SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
Vaba tarkvara võimalused IKT õpetamisel 
26. september 2014.a. 
Margus Ernits 
Margus Ernits 
EIK õppejõud
Margus Ernits - Lektor ja IT süsteemide 
arenduse õppekava juht 
EIK lõpetanud 2006.a. ja TTÜ/TÜ magistriõppe ühisõppekava küberkaitse vallas 
2013.a. Õpin TTÜ doktoriõppes. 
Õppeained, mida loen või olen lugenud: 
● IT infrastruktuuri teenused 
(DNS, DHCP, HTTPD, HTTPD, e-post ... ) 
● Linuxi administreerimine 
● Skriptimiskeeled 
(bash, python) 
● Sissejuhatus erialasse 
● Digitaalne heli ja pilditöötlus 
(OpenCV, C++) 
● Eelnevalt ka Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine 
Koduleht: http://enos.itcollege.ee/~mernits 
CV http://enos.itcollege.ee/~mernits/cv/Margus%20Ernits%20CV%202014.pdf 
25.09.14
Juttu tuleb järgmistest 
teemadest 
● Mured vaba tarkvara juurutamisel 
● Vaba tarkvara ja õppetöö; 
● Vaba tarkvara EIK infrastruktuuris; 
● Kaugtöölaborite süsteem; 
● Linux ja robootikaklubi; 
● Kokkuvõte. 
25.09.14
Mured ja vabandused vaba 
tarkvara rakendamisel 
● Keegi ei oska seda hallata (meie IT ei oska seda 
hallata); 
● Kui midagi ei tööta, siis kes vabavara puhul 
vastutab? 
● Üleminek vabavarale on uskumatult kallis ja võib 
ületada summa, mis loodetakse hiljem kokku hoida, 
sest: 
– Inimesi peab koolitama ja ümberõpetama; 
– Sellel konkreetsel vabavaral on puudu mitu 
ülivägaasendamatut võimalust ja seega ei saa üle 
minna. 
25.09.14
Mured ja vabandused vaba 
tarkvara rakendamisel 
● Kui minu asutus läheb massiliselt vabavarale, siis on 
teistega suhtlemine väga valus (dokumentide 
ristkasutus ei toimi); 
● Mul on lihtsam kasutajatele Windows/MS Office ja veel 
mitu tarkvarapakki osta, kui neile selgitada, kuidas 
teistmoodi tarkvaraga hakkama saada; 
● Vabavaras ju alati midagi vähem, võrreldes suletud 
tarkvaraga ja seega peab väga palju kulutama 
arendusele ja haldusele (kuigi litsentsi eest ei maksa 
ei pruugi kokku asi odavam tulla); 
● Kui mõni töötaja kasutab vabavara, siis ei pruugi firma 
midagi kokku hoida, pigem vastupidi. 
25.09.14
Õppetöö ja Linux 
● Mitmete ainete praktikumid saab teha Linux 
süsteemis; 
● Õnneks ei lasta enam majast välja IT süsteemide 
administraatorit, kes Linux laadseid süsteeme ei 
valda; 
● IT süsteemide arenduse õppekava puhul on veel 
arenguruumi; 
● Paljudele meeldib Linux ja vaba tarkvara:) 
25.09.14
Linux laadsete õpet käsitletakse 
mitmes aines 
● Linux administreerimine; 
● Operatsioonisüsteemide administreerimine ja 
sidumine; 
● IT infrastruktuuri teenused; 
● Skriptimiskeeled (Bash, Python osad); 
● Erinevad arenduse ja algõppe ained (Java, VR1, 
funktsionaalne ja loogiline programmeerimine, 
algoritmid ja andmestruktuurid jne). 
25.09.14
Probleem (2h + 2h + kodus 4h) 
● IT õppimine peab sisaldama palju praktilist õpet; 
● Loengutest ei piisa; 
● Õppurid peavad saama administraatori õigused 
õpitavas süsteemis; 
● Mõnda laborit/praktilist tööd on raske seadistada; 
● Tihti ei ole kodutööd praktilised (lugemine, 
referaadi kirjutamine jne); 
● Kuidas suurendada praktilise töö osakaalu?
Loengud oma parimate 
tavadega:) 
http://static.fjcdn.com/pictures/What+did+you+say+was+on+the+board+again_8caa20_3357246.jpg 
25.09.14
Näide: E-posti labor 
mail.itcollege.ee 
25.09.14 
Saatja: student.itcollege.ee 
vastuvõtja 
masin.kuskil.ee 
From:studet@itcollege.ee 
To: friend@kuskil.ee 
SMTP Subject: bla bla 
MX päring 
MX vastus 
5 
mail.kuskil.ee 
DNS 
server 
SMTP 
IMAP|MAPI|POP3 
1 
2 
4 
3
Kaugtöölabor elab.itcollege.ee 
Üliõpilane on kas 
@kodus 
@tööl 
@klassiruumis 
Eelnevalt seadistatud 
laborikeskkond 
Üks kuni mitu 
virtuaalset serverit 
käivitatakse igaks 
laboriks 
Tudeng konfigureerib/programmeerib 
Tudeng näeb ekraanipilti 
Tagasiside 
Laborisüsteem annab tagasisidet skriptid
Kaugtöölabori arhitektuur
MySQL 
Näitelabor: Ebaturvalise 
veebirakenduse turvamine 
DVWA 
Damn Vulnerable 
Web Application 
apache2 
Ebaturvaline veebirakendus, 
antakse tudengile 
XSS, SQLi, 
cmd injection, etc 
Genereeritud ründed
Näitelabor: Ebaturvalise 
