Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
STRUCTUURVISIE Naarden-Bussum     Varianten en structuurvisiekaart            Dialoogavond 17 april 2013 ...
FASES EN STAPPENFase 1: Luisteren en situatie in de vingers krijgen          December 2011           ...
DOEL Wat hebben we tot nu toe opgehaald en  meegenomen? • Kernwaardes en belangrijkste opgaves Naarden en Bussum • Rui...
GEMEENSCHAPPELIJKE KERNWAARDES VANNAARDEN EN BUSSUM:•  GROEN EN RUST•  DIVERSITEIT EN AFWISSELING•  KLEINSCHALIGHEID EN...
DE BELANGRIJKE GEMEENSCHAPPELIJKE OPGAVES VOOR DE TOEKOMST              Vul elkaar aan, beconcurreer elkaar n...
DE BELANGRIJKE GEMEENSCHAPPELIJKE OPGAVES VOOR DE TOEKOMST              Behoud de goede bereikbaarheid en ver...
SLECHTEN BARRIERES•  Spoorlijn•  A1•  Rijksweg•  Kans: verbeteren  landschappelijke samenhang•  Kans: verdiepen spoor
DE BELANGRIJKE GEMEENSCHAPPELIJKE OPGAVES VOOR DE TOEKOMST      Gebruik het landschap als drager      •Behouden ...
LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE: RAAMWERK EN IDENTITEIT•  Diversiteit aan (historische)  landschappen: boskamers,  heide...
DE BELANGRIJKE GEMEENSCHAPPELIJKE OPGAVES VOOR DE TOEKOMST Geef ruim baan aan fietser en voetganger •Verbeter vooral het a...
LANGE LIJNEN VOOR FIETSEN EN WANDELEN•  Gebruiken historische lange  lijnen om aangenaam en  ‘intuitief’ raamwerk voo...
RECREATIE OP DE KAART•  Grote diversiteit aan  recreatieve en toeristische  mogelijkheden; Naarden en  Bussum vulle...
DE BELANGRIJKE GEMEENSCHAPPELIJKE OPGAVES VOOR DE TOEKOMST         Creëer een thuis voor iedereen        ...
WONEN NAAR BEHOEFTE•  Wat is de rol regionaal, na de huidige  afspraken?•  Binnen kernen in ieder geval  mogelijkhed...
VOORZIENINGEN: versterken hoofdcentra en borgen leefbaarheid wijken•  Twee centra, twee gezichten:  complementair!•  W...
DE BELANGRIJKE GEMEENSCHAPPELIJKE OPGAVES VOOR DE TOEKOMST         Hou het werk binnen handbereik        ...
HET NIEUWE WERKEN•  A1 en spoor als ankers voor  grotere werklocaties; diversiteit  is kwaliteit.•  Niet onderschatt...
DE BELANGRIJKE GEMEENSCHAPPELIJKE OPGAVES VOOR DE TOEKOMST Neem duurzaamheid als leidraad •Dat betekent zorgvuldig met kwe...
INTEGREREN: STRUCTUURVISIEKAART   PM Revitalisering bestaande woonwijken
DISCUSSIEPUNTENWonen-Bieden we nog ruimte voor nieuwe woonontwikkelingen, naast dehuidige plannen?-Zo ja, hoe doen we dat;...
RANDVOORWAARDEN VANUIT LANDSCHAP EN NATUUR
WONEN
WONEN      VARIANT 1: HUIDIGE PLANNEN EN REVITALISEREN•  Alleen huidige  plannen realiseren,  daarna stoppen.• ...
WONEN      VARIANT 2: VERDER MET KLEINSCHALIG INBREIDEN•  Huidige plannen  realiseren•  Daarna waar  mogelijk ...
WONEN      VARIANT 3: TRANSFORMEREN BEDRIJVENTERREINEN•  Huidige plannen  realiseren•  Waar mogelijk en  gewen...
