Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HAN Themadag, 26-10-2006

1,683 views

Published on

 • Be the first to comment

HAN Themadag, 26-10-2006

 1. 1. <ul><li>Jongeren: </li></ul><ul><li>Leuk volk, maar soms snap ik ze niet! </li></ul><ul><li>Margreet van den Berg </li></ul><ul><li>Adviseur ICT en Onderwijs </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Jongeren maken veel gebruik van ict-middelen; </li></ul><ul><li>Virtueel en real life worden moeiteloos afgewisseld, en het een is niet minder dan het ander; </li></ul><ul><li>Ze hebben veel verplichtingen/activiteiten en besteden hun tijd daarom zo efficiënt mogelijk; </li></ul><ul><li>Ze kunnen veel tegelijkertijd; </li></ul><ul><li>Ze denken ruimer dan alleen hun eigen groepje: de hele wereld is van hen. Enerzijds willen ze zich in die wereld onderscheiden, anderzijds willen ze graag samenwerken om hun doel te bereiken; </li></ul><ul><li>Ze willen graag duidelijke doelen en zijn prestatiegericht; </li></ul><ul><li>In luisteren en kijken zijn ze sterk. Het lezen van korte teksten gaat ze goed af; langere teksten ervaren ze vaak als een hindernis. </li></ul>Jongeren
 3. 3. <ul><li>Zomaar? </li></ul>Jongeren zijn veranderd omdat wij de maatschappij hebben veranderd! .. En gelukkig veranderen jongeren mee!
 4. 4. <ul><li>Wat doen we ermee? </li></ul><ul><li>Maak gebruik van de middelen van jongeren: </li></ul><ul><li>Games, simulaties </li></ul><ul><li>Het nieuwe internet (web 2.0) </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Wat levert het op? </li></ul><ul><li>Motivatie </li></ul><ul><li>Vergroting vaardigheden, o.a.: </li></ul><ul><ul><li>Mediawijsheid/informatievaardigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>(origineel werk i.p.v. kopieën van het werk van anderen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerkingsvaardigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Planningsvaardigheid </li></ul></ul><ul><li>Studie wordt onderdeel van andere activiteiten </li></ul>
 6. 6. Games
 7. 7. <ul><li>Wat is een game? </li></ul><ul><li>de speler moet een bepaald doel kunnen bereiken; </li></ul><ul><li>er zijn verschillende manieren waarop dat doel bereikt kan worden; </li></ul><ul><li>er is sprake van interactie: de speler heeft invloed op de uitkomst; </li></ul><ul><li>er is sprake van competitie; </li></ul><ul><li>een game is gebonden aan tevoren vastgestelde regels. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Jong en oud </li></ul><ul><ul><li>Gemiddelde leeftijd is 28 jaar </li></ul></ul><ul><li>Zowel man als vrouw </li></ul><ul><ul><li>studie in California: 45% gamers is vrouw </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschil komt pas vanaf ca. 14 jaar </li></ul></ul><ul><li>Gaming verdringt langzaam de televisie </li></ul><ul><li>Gaming is een sociale activiteit </li></ul><ul><ul><li>Vaak in groepen, met of tegen elkaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Fora, chatgroepen, clans, allianties </li></ul></ul><ul><ul><li>Belangrijk gespreksonderwerp </li></ul></ul><ul><li>Gaming is een “way of life” </li></ul>Gaming
 9. 9. <ul><li>Habbo Hotel : 50 miljoen deelnemers </li></ul><ul><li>Neopets : ruim 70 miljoen eigenaren van virtuele dieren </li></ul><ul><li>Disney Virtual Magic Kingdom : 1+ miljoen geregistreerde gebruikers </li></ul><ul><li>Ragnarok Online : 17 miljoen deelnemers </li></ul><ul><li>Goonzu : (Korea): 3 miljoen deelnemers </li></ul><ul><li>Guild Wars : 2 miljoen deelnemers </li></ul><ul><li>Project Entropia : 400,000 deelnemers </li></ul><ul><li>Second Life : 290,000 deelnemers </li></ul><ul><li>World of Warcraft : 6 miljoen deelnemers </li></ul>Deelname online games/virtuele werelden* * Virtual Worlds Review
 10. 10. Gaming is ‘Big Business’!