veebirakenduse turvamine - lõpp 
Ebaturvaline rakendus 
XSS, SQLi, 
cmd injection 
Ründed 403 
404
Ideed õppetöö läbiviimiseks 
Õppimine peab olema 
mänguline, põnev ja 
praktiline 
Tudengid peaksid tegema 
praktilist tööd isegi siis kui 
see otseselt teooriaga 
(kohe) ei seostu
Robootika ja Linux 
● Eesti Infotehnoloogia Kolledž üliõpilased tegelevad 
vabal ajal robotite ehitamisega 
– Pannakse loengusaalist kuuldu praktikas proovile 
http://robot.itcollege.ee 
● Tegeletakse keskkoolide ja põhikoolide noortega 
– Sumorobotite kursused 
– Töötoad 
● Kursustel kasutatakse Linuxiga arvuteid 
– Tihti saavad noored esimese Linuxi kogemuse 
robootikaklubi üritustel 
25.09.14
Sumorobotite 
programmeerimine 
Lihtne 
Mänguline 
Sobib algajale 
edasi(); 
viivitus(1000); 
tagasi(); 
viivitus(1000); 
25.09.14
Robotex ja Linux 
Parimad kohad on saadud GNU/Linux abil! 
Kaheksa esimest kohta, seitse teist kohta, seitse 
kolmandat kohta. 
Kolm kolmikvõitu 
25.09.14
Linux ja robootika 
● Robootika abil erinevate ülesannete lahendamisel 
kasutame ainult vaba tarkvara 
– Linux 
– Arduino 
– Omaloodud sumorobot platvorm (avatud 
tarkvara ja riistvara) 
– GNU C ja avrdude. 
25.09.14
Arvutiklassides on vähemalt kaksikbuut 
● Kaksikboot/Kolmikbuut 
– Ubuntu 14.04 GNU/Linux 
–Windows 8.1 
– Mac klassis on kolmikbuut 
● IT spetsialist peab suutma lävida 
mitmete süsteemidega 
25.09.14
EIK infra haldamine – vaba tarkvara + 
kogu infra automatiseerimine 
● Hetkel toimub >100 tööjaama haldus 
konfiguratsioonihaldusteenuse puppet abil 
– Uue tarkvara paigaldamine 
– Konfiguratsioonide haldamine 
– Kohalike kasutajate/gruppide/võtmete 
haldamine 
● http://www.puppetlabs.com/ 
● Õpetame puppetiga infrastruktuuri haldamist ka 
tudengitele 
https://wiki.itcollege.ee/index.php/Linuxi_administ 
reerimine 
25.09.14
Aga hind ja kokkuhoid? 
● Vaba tarkvaraga lahenduste puhul tuleb vahel: 
– Arendada; 
– Kasutajaid koolitada; 
– Süsteeme tuleb integreerida ja kohandada, kuna tegu 
pole karbitootega. 
● Kas see on odavam? 
– Raha jääb siia; 
– IT töötajad kohanevad vaba tarkvaraga ja avatus 
standarditega; 
● Tulemus riigi jaoks on parem isegi siis, kui kohe 
migreerimine sisse ei too ja kokku ei hoia. 
25.09.14
Aga vastutus ja isoleeritus? 
● Kui midagi läheb katki, kes siis vastutab? 
– Kes praegu vastutab? 
– Kas kohalik inimene on pädev või loodab 
udupeene tootetoe peale? 
● Kui läheme vabale tarkvarale, siis oleme 
isoleeritud ja see kahjustab konkurentsivõimet: 
– Kui loote oma süsteemi ja arvestate ka vaba 
tarkvara kasutajatega, siis TEIE ei isoleeri! 
– Kui kriitiline mass on saavutatud, siis 
isolatsiooni ei olegi. 
25.09.14
Miks me õpetame vaba 
tarkvara? 
● Õpetame vaba tarkvara, kuna see annab võimaluse 
rakendada vaba tarkvara kõikjal, kus lõpetajad 
töötavad (see annab konkurentsieelise lõpetajale); 
● Õpetame vaba tarkvara, kuna selle baasil saab 
luua ja kasutada interaktiivseid õppevahendeid 
nagu kaugtöölabor; 
● Vaba tarkvara häkkimine on põnev nii õppuritele, 
kui ka õppejõududele; 
● Vaba tarkvara kombineerituna avatud riistvara aja 
robootikaga motiveerib õppureid pingutama ja 
väga palju aega laboris veetma. 
25.09.14
Kokkuvõte 
● Teeme palju, et kooli lõpetanud spetsialistid 
oskaksid avatud lähtetekstiga tarkvara kasutada, 
juurutada ja programmeerida; 
● Rakenduskõrgkooli õppetöö praktilisuse tagame 
kaugtöölaboriga, mis on ehitatud vaba tarkvara 
abil; 
● Teeme vaba tarkvara abil palju praktilist tööd – 
robootika; 
● Teeme reaalained huvitavaks kasutades vaba 
tarkvara ja avatud disainiga riistvara. 
25.09.14
Lingid 
● Eesti Infotehnoloogia Kolledži koduleht 
http://www.itcollege.ee 
● EIK Kaugtöölabor https://elab.itcollege.ee 
● Kaugtöölabori algtekst 
https://github.com/magavdraakon/i-tee 
● Eesti Infotehnoloogia Kolledž viki 
http://wiki.itcollege.ee 
● ITK robootikaklubi http://robot.itcollege.ee 
● ITK LUG http://lug.itcollege.ee 
25.09.14
Tänan ... 
Hoiatus: Vaba tarkvara 
kasutamine õppetöös võib viia 
olukorrani, kus tudengid ei 
taha laborist ööseks koju 
minna ...

