Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Медицина

1,563 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Медицина

 1. 1. Від планування збільшення витрат до узгодження бюджетних скорочень. І. Аналіз видатків обласного бюджету на фінансування обласних закладів охорони здоров’я
 2. 2. <ul><li>Зміст </li></ul><ul><li>Видатки обласного бюджету на галузь „Охорона здоров’я” за 2009, 2010, на 2011 роки </li></ul><ul><li>Структура видатків обласного бюджету на галузь „Охорона здоров’я” за 2009 рік </li></ul><ul><li>Структура видатків обласного бюджету на галузь „Охорона здоров’я” за 2010 рік </li></ul><ul><li>Структура видатків обласного бюджету на галузь „Охорона здоров’я” у 2011 році </li></ul><ul><li>Обласні комунальні заклади охорони здоров’я, які фінансуються за рахунок видатків обласного бюджету на галузь „Охорона здоров’я” </li></ul><ul><li>Чисельність працюючих обласних комунальних закладів охорони здоров’я станом на 31.12.09, 31.12.10, 01.06.11 р.р. </li></ul><ul><li>Співвідношення фактично працюючих до затвердженої штатної чисельності обласних закладів охорони здоров’я у 2009, 2010 роках та за 5 місяців 2011 року </li></ul><ul><li>Перелік обласних комунальних закладів охорони здоров’я, які фінансуються з обласного бюджету </li></ul><ul><li>Видатки на оплату праці по закладах охорони здоров’я за 2009, 2010 та на 2011 роки </li></ul><ul><li>Видатки обласного бюджету на утримання одного ліжко-місця у 2009, 2010, 2011 роках </li></ul><ul><li>- Середнє число роботи ліжка в році </li></ul><ul><li>Розподіл видатків між обласними комунальними закладами охорони здоров’я у 2011 році </li></ul><ul><li>Аналіз штатних розписів обласних комунальних закладів охорони здоров’я на 2011 рік: </li></ul><ul><li>- адміністративно-управлінський персонал; </li></ul><ul><li>- лікарський персонал; </li></ul><ul><li>- середній медичний персонал; </li></ul><ul><li>- молодший медичний та інший персонал; </li></ul><ul><li>- господарсько-обслуговуючий персонал. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Ліжковий фонд обласних комунальних закладів охорони здоров’я та видатки на його утримання на 2011 рік </li></ul><ul><li>- видатки на медикаменти та перевязувальні матеріали на 1 ліжко-місце; </li></ul><ul><li>- видатки на продукти харчування на 1 ліжко-місце. </li></ul><ul><li>Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали по обласних комунальних закладах охорони здоров’я на 2011 рік </li></ul><ul><li>- питома вага видатків на медикаменти та перевязувальні матеріали у видатках закладу </li></ul><ul><li>Видатки на продукти харчування по обласних комунальних закладах охорони здоров’я на 2011 рік </li></ul><ul><li>- питома вага видатків на продукти харчування у видатках закладу </li></ul><ul><li>Видатки на придбання товарів і послуг по обласних комунальних закладах охорони здоров’я на 2011 рік </li></ul><ul><li>- питома вага видатків на придбання товарів і послуг у видатках закладу </li></ul><ul><li>Видатки на відрядження по обласних комунальних закладах охорони здоров’я на 2011 рік </li></ul><ul><li>- питома вага видатків на відрядження у видатках закладу </li></ul><ul><li>Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по обласних комунальних закладах охорони здоров’я на 2011 рік </li></ul><ul><li>- питома вага видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у видатках закладу </li></ul><ul><li>Висновки та пропозиції Аудиторського дослідження мережі, показників діяльності, ефективності використання кадрових, матеріально-технічних, фінансових ресурсів, якості надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я Рівненської області, що фінансуються з обласного бюджету. </li></ul>
 4. 4. Видатки обласного бюджету на галузь „Охорона здоров’я” за 2009, 2010, на 2011 роки (На основі звітів про виконання обласного бюджету за 2009, 2010 роки та за І квартал 2011 року) <ul><li>На 2009 рік на галузь з урахуванням змін разом по загальному та спеціальному фондах затверджено видатків на суму 260 509,0 тис. грн. Касові видатки станом на 01.01.10 склали 252 969,4тис. грн., що становить 97,1% від планових призначень. </li></ul><ul><li>На 2010 рік на галузь з урахуванням змін затверджено 308 264,2 тис. грн., використано </li></ul><ul><li>302 712,4 тис. грн. – 98,1% від планових призначень. </li></ul><ul><li>На 2011 рік з урахуванням змін разом по загальному та спеціальному фондах затверджено 307 396,1 тис. грн. За І квартал касові видатки склали 69 452,2 тис. грн. </li></ul>
 5. 5. Структура видатків обласного бюджету на галузь „Охорона здоров’я” за 2009 рік (На основі звіту про виконання обласного бюджету за 2009 рік) <ul><li>У 2009 році видатки станом на 01.01.10 разом по загальному і спеціальному фондах склали 121578,8 тис. грн. на оплату праці, на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 33297,1 тис. грн., на продукти харчування – 11 475,0 тис. грн., оплату компослуг та енергоносіїв – 19 207,6 тис. грн. </li></ul><ul><li>Питома вага заробітної плати з нарахуваннями працівників установ охорони здоров’я в загальних видатках галузі склала 70,1%, видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8,2%, на продукти харчування – 4,7%, на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 11,2%, інші витрати – 5,8% від загальної суми видатків. </li></ul>
 6. 6. Структура видатків обласного бюджету на галузь „Охорона здоров’я ” за 2010 рік (На основі звіту про виконання обласного бюджету за 2010 рік) <ul><li>У 2010 році видатки на оплату праці разом по загальному та спеціальному фондах склали 204 330,5 тис. грн., на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 40 686,9 тис. грн., на продукти харчування – 12 756,9 тис. грн., на комунальні послуги та енергоносії – 22 863,9 тис. грн. </li></ul><ul><li>Питома вага заробітної плати з нарахуваннями працівників установ охорони здоров’я в загальній сумі видатків на галузь склала 73,4%, видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 8,1%, на продукти харчування – 4,3%, на медикаменти та перевязувальні матеріали – 9,8%, інші витрати – 4,4% від загальної суми видатків. </li></ul>
