Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kynning mai 2018

10,625 views

Published on

Kynning fyrir atvinnuleitendur

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kynning mai 2018

 1. 1. Réttindi og skyldur Hvað þarftu að vita?
 2. 2. Yfirlit Atvinnuleysistryggingar – almennar upplýsingar Réttindi og skyldur. Kynning á helstu þjónustuþáttum Vinnumiðlun. Ráðgjafaþjónusta. Vinnumarkaðsúrræði. Atvinnuleit Hagnýt ráð
 3. 3. Vinnumálastofnun Heyrir undir Velferðarráðuneytið Fer með yfirstjórn vinnumiðlunar í landinu og daglega afgreiðslu atvinnuleysistryggingasjóðs. Starfar samkvæmt lögum Nr. 54/2006 um Atvinnuleysistryggingar. Nr. 55/2006 um Vinnumarkaðsaðgerðir. Markmið laganna: • Að veita einstaklingum viðeigandi aðstoð til að verða virkir þátttakendur á vinnumarkaði. • Að stuðla að jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar eftir vinnuafli í landinu.
 4. 4. Vefsíða Vinnumálastofnunar www.vinnumalastofnun.is
 5. 5. Skráning - vinnumiðlun - ráðgjöf Umsóknir Móttaka og skráning umsókna um atvinnu- og atvinnuleysisbætur, vottorða og annarra fylgigagna. Vinnumiðlun Veita upplýsingar um laus störf og starfstengd vinnumarkaðsúrræði. Ráðgjafaþjónusta Veita upplýsingar og ráðgjöf varðandi atvinnuleit. Úrskurður bótaréttar Afgreiðsla umsóknar og úrskurður bótaréttar hjá Greiðslustofu getur tekið allt að 6 vikur frá því gögn berast. Mikilvægt að skila gögnum eins fljótt og kostur er. (Upplýsingar um stöðu umsóknar á Mínum síðum.)
 6. 6. Mínar síður • Rafræn skjöl Greiðsluseðlar (útreikningur atvinnuleysisbóta) Launamiðar Bréf • Umsókn Umsókn um atvinnuleysisbætur og skráning í atvinnuleit Staða umsóknar • Aðgerðir Skráning í atvinnuleit án atvinnuleysisbóta Skrá mig af atvinnuleysisbótum Tilkynna um vinnu og tekjur Skila gögnum Breyta persónuafslætti Tilkynna orlof Breyta persónuupplýsingum
 7. 7. Skila gögnum á Mínum síðum
 8. 8. Persónuafsláttur Mínar síður - Aðgerðir – Breyta persónuafslætti
 9. 9. Ferilskrá Ferilskrá er mikilvæg í atvinnuleitinni. Til að hún komi að gagni í vinnumiðlun hjá Vinnumálastofnun er nauðsynlegt að setja ferilskrána sem viðhengi við umsóknina þegar hún er gerð. Hægt er að bæta henni við síðar inn á Mínum síðum.
 10. 10. Réttur til atvinnuleysisbóta Almenn skilyrði  Launþegi á aldrinum 18 – 70 ára með búsetu og lögheimili á Íslandi.  Atvinnuleitendur þurfa einnig að vera staddir á landinu til að eiga rétt til greiðslu bóta í atvinnuleit skráða daga. Krafa er gerð um virka atvinnuleit:  Vera fær til flestra almennra starfa. Skila þarf læknisvottorði ef vinnufærni er skert.  Frumkvæði við atvinnuleit og vera reiðubúinn að taka starfi á Íslandi sem greitt er fyrir skv. lögum og kjarasamningum.  Vilji og geta til að taka þátt í úrræðum samanber lög um vinnumarkaðsaðgerðir. Bótatímabilið er 30 mánuðir.
 11. 11. Upphæð atvinnuleysisbóta Grunnatvinnuleysisbætur eru kr. 270.000.- á mánuði miðað við fullan bótarétt (100%) Tekjutengdar atvinnuleysisbætur Bætur eru tekjutengdar í þrjá mánuði í upphafi bótatímabils þannig að greiddar eru grunnbætur fyrsta hálfa mánuðinn en síðan tekur tekjutengingartímabilið við. Launamaður Miða skal við meðaltal heildarlauna á 6 mánaða tímabili sem hefst tveimur mánuðum áður en umsækjandi varð atvinnulaus og eru greidd 70% af heildarlaunum viðmiðunartímabilsins. Sjálfstætt starfandi Miða skal við síðasta heila tekjuár. Hámark tekjutengdra bóta: kr. 425.647.- á mánuði. Greiðsla vegna barna: Vegna hvers barns á framfæri yngra en 18 ára eru greiddar kr. 10.800.- á mánuði til viðbótar, óháð hlutfalli bótaréttar.