 11. 11. 10 miljoen euro voor onderzoeksprogramma Zes miljoen voor games in onderwijs!
 12. 12. Lleerroooy!! (online) games: een waarde-volle wereld WoW: meer dan 6 miljoen deelnemers!
 13. 13. <ul><li>Het medium: beeld, geluid en tekst gecombineerd, en veel interactie. </li></ul><ul><li>Moeilijkheidsgraad </li></ul><ul><li>Beloning </li></ul><ul><li>Emotionele beleving ↔ rationeel leren </li></ul><ul><li>Reëel binnen de gecreëerde virtuele wereld </li></ul><ul><li>Macht, met een snufje ‘overmacht’ </li></ul><ul><li>Samenwerking </li></ul>De kracht van computergames Gaming is often quite important to me because it gives me something to do when I’m bored. It’s usually quite demanding and it makes you concentrate. It’s quite rewarding when you achieve high scores or complete a level. (Megan, 13, Leeds) “ With gaming you’re involved and in control. With other things you just have to sit back and watch. I’ve been gaming for most of my life.” ( Callum, 10, London)
 14. 14. <ul><li>Extrinsieke motivatie </li></ul><ul><li>Het geven van een beloning </li></ul><ul><li>Intrinsieke motivatie De wil om iets te doen/leren </li></ul><ul><ul><li>zelfonderzoek, aanspreken talenten, geen dwang, zelf grenzen zoeken. </li></ul></ul>Intrinsieke motivatie zorgt voor betere leerresultaten! Motivatie
 15. 15. Sieberdam Tel uit je winst Kamelenrace Gimmics Distributor game Gaming in het hoger onderwijs
 16. 16. maar ook ontwerpen en bouwen Niet alleen spelen
 17. 17. Wat leren ze ervan? <ul><li>Kennis </li></ul><ul><ul><li>het onderwerp van de game, </li></ul></ul><ul><ul><li>programmeren/logisch denken, </li></ul></ul><ul><ul><li>(grafisch) ontwerpen enz. </li></ul></ul><ul><li>Vaardigheden </li></ul><ul><ul><li>mediawijsheid </li></ul></ul><ul><ul><li>projectmatig werken, plannen </li></ul></ul><ul><ul><li>(vakoverstijgend) samenwerken </li></ul></ul><ul><ul><li>reflecteren </li></ul></ul>
 18. 18. Onderwijsinitiatieven Nederland <ul><li>Op HO-niveau: </li></ul><ul><ul><li>Digitale universiteit </li></ul></ul><ul><ul><li>SURF </li></ul></ul><ul><ul><li>Communities of Practice HvA </li></ul></ul><ul><ul><li>SAGANET </li></ul></ul><ul><li>Op VO-niveau </li></ul><ul><ul><li>Make-a-Game </li></ul></ul><ul><li>Van PO-HO </li></ul><ul><ul><li>Activiteiten Kennisnet/SURFnet , o.a. Games2Learn </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>Meer over games: http ://www.games2learn.nl </li></ul>
 20. 20. Internet van nu Niet alleen ‘read’ Maar ook ‘write’! Mediawijsheid
 21. 21. Jeugd checkt internetinformatie zelden (AD, 18-4-2006) DEN BOSCH - Jongeren tussen de 12 en 17 jaar die internet gebruiken bij schoolopdrachten, checken zelden of nooit of de informatie die ze hebben gevonden wel klopt. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek door Motivaction in opdracht van uitgeverij Malmberg. 87 Procent van de scholieren gebruikt internet bij het zoeken naar informatie. Slechts 4 procent gebruikt hiervoor boeken uit de bibliotheek. 82 Procent van de internetters checkt zelden of de informatie op het net wel juist is, omdat zij ervan uitgaan dat als het op internet staat, het wel zal kloppen. De meerderheid van de scholieren die de gegevens wel checkt, doet dat ook via internet. Zij gaan na of meerdere websites dezelfde informatie melden.
