 200 mg iv + Scolina 100 mg 1,51,5 minuty • LARYNGOSKOPIA
 10. 10. ŁYŻKA JEDNORAZOWA NR 3
 11. 11. 2,5 MIN 3 MIN 3,5 MIN 4 MIN •PROŚBA O
 12. 12. Brak na stoliku doBrak na stoliku do intubacji i w podręcznej szafce BIEGNIJ NA DRUGĄ SALĘ
 13. 13. Druga sala cc – brak maski krtaniowej Magazyn sprzętu anestezjologicznego na tym samym piętrze poza blokiem operacyjnym
 14. 14. GABINET LEK ANEST VIDEO LAR – W SZAFIE DYŻURKA PIEL ANESTEZJOLOGICZNYCH MAGAZYN SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO SALA CC 1SALA CC 2 SLUZA MYJNIA
 15. 15. OPERACJA 4,5 MINUTA 5 MINUTA NACIĘCIE MACICY 88% 72% 6 MINUTA WYDOBYCIE NOWORODKA CZD APGAR 8,9,10 68%
 16. 16. 7 MIN 8 MIN8 MIN 9 MIN SAT O2 90%
 17. 17. WENTYLOWANA O2/N2O + FNT 0,3 SEVOFLURAN 0,5 MAC ZABIEG ZAKOŃCZONO PO 60 MINUTACH PACJENTKA OBUDZONA USUNIĘTO MASKĘ KRTANIOWĄ PACJENTKĘ WYDOLNĄ KRĄŻENIOWO I ODDECHOWO PRZEKAZANO DO SNP
 18. 18. DYSKUSJA BŁĄD DECYZYJNY BŁĄD DECYZYJNY BŁĄD ORGANIZACYJNY BŁĄD ORGANIZACYJNY
 19. 19. BŁĄD DECYZYJNY Znieczulenie ogólne Znieczulenie regionalne
 20. 20. BŁĄD ORGANIZACYJNY 11 • NIE SPRAWDZONE STANOWISKO ZNIECZULENIA ??? (dzień wcześniej LM obecne) 22 • BRAK RÓŻNYCH ROZMIARÓW ŁYŻKEK LARYNGOSKOPU 33 • BRAK RÓŻNYCH ROZMIARÓW ŁYŻKEK LARYNGOSKOPU McCOY 44 • BRAK DOSTĘPU DO VIDEOLARYNGOSKOPU W WARUNKACH BLOKU OPERACYJNEGO 55 • ARCHITEKTONIKA BLOKU OPERACYJNEGO 66 • BRAK POWIADOMIENIA ZESPOŁU ANESTEZJOLOGICZNEGO O PACJENTCE OBCOJĘZYCZNEJ W SALI PORODOWEJ 77 • PODPISANIE DOKUMENTÓW I ZGÓD NA PROCEDURY OPISANE W JĘZYKU POLSKIM ??? 88 • BRAK TŁUMACZA 99 • BRAK PRZEKAZANIA INFORMACJI O ODDANIU MASEK KRTANIOWYCH DO STERYLIZACJI

×