Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pompa Objetosciowa Alaris G P Guardralis

1,485 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pompa Objetosciowa Alaris G P Guardralis

 1. 1. Alaris®GP Guardrails® Pompa objętościowa Instrukcja obsługi — Polski s
 2. 2. Spis treści Strona • Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 • Informacje o tej instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 • Tworzenie zestawu danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 • Charakterystyka pompy objętościowej Alaris® GP Guardrails® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 • Elementy sterujące i wskaźniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 • Definicje symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 • Funkcje ekranu głównego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 • Środki ostrożności w czasie obsługi pompy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 • Rozpoczynanie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 • Zacisk bezpieczeństwa Alaris® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 • Zakładanie linii infuzyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 • Rozpoczynanie infuzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 • Funkcje podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 • Leki i dawkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 • d przycisk Opcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 • Infuzje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 • Tryb Service Configuration (Konfiguracja serwisowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 • Konfiguracja pompy za pomocą oprogramowania Guardrails® Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 • Lista leków dostępna za pomocą oprogramowania Guardrails® Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 • Alarmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 • Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 • Wskazówki i rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 • Działanie czujnika przepływu (stosowanie opcjonalne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 • Linie infuzyjne — linie standardowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 • Linie infuzyjne — linie standardowe i przeznaczone do infuzji krwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 • Linie infuzyjne — linie nieprzezroczyste, niskosorpcyjne, z biuretą i dodatkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 • Linie infuzyjne — linie z łącznikiem do strzykawki, onkologiczne i dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 • Powiązane produkty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 • Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 • Czyszczenie i przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 • Parametry urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 • Parametry łącza IrDA, RS232 i układu przywoływania pielęgniarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 • Parametry wlewu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 • Krzywe trąbkowe i prędkości przepływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 • Produkty i części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 • Adresy punktów serwisowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 • Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 • Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 1000DF00215 Wydanie 1 1/44
 3. 3. Wprowadzenie Pompa objętościowa Alaris® GP Guardrails® (w dalszej części nazywana „pompą”) jest małą, lekką, objętościową pompą infuzyjną, zapewniającą dokładność i niezawodność wlewów w pełnym zakresie ich prędkości. Oprogramowanie Guardrails® Editor* jest wyposażeniem dodatkowym do urządzenia medycznego, pozwalającym szpitalowi na opracowanie zestawów danych najlepszej praktyki, zawierających wytyczne dotyczące dożylnego podawania leków w specyficznych dla pacjenta obszarach leczenia, określanych mianem profilów. Każdy profil zawiera konkretną bibliotekę leków, a także prawidłową konfigurację pompy. Profil zawiera również limity twarde Guardrails®, które nie mogą zostać przekroczone podczas programowania infuzji. Dodatkowo dostępne są limity miękkie Guardrails®, które można przekroczyć, w zależności od wymogów klinicznych. Zestaw danych zdefiniowany przez szpital jest opracowywany i zatwierdzany na podstawie danych farmaceutycznych i klinicznych, a następnie przenoszony do pompy objętościowej Alaris® GP Guardrails® przez wykwalifikowany personel techniczny. Pompa objętościowa Alaris® GP Guardrails® z załadowanym zestawem danych automatycznie alarmuje w przypadku przekroczenia limitu: dawkowania, bolusa, stężenia lub wagi. Te alarmy bezpieczeństwa występują bez konieczności podłączenia pompy do komputera ani sieci. PRZEZNACZENIE: Pompa została opracowana z myślą o spełnianiu potrzeb infuzji w środowisku operacyjnym wymienionym w tej Instrukcji obsługi (ang. DFU — Directions For Use), w tym na oddziałach ogólnych, intensywnej opieki medycznej, salach operacyjnych i oddziałach ratunkowych. Lekarz jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy pompa jest odpowiednia to użycia w konkretnym obszarze leczenia pacjenta. Pompa ta jest przeznaczona do stosowania przez odpowiednio wyszkolonych lekarzy i pielęgniarki. Pompy można używać w trybach dożylnych, stosując leczenie płynami i lekami, transfuzje krwi oraz żywienie pozajelitowe. * Tylko niektóre części oprogramowania Guardrails® Editor zostały zaklasyfikowane jako wyposażenie dodatkowe do urządzenia medycznego. Informacje o tej instrukcji Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia użytkownik musi dokładnie zapoznać się z pompą opisaną w tej instrukcji. Występują niewielkie różnice w cechach funkcjonalnych pomiędzy pompą objętościową Alaris® GP Guardrails® a pompami strzykawkowymi Alaris® GH/CC z oprogramowaniem Guardrails®. Na wszystkich rysunkach wykorzystanych w niniejszej Instrukcji obsługi przedstawiono typowe ustawienia i wartości, które można wykorzystać przy ustawianiu funkcji pompy. Te ustawienia i wartości podano jedynie dla zilustrowania przykładów. Pełny zakres ustawień i wartości przedstawiono w rozdziale dotyczącym danych technicznych. 1000DF00215 Wydanie 1 2/44
