Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zasady użytkowania
- poradnik dla pacjentów
Streszczenie
*UWAGA
Podawnaie leków do portu przez pacjenta lub jego opiekunów powinno odbywać
się pod kontrolą i na odpow...
INFORMACJA O MOIM PORCIE NACZYNIOWYM CELSA®
Data wszczepienia portu .........................................................
WSTĘP
Drodzy Pacjenci,
lekarz zlecił państwu leczenie, które wymaga stałego lub
okresowego dostępu do naczynia. Wszczepien...
WSZCZEPIENIE
PORTU	 Zabieg podczas którego, umieszcza się
port w ciele pacjenta
INFUZJA/PERFUZJA	 Wlew substancji do ciała...
Celsite® port dostępu naczyniowego
Dlaczego jest mi potrzebny port dostępu
naczyniowego?
Lekarz zlecił wszczepienie Państw...
1
2
3
6
4 5
4. Pierścień łączący
5. Cewnik poliuretanowy
lub silikonowy
6. Kaniula wyjściowa.
1.Membrana
2. Obudowa z żywi...
Jak działa całkowicie wszczepialny port dostępu
naczyniowego Celsite® ?
Cewnik umieszcza się w
jednym z naczyń w okoli-
cy...
Wszczepianie portu naczyniowego Celsite®
Przed zabiegiem
Odbędzie się spotkanie
Państwa z lekarzem i pie-
lęgniarką, podcz...
JAK SAMEMU KONTYNUOWAĆ LECZENIE
Porty dostępu żylnego
Niektórzy pacjenci, lub rodzice dzieci z wszczepionym portem
mogą sa...
Wszystko jest już gotowe do wykonania iniekcji
1. Przed nałożeniem rękawiczek,
jeśli będą używane, przetrzeć
miejsce wkłuc...
5. Podłączyć strzykawkę do igły do
portu i przepłukiwać igłę do mo-
mentu pojawienia się płynu (sól
fizjologiczna) na końc...
11. Zwolnić zacisk na wężyku i de-
likatnie odciągnąć tłok strzykawki
aby sprawdzić czy prawidłowo
działa.
12. Ponownie za...
17. Po zakończeniu iniekcji należy
port ponownie przepłukać.
18. W tym celu należy powtórzyć
czynności opisane w pkt. 13 i...
Podawanie bolusa (jednorazowy, krótka iniekcja)
Lek może być jednorazowym zastrzykiem podanym Pań-
stwu raz lub dwa razy d...
10. Płynem dezynfekującym ponownie oczyścić skórę wo-
kół portu
11. Można nałożyć mały opatrunek na miejsce wkłucia po
wyj...
DataRodzajleczenia
Pieczątkalubpodpis
prowadzącegoleczenie
Obserwacje
Zapiskidotycząceleczenia
DataRodzajleczenia
Pieczątkalubpodpis
prowadzącegoleczenie
Obserwacje
Zapiskidotycząceleczenia
DataRodzajleczenia
Pieczątkalubpodpis
prowadzącegoleczenie
Obserwacje
Zapiskidotycząceleczenia
AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
ul. Tysi¹clecia 14,
64-300 Nowy Tomyœl,
tel. 61 44 20 100
fax 61 44 23 936
www.chifa.com.pl
e-ma...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Porty informacje dla_pacjentów

2,187 views

Published on

Przewodnik dla pacjentów, jak korzystać z portów dożylnych. Przewodnik firmy BBraun.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Porty informacje dla_pacjentów

 1. 1. Zasady użytkowania - poradnik dla pacjentów
 2. 2. Streszczenie *UWAGA Podawnaie leków do portu przez pacjenta lub jego opiekunów powinno odbywać się pod kontrolą i na odpowiedzialność zespołu medycznego. wskazówki zawarte w tym rozdziale mają jedynie charakter informacyjny. Informacja o porcie dostępu naczyniowego Celsa® 3 Wstęp 4 Słowniczek portu dostępu naczyniowego Celsite® 4 - Dlaczego port jest mi potrzebny? 6 - Jak działa port dostępu naczyniowego? 8 - Wszczepianie portu naczyniowego Celsite® *Jak samemu podawać iniekcje do portu: - Naczyniowego 10 - Kanałowego 14 Zapiski podawań iniekcji do portu 17 Streszczenie