 7. 7. Структура видатків галузі на 2011 рік <ul><li>На 2011 рік в обласному бюджеті на оплату праці працівників галузі охорони здоров’я разом по загальному та спеціальному фондах, без урахування змін, затверджено видатки в сумі 145 576,8 тис. грн., що складає 53,3% від загальної суми видатків на галузь. </li></ul><ul><li>На придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів – 29 158,6 тис. грн., що становить 20,1% від загальної суми видатків на галузь. </li></ul><ul><li>На харчування – 11 348,8 тис. грн. – 7,9%, </li></ul><ul><li>на оплату комунальних послуг – 23 935,8 тис. грн. – 16,6% від загальної суми видатків на галузь відповідно. </li></ul>
 8. 8. Обласні комунальні заклади охорони здоров’я області, які фінансуються за рахунок видатків обласного бюджету на галузь „Охорона здоров’я”
 9. 9. Перелік обласних комунальних закладів, які фінансуються з обласного бюджету Комунальний заклад &quot;Рівненська обласна наукова медична бібліотека&quot; Рівненської обласної ради 43.   Бібліотеки Костопільська філія Рівненського державного базового медичного коледжу 42.   Рівненський державний базовий медичний коледж 41.   Рокитнівське медичне училище 40.   Вищий комунальний навчальний заклад &quot;Дубенський медичний коледж&quot; Рівненської обласної ради 39.   Заклади освіти Комунальний заклад &quot;Інженерний відділ супроводження діяльності закладів охорони здоров'я Рівненської обласної ради (новостворений) 38.   Обласна база спеціального медичного постачання управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації 37.   Спеціалізований відділ АСУ Національного реєстру 36.   Комунальний заклад &quot;Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф&quot; Рівненської обласної ради 35.   Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики 34.   Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи 33.   Комунальний заклад &quot;Обласне бюро судово-медичної експертизи&quot; Рівненської обласної ради 32.   Комунальний заклад &quot;Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом&quot; Рівненської обласної ради 31.   Інші заклади охорони здоров'я Рівненський обласний центр медико-соціальної експертизи 30.   Медико-соціальні експертні комісії Комунальний заклад &quot;Рівненський обласний центр здоров’я&quot; 29.   Центри здоров'я Рівненський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер 28.   Спеціалізовані поліклініки (диспансери) Рівненська обласна стоматологічна поліклініка 27.   Загальні і спеціалізовані стоматполіклініки Комунальний заклад &quot;Рівненська обласна станція переливання крові&quot; 26.   Станції переливання крові Комунальний заклад &quot;Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації&quot; Рівненської обласної ради 25.   Комунальний заклад &quot;Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка&quot; Рівненської обласної ради 24.   Комунальний заклад &quot;Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення&quot; Рівненської обласної ради 23.   Острозька обласна психіатрична лікарня 22.   Комунальний заклад &quot;Рівненське обласне територіальне медичне об’єднання &quot;Психіатрія, наркологія&quot; Рівненської обласної ради Обласний дитячий кардіоревматичний санаторій (реорганізовано) Дитячий фтизіо-пульмонологічний санаторій “Козинський” 21.   Санаторії для дітей та підлітків Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль 20.   Обласний дитячий туберкульозний санаторій &quot;Новостав&quot; для дітей з активними формами туберкульозу 19.   у т.ч. тубсанаторії Зірненська протитуберкульозна лікарня 18.   Комунальний заклад „Острожецька протитуберкульозна лікарня” 17.   Комунальний заклад „Острозька протитуберкульозна лікарня” 16.   Комунальний заклад „Страшівська протитуберкульозна лікарня” 15.   Комунальний заклад „Вербська протитуберкульозна лікарня” 14.   Комунальний заклад &quot;Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер&quot; Рівненської обласної ради 13.   Володимирецька туберкульозна лікарня 12.   Територіальне медичне об’єднання &quot;Фтизіатрія&quot; Комунальний заклад &quot;Обласний перинатальний центр&quot; Рівненської обласної ради 11.   Комунальний заклад &quot;Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни&quot; Рівненської обласної ради 10.   Комунальний заклад &quot;Корецька обласна фізіотерапевтична лікарня&quot; Рівненської обласної ради 9.   Комунальний заклад &quot;Рівненський обласний ендокринологічний центр&quot; Рівненської обласної ради 8.   Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер (триває реорганізація) 7.   Комунальний заклад &quot;Рівненський обласний онкологічний диспансер&quot; 6.   Комунальний заклад &quot;Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер&quot; 5.   ім. В.Поліщука Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр 4.   Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 3.   Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади Рівненська обласна дитяча лікарня 2.   Рівненська обласна клінічна лікарня 1.   Лікарні
 10. 10. Чисельність працюючих в закладах охорони здоров’я станом на 31.12.09, 31.12.10, 01.06.11 р.р. (Інформація управління охорони здоров’я ОДА від 21.06.11 №5/331)
 11. 11. Співвідношення фактично працюючих до затвердженої штатної чисельності обласних закладів охорони здоров’я у 2009, 2010роках та за 5 місяців 2011 року (Інформація управління охорони здоров’я ОДА від 21.06.11 №5/331) <ul><li>Штатна чисельність закладів охорони здоров’я у 2011 році порівняно з 2009 та 2010 р.р. зменшилась на 9,25 одиниць. Натомість чисельність фактично працюючих зросла: </li></ul><ul><li>- у 2010 порівняно з 2009 – на 27 чол.; </li></ul><ul><li>у 2011 році порівняно з 2010 - на 26,25 чол. </li></ul><ul><li>Так, у 2011 порівняно з 2009 роком чисельність працюючих збільшилась на 53,25 чол. </li></ul>
 12. 12. Видатки на оплату праці на галузь „Охорона здоров’я” за 2009, 2010 роки, на 2011 рік (На основі звітів про виконання обласного бюджету за 2009, 2010 роки; обласного бюджету на 2011 рік зі змінами, що вносились)
 13. 13. Видатки обласного бюджету на утримання одного ліжко-місця у 2009, 2010 та на 2011 роки (Зв і ти про виконання обласного бюджету за 2009, 2010 роки; обласний бюджет на 2011 рік) <ul><li>У 2009 році витрати обласного бюджету на одне ліжко-місце на медикаменти та перев'язувальні матеріали в закладах охорони здоров’я, що мають ліжковий фонд становила 5 грн. 45 коп., на харчування - 7 грн. 75 коп. </li></ul><ul><li>У 2010 році видатки на одне ліжко-місце склали 5 грн. 41 коп. на медикаменти та 8 грн. 45 коп. на харчування. </li></ul><ul><li>На 2011 рік в обласному бюджеті без урахування змін передбачено на медикаменти та перевязувальні матеріали 29 158,6 тис. грн., на харчування хворих 11348,8 тис. грн. В перерахунку на 1 ліжко-місце це становитиме 5 грн. 30 коп. на медикаменти та 7 грн. 78 коп. на харчування. </li></ul>