 4. 4. Tworzenie zestawu danych Aby utworzyć zestaw danych dla pompy objętościowej Alaris® GP Guardrails®, szpital musi najpierw dokonać jego opracowania, przeglądu, zatwierdzenia i przesłania, zgodnie z opisanym poniżej procesem. Więcej szczegółów i środków ostrożności w czasie obsługi można znaleźć w pliku pomocy oprogramowania Guardrails® Editor. 1. Utwórz zestaw danych na oddział (korzystając z oprogramowania Guardrails® Editor). Profile (Profil) Unikatowy zestaw konfiguracji i wytycznych najlepszej praktyki przeznaczony dla konkretnej populacji, rodzaju pacjentów lub obszaru leczenia. W skład każdego profilu wchodzi: Konfiguracja pompy/lista leków. Dla każdego zestawu danych można zdefiniować do 30 profilów. Pump Configuration (Konfiguracja pompy) Ustawienia konfiguracji pompy i jednostki tylko dla dawkowania. Drug List (Lista leków) Nazwy i stężenia leków dla zestawu danych, z wartością domyślną i maksymalnymi limitami. Do 100 unikatowych ustawień nazw leków/protokołów leków. 2. Przejrzyj, zatwierdź i wyeksportuj zestaw danych (korzystając z oprogramowania Guardrails® Editor). Review and Approve Cały raport zestawu danych przeznaczony do wydruku, przeglądu i podpisania na (Przegląd i zatwierdzenie) dowód zatwierdzenia przez osobę upoważnioną, zgodnie ze szpitalnym protokołem. Podpisany wydruk jest przeznaczony do bezpiecznego przechowywania przez szpital. Stan zestawu danych należy ustawić na Approved (Zatwierdzony), co wymaga hasła. Export (Eksportowanie) Eksportowanie zestawu danych do użytku w narzędziu Data Set Transfer Tool (Narzędzie do transferu zestawu danych) w celu utworzenia kopii zapasowej zestawu danych lub przesłania go na inny komputer. 3. Prześlij zestaw danych do pompy objętościowej Alaris® GP Guardrails® (korzystając z narzędzia do transferu zestawu danych Data Set Transfer Tool). 4. Sprawdź, czy do pompy załadowano poprawny zestaw danych i go zaakceptuj. 5. Wyłącz pompę. Pompa jest gotowa do użytku. 6. Włącz pompę i sprawdź, czy na ekranie wersji oprogramowania wyświetlana jest poprawna wersja zestawu danych. A Transfery zestawów danych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny. Numer seryjny pompy i nazwa szpitala są przechowywane w rejestrze zdarzeń. Parametry leków muszą być zgodne z lokalnymi przepisami i przepisanymi wskazaniami. 1000DF00215 Wydanie 1 3/44
 5. 5. Charakterystyka pompy objętościowej Alaris® GP Guardrails® Wskaźnik alarmu Alaris® GP Drzwiczki Ekran Przyciski programowe Strzałki Start Bolus Wyciszenie Wstrzymanie Ciśnienie Opcje Wskaźnik akumulatora Wskaźnik zasilania sieciowego Wł./Wył. Dźwignia drzwiczek Uchwyt Dźwignia zwalniająca krzywki obrotowej Gniazdo czujnika przepływu Gniazdo RS232/ układu przywołania pielęgniarki (z osłoną usuniętą w celu uwidocznienia) Krzywka obrotowa, służąca Składany zacisk do do mocowania na poziomych stojaka szynach prostokątnych Osłona bezpieczników Interfejs urządzeń elektrycznych medycznych (ang. MDI — Medical Gniazdo sieci zasilającej Device Interface) Port komunikacyjny podczerwieni Przyłącze wyrównywania potencjałów (PE) 1000DF00215 Wydanie 1 4/44
 6. 6. Elementy sterujące i wskaźniki Elementy sterujące: Symbol Opis a Przyciski WŁ/WYŁ — naciśnij jeden raz w celu włączenia pompy. Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przez około 3 sekundy w celu wyłączenia pompy. b Przyciski START — naciśnij w celu rozpoczęcia infuzji. Zielona dioda LED miga podczas infuzji. h Przyciski WSTRZYMANIE — naciśnij w celu wstrzymania infuzji. Przy zatrzymaniu infuzji zaświeci się bursztynowa dioda LED. c Przyciski WYCISZENIE — naciśnij w celu wyciszenia alarmu na (około) 2 minuty. Po tym czasie alarm rozlegnie się znowu. Przyciski BOLUS — naciśnij, aby uzyskać dostęp do przycisku programowego BOLUS. Aby uruchomić funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk programowy. i Przyciski BOLUS — płyn lub lek został podany z większą prędkością. • Pompa jest w trakcie infuzji • Linia infuzyjna jest podłączona do pacjenta. • Objętość podana (ang. VI — Volume Infused) jest dodawana do wyświetlanej całkowitej objętości podanej. d Przyciski OPCJA — naciśnij, aby uzyskać dostęp do funkcji opcjonalnych. e Przyciski CIŚNIENIE — służy do wyświetlania ciśnienia tłoczenia i zmiany limitu alarmu. f Przyciski STRZAŁEK — podwójne lub pojedyncze w celu szybszego/ wolniejszego zwiększania/zmniejszania wartości wyświetlanych na ekranie. g Wskaźniki: Przyciski PUSTE PRZYCISKI PROGRAMOWE — używa się ich w połączeniu ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Symbol Opis S Przyciski ZASILANIA SIECIOWEGO — podświetlenie tego symbolu oznacza, że pompa jest podłączona do źródła zasilania prądem przemiennym i trwa ładowanie akumulatora. Przyciski AKUMULATOR — jego podświetlenie oznacza, że pracująca pompa j jest zasilana z akumulatora wewnętrznego. Miganie wskaźnika świadczy o niskim stanie naładowania akumulatora, co oznacza, że urządzenie może jeszcze pracować nie dłużej niż przez 30 minut. 1000DF00215 Wydanie 1 5/44
 7. 7. Definicje symboli Symbole użyte na naklejkach: Symbol Opis w Uwaga (sprawdź w załączonej dokumentacji). x Przyłącze wyrównywania potencjałów (PE). Gniazdo RS232/układu przywołania pielęgniarki.  Element odporny na defibrylację, mający kontakt z ciałem pacjenta, typu CF. (Klasyfikacja wg stopnia zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym). IPX3 Chroniony przed rozpryskami wody. r Prąd przemienny. s Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EEC. Zarejestrowane z oznaczeniem CE. T Data produkcji. t Producent. Gniazdo czujnika przepływu. A Ważna informacja. U Nie wyrzucać z odpadami komunalnymi. W Parametry bezpieczników. 1000DF00215 Wydanie 1 6/44
 8. 8. Funkcje ekranu głównego Ekran główny — jeżeli nie została ustawiona objętość do podania (należy użyć czujnika przepływu): Stan infuzji/ Nazwa leku/Nazwa profilu/Główny lub ON HOLD ON HOLD dodatkowy (Tylko wówczas, a) SET RATE WITH gdy w zestawie danych jest RATE w RATE 25.0 włączony tryb linii dodatkowej.) Jeżeli prędkość nie została Prędkość wlewu ml/h ustawiona i jest wyświetlana wartość 0,0 ml/h, wówczas Objętość podana VOLUME 50.0 ml wyświetlony zostanie komunikat a). Identyfikatory przycisków programowych VOLUME VTBI ON HOLD b) RATE TOO LOW Przyciski programowe RATE Jeżeli zaprogramowana Zerowanie objętości prędkość mieści się pomiędzy wartościami podanymi w podanej protokole leku 0,0 ml/h a Ustawianie opcji objętości do podania (ang. VTBI) 0,1 ml/h (wyłączając 0,1 ml/h), wyświetlony zostanie Ekran główny — jeżeli ustawiona jest objętość do podania (VTBI): komunikat b). Stan infuzji/ Nazwa leku/Nazwa profilu/Główny lub ADRENALINE c) ON HOLD RATE TOO HIGH dodatkowy (Tylko wówczas, RATE gdy w zestawie danych jest RATE włączony tryb linii dodatkowej.) 25.0 ml/h Jeżeli zaprogramowana Prędkość infuzji Szybkość dawkowania 16.7 µg/kg/24h prędkość jest większa niż wartość Infusion Rate Max Objętość płynu do podania VTBI 45.0 ml (Maksymalna prędkość infuzji) podana w protokole Objętość podana Pozostały czas VOLUME 50.0 1h 48m 00s ml leku, wyświetlony zostanie komunikat c). Identyfikatory przycisków VOLUME VTBI programowych Przyciski programowe Zerowanie objętości podanej Ustawianie opcji VTBI (objętości do podania) Ikona ekranowa: Ikona WYŚWIETLANIA CZASU POZOSTAJĄCEGO — przedstawia czas pozostały do zakończenia infuzji danej objętości. Jeżeli okres ten jest dłuższy niż 24 godziny, wyświetlana będzie wartość 24+. Ikona INFORMACJI O CIŚNIENIU — przedstawia ciśnienie od poziomu 0 przy pierwszej kresce do poziomu 8. Limity alarmu: poziom 2, 5 lub 8. Oznacza, że protokół bezpieczeństwa Guardrails® nie jest wykorzystywany. Firma Cardinal w Health zaleca korzystanie z limitów bezpieczeństwa Guardrails® podczas ustawiania infuzji jako standardową praktykę. Oznacza, że wprowadzona wartość znajduje się poza limitami miękkimi. Istnieje możliwość ? zignorowania ostrzeżenia. (Oznacza to, że protokół bezpieczeństwa Guardrails® jest wykorzystywany). Oznacza, że wprowadzona wartość znajduje się poza limitami twardymi. NIE można ! zignorować tego ostrzeżenia. Ten symbol jest również wykorzystywany do przypomnienia użytkownikowi o ustawieniu prędkości. (Oznacza to, że protokół bezpieczeństwa Guardrails® jest wykorzystywany). 1000DF00215 Wydanie 1 7/44