 3. 3. INFORMACJA O MOIM PORCIE NACZYNIOWYM CELSA® Data wszczepienia portu ........................................................... Miejsce wszczepienia .................................................................. Szpital ............................................................................................. Nazwisko lekarza ........................................................................... Telefon lekarza................................................................................. Nazwisko pielęgniarki................................................................... Telefon pielęgniarki........................................................................ Rodzaj wszczepionego portu....................................................... .......................................................................................................... Numer serii portu ........................................................................ .......................................................................................................... Rodzaj zastosowanego dostępu naczyniowego: ................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań kontaktować się z pielęgniarką lub lekarzem (jak wyżej)
 4. 4. WSTĘP Drodzy Pacjenci, lekarz zlecił państwu leczenie, które wymaga stałego lub okresowego dostępu do naczynia. Wszczepienie portu do- stępu naczyniowego Celsite® znacznie ułatwi to zadanie. Poniżej zamieszczamy słowniczek terminów dotyczących portów, którymi podczas Państwa leczenia będą się posłu- giwali pielęgniarka lub lekarz. Pozwoli to lepiej zrozumieć przebieg Państwa leczenia. SŁOWNICZEK PORT DOSTĘPU urządzenie składające się z cewnika podłączonego do komory portu. Port umieszczony jest podskórnie i służy do dostarczania substancji do krwioobiegu. BOLUS Jednorazowe, krótkotrwałe podanie iniekcji (zastrzyk) CEWNIK Cienka rurka wykonana ze specjalnego materiału , umieszczona w żyle lub tętnicy ŻYŁY CENTRALNE Duże żyły znajdujące się w centralnej części organizmu PRZESTRZEŃ ZEWNĄTRZOPONOWA/ PODPAJĘCZYNÓWKOWA Przestrzeń okalająca rdzeń kręgowy PŁUKANIE Przepłukiwanie płynem HEPARYNA Substancja zapobiegająca tworzeniu się skrzepów krwi
 5. 5. WSZCZEPIENIE PORTU Zabieg podczas którego, umieszcza się port w ciele pacjenta INFUZJA/PERFUZJA Wlew substancji do ciała pacjenta. Worek lub butelka z substancją zostaje połączona z igłą, przez którą substancja zostaje podawana przez pewien czas do żyły lub tętnicy pacjenta DOŻYLNY Oznacza podany do żyły DOTĘTNICZY Oznacza podany do tętnicy DOMIĘŚNIOWY Oznacza podany do mięśni DOUSTNY Oznacza podany do przewodu pokarmowego NACZYNIA OBWODOWE Mniejsze naczynia podskórne znajdujące się w kończynach górnych i dolnych PORT Port dostępu do naczyń MEMBRANA Samouszczelniająca się membrana, przez którą igłą podaje się lek do krwioobiegu PODSKÓRNY Umieszczony pod skórą SÓL FIZJOLOGICZNA Chlorek sodu (NaCl 0,9%) Sól fizjologiczna do iniekcji
 6. 6. Celsite® port dostępu naczyniowego Dlaczego jest mi potrzebny port dostępu naczyniowego? Lekarz zlecił wszczepienie Państwu lub Państwa dziecku port dostępu naczyniowego. Z pewnością myśl o porcie i zabiegu rodzi wiele obaw, m.in jak ten fakt może wpłynąć na Państwa życie. Nie ma się czego obawiać! Rocznie na całym świecie wielu tysiącom ludzi wszczepia się port dostępu. Niektórzy mają port przez kilka miesięcy, niektórym służy on przez wiele lat. Na jak długo zostanie Państwu wszczepiony port zależy od lekarza i przebiegu leczenia. Lekarz zalecił wszczepienie portu, aby uniknąć konieczności podawania iniekcji do jednej z żył obwodowych. Prawdo- podobnie mieliście już Państwo takie iniekcje, kiedy lekarz lub pielęgniarka niejednokrotnie z trudem znajdowali żyłę do podania wlewu. Często zdarza się, że iniekcje w rękę lub ramię są dla Państwa bolesne. W każdej z tych sytuacji, kiedy będzie potrzebny dostęp do naczynia, port dostępu umożliwi bezbolesne podanie substancji do krwioobiegu.