 14. 14. Середнє число роботи ліжка в році (зайнятість ліжка) за 2009, 2010, І квартал 2011 років (На основі інформації УОЗ ОДА від 30.06.11 №1494/01-09/11) 2009 363 0.06 21.8 Корецька обласна фізіотерапевтична лікарня 358 0.15 53.7 Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 348 0.06 20.9 Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер 346 0.05 17.3 Комунальний заклад &quot;Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер&quot; 344 0.88 302.5 Комунальний заклад &quot;Рівненське обласне територіальне медичне об’єднання &quot;Психіатрія. наркологія&quot; 342 0.28 95.8 Рівненський обласний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни 336 0.795 266.9 Рівненське обласне державне територіально-медичне об’єднання &quot;Фтизіатрія&quot; 080201 317 0.1 31.7 Рівненський обласний ендокринологічний диспансер 310 0.02 6.2 Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр 269 0.25 67.2 Рівненське обласне державне територіально-медичне об’єднання &quot;Фтизіатрія&quot; 080204 (САНАТОРІЇ) 261 0.242 63.1 Комунальний заклад &quot;Рівненський обласний онкологічний диспансер&quot; 233 0.12 28 Комунальний заклад &quot;Обласний перинатальний центр&quot; Рівненської обласної ради 316 3.087 975.1 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЛІКАРНІ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЗАКЛАДИ 340 0.725 246.8 Рівненська обласна клінічна лікарня 323 0.375 121.1 Рівненська обласна дитяча лікарня 334 1.1 367.9 ЛІКАРНІ 321 4.187 1343 Всього 4=2/3 3 2 1 Середнє число роботи ліжка в рік Ліжка, (тис. шт.) Фактична кількість ліжко-днів за рік (тис.) Назва закладу
 15. 15. 2010 363 0.06 21.8 Корецька обласна фізіотерапевтична лікарня 353 0.15 52.9 Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 352 0.05 17.6 Комунальний заклад &quot;Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер&quot; 343 0.28 96 Рівненський обласний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни 336 0.1 33.6 Рівненський обласний ендокринологічний диспансер 335 0.06 20.1 Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер 335 0.88 295.1 Комунальний заклад &quot;Рівненське обласне територіальне медичне об’єднання &quot;Психіатрія. наркологія&quot; 330 0.02 6.6 Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр 327 0.795 259.9 Рівненське обласне державне територіально-медичне об’єднання &quot;Фтизіатрія&quot; 080201 321 0.242 77.8 Комунальний заклад &quot;Рівненський обласний онкологічний диспансер&quot; 263 0.12 31.5 Комунальний заклад &quot;Обласний перинатальний центр&quot; Рівненської обласної ради 256 0.25 63.9 Рівненське обласне державне територіально-медичне об’єднання &quot;Фтизіатрія&quot; 080204 (САНАТОРІЇ) 316 3.087 976.8 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЛІКАРНІ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЗАКЛАДИ 349 0.725 252.7 Рівненська обласна клінічна лікарня 327 0.375 122.6 Рівненська обласна дитяча лікарня 341 1.1 375.3 ЛІКАРНІ 323 4.187 1352.1 Всього 4=2/3 3 2 1 Середнє число роботи ліжка в рік Ліжка, (тис.шт.) Фактична кількість ліжко-днів за рік (тис.) Назва закладу
 16. 16. І квартал 2011 41.25 0.08 3.3 КЗ ОДБП санаторій &quot;Козинський&quot; 41.25 0.08 3.3 ІНШІ ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 105 0.1 10.5 Рівненський обласний ендокринологічний диспансер 91.67 0.06 5.5 Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер 89.33 0.15 13.4 Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 89.26 0.242 21.6 Комунальний заклад &quot;Рівненський обласний онкологічний диспансер&quot; 86.67 0.06 5.2 Корецька обласна фізіотерапевтична лікарня 86 0.05 4.3 Комунальний заклад &quot;Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер&quot; 85.91 0.795 68.3 Рівненське обласне державне територіально-медичне об’єднання &quot;Фтизіатрія&quot; 080201 85.23 0.88 75 Комунальний заклад &quot;Рівненське обласне територіальне медичне об’єднання &quot;Психіатрія. наркологія&quot; 77.14 0.28 21.6 Рівненський обласний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни 75 0.02 1.5 Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр 65.83 0.12 7.9 Комунальний заклад &quot;Обласний перинатальний центр&quot; Рівненської обласної ради 56.4 0.25 14.1 Рівненське обласне державне територіально-медичне об’єднання &quot;Фтизіатрія&quot; 080204 (САНАТОРІЇ) 80.63 3.087 248.9 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЛІКАРНІ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЗАКЛАДИ 95.03 0.725 68.9 Рівненська обласна клінічна лікарня 82.4 0.375 30.9 Рівненська обласна дитяча лікарня 90.73 1.1 99.8 ЛІКАРНІ 82.49 4.267 352 Всього 4=2/3 3 2 1 Середнє число роботи ліжка в кварталі Ліжка. (тис.шт.) Фактична кількість ліжко-днів за квартал (тис.) Назва закладу
 17. 17. Питома вага видатків на галузь „Охорона здоров’я” у видатках обласного бюджету ( На основі рішень обласної ради про обласний бюджет на 2009, 2010, 2011 роки)
 18. 18. Розподіл видатків між обласними комунальними закладами охорони здоров’я у 2011 році (На основі кошторисів закладів на 2011 рік)
 19. 19. Питома вага в загальних видатках галузі „Охорона здоров’я” на 2011 рік (На основі кошторисів закладів на 2011 рік) <ul><li>51,46% видатків обласного бюджету на галузь спрямовується на утримання відображених на діаграмі п'яти установ, решта – 48,54% розподіляються між рештою установ. </li></ul>
 20. 20. Розподіл видатків між обласними комунальними закладами охорони здоров’я у 2011 році у розрізі установ (На основі кошторисів закладів на 2011 рік) 0,1 295,7 Комунальний заклад &quot;Інженерний відділ супроводження діяльності закладів охорони здоровя&quot; Рівненської обласної ради 0,16 463,7 Спеціалізований відділ АСУ Національного реєстру 0,22 656,9 Комунальний заклад „Рівненський обласний центр здоров'я” 0,29 838,1 Рівненський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер 0,29 860,2 Обласна база спеціального медичного постачання управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації 0,31 921,3 Комунальний заклад „Рівненська обласна наукова медична бібліотека” Рівненської обласної ради 0,31 901,9 Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи 0,44 1 306,30 Володимирецька протитуберкульозна лікарня 0,48 1 405,30 Комунальний заклад „Острозька протитуберкульозна лікарня” 0,49 1 450,00 Рівненський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики 0,54 1 593,10 Комунальний заклад «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Рівненської обласної ради 0,57 1 673,60 Комунальний заклад „Вербська протитуберкульозна лікарня” 0,58 1 708,70 Дитячий фтизіо-пульмонологічний санаторій “Козинський” 0,67 1 954,10 Комунальний заклад „Острожецька протитуберкульозна лікарня” 0,69 2 040,20 Обласний туберкульозний санаторій м, Костопіль 0,73 2 146,80 Комунальний заклад „Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації” Рівненської обалсної ради (у т,ч госпрозрахунковий підрозділ) 0,79 2 317,80 Комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради 0,83 2 431,70 Рівненський обласний центр медико-соціальної експертизи 0,88 2 584,40 Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер (триває ліквідація) 0,9 2 649,90 Комунальний заклад „Зірненська туберкульозна лікарня” Рівненської обласної ради 0,97 2 856,70 Комунальний заклад «Корецька обласна фізіотерапевтична лікарня» Рівненської обласної ради 0,98 2 888,90 Комунальний заклад «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради 0,99 2 918,30 Страшівська протитуберкульозна лікарня 1 2 947,50 Комунальний заклад «Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 1,11 3 267,90 Рівненська обласна стоматологічна поліклініка 1,22 3 581,10 Комунальний заклад «Рівненський обласний ендокринологічний центр» Рівненської обласної ради 1,61 4 743,12 Костопільська філія Рівненського державного базового медичного коледжу 1,8 5 293,50 Комунальний заклад „Рівненська обласна станція переливання крові” 1,82 5 350,00 Вищий комунальний навчальний заклад „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради 1,84 5 400,00 Обласний дитячий туберкульозний санаторій „Новостав” 1,97 5 800,50 Рокитнівське медичне училище 2,51 7 358,30 Комунальний заклад „Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення” Рівненської обалсної ради 2,74 8 046,80 Комунальний заклад «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради 2,89 8 490,90 Комунальний заклад „Обласна психіатрична лікарня с, Орлівка” Рівненської обласної ради 3,45 10 135,00 Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім,В,Поліщука 3,76 11 035,90 Комунальний заклад «Рівненський обласний онкологічний диспансер 3,78 11 096,00 Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 3,79 11 136,60 Острозька обласна психіатрична лікарня 5,25 15 431,10 Комунальний заклад «Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни» Рівненської обласної ради 6,6 19 375,50 Комунальний заклад „Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер” Рівненської обласної ради 8,07 23 709,09 Рівненський базовий державний медичний коледж 9,23 27 109,70 Рівненська обласна дитяча лікарня 22,31 65 535,70 Рівненська обласна клінічна лікарня 100 293 707,80 ВСЬОГО 4=3*100/293707,8 3 2 Питома вага в загальній сумі видатків на галузь, % Всього видатків на бюджетні установи на 2011 рік згідно кошторисів установ Назва закладу
 21. 22. Аналіз штатних розписів обласних комунальних закладів охорони здоров’я на 2011 рік (На основі штатних розписів закладів на 2011 рік та відповідно до наказу МОЗ України від 23.02.00 № 33) 3=2*100/8469,5 2 1 0.19 16 Спеціалізований відділ АСУ Національного реєстру 0.25 21 Комунальний заклад „Рівненська обласна наукова медична бібліотека” Рівненської обласної ради 0.27 23 Комунальний заклад „Рівненський обласний центр здоров'я” 0.41 34.5 Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи 0.44 37 Комунальний заклад «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Рівненської обласної ради 0.46 39 Обласна база спеціального медичного постачання управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації 0.48 40.75 Комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради 0.49 41.25 Рівненський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер 0.51 43 Рокитнівське медичне училище 0.52 47 Володимирецька протитуберкульозна лікарня 0.55 49 Комунальний заклад „Острозька протитуберкульозна лікарня” 0.56 47.5 Вищий комунальний навчальний заклад „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради 0.64 54.5 Костопільська філія Рівненського державного базового медичного коледжу 0.67 60 Комунальний заклад „Вербська протитуберкульозна лікарня” 0.68 57.5 Комунальний заклад „Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації” Рівненської обалсної ради (у т.ч госпрозрахунковий підрозділ) 0.78 66 Рівненський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики 0.81 72.25 Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль 0.92 77.75 Дитячий фтизіо-пульмонологічний санаторій “Козинський” 0.99 84.25 Рівненський обласний центр медико-соціальної експертизи 1.06 89.75 Комунальний заклад «Корецька обласна фізіотерапевтична лікарня» Рівненської обласної ради 1.11 94 Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер (триває ліквідація) 1.14 102.5 Страшівська протитуберкульозна лікарня 1.19 101 Комунальний заклад «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради 1.28 108.75 Комунальний заклад «Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 1.37 115.75 Рівненська обласна стоматологічна поліклініка 1.5 127 Комунальний заклад «Рівненський обласний ендокринологічний центр» Рівненської обласної ради 1.6 171.25 Обласний дитячий туберкульозний санаторій „Новостав” 2.02 171.25 Рівненський базовий державний медичний коледж 2.2 186 Комунальний заклад „Рівненська обласна станція переливання крові” 2.36 66.5 Комунальний заклад „Зірненська туберкульозна лікарня” Рівненської обласної ради 2.68 227.25 Комунальний заклад „Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення” Рівненської обалсної ради 3.01 57.25 Комунальний заклад „Острожецька протитуберкульозна лікарня” 3.64 308.5 Комунальний заклад „Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка” Рівненської обласної ради 3.64 308.5 Комунальний заклад «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради 4.36 369 Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 4.37 370 Комунальний заклад «Рівненський обласний онкологічний диспансер 4.7 398 Комунальний заклад «Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни» Рівненської обласної ради 4.85 411 Острозька обласна психіатрична лікарня 5.39 456.25 Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім.В.Поліщука 5.61 503.5 Комунальний заклад „Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер” Рівненської обласної ради 10.76 911.25 Рівненська обласна дитяча лікарня 22.48 1 904.00 Рівненська обласна клінічна лікарня 100 8 469.50 ВСЬОГО Питома вага в штатній чисельності галузі, % Штатна чисельність на 2011 рік Назва закладу