 9. 9. Środki ostrożności w czasie obsługi pompy Linie infuzyjne Aby zapewnić prawidłowe i dokładne działanie, należy używać wyłącznie linii infuzyjnych jednorazowego użytku firmy Cardinal Health opisanych w tej instrukcji obsługi. Zaleca się, aby linie infuzyjne były wymieniane zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Zmiana linii infuzyjnej”. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami w zakresie użytkowania, dostarczonymi wraz z linią infuzyjną. Stosowanie innych linii infuzyjnych może wpłynąć ujemnie na pracę pompy i na dokładność wykonania wlewu. W przypadku połączenia kilku urządzeń i/lub aparatów z liniami infuzyjnymi i innymi liniami, np. za pośrednictwem zaworu trójdrożnego lub zestawu do wielu wlewów, praca pompy może ulec zmianie i należy dokładnie nadzorować jej działanie. Niekontrolowany przepływ może nastąpić, jeśli linia infuzyjna nie jest poprawnie odłączona od pacjenta, np. poprzez zamknięcie kranika lub zacisku na linii. Linia infuzyjna może być zaopatrzona w zacisk, którego można używać w celu zamknięcia przewodu w przypadku, gdy wymagane jest wstrzymanie przepływu płynu. Pompa objętościowa Alaris® GP Guardrails® jest pompą nadciśnieniową, z którą należy używać linii infuzyjnych wyposażonych w końcówki typu Luer-lock lub ich odpowiedniki. Aby dokonać wlewu z biurety, należy zamknąć znajdujący się nad nią zacisk rolkowy i otworzyć zacisk odpowietrznika u góry biurety. Linię infuzyjną należy wyrzucić, jeśli opakowanie zostało naruszone lub nastąpiło oddzielenie zatyczki ochronnej. Należy upewnić się, że linie nie są zagięte, ponieważ mogłoby to spowodować niedrożność przewodu. Używanie worków miękkich, butelek szklanych oraz pojemników półsztywnych Zaleca się, aby w przypadku używania butelek szklanych lub pojemników półsztywnych odpowietrznik zestawu pompy objętościowej Alaris® GP Guardrails® był otwarty w celu zmniejszenia podciśnienia powstającego podczas wlewu płynu z pojemnika. Pozwoli to utrzymać stałą dokładność objętości infuzji podczas opróżniania pojemnika. W przypadku pojemników półsztywnych otwarcie odpowietrznika powinno nastąpić po przebiciu pojemnika i wypełnieniu komory kroplowej. Postępowanie w przypadku worków Postępowanie w przypadku pojemników półsztywnych miękkich 3. Należy wykonać czynności zalecane w Wypełnij punktach od 1 do 3, tak jak pokazano w 2. komorę 4. przypadku pojemników półsztywnych, kroplową Otwórz odpowietrznik, Przebij do linii aby umożliwić jednak nie należy otwierać zbiornik. napełniania. wyrównanie ciśnienia odpowietrznika, jak nakazuje punkt 4, — zestaw jest gotowy tylko wypełnić linię infuzyjną zgodnie do infuzji. z punktem 5. Przed wypełnieniem 5. komory kroplowej należy upewnić Wypełnij linię infuzyjną, 1. otwierając/zamykając się, że wylot worka został całkowicie Zamknij zacisk rolkowy. przekłuty. zacisk rolkowy. Środowisko pracy Zaleca się szczególną ostrożność w przypadku konieczności stosowania pompy infuzyjnej razem z innymi pompami lub urządzeniami wymagającymi dostępu naczyniowego. Znaczne zmiany ciśnienia wytworzone w kanałach z płynem tego typu pomp mogą utrudniać podawanie leku lub płynów. Zazwyczaj pompy takie stosuje się podczas dializ, w krążeniu zewnątrzustrojowym oraz w trakcie stosowania urządzeń wspomagających pracę serca. Pompa ta jest odpowiednia do stosowania we wszystkich środowiskach, włącznie z gospodarstwami domowymi i takimi, które są bezpośrednio podłączone do publicznej sieci elektrycznej niskiego napięcia, obsługującej budynki mieszkalne. Pompa ta nie jest przeznaczona do stosowania w obecności mieszanin palnych środków anestetycznych z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu. Ciśnienie robocze System alarmowy ciśnienia infuzji nie służy zabezpieczeniu pacjenta przed wynaczynianiem (powikłaniem, jakie może wystąpić), ani jego wykrywaniu. 1000DF00215 Wydanie 1 8/44
 10. 10. Środki ostrożności w czasie obsługi pompy (ciąg dalszy) Stany alarmowe Alaris® Istnieje kilka stanów alarmowych wykrywanych przez pompę, które powodują zatrzymanie infuzji i uruchomienie alarmu wizualnego i dźwiękowego. Osoba obsługująca urządzenie musi regularnie GP kontrolować przebieg infuzji, aby mieć pewność, że przebiega on prawidłowo i żadne alarmy nie są aktywne. Kompatybilność elektromagnetyczna i zakłócenia Ta pompa jest zabezpieczona przed wpływem zakłóceń zewnętrznych, w tym fal radiowych o M wysokiej częstotliwości, działaniem pól magnetycznych oraz wyładowań elektrostatycznych (np. pochodzących od elektrycznych narzędzi chirurgicznych oraz urządzeń do kauteryzacji, od dużych silników, radioodbiorników przenośnych, telefonów komórkowych itp.) i została zaprojektowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa, nawet w przypadku wystąpienia zbyt wysokich poziomów zakłóceń. W pewnych okolicznościach wpływ na działanie pompy mogą mieć wyładowania elektrostatyczne w powietrzu występujące przy napięciach na poziomie około lub powyżej 15 kV, bądź pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych, o natężeniu około lub ponad 10 V/m. Jeżeli na działanie pompy mają wpływ tego typu zewnętrzne zakłócenia, pozostanie ona w bezpiecznym trybie pracy; infuzja zostanie przerwana w odpowiednim momencie, a użytkownik zostanie zaalarmowany przez kombinację sygnałów dźwiękowych i wizualnych. W przypadku utrzymywania się jakiegokolwiek stanu alarmowego nawet po interwencji użytkownika, zaleca się wymianę pompy na inną i wycofanie jej z eksploatacji do czasu sprawdzenia przez odpowiednio wyszkolony personel techniczny. Pompa ta jest urządzeniem zaliczonym do grupy 1, klasy B zgodnie z normą CISPR 11 i podczas Alaris® GP normalnego stosowania wykorzystuje wysokie częstotliwości jedynie do swoich wewnętrznych funkcji. W związku z tym poziom emisji fal radiowych pompy jest bardzo niski i istnieje małe prawdopodobieństwo zakłócania pracy urządzeń elektronicznych w jej pobliżu. Pompa ta emituje jednak promieniowanie elektromagnetyczne na określonym poziomie, mieszczącym się w granicach wyznaczonych przez normy IEC/EN60601-2-24 i IEC/EN60601-1-2. Jeżeli pompa zakłóca działanie innych urządzeń, należy podjąć kroki mające na celu zmniejszenie tych oddziaływań, na przykład poprzez zmianę położenia urządzeń. Przewód uziemiający Pompa objętościowa Alaris® GP Guardrails® jest urządzeniem klasy I, dlatego musi być uziemiona, gdy jest podłączona do źródła zasilania prądem przemiennym.  