More Related Content

Similar to Vaba tarkvara võimalused ikt õpetamisel margus ernits 2014

Vaba Tarkvara Ekspertide Võrgustik (Laur Mõtus)
Vaba Tarkvara Ekspertide Võrgustik (Laur Mõtus) Vaba Tarkvara Ekspertide Võrgustik (Laur Mõtus)
Vaba Tarkvara Ekspertide Võrgustik (Laur Mõtus)
Riigi Infosüsteemi Amet
 
Valikuvõimaluste laiendamine Libre Office projekti näitel (Mehis Sihvart)
Valikuvõimaluste laiendamine Libre Office projekti näitel (Mehis Sihvart) Valikuvõimaluste laiendamine Libre Office projekti näitel (Mehis Sihvart)
Valikuvõimaluste laiendamine Libre Office projekti näitel (Mehis Sihvart)
Riigi Infosüsteemi Amet
 
Tallinna tk gymnaasium_28.10.10_v
Tallinna tk gymnaasium_28.10.10_vTallinna tk gymnaasium_28.10.10_v
Tallinna tk gymnaasium_28.10.10_v
Varje Tipp
 

Similar to Vaba tarkvara võimalused ikt õpetamisel margus ernits 2014 (20)

Event 2014 digiturbelabor
Event 2014 digiturbelaborEvent 2014 digiturbelabor
Event 2014 digiturbelabor
 
Võrgustikuseminar 260412 wikiversity
Võrgustikuseminar 260412 wikiversityVõrgustikuseminar 260412 wikiversity
Võrgustikuseminar 260412 wikiversity
 
Vabavara eesti koolidesse
Vabavara eesti koolidesseVabavara eesti koolidesse
Vabavara eesti koolidesse
 
Arendusprojekt
ArendusprojektArendusprojekt
Arendusprojekt
 
Vaba Tarkvara Ekspertide Võrgustik (Laur Mõtus)
Vaba Tarkvara Ekspertide Võrgustik (Laur Mõtus) Vaba Tarkvara Ekspertide Võrgustik (Laur Mõtus)
Vaba Tarkvara Ekspertide Võrgustik (Laur Mõtus)
 
Kalle Kebbinau "Miks ja milline vabatarkvara haridus- ja teadusasutustele?"
Kalle Kebbinau "Miks ja milline vabatarkvara haridus- ja teadusasutustele?"Kalle Kebbinau "Miks ja milline vabatarkvara haridus- ja teadusasutustele?"
Kalle Kebbinau "Miks ja milline vabatarkvara haridus- ja teadusasutustele?"
 
