Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bezpieczne znieczulenie do ciecia cesarskiego. T. Langie.

Wykład wygłoszonyw w listopadzie 2009 w Krynicy, na konferencji PTAiIT

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Bezpieczne znieczulenie do ciecia cesarskiego. T. Langie.

 1. 1. Tomasz Langie 11.12.2009 Krynica
 2. 2. 1879 rok Uganda Wino bananowe !!!!!!!!!!!
 3. 3. Autorem pierwszej nowoczesnej techniki wykonywania cięcia cesarskiego był włoski położnik Eduardo Porro (1842-1902). Opracowana przez niego metoda polegała na jednoczesnym nadszyjkowym wycięciu macicy z wszyciem kikuta szyjki w powłoki jamy brzusznej co ograniczało możliwość rozwoju infekcji. Cięcie cesarskie przed wprowadzeniem metody Porro niemal w 100% wiązało się ze śmiercią rodzącej. Śmiertelność przy metodzie Porro wynosiła blisko 60% co w tamtych czasach było przełomem.
 4. 4.  Brazylia , Chile , Indie 40 – 48 %  Holandia 10%  USA 1965 4% 2007 > 25% ODSETEK CIĘĆ CESARSKICH
 5. 5. 50 lat
 6. 6. Maternal mortality, England & Wales, 1847-2002 8 Medical enquiries 7 All causes began in 1881 Maternal deaths / 1,000 births 6 As defined in 1911 5 Use of prontosil started 4 Puerperal sepsis Fifth to eighth 3 revisions of ICD 1935-1978 Tenth 2 Ninth revision revision of ICD 1 of ICD 1979 2001 0 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 Source: General Register Office, OPCS and ONS mortality statistics Birth counts, Tables A10.1.1-A10.1.4, Graph by Alison Macfarlane
 7. 7. Maternal mortality by cause (E&W) 1935-78 450 400 Abortion and miscarriage Deaths per 100,000 total births 350 Prolonged labour, trauma and other causes 300 Toxaemia Haemorrhage 250 Puerperal sepsis 200 Puerperal phlebitis, thrombosis and embolism 150 100 50 0 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 Source: General Register Office and OPCS, Reproduced in Birth counts, Table A10.1.3. Graph by Alison Macfarlane
 8. 8. Zgony matek w Anglii i Walii w latach 1970-1990 ( 21 lat ) 1970- Wskutek powikłań anestezjologicznych zmarło 148 kobiet 140 ( 94,5 %) - anestezja ogólna! 8 ( 5,5 %) - anestezja regionalna Report on confidential enquiries into maternal deaths in England & Wales 1970- 1970- 72, 1973-75, 1976-78, 1979-81, 1982-84, 1985-87, 1988-90. HMSO London 1973- 1976- 1979- 1982- 1985- 1988- SW 98
 9. 9. Znieczulenie do CC w UK 30 razy bezpieczniejsze niż w 1960
 10. 10. Anestezjolog powinien być pierwszą osobą w zespole, która dowiaduje się o konieczności ukończenia ciąży cięciem cesarskim. B. Morgan
 11. 11. ZNIECZULENIEM Z WYBORU DO CIĘCIA CESARSKIEGO JEST ZNIECZULENIE PRZEWODOWE. ANESTEZJĘ OGÓLNĄ WYKONUJE SIĘ TYLKO WTEDY, GDY ISTNIEJĄ PRZECIWWSKAZANIA DO ZNIECZULENIA PRZEWODOWEGO B. MORGAN
 12. 12. Royal College of Obstetricians & Gynaecologists (RCOG) Faculty of Public Health (FPH) Royal College of Anaesthetists (RCA) Royal College of General Practitioners (RCGP) Royal College of Midwives (RCM) Royal College of Paediatrics & Child Health (RCPCH) Royal College of Pathologists (RCPath) Royal College of Psychiatrists (RCPsych)
 13. 13. Znieczulenie ogólne - preferowane do cięcia cesarskiego ze wskazań nagłych. Znieczulenie kanałowe - preferowane do cięcia cesarskiego ze wskazań planowych. Znieczulenie miejscowe - w sytuacji, gdy innego rodzaju znieczulenia nie można zastosować.
 14. 14.  Poczucie bezpieczeństwa
 15. 15. ZASADY EBM Bezpieczniejszym niż znieczulenie ogólne Prof. E. Mayzner Zawadzka
 16. 16.  zaburzenia krzepnięcia krwi  Brak zgody pacjentki  Stan położniczy – „natychmiastowy”
 17. 17. Rozważać indywidualnie ale na korzyść znieczulenia miejscowego
 18. 18. 80 % zgonów z powodów anestezjologicznych to NIEUDANA INTUBACJA i zachłyśnięcie kwaśną treścią żołądkową
 19. 19.  Natlenienie bierne (przy przenoszeniu)  Stół w pozycji Fowler’a  Indukcja RSI (thiopental + skolina)  Manewr Selicka do napełnienia balona ET  Do wydobycia dziecka 100% tlenu  Jeżeli przedłuża się Sevofluran 3vol% na 30 sekund
 20. 20. Ciąża sama w sobie jest stanem wysokiego ryzyka FIZJOLOGIA ale na granicy homeostazy
 21. 21. Układu oddechowego Układu krążenia Układu pokarmowego
 22. 22. ZESPÓŁ AORTOKAWALNY
 23. 23.  Pacjentka - poczucie bezpieczeństwa
 24. 24. bezpieczniejsze niż znieczulenie ogólne Ale Pacjentka nie śpi i nie dostała midazolamu ( i niech go nie dostanie )
 25. 25. Są zupełnie obce dla PACJENTKI i odbierane jako potencjalnie zagrażające
 26. 26. Nie pozwól odciągnąć swojej uwagi
 27. 27. Opieka nad rodzącą To Sztuka !
 28. 28. Dla pacjentki to przedsionek PIEKIEŁ + obawa o nienarodzone dziecko
 29. 29.  Pacjentka - poczucie bezpieczeństwa
 30. 30. na znieczulenie
 31. 31.  powikłania ??? Felicity Reynolds
 32. 32.  Fenylefryna > efedryna a może bandażowanie nóg ?  Pre - load czy co – load ?  Bardzo wcześniacze cięcia – znieczulenie ogólne ??  Ostrożnie z oxytocyną  Ogrzewać płyny infuzyjne
 33. 33. Życzę Państwu by każde znieczulane przez Was cięcie cesarskie było dla Pacjentki tak piękne jak Boże Narodzenie

×