Pompa jest również wyposażona w wewnętrzne źródło zasilania. Przy podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania należy używać przewodów trójżyłowych (faza, zero i uziemienie). Jeśli naruszona została ciągłość zewnętrznego przewodu ochronnego na kablu zasilania prądem przemiennym, należy odłączyć pompę od źródła zasilania i używać jej, korzystając z akumulatora wewnętrznego. Niebezpieczeństwa B Korzystanie z pompy w obecności palnych środków anestetycznych grozi wybuchem. Należy zachować ostrożność i umieszczać pompę z dala od wszelkich potencjalnych źródeł takiego zagrożenia.  Niebezpieczne napięcie: w razie otwarcia lub zdjęcia obudowy pompy istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzać autoryzowanemu punktowi serwisowemu. Nie należy otwierać osłony ochronnej gniazda RS232/układu przywołania pielęgniarki, gdy nie jest ono używane. Podczas podłączania gniazda RS232/układu przywołania pielęgniarki należy zachować V środki ostrożności stosowane przy pracy z wyładowaniami elektrostatycznymi. Dotykanie styków złącza może być powodem awarii zabezpieczenia przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD — Electrostatic discharge). Zaleca się, aby wszystkie czynności były wykonywane przez odpowiednio wyszkolony personel. GP laris® A W razie upuszczenia lub zalania pompy, poddania jej działaniu dużej wilgotności lub wysokiej temperatury bądź narażeniu w inny sposób na uszkodzenie, należy wycofać urządzenie z eksploatacji i przekazać w celu sprawdzenia do autoryzowanego serwisu technicznego. O ile to możliwe, urządzenie należy transportować lub przechowywać w oryginalnym opakowaniu i przestrzegać warunków temperatury, wilgotności i ciśnienia w zakresach określonych w rozdziale Dane techniczne i na zewnętrznym opakowaniu. Jeżeli pompa działa nieprawidłowo, należy wycofać ją z eksploatacji i skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym. Należy upewnić się, że nie występuje ryzyko potknięcia o przewody zasilające ani kable RS232. Należy upewnić się, że przewody zasilające i kable RS232 są umieszczone w taki sposób, żeby nie zostały przypadkowo wyciągnięte. Informacja dotycząca lateksu Pompa objętościowa Alaris® GP nie zawiera lateksu. 1000DF00215 Wydanie 1 9/44
 11. 11. Rozpoczynanie pracy A Przed rozpoczęciem korzystania z pompy należy dokładnie przeczytać Instrukcję obsługi. Konfiguracja początkowa 1. Sprawdź, czy pompa jest kompletna, czy nie jest uszkodzona oraz czy wartość napięcia znamionowego podana na naklejce jest zgodna z napięciem sieciowym. 2. Dostarczane elementy: Pompa objętościowa Alaris® GP Guardrails® Instrukcja obsługi (CD) Kabel zasilający sieciowy (zgodnie z zamówieniem) Opakowanie ochronne Oprogramowanie Guardrails® Editor i/lub narzędzie do transferu zestawu danych Data Set Transfer Tool - na szpital 3. Podłącz pompę do sieci prądu przemiennego na okres nie krótszy niż 2½ godziny, aby całkowicie naładować akumulator wewnętrzny (upewnij się, że wskaźnik S jest podświetlony). A Oprogramowania Guardrails® Editor software można użyć do utworzenia zatwierdzonego zestawu danych, który można przesłać do pompy. W pompie zainstalowany jest już jednak domyślny zestaw danych (szczegóły podane są poniżej). W razie włączenia pompy bez jej podłączenia do źródła zasilania, urządzenie zacznie działać automatycznie na zasilaniu z wewnętrznego akumulatora. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania pompy, należy, o ile to możliwe, umieścić ją ponownie w oryginalnym opakowaniu ochronnym i skontaktować się ze specjalistą autoryzowanego serwisu technicznego w celu jej sprawdzenia. Fabryczny domyślny zestaw danych Pompa objętościowa Alaris® GP Guardrails® jest dostarczana z następującym fabrycznym domyślnym zestawem danych: Parametr Fabryczne ustawienie domyślne Domyślne jednostki włączone dla trybu C Fail Warning (Ostrzeżenie o Dosing Only (Tylko dawkowanie): Enabled (Włączona) braku zasilania sieciowego) μg/min Alarm Volume (Głośność alarmu) Medium (Średnia) μg/h Alarm Volume Adjustable (Dostosowywanie głośności Disabled (Wyłączone) mg/h alarmu) g/h Occlusion Limit Default (Domyślny L5 U/h limit okluzji) Occlusion Limit Max (Maksymalny mmol/h L8 limit okluzji) ng/kg/min Rate Titration (Korygowanie prędkości infuzji) Disabled (Wyłączone) μg/kg/min Infusion Rate Max (Maksymalna μg/kg/h 1200 ml/h prędkość infuzji) mg/kg/min Rate Lock (Blokada prędkości) Disabled (Wyłączona) mg/kg/h Bolus Mode (Tryb bolusa) Hands-On Only (Tylko ręcznie) U/kg/h Bolus Rate Default (Domyślna 500 ml/h prędkość podawania bolusa) mmol/kg/min Bolus Rate Max (Maksymalna mmol/kg/h 1200 ml/h prędkość podawania bolusa) Bolus Volume Max (Maksymalna 5 ml objętość bolusa) Weight Default (Domyślna waga) 1 kg Weight Soft Min (Minimalna waga, 1 kg miękka) A Opis jednostek możliwych do skonfigurowania Weight Soft Max (Maksymalna znajduje się w części „Wyświetlanie jednostek” tej 150 kg waga, miękka) instrukcji. AIL Limit (Limit powierza w linii) 100 μl Domyślny zestaw danych nie ma limitów Primary VTBI Max (Maksymalna objętość do podania, główna) 9999 ml Guardrails®. Aby ustawić limity, należy skorzystać z oprogramowania Guardrails® Editor. Limity Secondary Infusion (Infuzja dodatkowa) Disabled (Wyłączona) Guardrails® należy określać uważnie. 1000DF00215 Wydanie 1 10/44
 12. 12. Rozpoczynanie pracy (ciąg dalszy) Instalacja zacisku do stojaka Zacisk do stojaka na płyny infuzyjne znajduje się z tyłu pompy; zapewnia on pewne mocowanie do pionowych stojaków na płyny infuzyjne o średnicy od 15 do 40 mm. Zagłębienie 1. Pociągnij do siebie składany zacisk do stojaka na płyny infuzyjne i odkręć go, aby zostawić wystarczającą ilość miejsca na stojak. 2. Umieść pompę na stojaku i dokręć śrubę, aż zacisk zostanie przymocowany do stojaka. * * A W żadnym wypadku nie wolno mocować pompy w taki sposób, że statyw stanie się zbyt ciężki lub niestabilny. Należy upewnić się, że zacisk do stojaka na płyny infuzyjne jest złożony i znajduje się w zagłębieniu z tyłu pompy przed podłączeniem do stacji dokującej/roboczej* oraz gdy nie jest używany. Instalacja stacji dokującej/roboczej* lub szyny poziomej Obrotowa Krzywka do mocowania na poziomych Obrotową krzywkę można przymocować do prostokątnej szyny na szynach prostokątnych stacji dokującej/roboczej* lub do szyn poziomych o przekroju 10 na Szyna prostokątna 25 mm. Dźwignia zwalniająca 1. Wyrównaj obrotową krzywkę z tyłu pompy z prostokątną (wciśnij, aby zwolnić) szyną stacji dokującej/roboczej* lub szyną poziomą. 2. Wciśnij mocno pompę na prostokątną szynę lub szynę poziomą. Upewnij się, że pompa została bezpiecznie zamocowana (zatrzasnęła się) na szynie. 3. Aby zdjąć pompę, naciśnij dźwignię zwalniającą i pociągnij pompę ku przodowi. A Zaleca się umieszczanie worków infuzyjnych na wieszaku bezpośrednio nad pompą, z którą są używane. Zmniejsza to możliwość pomylenia linii infuzyjnych, gdy używanych jest kilka pomp objętościowych. * Stacja dokująca Alaris® DS, stacja dokująca Asena® IDS i stacja robocza Alaris® Gateway. Pompę można zamocować wyłącznie na części poziomej stacji dokujących wymienionych powyżej. 1000DF00215 Wydanie 1 11/44