WONEN      VARIANT 4: UITBREIDEN BUITEN BESTAANDE KERNEN•  Huidige plannen  realiseren•  Waar mogelijk en  gew...
WERKEN
WERKEN     VARIANT 1: VERBETEREN BESTAAND•  Bestaande terreinen  verbeteren.•  Kop Gooimeer-Zuid  teruggeven aa...
WERKEN      VARIANT 2: INTENSIVEREN EN CONCENTREREN•  Bestaande terreinen  verbeteren.•  Kop Gooimeer-Zuid  ter...
WERKEN      VARIANT 3a: UITBREIDEN IN HET GROEN•  Bestaande terreinen  verbeteren.•  Kop Gooimeer-Zuid  terugge...
WERKEN      VARIANT 3b: UITBREIDEN EN VERPLAATSEN•  Verplaatsen (delen)  bestaande  werkgebieden naar  nieuwe ...
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN     VARIANT 1: BESTAAND PROBEREN VAST TE HOUDEN•  Behouden en  verbeteren  bestaande  voorzienin...
VOORZIENINGEN      VARIANT 2: COMMERCIEEL VERSTERKEN TWEE CENTRA•  Meebewegen met  trend van  schaalvergroting e...
VOORZIENINGEN      VARIANT 3: COMBINATIE•  Commerciële  voorzieningen  versterken in de  twee centra•  Nabijh...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie "op weg naar de toekomstvisie"

452 views

Published on

Dit is de presentatie die de aanwezigen op de denktankavond, bewonersavond en raadsledenbijeenkomst hebben gezien. Op basis van de varianten die hierin worden gepresenteerd is er inhoudelijk gediscussieerd over welke kanten we als Naarden en Bussum op willen voor de thema's wonen, werken en voorzieningen. Overigens was het niet de bedoeling dat er een keuze werd gemaakt voor één van de varianten. Het waren uitersten waar elementen uit besproken werden.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie "op weg naar de toekomstvisie"

 1. 1. STRUCTUURVISIE Naarden-Bussum Varianten en structuurvisiekaart Dialoogavond 17 april 2013 Gemeenten Naarden en Bussum KuiperCompagnons
 2. 2. FASES EN STAPPENFase 1: Luisteren en situatie in de vingers krijgen December 2011 Juli 2012Inventarisatienota opstellen, interviews houden, gedachtewisselingenFase 2: Uitgangspunten en hoofdopzet Juli 2012 Januari 2013Nota van uitgangspunten opstellen, ruimtelijk raamwerkFase 3: Concept en ruimtelijke modellen Januari 2013Keuzes opgaven en opstellen concept-visie Juni 2013Fase 4: Ontwerp structuurvisie Juli 2013Uitwerken toekomstvisie en toevoegen uitvoeringsprogramma 3e kwartaal 2013Fase 5: Vaststelling en afronding 4e kwartaal 2013Verfijnen/verrijken en vaststellen Januari 2014
 3. 3. DOEL Wat hebben we tot nu toe opgehaald en meegenomen? • Kernwaardes en belangrijkste opgaves Naarden en Bussum • Ruimtelijk raamwerk en integraal toekomstbeeld • Discussiepunten
 4. 4. GEMEENSCHAPPELIJKE KERNWAARDES VANNAARDEN EN BUSSUM:• GROEN EN RUST• DIVERSITEIT EN AFWISSELING• KLEINSCHALIGHEID EN OVERZICHTELIJKHEID• STERKE SOCIALE COHESIE• OP HISTORISCHE FUNDAMENTEN• BEHOUDEN DOOR ONTWIKKELEN• RUIMTE VOOR INITIATIEVEN• SAMEN STERK
 5. 5. DE BELANGRIJKE GEMEENSCHAPPELIJKE OPGAVES VOOR DE TOEKOMST Vul elkaar aan, beconcurreer elkaar niet •Waar dat nodig is; stem voorzieningen op elkaar af. Specifieke aandacht voor zwembaden en winkelvoorzieningen. •Als het om uitstraling gaat; Naarden vestingstad, Bussum tuindorp