 22. 23. Адміністративно-управлінський персонал, чисельність та видатки на 2011 рік (на основі штатних розписів закладів) 4.65 3.147 4.54 54.572 3.65 33.25 Рівненська обласна дитяча лікарня 0 0 4.83 25.751 4.62 19 Острозька обласна психіатрична лікарня 1.74 5.645 4.81 120.779 4.99 95 Рівненська обласна клінічна лікарня 8.23 3.863 7.85 32.208 5.19 16 Комунальний заклад «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради 5.83 0.901 8.16 9.557 5.32 5 Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер (триває ліквідація) 5.33 5.278 7.18 60.216 5.86 29.5 Комунальний заклад „Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер” Рівненської обласної ради 2.64 0.696 6.5 26.037 6 18.5 Комунальний заклад „Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка” Рівненської обласної ради 3.59 0.64 6.33 9.847 6.9 7.5 Комунальний заклад «Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 9.78 0.606 5.91 8.622 6.91 8 Рівненська обласна стоматологічна поліклініка 2.97 0.972 7.83 26.009 7.26 16.5 Комунальний заклад „Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення” Рівненської обалсної ради 5.65 3.031 8.97 43.333 7.91 29.25 Комунальний заклад «Рівненський обласний онкологічний диспансер 4.46 0.931 7.53 11.37 7.92 8 Комунальний заклад «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради 0 0 7.47 40.928 8.06 29.75 Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 3.03 2.108 9.76 45.149 8.17 32.5 Комунальний заклад «Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни» Рівненської обласної ради 6.88 1.112 8.08 21.257 8.18 14 Обласний дитячий туберкульозний санаторій „Новостав” 16.53 1.097 8.17 4.078 8.48 3.5 Рівненський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер 4.57 1.755 7.61 11.468 8.61 7.25 Рівненський обласний центр медико-соціальної експертизи 6.93 0.781 10.3 15.266 9.27 9.5 Страшівська протитуберкульозна лікарня 8.85 0.625 11.65 10.922 10.83 6.5 Комунальний заклад „Вербська протитуберкульозна лікарня” 0 0 10.55 10.361 11.28 7.5 Комунальний заклад „Зірненська туберкульозна лікарня” Рівненської обласної ради 3.46 1.09 9.37 22.662 11.29 21 Комунальний заклад „Рівненська обласна станція переливання крові” 11.84 0.817 12.84 10.612 11.3 6.5 Комунальний заклад „Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації” Рівненської обалсної ради (у т.ч госпрозрахунковий підрозділ) 5.42 0.682 10.13 17.112 11.42 14.5 Комунальний заклад «Рівненський обласний ендокринологічний центр» Рівненської обласної ради 11.75 0.568 13.77 11.437 11.9 9.25 Дитячий фтизіо-пульмонологічний санаторій “Козинський” 0 0 11.61 9.695 12.23 7 Комунальний заклад „Острожецька протитуберкульозна лікарня” 6.95 1.145 11.96 12.848 12.26 11 Комунальний заклад «Корецька обласна фізіотерапевтична лікарня» Рівненської обласної ради 24.03 0.672 12.93 7.632 12.27 5 Комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради 9.84 0.674 11.9 12.423 12.46 9 Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль 14.58 0.781 15.5 10.634 12.77 6 Володимирецька протитуберкульозна лікарня 10.29 0.724 14.58 10.727 13.27 6.5 Комунальний заклад „Острозька протитуберкульозна лікарня” 11.29 0.563 14.63 10.22 13.51 5 Комунальний заклад «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Рівненської обласної ради 5.96 4.5 12.64 79.246 13.92 63.5 Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім.В.Поліщука 11.6 0.964 14.62 7.697 15.94 5.5 Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи 30.02 3.496 19.58 17.47 17.42 11.5 Рівненський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики 71.74 7.849 37.55 68.599 26.28 45 Рівненський базовий державний медичний коледж 44.33 4.115 35.18 12.962 28.57 6 Комунальний заклад „Рівненська обласна наукова медична бібліотека” Рівненської обласної ради 0 0 35.5 20.461 31.19 17 Костопільська філія Рівненського державного базового медичного коледжу 85.37 6.729 43.83 23.312 31.4 13.5 Рокитнівське медичне училище 0 0 37.64 15.166 33.33 13 Обласна база спеціального медичного постачання управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації 60.29 4.457 48.36 25.596 35.79 17 Вищий комунальний навчальний заклад „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради 100 0.181 45.05 7.401 40.63 6.5 Спеціалізований відділ АСУ Національного реєстру 24.04 0.646 41.37 11.269 43.48 10 Комунальний заклад „Рівненський обласний центр здоров'я” 6.42 73.841 8.81 1 011.03 8.33 705.25 ВСЬОГО Питома вага у видатках на місяць на надбавки, доплати по закладу, % у т.ч.надбавки, тис.грн. Питома вага у місячному фонді оплати праці по закладу, % Місячний фонд оплати праці, тис.грн. Питома вага в штатній чисельності закладу, % Адміністративно-управлінський персонал,одиниць Назва закладу
 23. 24. Лікарський персонал, чисельність та видатки на 2011 рік (на основі штатних розписів закладів) 0 0 0 0 0 0 Рокитнівське медичне училище 0 0 0 0 0 0 Вищий комунальний навчальний заклад „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради 0 0 0 0 0 0 Рівненський базовий державний медичний коледж 0 0 0 0 0 0 Комунальний заклад „Рівненська обласна наукова медична бібліотека” Рівненської обласної ради 0 0 0 0 0 0 Обласна база спеціального медичного постачання управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації 0 0 3.4 0.558 3.13 0.5 Спеціалізований відділ АСУ Національного реєстру 4.35 0.21 6.27 5.206 5.14 4 Дитячий фтизіо-пульмонологічний санаторій “Козинський” 25.33 6.687 9.23 36.946 5.75 17.75 Комунальний заклад „Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка” Рівненської обласної ради 30.39 4.912 8.79 23.138 6.28 10.75 Обласний дитячий туберкульозний санаторій „Новостав” 23.73 2.674 9.89 14.656 6.34 6.5 Страшівська протитуберкульозна лікарня 13.34 2.199 9.22 9.908 6.41 5.75 Комунальний заклад «Корецька обласна фізіотерапевтична лікарня» Рівненської обласної ради 12.64 0.677 8.64 5.923 7.45 3.5 Володимирецька протитуберкульозна лікарня 34.68 14.49 12.56 66.977 7.48 30.75 Острозька обласна психіатрична лікарня 47.88 3.381 11.7 10.969 7.5 4.5 Комунальний заклад „Вербська протитуберкульозна лікарня” 43.59 2.987 12.42 12.966 7.96 5.75 Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль 26.24 1.846 12.62 9.282 8.16 4 Комунальний заклад „Острозька протитуберкульозна лікарня” 40.47 3.241 13.21 11.032 8.73 5 Комунальний заклад „Острожецька протитуберкульозна лікарня” 34.73 10.95 16.08 38.863 9.14 17 Комунальний заклад „Рівненська обласна станція переливання крові” 31.12 2.001 14.33 14.071 10.15 6.75 Комунальний заклад „Зірненська туберкульозна лікарня” Рівненської обласної ради 39.6 6.115 23.02 26.957 12.23 11.5 Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер (триває ліквідація) 26.29 1.814 16.62 13.737 13.48 7.75 Комунальний заклад „Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації” Рівненської обалсної ради (у т.