Valikuvõimaluste laiendamine Libre Office projekti näitel (Mehis Sihvart)
Valikuvõimaluste laiendamine Libre Office projekti näitel (Mehis Sihvart) Valikuvõimaluste laiendamine Libre Office projekti näitel (Mehis Sihvart)
Valikuvõimaluste laiendamine Libre Office projekti näitel (Mehis Sihvart)
 
Linux koolis
Linux koolisLinux koolis
Linux koolis
 
Tark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimisel
Tark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimiselTark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimisel
Tark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimisel
 
Vaba Tarkvara Päev
Vaba Tarkvara PäevVaba Tarkvara Päev
Vaba Tarkvara Päev
 
Haridustehnoloogia akadeemiline suund
Haridustehnoloogia akadeemiline suundHaridustehnoloogia akadeemiline suund
Haridustehnoloogia akadeemiline suund
 
Arvutiõpetus
ArvutiõpetusArvutiõpetus
Arvutiõpetus
 
Õpiobjektid ja repositooriumid
Õpiobjektid ja repositooriumidÕpiobjektid ja repositooriumid
Õpiobjektid ja repositooriumid
 
Digiparand digiopik
Digiparand digiopikDigiparand digiopik
Digiparand digiopik
 
Motteid õpiobjektidest
Motteid õpiobjektidestMotteid õpiobjektidest
Motteid õpiobjektidest
 
Monitooringu kaks lahendust: RIA
Monitooringu kaks lahendust: RIAMonitooringu kaks lahendust: RIA
Monitooringu kaks lahendust: RIA
 
Pingviini töötuba
Pingviini töötubaPingviini töötuba
Pingviini töötuba
 
Alustav ettevõtja ja tarkvaralitsentsid 190522.pdf
Alustav ettevõtja ja tarkvaralitsentsid 190522.pdfAlustav ettevõtja ja tarkvaralitsentsid 190522.pdf
Alustav ettevõtja ja tarkvaralitsentsid 190522.pdf
 
Tallinna tk gymnaasium_28.10.10_v
Tallinna tk gymnaasium_28.10.10_vTallinna tk gymnaasium_28.10.10_v
Tallinna tk gymnaasium_28.10.10_v
 
Digipädevuse kirjeldamise ülevaade
Digipädevuse kirjeldamise ülevaadeDigipädevuse kirjeldamise ülevaade
Digipädevuse kirjeldamise ülevaade
 