 12. 12. Útborgun atvinnuleysisbóta Atvinnuleysisbætur eru greiddar út fyrsta virkan dag í mánuði. Greitt er fyrir einn mánuð í einu sem nær yfir tímabilið 1. – 31. hvers mánaðar, greitt eftirá. Veikindi Tilkynna skal veikindi sem hindra virka atvinnuleit. 5 daga veikindaréttur (greidd veikindi) á hverju 12 mánaða tímabili eftir að hafa nýtt 5 mánuði af bótatímabili. Má taka í tvennu lagi. Ferðalög • Atvinnuleysisbætur eru ekki greiddar ef dvalið er erlendis. • Tilkynna þarf um dvöl erlendis fyrir brottför og óska eftir skráningu í orlof (Mínar síður/Aðgerðir/Tilkynna orlof)
 13. 13. Staðfesting á atvinnuleit  Staðfesting á atvinnuleit fer fram í gegnum vefsíðu Vinnumálastofnunar / Mínar síður  Atvinnuleit þarf að staðfesta 20.- 25. hvers mánaðar þann tíma sem einstaklingur er skráður í atvinnuleit.  Ef staðfest er á tímabilinu 26. – 3. næsta mánaðar seinkar greiðslum um 5 virka daga. Þeir sem hafa ekki staðfest atvinnuleit á tilsettum tíma eru afskráðir.
 14. 14. Staðfesting á atvinnuleit Þegar atvinnuleit hefur verið staðfest berst tölvupóstur um að skráning hafi tekist. Berist tölvupóstur ekki er mikilvægt að hafa strax samband við þjónustu- skrifstofu Vinnumálastofnunar
 15. 15. Atvinnuleit innanlands og í Evrópu • Upplýsingar um störf í boði innanlands á www.vinnumalastofnun.is • Tenglasafn á aðrar ráðningarþjónustur á vefsíðu Vinnumálastofnunar (Störf í boði/Aðrar vinnumiðlanir) • Vefgátt - Evrópsk vinnumiðlun á www.eures.europa.eu (Störf í boði/Eures) • Vinnumiðlarar og ráðgjafar Vinnumálastofnunar aðstoða fólk við leit að starfi og veita nánari upplýsingar.
 16. 16. Atvinnuleit í Evrópu Vottorð U-2 Veitir þeim sem eiga staðfestan rétt til atvinnuleysisbóta heimild til að leita að starfi erlendis í allt að þrjá mánuði á greiddum atvinnuleysisbótum frá Íslandi. (Gildir aðeins um lönd í Evrópu) Afgreiðsla umsókna tekur 3-4 vikur. Nánari upplýsingar á þjónustuskrifstofum VMST. ATH. Ekki er heimilt að fara til útlanda samhliða skráningu í atvinnuleit og greiðslu atvinnuleysisbóta nema með U-2 Eures - Evrópsk vinnumiðlun Upplýsingar og ráðgjöf um atvinnuleit í Evrópu.
 17. 17. Hlutastörf Hlutastarf • Breyta þarf upplýsingum á Mínum síðum, skrá þar rétt starfshlutfall í hlutastarfi og gera áætlun um tekjur á Mínum síðum. (Aðgerðir/Tilkynna um vinnu og tekjur/Tilkynna um hlutastarf).
 18. 18. Tilfallandi vinna Tilfallandi vinna • Tilkynna um tilfallandi vinnu til VMST fyrirfram - í síðasta lagi með dags fyrirvara á Mínum síðum (Aðgerðir/Tilkynna um vinnu og tekjur/Tilkynna um tilfallandi vinnu). Heimilt að tilkynna samdægurs við sérstakar aðstæður. • Á við alla tilfallandi vinnu óháð lengd, tíma eða launum.
 19. 19. Frítekjumark v/tilfallandi vinnu Frítekjumark er kr. 66.459 á mánuði Dæmi: Heildartekjur kr. 96.459 Frítekjumark kr. 66.459 Tekjur umfram frítekjumark kr. 30.000 Helmingur af þeim tekjum sem eru umfram frítekjumarkið mynda frádrátt í útreikningi á greiðslu bóta þegar samkeyrt er við upplýsingar RSK eftir tvo mánuði. Frádráttur vegna tekna í þessu dæmi væri þá kr. 15.000
 20. 20. Tilkynna um vinnu og tekjur Tilkynna þarf um allar tekjur og styrki til Vinnumálastofnunar (Mínar síður)
 21. 21. Sjálfstætt starfandi • Ekki er heimilt að opna launagreiðendaskrá samhliða atvinnuleysisbótum. • Einstaklingur hefur ekki heimild til að vera með sjálfstæðan rekstur og fá greiddar atvinnuleysisbætur samhliða.