 13. 13. Rozpoczynanie pracy (ciąg dalszy) Zacisk bezpieczeństwa Alaris® ZACISK BEZPIECZEŃSTWA ALARIS® **: ZACISK BEZPIECZEŃSTWA W POZYCJI DROŻNEJ: Gdy nowa linia infuzyjna jest wyjmowana z opakowania, zacisk bezpieczeństwa znajduje się w tej pozycji*: Rama zacisku bezpieczeństwa Klapka zacisku Zacisk w POZYCJI bezpieczeństwa DROŻNEJ PRZEPŁYW Suwak zacisku UMOŻLIWIONY bezpieczeństwa * Jest to konieczne w celu uniknięcia uszkodzenia rurek podczas przechowywania i w celu zapewnienia prawidłowej sterylizacji oraz umożliwia natychmiastowe napełnienie. ZACISK BEZPIECZEŃSTWA W POZYCJI RĘCZNA OBSŁUGA ZACISKU NIEDROŻNEJ: BEZPIECZEŃSTWA Po włożeniu linii infuzyjnej do pompy, otwarcie drzwiczek Aby ręcznie przesunąć suwak w pozycję drożną, należy uruchamia haki drzwiczek, które wyciągają suwak zacisku popchnąć do góry klapkę zacisku bezpieczeństwa i całkowicie bezpieczeństwa na zewnątrz, jak pokazano na rysunku: dosunąć suwak zacisku bezpieczeństwa do ramy: Zacisk jest w POZYCJI NIEDROŻNEJ BRAK PRZEPŁYWU 1. Pchnij A do góry 2. Pchnij A Naciśnięcie suwaka zacisku bezpieczeństwa umożliwia ustawienie pełnego przepływu do pacjenta. Dlatego też zawsze zalecane jest również zamykanie zacisku rolkowego. Jeżeli wymagana jest jednak infuzja grawitacyjna, należy popchnąć do góry klapkę zacisku bezpieczeństwa oraz całkowicie dosunąć pomarańczowy suwak zacisku bezpieczeństwa do ramy w celu umożliwienia przepływu. Infuzję grawitacyjną można regulować za pomocą zacisku rolkowego na linii. **  w dalszej części nazywany „zaciskiem bezpieczeństwa”. 1000DF00215 Wydanie 1 12/44
 14. 14. Rozpoczynanie pracy (ciąg dalszy) — Zakładanie linii infuzyjnej A Należy upewnić się, że wybrano odpowiednią linię infuzyjną dla płynu/leku, który ma zostać podany. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z określoną linią infuzyjną. Należy korzystać wyłącznie z linii infuzyjnych do pompy objętościowej Alaris® GP (więcej informacji w części „Linie infuzyjne” tej instrukcji). Należy umieścić pojemnik z płynem w taki sposób, aby uniknąć rozlania płynu na pompę . Należy upewnić się, że przewody są całkowicie wprowadzone do górnego uchwytu linii i kanału prowadnicy bez pozostawiania luzu. Zakładanie linii infuzyjnej: Zacisk bezpieczeństwa Alaris® w pozycji DROŻNEJ — PRZEPŁYW UMOŻLIWIONY Łącznik na linii infuzyjnej (niebieski) 1. Wyjmij linię infuzyjną z opakowania i zamknij zacisk rolkowy. Górny uchwyt linii (niebieski) 2. Wprowadź końcówkę do pobierania płynu infuzyjnego do pojemnika z płynem i prawidłowo go zawieś. Minimalna wysokość to 300 mm nad pompą. Czujnik ciśnienia — W GÓRNEJ CZĘŚCI 3. Wypełnij komorę kroplową do linii wypełnienia, jeżeli jest ona zaznaczona (około połowy objętości). Środki ostrożności w czasie obsługi opisano w części „Używanie worków miękkich, butelek szklanych oraz pojemników półsztywnych”. Mechanizm pompujący 4. Otwórz zacisk rolkowy i powoli (aby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza) napełnij linię, upewniając się, że całe powietrze zostało usunięte. 5. Zamknij zacisk rolkowy. Czujnik ciśnienia — W DOLNEJ CZĘŚCI 6. Włącz pompę. Otwórz drzwiczki i załóż linię infuzyjną w następujący sposób: • Dopasuj niebieski łącznik linii infuzyjnej do niebieskiego, górnego uchwytu linii. • Wprowadź pomarańczowy zacisk bezpieczeństwa do pomarańczowego uchwytu. Zacisk bezpieczeństwa • Upewnij się, że linia infuzyjna została całkowicie Alaris® wprowadzona do kanału prowadnicy. (pomarańczowy) Uchwyt zacisku bezpieczeństwa 7. Zamknij drzwiczki i otwórz zacisk rolkowy. Upewnij się, że w (pomarańczowy) komorze kroplowej nie spływają krople płynu. Czujnik powietrza w linii 8. Upewnij się, że całe powietrze zostało usunięte z linii. Kanał prowadnicy Podłącz linię infuzyjną do cewnika/kaniuli. Zakładanie linii infuzyjnej: Zacisk bezpieczeństwa Alaris® w pozycji NIEDROŻNEJ — BRAK PRZEPŁYWU 1. Gdzie jest to konieczne, wykonaj czynności opisane w punktach od 1 do 4 powyżej. 2. Upewnij się, że zacisk rolkowy jest zamknięty. 3. Otwórz drzwiczki i załóż linię infuzyjną w następujący sposób: • Dopasuj niebieski łącznik na linii infuzyjnej do niebieskiego, górnego uchwytu linii. • Wprowadź pomarańczowy zacisk bezpieczeństwa (pozostawiając suwak wysunięty) w pozycji niedrożnej w pomarańczowy uchwyt. Zacisk bezpieczeństwa A Alaris® Pchnięcie suwaka zacisku bezpieczeństwa może (pomarańczowy) doprowadzić do niekontrolowanego przepływu w pozycji niedrożnej do pacjenta. Dlatego też zawsze należy zamknąć (patrz poprzednia zacisk rolkowy przed pchnięciem suwaka zacisku strona) bezpieczeństwa. 4. Upewnij się, że linia infuzyjna jest całkowicie wprowadzona do kanału prowadnicy. Kanał prowadnicy 5. Zamknij drzwiczki i otwórz zacisk rolkowy. Upewnij się, że w komorze kroplowej nie spływają krople płynu. 6. Upewnij się, że całe powietrze zostało usunięte z linii. Podłącz linię infuzyjną do cewnika/kaniuli. 1000DF00215 Wydanie 1 13/44
 15. 15. Rozpoczynanie pracy (ciąg dalszy) — Rozpoczynanie infuzji NAPEŁNIJ I ZAŁÓŻ LINIĘ (więcej informacji znajduje się w części „Zakładanie linii infuzyjnej”). A 1. Upewnij się, że pompa jest podłączona do zasilania prądem przemiennym (może też pracować na zasilaniu akumulatorowym). 2. W razie potrzeby podłącz czujnik przepływu. Patrz „Działanie czujnika przepływu”. 3. Naciśnij przycisk a. Pompa wykona krótki auto-test. Sprawdź, czy podczas tego testu zostaną wyemitowane dwa krótkie sygnały dźwiękowe. Sprawdź poprawność wyświetlanej daty i godziny. Sprawdź, czy na ekranie wyświetlana jest poprawna nazwa i numer wersji zestawu danych. UWAGA: Pompa uruchamia się i wyświetla poprzednie ustawienia. 