ч госпрозрахунковий підрозділ) 18.99 13.21 17.93 82.92 13.57 54 Комунальний заклад «Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни» Рівненської обласної ради 35.88 35.51 20.97 175.892 14.85 74.75 Комунальний заклад „Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер” Рівненської обласної ради 46.56 1.251 22.47 6.12 15.22 3.5 Комунальний заклад „Рівненський обласний центр здоров'я” 40.64 21.8 25.6 123.637 16.55 61.25 Комунальний заклад «Рівненський обласний онкологічний диспансер 35.24 11.53 23.34 77.5 17.27 39.25 Комунальний заклад „Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення” Рівненської обалсної ради 56.49 38.23 27.39 329.044 18.77 171 Рівненська обласна дитяча лікарня 35.62 16.71 25.25 103.605 19.85 61.25 Комунальний заклад «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради 30.29 2.518 24.4 12.85 20.29 7 Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи 0 0 29.04 159.163 20.6 76 Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 46.67 151.6 30.13 756.471 20.75 395 Рівненська обласна клінічна лікарня 51.31 6.453 28.04 47.362 20.87 26.5 Комунальний заклад «Рівненський обласний ендокринологічний центр» Рівненської обласної ради 29.78 0.833 23.05 13.612 21.47 8.75 Комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради 48.36 2.412 28.36 19.808 23.65 8.75 Комунальний заклад «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Рівненської обласної ради 42.69 4.972 32.45 28.954 24.62 16.25 Рівненський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики 53.51 9.54 35.02 54.515 26.44 28.75 Комунальний заклад «Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 32.51 2.158 32.86 16.393 27.27 11.25 Рівненський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер 51.33 38.75 37.68 236.24 28.82 131.5 Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім.В.Поліщука 44.69 2.77 36.26 52.917 28.94 33.5 Рівненська обласна стоматологічна поліклініка 66 13.77 39.29 59.354 32.18 32.5 Комунальний заклад «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради 82.86 31.83 67.29 101.403 53.12 44.75 Рівненський обласний центр медико-соціальної експертизи 40.87 470.1 24.05 2 758.95 16.85 1 427.25 ВСЬОГО Питома вага у видатках на місяць на надбавки, доплати по закладу, % у т.ч.надбавки, тис.грн. Питома вага у місячному фонді оплати праці по закладу, % Місячний фонд оплати праці, тис.грн. Питома вага в штатній чисельності закладу, % Лікарі, одиниць Назва закладу
 24. 25. Середній медперсонал, чисельність та видатки на 2011 рік (на основі штатних розписів закладів) 0 0 10.98 4.426 10.26 4 Обласна база спеціального медичного постачання управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації 25.81 0.722 16.17 9.549 17.18 7 Комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради 3.06 0.241 17.29 9.198 19.77 8.5 Рокитнівське медичне училище 31.33 1.942 20.1 29.338 20.73 24 Рівненська обласна стоматологічна поліклініка 46.58 3.192 23.45 24.475 20.76 15 Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль 23.18 1.714 23.76 12.578 23.16 11 Вищий комунальний навчальний заклад „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради 30.44 4.92 25.22 66.361 23.36 40 Обласний дитячий туберкульозний санаторій „Новостав” 56.61 4.533 26.71 22.304 23.58 13.5 Комунальний заклад „Острожецька протитуберкульозна лікарня” 17.51 1.916 23.76 43.415 24.09 41.25 Рівненський базовий державний медичний коледж 66.42 3.558 28.28 19.395 24.47 11.5 Володимирецька протитуберкульозна лікарня 69.06 18.23 29.5 118.108 24.96 77 Комунальний заклад „Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка” Рівненської обласної ради 34.31 1.658 23.95 19.894 25.08 19.5 Дитячий фтизіо-пульмонологічний санаторій “Козинський” 65.59 7.391 31.06 46.035 27.8 28.5 Страшівська протитуберкульозна лікарня 68.88 4.428 30.66 30.11 28.2 18.75 Комунальний заклад „Зірненська туберкульозна лікарня” Рівненської обласної ради 8.47 3.253 19.06 28.727 28.78 24.25 Рівненський обласний центр медико-соціальної експертизи 65.08 27.18 29.95 159.666 29.14 119.75 Острозька обласна психіатрична лікарня 43.27 3.055 32.13 30.134 29.17 17.5 Комунальний заклад „Вербська протитуберкульозна лікарня” 0 0 29.39 16.935 29.36 16 Костопільська філія Рівненського державного базового медичного коледжу 61.4 4.32 32.57 23.959 30.61 15 Комунальний заклад „Острозька протитуберкульозна лікарня” 28.63 5.971 31.11 47.006 31.68 32 Комунальний заклад «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради 39.98 7.128 31.2 48.567 32.18 35 Комунальний заклад «Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 57.2 9.43 37.26 40.023 32.87 29.5 Комунальний заклад «Корецька обласна фізіотерапевтична лікарня» Рівненської обласної ради 75.08 52.23 34.77 160.795 33.17 132 Комунальний заклад «Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни» Рівненської обласної ради 37.91 28.62 32.82 205.749 33.59 153.25 Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім.В.Поліщука 40.36 2.013 31.9 22.286 33.78 12.5 Комунальний заклад «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Рівненської обласної ради 54.57 8.427 40.36 47.271 34.04 32 Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер (триває ліквідація) 52.31 28.06 34.25 165.439 34.66 128.25 Комунальний заклад «Рівненський обласний онкологічний диспансер 56.8 18.58 36.47 121.111 34.76 79 Комунальний заклад „Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення” Рівненської обалсної ради 40.65 5.112 35.06 59.23 35.04 44.5 Комунальний заклад «Рівненський обласний ендокринологічний центр» Рівненської обласної ради 55.89 55.31 37.55 314.948 35.9 180.75 Комунальний заклад „Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер” Рівненської обласної ради #ДЕЛ/0! 