 22. 22. De belangrijkste redenen om informatie niet te checken: <ul><li>goedgelovigheid: </li></ul><ul><li>“ als het op internet staat dan zal het wel kloppen” , </li></ul><ul><li>gemakzucht: </li></ul><ul><li>“ geen zin om te checken”. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>57% % van de jongeren nieuwe content maakt voor het web?* </li></ul><ul><li>22% van de jongeren een eigen webpagina heeft? </li></ul><ul><li>19% van de jongeren een weblog bijhoudt? </li></ul><ul><li>38% van de jongeren weblogs leest? </li></ul><ul><li>*Pew Internet & American Life Project, nov. 2005 </li></ul>Wist u dat…
 24. 24. <ul><li>Hoezo : gemakzucht ?? </li></ul>
 25. 25. <ul><li>u? </li></ul>Wie weet het meeste van uw studenten? cookies op hun p.c. ‘s? of de
 26. 26. <ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>de ontwikkeling van internet van een verzameling (statische) websites (aanbodgericht) naar een totaal platform voor interactieve web-applicatie's </li></ul><ul><li>Centraal staat het delen van kennis, bijv.: </li></ul><ul><ul><li>gezamenlijk een document schrijven Writely , Writeboard ) </li></ul></ul><ul><ul><li>gezamenlijk bouwen aan boekwerk ( Wiki ) </li></ul></ul><ul><ul><li>weblogs </li></ul></ul><ul><ul><li>RSS </li></ul></ul><ul><ul><li>FURL , Del.icio.us , Flickr , YouTube (met gebruikmaking van folksonomie </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyves , MySpaces </li></ul></ul>
 27. 27. <ul><li>Online tekstverwerkers/spreadsheets </li></ul><ul><li>Google docs / Writely </li></ul><ul><li>Writeboard </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Mogelijkheden: </li></ul><ul><li>Samenwerken </li></ul><ul><li>Reflectie op eigen werk en dat van anderen </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Wiki: </li></ul><ul><li>Definitie: </li></ul><ul><li>website die door iedere bezoeker aangepast kan worden. </li></ul><ul><li>Bekendste voorbeeld: Wikipedia </li></ul><ul><li>Gratis wiki’s: bijv. Seedwiki ( vb ) en Peanutbutterwiki ( vb ) </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Mogelijkheden: </li></ul><ul><li>Samenwerken, bijv. gezamenlijk een studiereis voorbereiden, documentatie van werkgroepen/projectgroepen </li></ul><ul><li>Opbouw van kennis van groepen studenten </li></ul><ul><ul><li>over een langere termijn </li></ul></ul>
 31. 31. <ul><li>Weblog </li></ul><ul><li>Definitie: </li></ul><ul><ul><li>Interactief ‘dagboek’, </li></ul></ul><ul><ul><li>items (postings) chronologisch gerangschikt’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijkheid tot reageren </li></ul></ul><ul><li>Bekendste voorbeeld: Bieslog </li></ul><ul><li>Gratis diensten: Web-log ( vb ) en Blogger ( vb ) </li></ul><ul><li>Van recenter datum: </li></ul><ul><ul><li>podcast (audiobestanden, bijv. Ourmedia , Clickcaster ) </li></ul></ul><ul><ul><li>vodcast (videobestanden, bijv. Dailymotion , Openvlog ) </li></ul></ul>