4. Potwierdź bieżący PROFIL — a) W przypadku wyboru opcji CHANGE (Zmień) wyświetlony zostanie ekran wyboru profilu. Wybierz profil za pomocą przycisków f i naciśnij przycisk programowy OK w celu potwierdzenia. Gdy ponownie zostanie wyświetlony ekran profilu, wybierz opcję KEEP (Zachowaj) i wyświetlony zostanie ekran INFUSION SETUP - SELECT (Ustawienia infuzji — wybór). b) W przypadku wyboru opcji KEEP (Zachowaj) przejdź do punktu 5. UWAGA: Ekran profilu jest wyświetlany wyłącznie wówczas, gdy w zestawie danych występuje więcej niż jeden profil. • Brak nazwy leku • Protokół leku • Primary/Secondary • ml/h • Dosing Only (Główny/dodatkowy) • Nazwa leku* (Tylko dawkowanie) • Nazwy leków* CLEAR SETUP? CLEAR SETUP? CLEAR SETUP? RATE RATE 150 ml/h RATE 300ml/h 300 ml/h 1.50 mg/h VTBI VOLUME 50.0ml 0.0ml VTBI 46.5 ml CONC 0.01mg/ml Fentanyl SECONDARY VOLUME 3.5 ml VOLUME 1.4 ml RATE 1.0ml/h VTBI 1.0ml CLEAR KEEP CLEAR KEEP CLEAR KEEP 5. CLEAR SETUP? (Wyzerować ustawienia?) — w przypadku wybrania opcji KEEP (Zachowaj) zachowane zostaną wszystkie poprzednie ustawienia prędkości i objętości. W przypadku wybrania opcji CLEAR (Wyzeruj) ustawienia prędkości i objętości zostaną automatycznie wyzerowane i wyświetlony zostanie ekran INFUSION SETUP - SELECT (Ustawienia infuzji — wybór) (w przypadku odpowiedniej konfiguracji): 6. Jeżeli wybrana została opcja CLEAR (Wyzeruj), należy wybrać albo opcję ml/h, DOSING ONLY SELECT (Tylko dawkowanie) lub DRUGS (A-Z) (Leki A–Z) i nacisnąć przycisk OK w celu potwierdzenia. Następnie należy postępować zgodnie z poleceniami na ekranie. (więcej informacji zawiera część ml/h „Funkcje podstawowe — leki i dawkowanie”). DOSING ONLY 7. W razie potrzeby wyzeruj opcję VOLUME (Objętość podaną). (Więcej informacji zawiera część DRUGS A B C D E FGHIJ „Zerowanie wartości opcji Volume Infused (Objętość podana)”; jest to zalecane w przypadku nowego KLMNO pacjenta lub ustawiania nowej infuzji). PQRST 8. W razie potrzeby wprowadź wartość VTBI (Objętość do podania) poprzez wybranie przycisku UVWXYZ programowego VTBI na ekranie głównym. Więcej informacji na ten temat zawierają części „Ustawianie objętości do podania” lub „Ustawianie objętości do podania w czasie”. SELECT WITH OK Ustaw wartość VTBI (Objętość do podania) za pomocą opcji BAGS (Worki) i/lub przycisków f i naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia. 9. Wprowadź lub zmień wartość opcji RATE (Prędkość), jeżeli jest to wymagane, za pomocą przycisków f. 10. Naciśnij przycisk b w celu rozpoczęcia infuzji. Na ekranie pojawi się napis INFUSING (Trwa infuzja). UWAGA: Zielona dioda LED przycisku uruchamiania zacznie migać, co oznacza, że pompa jest w trakcie infuzji. Jeżeli infuzja ma zostać natychmiast zatrzymana, można wykonać następujące czynności: A • nacisnąć przycisk h (zalecany sposób), • zamknąć zacisk rolkowy, • otworzyć drzwiczki. * Jeżeli wybrana zostanie nazwa leku, komunikat „CLEAR SETUP?” (Wyzerować ustawienia?) będzie pojawiał się na przemian z nazwą leku. Jeżeli w zestawie danych włączone zostały dodatkowe infuzje, może również pojawiać się komunikat „PRIMARY” (Główny). 1000DF00215 Wydanie 1 14/44
 16. 16. Funkcje podstawowe Leki i dawkowanie Następujące opcje umożliwiają ustawienie pompy do użycia z określoną nazwą leku i/lub protokołem dawkowania. Leki są konfigurowane wstępnie w programie Guardrails® Editor, aby umożliwić szybkie wybranie nazwy leku, jednostki dawkowania i prędkości domyślnej. Dla zwiększonego bezpieczeństwa przy zastosowaniu leku skonfigurowanego można zaprogramować minimalne i maksymalne limity bezpieczeństwa dla stężeń i dawek. Wykonuje się to za pomocą oprogramowania Guardrails® Editor. Podczas zmiany infuzji za pomocą prędkości dawkowania na ekranie może nie zostać przedstawiona A odpowiednia zmiana prędkości infuzji w ml/h. Nie ma to wpływu na dokładność infuzji. Wybór opcji INFUSION SETUP (Ustawienia infuzji) 1. Naciśnij przycisk d, aby najpierw uzyskać dostęp do menu opcji. 2. Leki i opcje ustawień dawkowania będą dostępne po wybraniu z listy opcji INFUSION SETUP (Ustawienia infuzji) za pomocą przycisków f. 3. Wybierz z listy opcje (ml/h, DOSING ONLY (Tylko dawkowanie) lub DRUGS (Leki)) zgodnie z poniższą procedurą, a następnie naciśnij przycisk programowy OK w celu potwierdzenia wyboru. SELECT ml/h ml/h 1. Wybierz z listy opcję ml/h za pomocą przycisków f (jeżeli zachodzi taka potrzeba). DOSING ONLY 2. Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia. DRUGS A B C D E 3. Wprowadź prędkość w ml/h, zgodnie ze wskazówkami na następnym ekranie. FGHIJ KLMNO PQRST UVWXYZ SELECT WITH OK QUIT SELECT Dosing Only (Tylko dawkowanie) 1. Wybierz z listy opcję DOSING ONLY (Tylko dawkowanie) za pomocą przycisków f. ml/h 2. Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia. DOSING ONLY 3. Wybierz z listy jednostki dawkowania za pomocą przycisków f, a następnie naciśnij przycisk DRUGS A B C D E OK w celu potwierdzenia. FGHIJ 4. Wprowadź wartość opcji WEIGHT1 (Waga) za pomocą przycisków f, a następnie naciśnij KLMNO PQRST przycisk OK w celu potwierdzenia. UVWXYZ 5. Korzystając z przycisków f, wybierz wartość opcji TOTAL VOLUME2 (Objętość całkowita), a następnie naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia. SELECT WITH 6. Wprowadź wartość opcji DRUG AMOUNT (Ilość leku) za pomocą przycisków f, a OK QUIT jeżeli zachodzi konieczność zmiany jednostek, wybierz opcję UNITS (Jednostki) i przewiń listę do odpowiednich jednostek. Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia wyboru. 7. Wyświetlone zostanie podsumowanie informacji o opcji DOSING ONLY (Tylko dawkowanie). W celu potwierdzenia wszystkich informacji szczegółowych wyświetlanych na ekranie CONFIRM? (Potwierdzić?) naciśnij przycisk OK. Przycisku programowego BACK (Wstecz) można użyć w każdej chwili w celu powrócenia do poprzedniego ekranu. 1 — opcja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy używane są jednostki oparte na masie. 2 — Objętość całkowita = Objętość leku + Objętość rozpuszczalnika, tzn. jest to całkowita objętość płynu w pojemniku z płynem po dodaniu leku. SELECT Drugs (Leki) 1. Wybierz z listy DRUGS (Leki) wymagany wiersz alfabetyczny za pomocą przycisków f. ml/h 2. Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia. DOSING ONLY 3. Wybierz z wyświetlanej listy lek za pomocą przycisków f, a następnie naciśnij przycisk OK DRUGS A B C D E w celu potwierdzenia. FGHIJ 4. Wprowadź wartość opcji WEIGHT1 (Waga) za pomocą przycisków f, a następnie naciśnij KLMNO PQRST przycisk OK w celu potwierdzenia. UVWXYZ 5. Korzystając z przycisków f, wprowadź wartość opcji TOTAL VOLUME2 (Objętość całkowita), a następnie naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia. SELECT WITH OK QUIT 6. Wprowadź wartość opcji DRUG AMOUNT (Ilość leku) za pomocą przycisków f, a następnie naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia. 7. Wyświetlone zostanie podsumowanie informacji o opcji DRUG (Lek). W celu potwierdzenia wszystkich wyświetlanych informacji szczegółowych na ekranie CONFIRM? (Potwierdzić?) naciśnij przycisk OK. Przycisku programowego BACK (Wstecz) można użyć w każdej chwili w celu powrócenia do poprzedniego ekranu. 1 — opcja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy używane są jednostki oparte na masie. 2 — Objętość całkowita = Objętość leku + Objętość rozpuszczalnika, tzn. jest to całkowita objętość płynu w pojemniku z płynem po dodaniu leku. 1000DF00215 Wydanie 1 15/44