0 37.08 203.199 35.98 132.75 Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 25.45 2.115 33.01 17.386 36.23 12.5 Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи 46 149.5 36.72 921.921 37.25 709.25 Рівненська обласна клінічна лікарня 54.41 25.53 37.97 155.821 37.76 116.5 Комунальний заклад «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради 48.58 15.31 41.4 100.09 38.17 71 Комунальний заклад „Рівненська обласна станція переливання крові” 61.87 4.267 39.99 33.051 38.7 22.25 Комунальний заклад „Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації” Рівненської обалсної ради (у т.ч госпрозрахунковий підрозділ) 28.15 19.05 39.89 479.173 41.34 376.75 Рівненська обласна дитяча лікарня 24.47 2.85 37.69 33.626 44.32 29.25 Рівненський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики 45.73 3.035 43.18 21.54 44.85 18.5 Рівненський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер 54.65 5.073 51.8 19.086 47.62 10 Комунальний заклад „Рівненська обласна наукова медична бібліотека” Рівненської обласної ради 0 0 51.55 8.469 56.25 9 Спеціалізований відділ АСУ Національного реєстру 46.99 540.5 34.2 3 924.04 34.02 2 881.50 ВСЬОГО Питома вага у видатках на місяць на надбавки, доплати по закладу, % у т.ч.надбавки, тис.грн. Питома вага у місячному фонді оплати праці по закладу, % Місячний фонд оплати праці, тис.грн. Питома вага в штатній чисельності закладу, % Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою, одиниць Назва закладу
 25. 26. Молодший медичний та інший персонал, чисельність та видатки на 2011 рік (на основі штатних розписів закладів) 0 0 0 0 0 0 Рівненський базовий державний медичний коледж 0 0 0 0 0 0 Комунальний заклад „Рівненська обласна наукова медична бібліотека” Рівненської обласної ради 0 0 0 0 0 0 Спеціалізований відділ АСУ Національного реєстру 0 0 0 0 0 0 Обласна база спеціального медичного постачання управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації 0 0 0 0 0 0 Рівненський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики 0 0 0 0 0 0 Комунальний заклад „Рівненський обласний центр здоров'я” 0 0 0 0 0 0 Рівненський обласний центр медико-соціальної експертизи 3.36 0.094 3.51 2.07 4.91 2 Комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради 1.69 0.112 5.88 2.935 7.27 3 Рівненський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер 0 0 7.35 4.235 8.26 4.5 Костопільська філія Рівненського державного базового медичного коледжу 0 0 7.08 3.764 9.3 4 Рокитнівське медичне училище 5.09 0.376 7.82 4.141 10.53 5 Вищий комунальний навчальний заклад „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради 3.03 0.188 9.16 13.362 11.23 13 Рівненська обласна стоматологічна поліклініка 3.38 2.549 10.64 66.708 15.12 69 Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім.В.Поліщука 0 0 14.72 15.363 15.92 11.5 Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль 0 0 16.62 25.113 20.54 20.75 Комунальний заклад «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради 0 0 18.14 99.423 20.87 77 Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 0 0 19.31 15.96 21.3 12.25 Комунальний заклад „Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації” Рівненської обалсної ради (у т.ч госпрозрахунковий підрозділ) 0 0 19.26 18.915 21.8 14.5 Комунальний заклад „Зірненська туберкульозна лікарня” Рівненської обласної ради 0 0 18.67 29.059 22.3 24.25 Комунальний заклад «Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 0 0 18.49 13.597 22.45 11 Комунальний заклад „Острозька протитуберкульозна лікарня” 0 0 20.76 24.312 22.87 21.5 Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер (триває ліквідація) 14.7 2.424 20.43 21.95 23.12 20.75 Комунальний заклад «Корецька обласна фізіотерапевтична лікарня» Рівненської обласної ради 26.09 2.169 24.93 13.131 23.19 8 Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи 0 0 19.94 13.926 23.65 8.75 Комунальний заклад «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Рівненської обласної ради 0 0 19.69 33.264 24.41 31 Комунальний заклад «Рівненський обласний ендокринологічний центр» Рівненської обласної ради 0 0 22.48 18.772 25.33 14.5 Комунальний заклад „Острожецька протитуберкульозна лікарня” 0 0 21.66 20.318 25.42 15.25 Комунальний заклад „Вербська протитуберкульозна лікарня” 0.49 0.231 19.33 79.321 25.53 78.75 Комунальний заклад «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради 9.89 3.119 21.22 51.307 26.34 49 Комунальний заклад „Рівненська обласна станція переливання крові” 6.03 4.079 20.5 246.33 26.47 241.25 Рівненська обласна дитяча лікарня 1.91 6.215 20.52 515.097 26.83 510.75 Рівненська обласна клінічна лікарня 3.19 36.66 21.16 2 427.41 26.93 2 281.00 ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ 0 0 23.34 16.008 27.66 13 Володимирецька протитуберкульозна лікарня 2.9 2.018 25.26 116.805 28.27 112.5 Комунальний заклад «Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни» Рівненської обласної ради 0 0 22.78 110.044 28.65 106 Комунальний заклад «Рівненський обласний онкологічний диспансер 0 0 24.21 80.4 29.48 67 Комунальний заклад „Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення” Рівненської обалсної ради 0 0 25.96 38.486 30.24 31 Страшівська протитуберкульозна лікарня 0.43 0.42 24.72 207.325 30.73 154.75 Комунальний заклад „Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер” Рівненської обласної ради 30.71 1.484 34.21 28.422 31.83 24.75 Дитячий фтизіо-пульмонологічний санаторій “Козинський” 31.1 5.026 34.91 91.844 34.6 59.25 Обласний дитячий туберкульозний санаторій „Новостав” 0 0 36.95 147.925 39.87 123 Комунальний заклад „Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка” Рівненської обласної ради 0.24 0.099 44.6 237.778 48.78 200.5 Острозька обласна психіатрична лікарня Питома вага у видатках на надбавки, доплати по закладу, % у т.ч. надбавки Питома вага у видатках на оплату праці по закладу, % Місячний фонд оплати праці Питома вага у штатній чисельності закладу, % Молодший медичний та інший персонал одиниць    Назва закладу