 22. 22. Verktakavinna Þeim sem býðst vinna sem verktakar á eigin kennitölu verða að skrá sig ekki atvinnulausa meðan á verkefni/vinnu stendur. Tilkynna þarf um verktakavinnu fyrirfram á Mínum síðum. (Aðgerðir/Tilkynna um vinnu og tekjur/Tilkynna verktakavinnu).
 23. 23. Upplýsingaskylda Nauðsynlegt er að tilkynna um breytingar á högum sem snerta atvinnuleitina s.s.  Heimilisfang, símanúmer, netfang.  Vinnu (tilfallandi vinnu, hlutastarf, fullt starf).  Tekjur (t.d. laun, lífeyrisgr., fjármagnstekjur, styrki s.s. líkamsræktarstyrk og fjárhagsaðstoð).  Þátttöku í námi samhliða atvinnuleit.  Orlof og ferðir utanlands án U-2.  Veikindi sem hindra virka atvinnuleit.  Vinnufærni (Skert vinnufærni eða óvinnufærni). Ef ekki er tilkynnt um breytingar þá getur það leitt til biðtíma/viðurlaga Biðtími/viðurlög: Ekki eru greiddar atvinnuleysisbætur þann tíma sem biðtími varir. Til að biðtími telji þarf atvinnuleitandi í virkri atvinnuleit að sinna skyldum atvinnuleitanda gagnvart Vinnumálastofnun og staðfesta atvinnuleit mánaðarlega.
 24. 24. Biðtími og viðurlög Komið getur til biðtíma eða viðurlaga í tengslum við...  Starfsmaður segir upp starfi.  Starfsmaður er valdur að eigin uppsögn.  Námsmaður hættir námi án lokaprófs.  Starfi eða atvinnuviðtali hafnað.  Þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum hafnað eða mætingarskylda ekki uppfyllt.  Er í námi án þess að hafa sótt um námssamning.  Látið hjá líða að veita upplýsingar um vinnu, tekjur, dvöl erlendis eða tilkynna um breytingar á högum (heimilisfang, símanúmer, netfang). Málum vísað til Greiðslustofu til úrskurðar. Kallað eftir skýringu atvinnuleitanda áður en úrskurðað er í málinu. Einstaklingur sem hefur fengið greiddar atvinnuleysisbætur í 24 mánuði eða lengur – og fær þá viðurlög – á ekki rétt á bótagreiðslum aftur fyrr en hann hefur áunnið sér nýtt bótatímabil, þ.e. . hafa starfað samfellt á innlendum vinnumarkaði í a.m.k. 24 mánuði til að eiga rétt á bótum á ný.
 25. 25. Vinnumarkaðsúrræði Tegundir vinnumarkaðsúrræða Starfstengd úrræði, námskeið, námsúrræði, atvinnutengd endurhæfing og ráðgjöf Markmið vinnumarkaðsúrræða  Sporna gegn atvinnuleysi  Auðvelda fólki að halda virkni  Stuðla að tengslum við atvinnulífið  Endurmenntun – viðhalda og öðlast nýja hæfni
 26. 26. Starfstengd vinnumarkaðsúrræði  Vinnustaðaþjálfun (hámark 8 vikur)  Starfsþjálfun (allt að 6 mán.)  Verkþjálfun (t.d. Fjölsmiðjan – hámark 12 mán.)  Sérstök átaksverkefni (allt að 6 mán.)  Sjálfboðaliðastarf  Atvinnutengd endurhæfing (3 mánuðir)  Frumkvöðlastarf innan fyrirtækis eða stofnunar (allt að 6 mán.)  Frumkvæði (áður Þróun eigin viðskiptahugmyndar ) (allt að 6 mán.) Nánari upplýsingar á vefsíðu Vinnumálastofnunar www.vinnumalastofnun.is
 27. 27. Atvinnuleysisbætur og nám • Almennt er nám samhliða atvinnuleit og greiðslu atvinnuleysisbóta ekki leyfilegt. Að uppfylltum ákveðnum skilyrðum getur þó verið heimilt að stunda nám samhliða atvinnuleit. Slíkt nám atvinnuleitenda verður að vera samþykkt af Vinnumálastofnun og uppfylla skilyrði skv. reglugerð. • Gera þarf námssamning vegna náms. (Sjá nánar á https://www.vinnumalastofnun.is/radgjof-og-thjonusta/starfsthjalfunar-og- namstaekifaeri/namstaekifaeri) • Viðmið vegna náms samhliða atvinnuleit: • Nám í dagskóla á framhaldsskólastigi er ekki heimilt samhliða atvinnuleit og greiðslu bóta. • Að uppfylltum ákv. skilyrðum og að höfðu samráði við náms- og starfsráðgjafa er heimilt að gera námssamning um að hámarki 33 % nám í fjarnámi/kvöldskóla á framhaldsskólastigi. • Gerður er námssamningur vegna náms á háskólastigi – 10 ECTS ein. Með fleiri einingum á misseri skerðast bætur í ákv. hlutfalli. Nánari upplýsingar á vefsíðu Vinnumálastofnunar og hjá náms- og starfsráðgjöfum.