 17. 17. Funkcje podstawowe VOLUME Zerowanie wartości opcji Volume Infused (Objętość podana) Ta opcja umożliwia wyzerowanie objętości płynu podanego we wlewie. VOLUME INFUSED 1. Naciśnij przycisk programowy VOLUME (Objętość) na ekranie głównym w celu wyświetlenia opcji 374 zerowania wartości VOLUME INFUSED (Objętość podana). ml 2. Naciśnij przycisk programowy CLEAR (Wyzeruj) w celu wyzerowania podanej objętości. Naciśnij przycisk QUIT (Zakończ), aby zachować dotychczasową objętość. A Gdy ustawiono nowy lek lub nowe stężenie, a poprzednia objętość podana nie została wyzerowana, wyświetlony zostanie komunikat DOSE INFUSED HAS BEEN CLEARED CLEAR QUIT (Podana objętość została wyzerowana). VTBI Ustawianie objętości do podania (VTBI) 1500ml 1. Za pomocą przycisków f: 1000ml a) Naciśnij przycisk programowy VTBI (Objętość do podania) na ekranie głównym, aby przejść 500ml do ekranu objętości do podania. 250ml 200ml b) Wprowadź objętość do podania za pomocą przycisków f i naciśnij przycisk OK w 100ml celu potwierdzenia. 50ml LUB 0ml (OFF) 2. Za pomocą przycisku programowego BAGS (Worki): SELECT WITH a) Naciśnij przycisk programowy VTBI (Objętość do podania) na ekranie głównym, aby przejść OK BACK do ekranu objętości do podania. b) Wybierz przycisk programowy BAGS (Worki), a następnie wybierz wymaganą objętość worka za pomocą przycisków f i naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia wyboru. c) Ponownie naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia lub zmień wartość opcji VTBI (Objętość do podania) za pomocą przycisków f. UWAGA: po podaniu całej objętości do podania pompa będzie kontynuować infuzję z prędkością pozwalającą na utrzymanie drożności żyły (ang. KVO). VTBI DONE KVO Prędkość KVO (pozwalająca na utrzymanie drożności żyły) Po zakończeniu podawania objętości do podania określonej w opcji INFUSING KVO RATE VTBI najpierw wyświetlony zostanie komunikat VTBI DONE/INFUSING 5.0 ml/h KVO (Objętość do podania została podana/infuzja z prędkością KVO). Naciśnij przycisk CANCEL (Anuluj), aby wyświetlić ekran KVO. Pompa będzie kontynuować infuzję z bardzo małą (domyślną) VTBI 0.0 ml prędkością. Prędkość KVO służy do utrzymywania drożności żyły 2.0 ml pacjenta w celu zapobiegania tworzeniu się skrzepów i zatkaniu VOLUME cewnika. 0 h 00 m 00 s UWAGA: Jeśli prędkość KVO (domyślna wartość 5 ml/h) jest większa CANCEL VOLUME niż ustawione parametry infuzji, pompa będzie kontynuować infuzję z ustawioną prędkością. Prędkość KVO zacznie migać na ekranie, co oznacza, że nie jest to zwykła prędkość infuzji. Podczas pracy w trybie KVO pompa będzie emitować krótki sygnał dźwiękowy co 5 sekund. PRESSURE Pressure (Ciśnienie) Aby sprawdzić i wyregulować poziom ciśnienia, naciśnij przycisk e. Widok na ekranie zmieni się, PUMPING PRESSURE pokazując bieżący poziom ciśnienia infuzji i limit alarmu ciśnienia. Limit alarmu ciśnienia można ustawić L1 za pomocą oprogramowania Guardrails® Editor. 1. Naciskając przyciski f, zwiększ lub zmniejsz limit alarmu (L2, L5 lub L8). Na ekranie ALARM LIMIT pokazany zostanie nowy limit alarmu. L5 2. Naciśnij przycisk OK w celu wyjścia z ekranu. ADJUST WITH OK Limit alarmu ciśnienia jest automatycznie dostosowywany i jest ustawiany na A poziomie 8 (L8) dla prędkości powyżej 200 ml/h. Odpowiedzialność za interpretację odczytów ciśnienia i poziomów alarmu okluzji w każdym konkretnym przypadku ponosi lekarz. Poziomy okluzji dla pompy objętościowej Alaris® GP Guardrails® są konfigurowane w narzędziu Data Set Editor (Edytor zestawów danych) wyłącznie profilami. 1000DF00215 Wydanie 1 16/44
 18. 18. Funkcje podstawowe BOLUS Bolus Bolus — podawanie określonej objętości płynu lub leku ze zwiększoną prędkością przepływu, w celach RATE diagnostycznych lub terapeutycznych. Pompa powinna zawsze prowadzić wlew i być zawsze SET WITH podłączona do pacjenta. Leki podawane w bolusie dożylnym mogą w krótkim czasie osiągać 80 ml/h wysokie stężenie we krwi. Funkcję bolusa można skonfigurować za pomocą oprogramowania Guardrails® Editor na następujące VOLUME ustawienia: 0.0 ml a) Bolus Mode (Tryb bolusa) — Disabled (Wyłączony) b) Bolus Mode (Tryb bolusa) — Hands-On Only (Tylko ręcznie) HOLD KEY BELOW BOLUS QUIT Bolus Mode (Tryb bolusa) — Disabled (Wyłączony) Jeżeli wybrano ustawienie Disabled (Wyłączony), naciskanie przycisku i nie będzie wywoływało żadnej reakcji i pompa będzie kontynuować wlew z zadaną prędkością. Nie można korzystać z funkcji Bolus, jeżeli jest ona wyłączona dla wybranego A zestawu danych lub konkretnego leku. W trybie BOLUS limit alarmu ciśnienia jest tymczasowo zwiększany do maksymalnego poziomu (L8). Bolus Mode (Tryb bolusa) — Hands-On Only (Tylko ręcznie) Aby dostarczyć wymagany bolus, należy nacisnąć i przytrzymać (migający) przycisk programowy BOLUS. Prędkość podawania bolusa można regulować. Limity objętości bolusa określa się w konfiguracji za pomocą oprogramowania Guardrails® Editor. 1. Podczas infuzji jednokrotnie naciśnij przycisk i, aby wyświetlić ekran bolusa. 2. W razie potrzeby za pomocą przycisków f nastaw żądaną prędkość podawania bolusa. UWAGA: Prędkość podawania bolusa może być ograniczona przez parametr Bolus Rate Max (Maksymalna prędkość podawania bolusa), którego wartość ustawiana jest za pomocą oprogramowania Guardrails® Editor. 3. Aby podać bolus, naciśnij i przytrzymaj przycisk programowy BOLUS. W czasie podawania bolusa na ekranie wyświetlana jest informacja o objętości podanego płynu. Po podaniu żądanej objętości bolusa lub osiągnięciu limitu objętości bolusa, zwolnij przycisk. Objętość bolusa zostanie dodana do wyświetlanej całkowitej objętości podanej. Jeżeli objętość do podania (wartość VTBI) zostanie osiągnięta podczas podawania A bolusa, rozlegnie się alarm ukończenia podawania objętości VTBI (do podania). Naciśnij przycisk c, aby uciszyć alarm lub pozycję CANCEL (Anuluj) celem potwierdzenia alarmu. Więcej szczegółów na temat działania opcji VTBI (Objętość do podania) znajduje się w części VTBI. Podczas korzystania z linii infuzyjnej 63280NY maksymalna prędkość infuzji wynosi 150 ml/h. TITRATE Rate Titration (Zmiana prędkości infuzji) PRESS TO CONFIRM W przypadku włączenia opcji Rate Titration (Zmiana prędkości infuzji) w oprogramowaniu Guardrails® RATE 25.0 ml/h Editor, prędkość infuzji lub prędkość dawkowania (jeżeli jest dostępna) można zmieniać w trakcie infuzji. 16.7 µg/kg/24h 1. Wybierz nową prędkość za pomocą przycisków f. Na ekranie zacznie migać komunikat <TITRATE PRESS b TO CONFIRM > (Zmiana, naciśnij VTBI 45.0 ml pokazany przycisk w celu potwierdzenia), a pompa będzie kontynuować infuzję z początkową VOLUME 50.0 ml prędkością. 2. Naciśnij przycisk b w celu potwierdzenia nowej prędkości infuzji i rozpoczęcia infuzji z nową 1 h 48 m 00 s prędkością. QUIT Jeżeli opcja Rate Titration (Zmiana prędkości infuzji) jest wyłączona, prędkość można zmieniać wyłącznie wówczas, gdy urządzenie jest zatrzymane (ON HOLD): 1. Naciśnij przycisk h, w celu przejścia w tryb ON HOLD (Zatrzymanie). 2. Wybierz nową prędkość za pomocą przycisków f. 3. Naciśnij przycisk b, aby rozpocząć infuzję z nową prędkością. 1000DF00215 Wydanie 1 17/44