 6. 6. DE BELANGRIJKE GEMEENSCHAPPELIJKE OPGAVES VOOR DE TOEKOMST Behoud de goede bereikbaarheid en verminder de overlast •Slecht de barrières door het spoor te verdiepen en ook barrière van de A1 te onderzoeken, met name de relatie met Naarderbos en Gooimeer Noord •Verbeter de OV bereikbaarheid van de vesting en zet in op recreatieve transferia
 7. 7. SLECHTEN BARRIERES• Spoorlijn• A1• Rijksweg• Kans: verbeteren landschappelijke samenhang• Kans: verdiepen spoor
 8. 8. DE BELANGRIJKE GEMEENSCHAPPELIJKE OPGAVES VOOR DE TOEKOMST Gebruik het landschap als drager •Behouden en versterken van de verschillende landschappen rondom de kernen, maar ook ‘het landschap’ in de kernen. Vooral verbinden en beter beleefbaar maken. •Zorgdragen voor een zorgvuldig evenwicht tussen landschap, recreatie en bebouwde omgeving. Gebruik landschap en cultuurhistorie als leidraad voor alle toekomstige ontwikkelingen.
 9. 9. LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE: RAAMWERK EN IDENTITEIT• Diversiteit aan (historische) landschappen: boskamers, heide, plassen en polders, Gooimeer• Openheid schootsvelden en vesting• Groene long• Het kleinschalige groen in de kernen
 10. 10. DE BELANGRIJKE GEMEENSCHAPPELIJKE OPGAVES VOOR DE TOEKOMST Geef ruim baan aan fietser en voetganger •Verbeter vooral het aanwezige fijnmazige netwerk van fiets- en wandelpaden. •Gebruik dit om landschap, wonen, werken, voorzieningen, recreatie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden en beter van elkaar te laten profiteren.
 11. 11. LANGE LIJNEN VOOR FIETSEN EN WANDELEN• Gebruiken historische lange lijnen om aangenaam en ‘intuitief’ raamwerk voor langzaamverkeer te maken.• De auto hoeft uiteraard niet weg en is ook belangrijk, maar waar dat kan meer ruimte voor fietsen en wandelen.• Vooral goede aansluitingen en samenhang maken.• Verbinden wonen, werken, voorzieningen, landschap, cultuurhistorie, recreatie, etc.• De afwisseling ook voelbaar maken, uitnutten aanwezige kwaliteiten.
 12. 12. RECREATIE OP DE KAART• Grote diversiteit aan recreatieve en toeristische mogelijkheden; Naarden en Bussum vullen elkaar aan en versterken elkaar.• Waar zich kansen voordoen; verbeteren kwaliteit.• Cultuurhistorie en cultureel erfgoed biedt nog nieuwe kansen voor toerisme en recreatie.• Grootste kans; verbinden!• Vier concentratiepunten en drie recreatieve transferia. Bruisen versus rust.
 13. 13. DE BELANGRIJKE GEMEENSCHAPPELIJKE OPGAVES VOOR DE TOEKOMST Creëer een thuis voor iedereen •Zorg voor een divers woningaanbod, met de komende periode vooral aandacht voor ‘starters’. ‘jonge gezinnen’ en ‘senioren’. Hoeveel en waar? •Zet in op een bruisend hart en minimaal basis-voorzieningen voor senioren én jongeren in de wijken. Hoeveel en waar? •Kleinschaligheid, overzichtelijkheid, sociale cohesie.
 14. 14. WONEN NAAR BEHOEFTE• Wat is de rol regionaal, na de huidige afspraken?• Binnen kernen in ieder geval mogelijkheden blijven zoeken (gezinsverdunning en mogelijke bevolkingsgroei).• Specifieke aandacht voor senioren, starters en jonge gezinnen; waar kunnen we daar plek voor bieden?• Diversiteit is kwaliteit.• Te onderzoeken: Wonen boven winkels, kleinschalige transformatie, landschappelijk wonen op oude defensieterreinen, exclusief wonen aan het water Naarderbos.• BOR-gronden uitbreidingswijk; betaalbare woningen met tuin• Hoeveel ruimte bieden we nog?