 28. 28. Námskeið - Námsstyrkir Námskeið skipulögð af Vinnumálastofnun eru atvinnuleitendum með staðfestan bótarétt að kostnaðarlausu. Upplýsingar og skráning á vefsíðu Vinnumálastofnunar og hjá ráðgjöfum. Námsstyrkur er veittur til greiðslu hluta námskeiðsgjalda vegna annarra námskeiða en þeirra sem Vinnumálastofnun stendur fyrir. Skilyrði er að námið auki líkur á vinnu og að umsækjandi sé kominn með staðfestan bótarétt. Námsstyrkur getur mest verið 50% af námskeiðsgjaldi og að hámarki kr. 70.000.- á ári. • Umsókn um námsstyrk skal skila til ráðgjafa, (eyðublað á www.vinnumalastofnun.is) Með umsókninni þurfa að fylgja allar helstu upplýsingar um námið. • Sækja þarf um áður en námskeið hefst.
 29. 29. Styrkir og afsláttarkjör Búferlastyrkur Heimilt er að veita styrk vegna búferlaflutnings innanlands frá lögheimili til þess staðar sem lögheimili er flutt í því skyni að sækja vinnu hjá nýjum atvinnurekanda sem hefur sannanlega boðið fastráðningu í starf. Með umsókninni þurfa að fylgja reikningar fyrir útlögðum kostnaði. Stéttarfélög bjóða fjölbreytta þjónustu þeim félagsmönnum sínum, sem hafa misst vinnu og fá greiddar atvinnuleysisbætur frá Vinnumálastofnun. Atvinnuleitendur hafa val um það hvort þeir halda áfram að greiða félagsgjald í sitt stéttarfélag eftir að þeir hætta störfum og skrá sig í atvinnuleit. Með áframhaldandi greiðslu félagsgjalds er áunnum réttindum viðhaldið. Sum sveitarfélög bjóða atvinnuleitendum fríðindi, t.d. frítt í sund. Atvinnuleitendum er bent á að leita upplýsinga á skrifstofu síns sveitarfélags.
 30. 30. Skipulögð atvinnuleit Ferilskrá og kynningarbréf Leiðbeiningar um gerð ferilskrár og kynningarbréfs er að finna á vefsíðu Vinnumálastofnunar. Ráðgjafar veita aðstoð ef óskað er. Nálgast atvinnuleit eins og vinnu með ákveðin verkefni á hverjum degi / í hverri viku. Nota fjölbreyttar aðferðir og virkja tengslanetið. Setja sér markmið Helst skrifleg t.d. fyrir eina viku í senn (sjá dæmi um yfirlitsblað á glæru 32). Halda skrá yfir það sem gert er: Störf sem sótt er um, svör sem hafa borist við umsóknum, atvinnuviðtöl sem farið er í o.s.frv. Einnig er gott að hafa yfirsýn yfir fyrirspurnir um störf og óformlegar umsóknir, tengiliði í tengslaneti, ráðningastofur og samskipti við þær. (Sjá dæmi um yfirlitsblað) 30
 31. 31. Kynningarbréf og eftirfylgni Kynningarbréf Er bréf sem sent er vegna umsóknar um starf. Það tengir þig við umsókn um ákveðið starf, gefur betri mynd af því hver þú ert og hvert þú stefnir varðandi atvinnu. Í kynningarbréfinu kemur fram hvers vegna þú sækir um starfið, hvernig þekking þín og reynsla muni nýtast í starfi sem sótt er um. Ferilskrá er send með, sem viðhengi ef um tölvupóst er að ræða. Kynningarbréfið má ekki vera of langt (hámark 1 bls.) Eftirfylgni Mikilvægt að fylgja eftir umsóknum sem sendar hafa verið, ef ekki hafa borist svör við umsókn fljótlega eftir að umsóknarfrestur rann út. Það má gera annaðhvort með fyrirspurn símleiðis eða tölvupósti og kanna hver staðan er varðandi ráðningu í tiltekið starf.
 32. 32. Atvinnuleit: dæmi um yfirlitsblað

×