Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fremtidens skole i en digital virkelighet

723 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fremtidens skole i en digital virkelighet

 1. 1. Fremtidens skole i en digital virkelighet<br />-Hva gjør vi på Nordahl Grieg videregående skole? <br />Copyright Stein Larsen<br />
 2. 2. Programområder og avdelinger<br />Studiespesialiserende<br />Medier og kommunikasjon<br />Helse- og sosialfag<br />Service og samferdsel<br />Tilrettelagt avd<br />Knutepunktskole<br />SMI-skole<br />Copyright Stein Larsen<br />
 3. 3. Hjemmeområder for hver avd<br />Fleksible læringsareal<br />Transparent skole<br />
 4. 4. Smartboard i alle læringsareal<br />2 auditorium<br />Kreativ sone<br />Forskningsverksted<br />
 5. 5. Teknologi for hørsels-hemmede<br />Teknologi for fjern-undervisning<br />
 6. 6. Bibliotek m leselund<br />Idrettshall og uteanlegg<br />Kantine<br />Copyright Stein Larsen<br />
 7. 7. forskning, teknologi og innovasjon<br />..eksperimentelt arbeid<br />..kreativt teknologisk arbeid<br />…integrerte læringsprosesser<br />..informasjonsteknologi<br />…musikk, realfag<br />..entreprenørskap<br />..nær kontakt med forskningsmiljø & næringsliv<br />..systematikk<br />
 8. 8. VISJON<br />Dristige hjerner i samspill<br />
 9. 9. Sosiokulturell læringsforståelse<br />…læring har med relasjoner mellom mennesker å gjøre, og at læring  skjer i samspill og deltakelse mellom mennesker….<br />…samarbeid og interaksjon betraktes som grunnlaget for læring…<br />…deltakelse i sosiale praksiser hvor læring skjer blir sentralt i det å være lærende. <br />
 10. 10. Gruppelæring<br />Systemtekning<br />en lærende organisasjon<br />Nordahl Grieg <br />videregående skole,<br />Felles visjoner<br />Personlig mestring<br />Mentale modeller<br />
 11. 11. STEV<br />
 12. 12.
 13. 13. Teknologi og forskning:<br />forskningsbasert undervisning<br />samarbeidsavtaler med UiB, VilVite-senteret og NHO<br />realfag og teknologi<br />utstrakt bruk av digital teknologi i elevenes hverdag vil gi nye læringsmåter og større mulighet for variasjon. Vi skal ha vekt på det sosiokulturelle perspektivet i forhold til bruk av digital teknologi, slik at arenaer for samarbeid på nettet er vesentlige i elevens læring. <br />
 14. 14. Sosiokulturelt læringsperspektiv - connectivism<br />
 15. 15. Her finner du hele utviklingsplanen: http://docs.google.com/View?id=dqn7p5j_3c3ksg6f7<br />
 16. 16. Implementering av digitale læringsverktøy på ulike nivå: Full implementering: 1. Ikke noe bestemt læreverk2. Aktiv bruk av wiki (wikispaces, pbworks) og googledokumenter til samarbeid, konstruksjon av kunnskap og publisering3. Aktiv bruk av sosial bokmerking, f. eks. etablering av gruppe i delicious.4. Oppretting av felles rss-leser f. eks Netvibes-side for gruppen5. Aktiv bruk av fagspesifikke digitale verktøyEvt: Blogg, twitter, ning-nettverk, facebook-side<br />
 17. 17. Stor grad av impl.:1. Tilgjengelige læreverk i form av klassesett (bok el NDLA) danner basis i undervisningen2. Bruk av wiki og googledokumenter innenfor enkelte emner/kompetansemål til samarbeid og publisering3. Aktiv bruk av sosial bokmerking, f. eks. etablering av gruppe i delicious.4. Aktiv bruk av fagspesifikke digitale verktøy<br />
 18. 18. Liten grad av impl.:  1. Bestemt læreverk (f.eks bok el NDLA) - en bok - en elev 2. Utprøving av googledokumenter3. Utprøving av sosial bokmerking f. eks delicious4. Aktiv bruk av fagspesifikke digitale verktøy<br />
 19. 19. Hvordan blir planer til virkelighet?<br />Visjon, stev og å jobbe som en lærende organisasjon satt inn i rutiner: <br />Møterutiner<br />Arbeidsplaner (fagteam)<br />
 20. 20. Hvordan blir planer til virkelighet?<br />Ledelsen går foran<br />Facebook<br />Wiki<br />Googledokument<br />Twitter/Etherpad brukt på første planleggingsdag<br />
 21. 21. Hvordan blir planer til virkelighet?<br />Å stå i kaos<br />Skynde seg, men langsomt<br />Makte å drive pedagogisk ledelse og refleksjon når hverdagen tar oss<br />Løfte fram gode døme<br />Copyright Stein Larsen<br />
 22. 22. Hva er læring?<br />Hva er kunnskap?<br />Hvor skjer læring?<br />Hvor er kunnskap?<br />Copyright Stein Larsen<br />
 23. 23. Takk for meg, og velkommen på besøk hos oss!<br />Copyright Stein Larsen<br />

×