 15. 15. VOORZIENINGEN: versterken hoofdcentra en borgen leefbaarheid wijken• Twee centra, twee gezichten: complementair!• Winkelvoorzieningen: kleinschalige spreiding vasthouden versus concentratie en behoefte kwaliteitsimpuls?• Kleinschaligheid maatschappelijke voorzieningen. Basisvoorzieningen altijd dichtbij (zorg, sport, educatie)• Fijnmazige verdeling van maatschappelijke basisvoorzieningen faciliteert sociale cohesie op wijkniveau en zelfredzaamheid van mensen.
 16. 16. DE BELANGRIJKE GEMEENSCHAPPELIJKE OPGAVES VOOR DE TOEKOMST Hou het werk binnen handbereik •Zet in op duurzame verbetering van de concurrentiepositie en uitstraling van de verschillende bedrijventerreinen en faciliteer zzp-ers en startende bedrijven. •Diversiteit is onze kwaliteit. •Hoe om te gaan met Gooimeer Noord, Nieuwe Vaart, Gooimeer Zuid en Givaudan?
 17. 17. HET NIEUWE WERKEN• A1 en spoor als ankers voor grotere werklocaties; diversiteit is kwaliteit.• Niet onderschatten: werkgelegenheid uit recreatie/toerisme, zzp-ers en voorzieningen.• Zoeken naar mogelijkheden voor verbetering en mogelijk zelfs intensivering grotere werklocaties? (Gooimeer Zuid en Noord, stationsgebied?)• Toekomst Givaudan?• Toekomst Nieuwe Vaart?• Nieuwe locaties?• Transformatiefonds belangrijke randvoorwaarde.
 18. 18. DE BELANGRIJKE GEMEENSCHAPPELIJKE OPGAVES VOOR DE TOEKOMST Neem duurzaamheid als leidraad •Dat betekent zorgvuldig met kwetsbare landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. •Dat betekent enthousiast meedenken en stimuleren van het gebruik van duurzame energie (vooral zon en grond), hergebruik, etc.
 19. 19. INTEGREREN: STRUCTUURVISIEKAART PM Revitalisering bestaande woonwijken
 20. 20. DISCUSSIEPUNTENWonen-Bieden we nog ruimte voor nieuwe woonontwikkelingen, naast dehuidige plannen?-Zo ja, hoe doen we dat; kleinschalige inbreiding/transformatie,herstructurering bedrijven, en/of uitbreiding?Werken-Behouden bedrijvigheid en werkgelegenheid is uitgangspunt,diversiteit is de kwaliteit, maar bestaande werkgebieden behoeveneen impuls.-Gaan we alleen de huidige terreinen verbeteren, of is er nog behoefteaan verplaatsing, en/of zelfs uitbreiding van werken?-Zo ja, gaan we dan de huidige terreinen intensiveren of willen we(ook) uitbreiden?Voorzieningen-Behouden voorzieningenniveau is uitgangspunt, maar zowelhoofdcentra als wijkvoorzieningen vragen nadrukkelijk aandacht.-Faciliteren we de huidige trend tot schaalvergroting en concentratie,en zo ja, tot hoe ver gaan we daar dan in mee?-Hoe borgen we dat de winkelvoorzieningen op peil blijven en welkevoorzieningen moeten de wijken minstens behouden?-Kiezen we voor afstemming van voorzieningen tussen beidegemeentes?