 19. 19. Funkcje podstawowe — d przycisk Opcje Rate Lock (Blokada prędkości) (jeżeli jest włączone) Jeśli opcja Rate Lock (Blokada prędkości) zostanie włączona po ustawieniu prędkości wlewu i rozpoczęciu infuzji (lub po podaniu bolusa), na głównym ekranie pojawi się komunikat o zablokowaniu prędkości. Aby wybrać funkcję blokady prędkości, naciśnij przycisk programowy YES (TAK). Jeśli zablokowanie prędkości nie jest potrzebne, naciśnij przycisk NO (NIE). Przy włączonej blokadzie prędkości nie są dostępne następujące opcje: Zmiana prędkości infuzji / korekta prędkości infuzji Bolus Wyłączenie pompy Infuzje objętości do podania (VTBI) w czasie Infuzje dodatkowe (jeśli są włączone) Aby wyłączyć blokadę prędkości: 1. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji. 2. Wybierz opcję UNLOCK RATE (Odblokuj prędkość) i naciśnij przycisk programowy OK. Aby włączyć blokadę prędkości: 1. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji. 2. Wybierz opcję RATE LOCK (Blokada prędkości) i naciśnij przycisk programowy OK. Zmiana bieżącego dawkowania lub infuzje według protokołów — Set By ml/h (Ustaw według ml/h)/ Set By Doserate (Ustaw według prędkości dawkowania) Aby ustawić prędkość dawkowania lub prędkość przepływu w dokładnych przedziałach, może być wymagane przełączanie się pomiędzy opcjami zmiany prędkości SET BY DOSERATE (Ustaw według prędkości dawkowania) i SET BY ml/h (Ustaw według ml/h). Strzałka na lewo od wyświetlanej prędkości pokazuje zmianę prędkości, gdy do zwiększenia/zmniejszenia prędkości infuzji zostaną użyte przyciski f. Aby dokładnie ustawić prędkość dawkowania, strzałka musi wskazywać na prędkość dawkowania (na przykład: mg/kg/h); prędkość przepływu zostanie obliczona na podstawie prędkości dawkowania. Aby precyzyjnie ustawić prędkość przepływu, strzałka musi wskazywać na prędkość przepływu (ml/h); prędkość dawkowania zostanie obliczona na podstawie prędkości przepływu. Wybór opcji SET BY ml/h (Ustaw według ml/h) 1. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji. 2. Wybierz opcję SET BY ml/h (Ustaw według ml/h) za pomocą przycisków f, a następnie naciśnij przycisk programowy OK na ekranie. W ten sposób wybrana zostanie opcja ustawiania według prędkości przepływu, strzałka na ekranie automatycznie wskaże prędkość przepływu, którą będzie można zmienić w razie potrzeby. Wybór opcji SET BY DOSERATE (Ustaw według prędkości dawkowania) 1. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji. 2. Wybierz opcję SET BY DOSERATE (Ustaw według prędkości dawkowania) za pomocą przycisków f, a następnie naciśnij przycisk programowy OK na ekranie. W ten sposób wybrana zostanie opcja ustawiania według prędkości dawkowania, strzałka na ekranie automatycznie wskaże prędkość dawkowania, którą będzie można zmienić w razie potrzeby. Dosing Summary (Podsumowanie dawkowania) Aby przeglądać informacje o aktualnie wybranym dawkowaniu: 1. Naciśnij przycisk d, aby najpierw uzyskać dostęp do menu opcji 2. Wybierz opcję DOSING SUMMARY (Podsumowanie dawkowania). 3. Przejrzyj informacje, a następnie naciśnij przycisk programowy QUIT (Zakończ). Infusion Setup (Ustawienia infuzji) Informacje na temat zmiany ustawień infuzji można znaleźć w części „Funkcje podstawowe - leki i dozowanie, wybór opcji INFUSION SETUP (Ustawienia infuzji)”. Drug Name Only (Tylko nazwa leku) Ta funkcja umożliwia dodanie nazwy leku do istniejącej infuzji podczas infuzji w trybach ml/h lub Dosing only (Tylko dawkowanie). 1. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji. 2. Wybierz opcję DRUG NAME ONLY (Tylko nazwa leku). 3. Naciśnij przycisk programowy OK w celu zatwierdzenia nazwy leku lub naciśnij przycisk programowy QUIT (Zakończ) w celu wyjścia z opcji. 1000DF00215 Wydanie 1 18/44
 20. 20. Funkcje podstawowe — d przycisk Opcje Clear Drug Name (Usuń nazwę leku) Usuwanie nazwy leku jest dostępne jedynie w przypadku wybrania opcji Drug Name Only (Tylko nazwa leku): 1. Naciśnij przycisk h w celu przełączenia pompy w tryb ON HOLD (Zatrzymanie). 2. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji. 3. Wybierz opcję DRUG NAME ONLY (Tylko nazwa leku) za pomocą przycisków f, a następnie naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia. 4. Wybierz opcję CLEAR DRUG NAME (Usuwanie nazwy leku), wyświetlaną w przypadku wybrania opcji Drug Name Only (Tylko nazwa leku), za pomocą przycisków f. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić dokonany wybór. Primary Setup (Ustawienia infuzji głównej) Jeżeli infuzja dodatkowa została już ustawiona, można uzyskać dostęp do infuzji głównej w następujący sposób: 1. Naciśnij przycisk h w celu przełączenia pompy w tryb ON HOLD (Zatrzymanie). 2. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji. 3. Wybierz opcję PRIMARY SETUP (Ustawienia infuzji głównej) i naciśnij przycisk programowy OK w celu potwierdzenia. Dokonaj wymaganych zmian w ustawieniach infuzji głównej. Secondary Setup (Ustawienia infuzji dodatkowej) Informacje na temat ustawiania infuzji dodatkowej znajdują się na następnej stronie. Ustawianie opcji VTBI over Time (Objętość do podania w czasie) Ta opcja umożliwia ustawienie konkretnej objętości do podania i czasu podawania. Obliczana jest i wyświetlana na ekranie prędkość niezbędna do podania wymaganej objętości wlewu w wyznaczonym czasie. 1. Zatrzymaj infuzję. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji. 2. Wybierz opcję SET VTBI OVER TIME (Ustaw objętość do podania w czasie) za pomocą przycisków f, a następnie naciśnij przycisk programowy OK. 3. Za pomocą przycisków f nastaw objętość do podania. (Lub naciśnij przycisk programowy BAGS (Worki) w celu ustawienia objętości do podania). Gdy pożądana objętość zostanie osiągnięta, naciśnij przycisk programowy OK. 4. Za pomocą przycisków f wprowadź czas, w którym ma zostać podana objętość. Prędkość wlewu zostanie wyliczona automatycznie. 5. Naciśnij przycisk programowy OK w celu wprowadzenia wartości lub przycisk BACK w celu powrotu do objętości do podania. Adjust Alarm Volume (Zmiana głośności alarmu) Jeżeli ta opcja jest włączona, pozwala ona na zmianę głośności. 1. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji. 2. Wybierz opcję ADJUST ALARM VOLUME (Zmiana głośności alarmu). 3. Wybierz opcję HIGH (Wysoka), MEDIUM (Średnia) lub LOW (Niska) za pomocą przycisków f. 4. Naciśnij przycisk programowy OK w celu potwierdzenia lub przycisk QUIT (Zakończ) w celu wyjścia z ekranu. Pump Details (Szczegółowe informacje na temat pompy) Aby przejrzeć informacje o pompie: 1. Naciśnij przycisk d, aby uzyskać dostęp do menu opcji. 2. Wybierz opcję PUMP DETAILS (Szczegółowe informacje na temat pompy). 3. Przejrzyj informacje, a następnie naciśnij przycisk programowy QUIT (Zakończ). 1000DF00215 Wydanie 1 19/44

×