 7. 7. 1 2 3 6 4 5 4. Pierścień łączący 5. Cewnik poliuretanowy lub silikonowy 6. Kaniula wyjściowa. 1.Membrana 2. Obudowa z żywicy epoksydowej 3. Komora tytanowa Port dostępu nie oznacza konieczności zaprzestania tych aktywności, które wykonywaliście Państwo przed wszcze- pieniem portu. Po zagojeniu się małej ranki na skórze, bę- dziecie mogli Państwo pływać, kąpać się, biegać i robić wszystko to co sprawia Wam przyjemność. Jeżeli często zajmujecie się Państwo sportem, w których gra się rakietą, np. tenis, squash, itp. lub bierzecie udział w zawodach strzeleckich z łuku, wiatrówki , względnie w sportach gdzie kontakt z innymi jest bliski, należy ten fakt zgłosić lekarzowi zanim port zostanie wszczepiony. Pozwoli to na wszczepienie portu w takim miejscu, że nie będzie on przeszkadzał w wykonywaniu aktywności sportowych. Port jest niewidoczny po wszczepieniu, tworzy jedynie pod skórą małe wybrzuszenie.
 8. 8. Jak działa całkowicie wszczepialny port dostępu naczyniowego Celsite® ? Cewnik umieszcza się w jednym z naczyń w okoli- cy obojczyka lub ramienia. Następnie cewnik zostaje połączony z portem, któ- ry wszczepia się pod skórę. Substancje podaje się spe- cjalną igłą, przez skórę i gęstą, zwartą membranę do komory portu, a następnie poprzez cewnik umieszczo- ny w naczyniu do krwio- obiegu. Iniekcja nie powinna powo- dować żadnego bólu. Jeśli ból się pojawi należy o tym niezwłocznie powiadomić lekarza lub pielęgniarkę. Umieszczenie igły w porcie jest zasadniczo bezboles- ne. Dzieci często wolą mieć znieczulone miejsce wkłucia igły. W tym celu, ok. godzi- nę przed iniekcją, smaruje się miejsce wkłucia igły kre- mem znieczulającym. Substancje zostają podane, igłę usuwa się z portu, na miejsce wkłucia można na- łożyć mały opatrunek.
 9. 9. Wszczepianie portu naczyniowego Celsite® Przed zabiegiem Odbędzie się spotkanie Państwa z lekarzem i pie- lęgniarką, podczas którego przedstawią szczegóły doty- czące leczenia oraz korzyści wynikające z wszczepiania portu. Lekarz może zlecić badanie krwi na tydzień przed zabiegiem. W razie jakichkolwiek wątpliwo- ści lekarz lub pielęgniarka odpowiedzą Państwu na wszystkie pytania. W dzień zabiegu Port wszczepia się zazwy- czaj w znieczuleniu miej- scowym , u dzieci w znie- czuleniu ogólnym. Zabieg jest bardzo prosty i na ogół trwa od ok. 30 mi- nut do 1 godziny. Dzieci zazwyczaj zostają w szpitalu do następnego dnia ponieważ zabieg przebiegał w znieczuleniu ogólnym. Po zabiegu w znieczuleniu miejscowym dorośli mogą opuścić szpital wcześniej. Zależy to jednak od szpitala i wymaga omówienia przed zabiegiem. Po zabiegu Standardowo portu można używać kilka dni po zabie- gu, po wygojeniu się rany. Jeśli sytuacja tego wymaga, decyzją lekarza, port może być używany natychmiast po wszczepieniu. Jeśli leczenie Państwa wy- maga ciągłego podawania leku przez kilka dni, w por- cie zostanie umieszczona igła, którą pielęgniarka za- bezpieczy opatrunkiem. Jeżeli nie odczuwacie Pań- stwo żadnego dyskomfortu igła nie wymaga wymiany każdego dnia i może pozo- stać w porcie do momentu zakończenia infuzji leku. W przypadku kiedy do portu nie są podawane leki i port nie jest używany należy go przepłukiwać co 4-6 tygo- dni aby nie doszło do zablo- kowania cewnika.