Vaba tarkvara võimalused ikt õpetamisel margus ernits 2014

 • 1. Vaba tarkvara võimalused IKT õpetamisel 26. september 2014.a. Margus Ernits Margus Ernits EIK õppejõud
 • 2. Margus Ernits - Lektor ja IT süsteemide arenduse õppekava juht EIK lõpetanud 2006.a. ja TTÜ/TÜ magistriõppe ühisõppekava küberkaitse vallas 2013.a. Õpin TTÜ doktoriõppes. Õppeained, mida loen või olen lugenud: ● IT infrastruktuuri teenused (DNS, DHCP, HTTPD, HTTPD, e-post ... ) ● Linuxi administreerimine ● Skriptimiskeeled (bash, python) ● Sissejuhatus erialasse ● Digitaalne heli ja pilditöötlus (OpenCV, C++) ● Eelnevalt ka Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine Koduleht: http://enos.itcollege.ee/~mernits CV http://enos.itcollege.ee/~mernits/cv/Margus%20Ernits%20CV%202014.pdf 25.09.14
 • 3. Juttu tuleb järgmistest teemadest ● Mured vaba tarkvara juurutamisel ● Vaba tarkvara ja õppetöö; ● Vaba tarkvara EIK infrastruktuuris; ● Kaugtöölaborite süsteem; ● Linux ja robootikaklubi; ● Kokkuvõte. 25.09.14
 • 4. Mured ja vabandused vaba tarkvara rakendamisel ● Keegi ei oska seda hallata (meie IT ei oska seda hallata); ● Kui midagi ei tööta, siis kes vabavara puhul vastutab? ● Üleminek vabavarale on uskumatult kallis ja võib ületada summa, mis loodetakse hiljem kokku hoida, sest: – Inimesi peab koolitama ja ümberõpetama; – Sellel konkreetsel vabavaral on puudu mitu ülivägaasendamatut võimalust ja seega ei saa üle minna. 25.09.14
 • 5. Mured ja vabandused vaba tarkvara rakendamisel ● Kui minu asutus läheb massiliselt vabavarale, siis on teistega suhtlemine väga valus (dokumentide ristkasutus ei toimi); ● Mul on lihtsam kasutajatele Windows/MS Office ja veel mitu tarkvarapakki osta, kui neile selgitada, kuidas teistmoodi tarkvaraga hakkama saada; ● Vabavaras ju alati midagi vähem, võrreldes suletud tarkvaraga ja seega peab väga palju kulutama arendusele ja haldusele (kuigi litsentsi eest ei maksa ei pruugi kokku asi odavam tulla); ● Kui mõni töötaja kasutab vabavara, siis ei pruugi firma midagi kokku hoida, pigem vastupidi. 25.09.14
 • 6. Õppetöö ja Linux ● Mitmete ainete praktikumid saab teha Linux süsteemis; ● Õnneks ei lasta enam majast välja IT süsteemide administraatorit, kes Linux laadseid süsteeme ei valda; ● IT süsteemide arenduse õppekava puhul on veel arenguruumi; ● Paljudele meeldib Linux ja vaba tarkvara:) 25.09.14
 • 7. Linux laadsete õpet käsitletakse mitmes aines ● Linux administreerimine; ● Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine; ● IT infrastruktuuri teenused; ● Skriptimiskeeled (Bash, Python osad); ● Erinevad arenduse ja algõppe ained (Java, VR1, funktsionaalne ja loogiline programmeerimine, algoritmid ja andmestruktuurid jne). 25.09.14
 • 8. Probleem (2h + 2h + kodus 4h) ● IT õppimine peab sisaldama palju praktilist õpet; ● Loengutest ei piisa; ● Õppurid peavad saama administraatori õigused õpitavas süsteemis; ● Mõnda laborit/praktilist tööd on raske seadistada; ● Tihti ei ole kodutööd praktilised (lugemine, referaadi kirjutamine jne); ● Kuidas suurendada praktilise töö osakaalu?
 • 9. Loengud oma parimate tavadega:) http://static.fjcdn.com/pictures/What+did+you+say+was+on+the+board+again_8caa20_3357246.jpg 25.09.14
 • 10. Näide: E-posti labor mail.itcollege.ee 25.09.14 Saatja: student.itcollege.ee vastuvõtja masin.kuskil.ee From:studet@itcollege.ee To: friend@kuskil.ee SMTP Subject: bla bla MX päring MX vastus 5 mail.kuskil.ee DNS server SMTP IMAP|MAPI|POP3 1 2 4 3
 • 11. Kaugtöölabor elab.itcollege.ee Üliõpilane on kas @kodus @tööl @klassiruumis Eelnevalt seadistatud laborikeskkond Üks kuni mitu virtuaalset serverit käivitatakse igaks laboriks Tudeng konfigureerib/programmeerib Tudeng näeb ekraanipilti Tagasiside Laborisüsteem annab tagasisidet skriptid
 • 13. MySQL Näitelabor: Ebaturvalise veebirakenduse turvamine DVWA Damn Vulnerable Web Application apache2 Ebaturvaline veebirakendus, antakse tudengile XSS, SQLi, cmd injection, etc Genereeritud ründed