 32. 32. <ul><li>Voor de lessen: </li></ul><ul><ul><li>Studenten ‘mediawijs’ maken, door zelf te laten publiceren </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanbieden van lesstof of aanvullende informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Maken verslagen/vastleggen ontwikkelingen vakgebied </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflectie op eigen werk en dat van anderen d.m.v. portfolio </li></ul></ul><ul><ul><li>Contact houden met studenten die niet fysiek de lessen bij kunnen wonen (bijv. i.v.m. ziekte of verblijf elders) </li></ul></ul><ul><ul><li>Contact leggen/onderhouden met de doelgroep (aankomende, huidige en afgestudeerde studenten) </li></ul></ul><ul><li>N.B. Gebruik SuprGlu om weblogs aan elkaar te lijmen! </li></ul>Mogelijkheden:
 33. 33. <ul><li>Voor de docent: </li></ul><ul><ul><li>Vakkennis vergroten, bijv. RSSonderwijs en Edublogs </li></ul></ul><ul><ul><li>Contact onderhouden met vakgenoten, collega’s </li></ul></ul>
 34. 34. <ul><li>Weblogs volgen: </li></ul>door middel van RSS-feeds Met behulp van een RSS-reader <ul><ul><li>bijv. Feedreader (lokaal) </li></ul></ul><ul><ul><li>of Bloglines </li></ul></ul><ul><ul><li>(Online) </li></ul></ul>
 35. 35. <ul><li>Folksonomie </li></ul><ul><li>Definitie: een samentrekking van de de woorden folk (mensen) en taxonomie. Het is een vorm van ordening, op basis van consensus, van data door het “volk”. </li></ul><ul><li>FURL, Del.icio.us (favorieten delen) </li></ul><ul><li>Flickr, YouTube (foto’s, video’s delen) </li></ul>
 36. 36. <ul><li>FURL en Del.icio.us: </li></ul><ul><li>Gezamenlijk een bibliotheek van favorieten aanleggen. </li></ul><ul><li>Met een groep studenten </li></ul><ul><li>Met collega’s </li></ul><ul><ul><li>lokaal, (inter-)nationaal </li></ul></ul>‘ Gratis’ erbij: adviezen van de internetgemeenschap!
 37. 37. <ul><li>Flickr en YouTube : </li></ul><ul><li>Gezamenlijk foto’s of video’s bewaren en ontsluiten </li></ul>
 38. 38. <ul><li>beeldbewustzijn bevorderen </li></ul><ul><li>beeldende/creatieve vakken ( kunstles Beth Harris ) </li></ul><ul><li>taalvakken </li></ul><ul><li>Stagebegeleiding en -beoordeling </li></ul><ul><li>reflectie op eigen en andermans handelen </li></ul>Mogelijkheden:
 39. 39. <ul><li>MySpace, Hyves </li></ul><ul><li>Vriendennetwerk </li></ul>Naar overzicht ◄
 40. 40. <ul><li>delen van informatie via blogs </li></ul><ul><li>delen van foto’s en video’s </li></ul><ul><li>opbouwen van een netwerk van experts </li></ul><ul><li>rollenspel met ‘virtuele’ vrienden </li></ul>Mogelijkheden:
 41. 41. <ul><li>Samenvattend… </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Motiveer met spelvormen </li></ul><ul><li>Gebruik de media van uw studenten </li></ul><ul><li>Varieer en bied keuzes </li></ul><ul><li>Werk op niveau </li></ul><ul><li>Werk samen met studenten en niet tegen ze </li></ul>Wees creatief: het doel staat centraal - niet de middelen Gebrek aan kennis op ict-gebied hoeft geen probleem te zijn: uw studenten zullen u graag met raad en daad bijstaan. U hoeft geen uitputtende kennis te hebben van de (ict-)middelen, uw expertise is onderwijs en begeleiding van studenten!!
 43. 43. Uw student?
 44. 44. <ul><li>Vragen? </li></ul>

×