 10. 10. JAK SAMEMU KONTYNUOWAĆ LECZENIE Porty dostępu żylnego Niektórzy pacjenci, lub rodzice dzieci z wszczepionym portem mogą samemu kontynuować leczenie i podawać leki do portu. To jest o wiele bardziej wygodne, ponieważ leczenie przebiega w domu. Jednak nie każdy rodzaj leku pacjent może podawać sobie sam. Lekarz lub pielęgniarka udzieli wszelkich wyjaśnień odnośnie najlepszego sposobu podawania substancji. Zanim przystąpicie Państwo do podawania leku samemu sobie, personel medyczny zapozna Państwa z procedurą postępowania. W poszczególnych szpitalach może ona nieznacznie inaczej prze- biegać. Poniżej podajemy kilka naszych zasad postępowania. Potrzebne będą: - Rękawiczki - Jałowe gaziki - Płyn do dezynfekcji skóry - Specjalna igła do portu, z wężykiem - Jałowe, jednorazowe strzykawki 1x10 ml, 1x20 ml 1. Sprawdzić stan skóry wokół miejsca wkłucia, czy nie występują zaczerwienienia, obrzęki, itp. 2. Ręce umyć i wysuszyć . - Igła do napełnienia strzykawki - 20 ml soli fizjologicznej (NaCl) 0,9% - Opatrunki - Substancja do wlewu / podania pacjentowi 3. Wyjąć rękawiczki z opakowa- nia, pozostawiając to opakowanie jako czyste obłożenie miejsca, na którym przygotowywana jest in- iekcja. 4. Wyłożyć jałowe gaziki na to miejsce i polać je płynem dezyn- fekującym. 5. Położyć strzykawki, igły, port do- stępu i gaziki na otwartych po nich opakowaniach . 6. Otworzyć opakowanie soli fizjo- logicznej i postawić obok czystego miejsca przygotowanego do pracy.
 11. 11. Wszystko jest już gotowe do wykonania iniekcji 1. Przed nałożeniem rękawiczek, jeśli będą używane, przetrzeć miejsce wkłucia do portu gazikiem z płynem dezynfekującym. 2. Nałożyć pierwszą rękawiczkę. 3.Ręką chronioną rękawiczką ,wy- jąć strzykawkę z opakowania, na- łożyć igłę i nabrać nią 20 ml soli fizjologicznej trzymając opakowa- nie z solą fizjologiczną w drugiej ręce. 4. Nałożyć drugą rękawiczkę.
 12. 12. 5. Podłączyć strzykawkę do igły do portu i przepłukiwać igłę do mo- mentu pojawienia się płynu (sól fizjologiczna) na końcówce igły. 6. Zamknąć zacisk na wężyku. 7. Ponownie oczyścić skórę wokół portu czystym gazikiem i płynem dezynfekującym. 8. przytrzymać dwoma palcami port pod skórą i włożyć igłę deli- katnie ale zdecydowanym ruchem, pod właściwym kątem do skóry. 9. Poczujecie Państwo opór igły o dno komory portu. 10. Podłączyć strzykawkę 10 ml do wężyka igły.
 13. 13. 11. Zwolnić zacisk na wężyku i de- likatnie odciągnąć tłok strzykawki aby sprawdzić czy prawidłowo działa. 12. Ponownie zacisnąć zacisk i od- łączyć strzykawkę. 13. Podłączyć strzykawkę 20 ml do wężyka, zwolnić zacisk i powoli podać do portu połowę zawartości strzykawki (10 ml) - nazywamy to przepłukiwaniem portu. 14. Ponownie zacisnąć zacisk i od- łączyć strzykawkę. 15. Jeżeli podajecie Państwo małą ilość substancji do portu, należy podłączyć strzykawkę napełnio- ną substancją z wężykiem igły i zwolnić zacisk.. Powoli uwalniać substancję do portu. Po podaniu całej substancji do komory portu zacisnąć zacisk wężyka i odłączyć strzykawkę. 16. Jeżeli lek jest podawany z worka, podłączyć worek z sub- stancją do wężyka i zwolnić oba zaciski. Na miejsce portu nałożyć opatrunek.
