Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sufentanil Zaproszenie Pdf

382 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Sufentanil Zaproszenie Pdf

  1. 1. Zaproszenie Zaproszenie ampułki 2 ml o mocy ampułki 10 ml o mocy ampułki 5 ml o mocy w w w. t o r r e x- c h i e s i . p l
  2. 2. Firma Torrex Chiesi Polska Ma zaszczyt zaprosić na spotkanie Sufentanyl w medycynie – wybrane aspekty zastosowania w praktyce klinicznej. Sz. P. ........................................................................................................ Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2010 r. w Hotelu Polonia Palace Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa Program spotkania: Prowadzenie: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Sokół-Kobielska, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MON – Warszawski Instytut Medyczny 13:00 Otwarcie i prowadzenie spotkania. Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Sokół-Kobielska 13:15 -13:45 Wybrane aspekty zastosowania sufentanylu w intensywnej terapii ze szczególnym uwzględnieniem sedacji polimodalnej. Dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski, Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała 13:45 -14:15 Rola nowoczesnych opioidów w znieczuleniu zewnątrzoponowym u dorosłych. Dr hab. n. med. Rafał Drwiła, Oddział Kardiochirurgii, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków 14:15 -14:45 Sufentanyl z zastosowaniem technik PCA w operacjach powyżej 6 godzin oraz w leczeniu bólu pooperacyjnego. Dr n. med. Małgorzata Symonides, Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie, Warszawa 14:45 -15:30 Przerwa na kawę 15:30 -16:00 Zastosowanie sufentanylu w oddziale wieloprofilowej intensywnej terapii dziecięcej. Dr n. med. Anna Studziżba, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Kraków 16:00 -16:30 Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu z użyciem sufentanylu. Dr n. med. Jacek Guzewicz, Klinika Anestezjologii i Oddział Intensywnej Terapii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 16:30 Podsumowanie i zakończenie spotkania. Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Sokół-Kobielska Po zakończeniu spotkania firma Torrex Chiesi Polska zaprasza uczestników na uroczystą kolację.

×