 21. 21. RANDVOORWAARDEN VANUIT LANDSCHAP EN NATUUR
 22. 22. WONEN
 23. 23. WONEN VARIANT 1: HUIDIGE PLANNEN EN REVITALISEREN• Alleen huidige plannen realiseren, daarna stoppen.• Revitalisering bestaande wijken waar mogelijk en gewenst (PM)
 24. 24. WONEN VARIANT 2: VERDER MET KLEINSCHALIG INBREIDEN• Huidige plannen realiseren• Daarna waar mogelijk en gewenst kleinschalig herstructureren en inbreiden, hergebruik leegstaande panden, wonen boven winkels, etc.• Mogelijkheden ontwikkellocatie bij station onderzoeken• Mogelijkheden opsplitsen bestaande villa’s en landhuizen onderzoeken
 25. 25. WONEN VARIANT 3: TRANSFORMEREN BEDRIJVENTERREINEN• Huidige plannen realiseren• Waar mogelijk en gewenst herstructureren en inbreiden• Transformeren van bepaalde werkgebieden naar wonen (Nieuwe Vaart, Givaudan) of mengen wonen en werken (Gooimeer Noord)
 26. 26. WONEN VARIANT 4: UITBREIDEN BUITEN BESTAANDE KERNEN• Huidige plannen realiseren• Waar mogelijk en gewenst herstructureren en inbreiden• Transformeren van bepaalde werkgebieden naar wonen (Nieuwe Vaart, Givaudan) of mengen wonen en werken (Gooimeer Noord)• Uitbreiding op golfbaan: wonen in het groen
 27. 27. WERKEN
 28. 28. WERKEN VARIANT 1: VERBETEREN BESTAAND• Bestaande terreinen verbeteren.• Kop Gooimeer-Zuid teruggeven aan Vesting; waar compenseren?
 29. 29. WERKEN VARIANT 2: INTENSIVEREN EN CONCENTREREN• Bestaande terreinen verbeteren.• Kop Gooimeer-Zuid teruggeven aan Vesting.• Meer ruimte voor werken door intensiveren bestaande bedrijventerreinen• Onderzoeken mogelijkheden ontwikkellocatie bij station• Kleinschalige verspreide bedrijven concentreren
 30. 30. WERKEN VARIANT 3a: UITBREIDEN IN HET GROEN• Bestaande terreinen verbeteren.• Kop Gooimeer-Zuid teruggeven aan Vesting.• Meer ruimte voor werken door intensiveren bestaande bedrijventerreinen• Kleinschalige verspreide bedrijven concentreren• Uitbreiden met een nieuwe exclusieve werklocatie in het groen.
 31. 31. WERKEN VARIANT 3b: UITBREIDEN EN VERPLAATSEN• Verplaatsen (delen) bestaande werkgebieden naar nieuwe locatie.• Verminderen overlast verkeer en bedrijven + ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen binnen de kern.
 32. 32. VOORZIENINGEN
 33. 33. VOORZIENINGEN VARIANT 1: BESTAAND PROBEREN VAST TE HOUDEN• Behouden en verbeteren bestaande voorzieningen.• Voorzieningen relatief verspreid, zowel maatschappelijk als commercieel.• Huidige trend is dat voorzieningen onder druk komen te staan.
 34. 34. VOORZIENINGEN VARIANT 2: COMMERCIEEL VERSTERKEN TWEE CENTRA• Meebewegen met trend van schaalvergroting en concentratie;• Niet actief verplaatsen, maar indien noodzakelijk inzetten op concentratie winkelvoorzieningen in beide centra.• Ieder centrum eigen ‘kleur’.• Wel zoveel mogelijk behouden maatschappelijke voorzieningen in de wijken.• In ieder geval borgen nabijheid basisvoorzieningen (basisonderwijs, sport, zorg, ontmoeting)
 35. 35. VOORZIENINGEN VARIANT 3: COMBINATIE• Commerciële voorzieningen versterken in de twee centra• Nabijheid basisvoorzieningen in wijken borgen• (inter)gemeentelijke voorzieningen concentreren op de as tussen twee centra (bv zwembad, middelbare school)

×