 14. 14. 17. Po zakończeniu iniekcji należy port ponownie przepłukać. 18. W tym celu należy powtórzyć czynności opisane w pkt. 13 i 14. 19. Aby wyjąć igłę z portu, nale- ży zdjąć opatrunek, przytrzymać port jedną ręką a drugą wyjmo- wać igłę. 20. Ponownie zdezynfekować miejsce wkłucia płynem dezynfe- kującym. Można nałożyć opatru- nek ( nie jest to konieczne). Porty naczyniowe podpajęczynwkowe/zewnątrzoponowe Lekarz zdecydował wszczepić Państwu port dostępu do rdzenia kręgowego. Porty takie wszcze- pia się zazwyczaj w przypadkach leczenia bólu wtedy kiedy środki przeciwbólowe takie jak np. mor- fina, przyjmowane doustnie ,do- mięśniowo lub dożylnie nie są już efektywne. Zabieg wszczepiania portu prze- prowadza się w znieczuleniu miejscowym i trwa on ok. 30 do 60 min. Cienki cewnik jest umieszczany w kręgosłupie. Następnie zostaje podskórnie tunelizowany i połą- czony z portem, który najczęściej umieszczany jest w dolnej części klatki piersiowej (podstawa że- ber). W razie konieczności tera- peutycznych port można używać natychmiast po wszczepieniu. Porty podpajęczynówkowe / ze- wnątrzoponowe nie wymagają przepłukiwania. Przez to są ła- twiejsze w obsłudze.
 15. 15. Podawanie bolusa (jednorazowy, krótka iniekcja) Lek może być jednorazowym zastrzykiem podanym Pań- stwu raz lub dwa razy dziennie. Poniżej podajemy wskazówki jak postępować w takim przy- padku. Będą potrzebne: - jałowe gaziki - płyn do dezynfekcji skóry - specjalna igła do portu - jałowa strzykawka 10 ml lub 20 ml - igła do napełnienia strzykawki - opatrunek - lek dla pacjenta 1. Sprawdzić wygląd skóry wokół miejsca wkłucia, czy nie występują zaczerwienienia, obrzęki . 2. Ręce umyć i wysuszyć . 3. Oczyścić skórę wokół portu gazikiem nasączonym płynem dezynfekującym 4. Czynność powtórzyć 5. Napełnić strzykawkę lekiem i nałożyć igłę na strzykawkę 6. Mocno przytrzymać port jedną ręką 7. Delikatnie umieścić w porcie specjalną igłę pod właściwym kątem do skóry do momentu wyczucia oporu komory portu 8. Powoli podać lek do portu 9. Po opróżnienie leku ze strzykawki do portu wyjąć igłę
 16. 16. 10. Płynem dezynfekującym ponownie oczyścić skórę wo- kół portu 11. Można nałożyć mały opatrunek na miejsce wkłucia po wyjęciu igły. Należy pamiętać o zmienianiu opatrunku po każdej iniekcji. Wlewy Substancje mogą być podawane pompą. Urządzenie to pozwala na ciągłe podawanie małych dawek leku. Aby podać substancje pompą do portu umieszcza się igłę w porcie. Igła może tkwić w porcie przez kilka dni zależnie od potrzeb terapeutycznych. Pielęgniarka umieszcza igłę w porcie i przykrywa małym opatrunkiem. Jeżeli umieszczacie Państwo sami igłę w porcie, należy postępować wg. wska- zówek dot. pojedynczych zastrzyków. Kilka ważnych uwag do zapamiętania: 1. Lekarz lub pielęgniarka chętnie wyjaśnią Państwu każdą kwestię dotyczącą portu 2. Po wszczepieniu portu i zagojeniu się rany możecie Państwo wrócić do normalnych , codziennych zajęć 3. Możecie Państwo kąpać się ,brać prysznic, pływać i uczestniczyć we wszelkich imprezach sportowych 4. Nie używać portu jeśli wokół niego występuje zaczerwienienie, ból, obrzęk lub podwyższona temperatura lub kiedy podawanie leku do portu jest bolesne. 5. W razie pojawienia się któregokolwiek z objawów opisanych w pkt. 4 należy natychmiast skontaktować się telefonicznie z lekarzem lub pielęgniarką. 6. Komfort życia z portem jest duży na tyle ,że większość pacjentów nie odczuwa portu umieszczonego pod skórą.
 17. 17. DataRodzajleczenia Pieczątkalubpodpis prowadzącegoleczenie Obserwacje Zapiskidotycząceleczenia
 18. 18. DataRodzajleczenia Pieczątkalubpodpis prowadzącegoleczenie Obserwacje Zapiskidotycząceleczenia
 19. 19. DataRodzajleczenia Pieczątkalubpodpis prowadzącegoleczenie Obserwacje Zapiskidotycząceleczenia
 20. 20. AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysi¹clecia 14, 64-300 Nowy Tomyœl, tel. 61 44 20 100 fax 61 44 23 936 www.chifa.com.pl e-mail: info@chifa.com.pl All it takes to operate.

×