 • 14. Näitelabor: Ebaturvalise veebirakenduse turvamine - lõpp Ebaturvaline rakendus XSS, SQLi, cmd injection Ründed 403 404
 • 15. Ideed õppetöö läbiviimiseks Õppimine peab olema mänguline, põnev ja praktiline Tudengid peaksid tegema praktilist tööd isegi siis kui see otseselt teooriaga (kohe) ei seostu
 • 16. Robootika ja Linux ● Eesti Infotehnoloogia Kolledž üliõpilased tegelevad vabal ajal robotite ehitamisega – Pannakse loengusaalist kuuldu praktikas proovile http://robot.itcollege.ee ● Tegeletakse keskkoolide ja põhikoolide noortega – Sumorobotite kursused – Töötoad ● Kursustel kasutatakse Linuxiga arvuteid – Tihti saavad noored esimese Linuxi kogemuse robootikaklubi üritustel 25.09.14
 • 17. Sumorobotite programmeerimine Lihtne Mänguline Sobib algajale edasi(); viivitus(1000); tagasi(); viivitus(1000); 25.09.14
 • 18. Robotex ja Linux Parimad kohad on saadud GNU/Linux abil! Kaheksa esimest kohta, seitse teist kohta, seitse kolmandat kohta. Kolm kolmikvõitu 25.09.14
 • 19. Linux ja robootika ● Robootika abil erinevate ülesannete lahendamisel kasutame ainult vaba tarkvara – Linux – Arduino – Omaloodud sumorobot platvorm (avatud tarkvara ja riistvara) – GNU C ja avrdude. 25.09.14
 • 20. Arvutiklassides on vähemalt kaksikbuut ● Kaksikboot/Kolmikbuut – Ubuntu 14.04 GNU/Linux –Windows 8.1 – Mac klassis on kolmikbuut ● IT spetsialist peab suutma lävida mitmete süsteemidega 25.09.14
 • 21. EIK infra haldamine – vaba tarkvara + kogu infra automatiseerimine ● Hetkel toimub >100 tööjaama haldus konfiguratsioonihaldusteenuse puppet abil – Uue tarkvara paigaldamine – Konfiguratsioonide haldamine – Kohalike kasutajate/gruppide/võtmete haldamine ● http://www.puppetlabs.com/ ● Õpetame puppetiga infrastruktuuri haldamist ka tudengitele https://wiki.itcollege.ee/index.php/Linuxi_administ reerimine 25.09.14
 • 22. Aga hind ja kokkuhoid? ● Vaba tarkvaraga lahenduste puhul tuleb vahel: – Arendada; – Kasutajaid koolitada; – Süsteeme tuleb integreerida ja kohandada, kuna tegu pole karbitootega. ● Kas see on odavam? – Raha jääb siia; – IT töötajad kohanevad vaba tarkvaraga ja avatus standarditega; ● Tulemus riigi jaoks on parem isegi siis, kui kohe migreerimine sisse ei too ja kokku ei hoia. 25.09.14
 • 23. Aga vastutus ja isoleeritus? ● Kui midagi läheb katki, kes siis vastutab? – Kes praegu vastutab? – Kas kohalik inimene on pädev või loodab udupeene tootetoe peale? ● Kui läheme vabale tarkvarale, siis oleme isoleeritud ja see kahjustab konkurentsivõimet: – Kui loote oma süsteemi ja arvestate ka vaba tarkvara kasutajatega, siis TEIE ei isoleeri! – Kui kriitiline mass on saavutatud, siis isolatsiooni ei olegi. 25.09.14
 • 24. Miks me õpetame vaba tarkvara? ● Õpetame vaba tarkvara, kuna see annab võimaluse rakendada vaba tarkvara kõikjal, kus lõpetajad töötavad (see annab konkurentsieelise lõpetajale); ● Õpetame vaba tarkvara, kuna selle baasil saab luua ja kasutada interaktiivseid õppevahendeid nagu kaugtöölabor; ● Vaba tarkvara häkkimine on põnev nii õppuritele, kui ka õppejõududele; ● Vaba tarkvara kombineerituna avatud riistvara aja robootikaga motiveerib õppureid pingutama ja väga palju aega laboris veetma. 25.09.14
 • 25. Kokkuvõte ● Teeme palju, et kooli lõpetanud spetsialistid oskaksid avatud lähtetekstiga tarkvara kasutada, juurutada ja programmeerida; ● Rakenduskõrgkooli õppetöö praktilisuse tagame kaugtöölaboriga, mis on ehitatud vaba tarkvara abil; ● Teeme vaba tarkvara abil palju praktilist tööd – robootika; ● Teeme reaalained huvitavaks kasutades vaba tarkvara ja avatud disainiga riistvara. 25.09.14
 • 26. Lingid ● Eesti Infotehnoloogia Kolledži koduleht http://www.itcollege.ee ● EIK Kaugtöölabor https://elab.itcollege.ee ● Kaugtöölabori algtekst https://github.com/magavdraakon/i-tee ● Eesti Infotehnoloogia Kolledž viki http://wiki.itcollege.ee ● ITK robootikaklubi http://robot.itcollege.ee ● ITK LUG http://lug.itcollege.ee 25.09.14
 • 27. Tänan ... Hoiatus: Vaba tarkvara kasutamine õppetöös võib viia olukorrani, kus tudengid ei taha laborist ööseks koju minna ...