 26. 27. Господарсько-обслуговуючий персонал, чисельність та видатки на 2011 рік (на основі штатних розписів закладів) 0 0 0 0 0 0 Спеціалізований відділ АСУ Національного реєстру 6.57 0.546 3.04 1.6 4.35 1.5 Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи 0 0 5.17 3.612 5.41 2 Комунальний заклад «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Рівненської обласної ради 0.9 0.188 5.45 8.234 7.67 7.75 Комунальний заклад «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради 2.62 0.329 7.08 11.96 8.27 10.5 Комунальний заклад «Рівненський обласний ендокринологічний центр» Рівненської обласної ради 1.43 1.078 6.22 38.988 8.55 39 Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім.В.Поліщука 4.1 1.576 6.04 9.104 9.5 8 Рівненський обласний центр медико-соціальної експертизи 0 0 7.7 9.024 9.57 9 Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер (триває ліквідація) 4.69 3.171 7.68 92.232 9.77 89 Рівненська обласна дитяча лікарня 0 0 8.06 42.983 9.98 41 Острозька обласна психіатрична лікарня 3.69 11.98 7.83 196.494 10.19 194 Рівненська обласна клінічна лікарня 4.99 1.632 8.15 27.072 11.22 25.5 Комунальний заклад „Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення” Рівненської обалсної ради 1.24 0.583 9.61 39.419 11.67 36 Комунальний заклад «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради 3.54 0.235 9.9 4.94 12.12 5 Рівненський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер 2.93 0.522 8.79 13.69 12.18 13.25 Комунальний заклад «Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 1.4 0.752 8.39 40.528 12.23 45.25 Комунальний заклад «Рівненський обласний онкологічний диспансер 2.47 2.45 9.57 80.25 12.66 63.75 Комунальний заклад „Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер” Рівненської обласної ради 2.82 0.329 10.28 9.174 13.64 9 Рівненський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики 0 0 8.27 45.313 14.5 53.5 Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 3.34 1.053 11.92 28.814 15.05 28 Комунальний заклад „Рівненська обласна станція переливання крові” 0 0 11.24 9.285 15.22 8.75 Комунальний заклад „Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації” Рівненської обалсної ради (у т.ч госпрозрахунковий підрозділ) 0 0 12.27 56.753 16.83 67 Комунальний заклад «Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни» Рівненської обласної ради 2.97 0.784 17.81 71.316 23.42 72.25 Комунальний заклад „Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка” Рівненської обласної ради 1.01 0.094 13.02 4.799 23.81 5 Комунальний заклад „Рівненська обласна наукова медична бібліотека” Рівненської обласної ради 7.81 1.287 21.13 22.695 25.35 22.75 Комунальний заклад «Корецька обласна фізіотерапевтична лікарня» Рівненської обласної ради 2.08 0.146 21.74 15.988 25.51 12.5 Комунальний заклад „Острозька протитуберкульозна лікарня” 18.87 0.912 21.81 18.123 26.05 20.25 Дитячий фтизіо-пульмонологічний санаторій “Козинський” 3.75 0.423 22.8 33.791 26.34 27 Страшівська протитуберкульозна лікарня 0 0 22.86 21.444 27.5 16.5 Комунальний заклад „Вербська протитуберкульозна лікарня” 1.19 0.19 23 60.5 27.59 47.25 Обласний дитячий туберкульозний санаторій „Новостав” 6.37 0.341 24.24 16.629 27.66 13 Володимирецька протитуберкульозна лікарня 7 0.188 23.15 6.307 28.26 6.5 Комунальний заклад „Рівненський обласний центр здоров'я” 0 0 25.19 24.739 28.57 19 Комунальний заклад „Зірненська туберкульозна лікарня” Рівненської обласної ради 2.92 0.234 25.99 21.7 30.13 17.25 Комунальний заклад „Острожецька протитуберкульозна лікарня” 11.44 0.846 20.05 10.614 30.53 14.5 Вищий комунальний навчальний заклад „Дубенський медичний коледж” Рівненської обласної ради 0 0 27.76 15.998 31.19 17 Костопільська філія Рівненського державного базового медичного коледжу 11.16 0.692 28.57 41.69 32.18 37.25 Рівненська обласна стоматологічна поліклініка 11.57 0.912 31.8 16.912 39.53 17 Рокитнівське медичне училище 0 0 37.52 39.164 42.91 31 Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль 17.02 0.476 44.34 26.183 44.17 18 Комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради 10.75 1.176 38.69 70.69 49.64 85 Рівненський базовий державний медичний коледж 0 0 51.38 20.702 56.41 22 Обласна база спеціального медичного постачання управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації 3.05 35.12 11.59 1 329.46 14.85 1 257.50 ВСЬОГО Питома вага у видатках на надбавки, доплати по закладу, % у т.ч. надбавки Питома вага у видатках на оплату праці по закладу, % Місячний фонд оплати праці Питома вага у штатній чисельності закладу, % Господарсько-обслуговуючий одиниць    Назва закладу
 27. 28. Ліжковий фонд та видатки на його утримання на 2011 рік (На основі даних управління охорони здоров’я ОДА) 0.48 20 Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім.В.Поліщука 1.19 50 Комунальний заклад „Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації” Рівненської обалсної ради (у т.ч госпрозрахунковий підрозділ) 1.19 50 Комунальний заклад „Острозька протитуберкульозна лікарня” 1.19 50 Володимирецька протитуберкульозна лікарня 1.19 50 Комунальний заклад «Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 1.43 60 Комунальний заклад „Острожецька протитуберкульозна лікарня” 1.43 60 Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер (триває ліквідація) 1.43 60 Комунальний заклад «Корецька обласна фізіотерапевтична лікарня» Рівненської обласної ради 1.55 65 Комунальний заклад „Вербська протитуберкульозна лікарня” 1.91 80 Дитячий фтизіо-пульмонологічний санаторій “Козинський” 1.91 80 Комунальний заклад „Зірненська туберкульозна лікарня” Рівненської обласної ради 2.39 100 Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль 2.39 100 Комунальний заклад «Рівненський обласний ендокринологічний центр» Рівненської обласної ради 2.87 120 Страшівська протитуберкульозна лікарня 2.87 120 Комунальний заклад «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради 3.58 150 Обласний дитячий туберкульозний санаторій „Новостав” 3.58 150 Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 3.82 160 Комунальний заклад „Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення” Рівненської обалсної ради 5.78 242 Комунальний заклад «Рівненський обласний онкологічний диспансер 6.21 260 Комунальний заклад „Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка” Рівненської обласної ради 6.69 280 Комунальний заклад «Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни» Рівненської обласної ради 8.84 370 Комунальний заклад „Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер” Рівненської обласної ради 8.96 375 Рівненська обласна клінічна лікарня 9.79 410 Острозька обласна психіатрична лікарня 17.32 725 Рівненська обласна дитяча лікарня 100 4187 ВСЬОГО Питома вага в загальній кількості, % Всього ліжок (без оптимізованих), шт. Назва закладу
 28. 29. Видатки на медикаменти та перевязувальні матеріали на 1 ліжко-місце по закладах за І квартал 2011 року (Інформація УОЗ ОДА від 30.06.11 №1494/01-09/11) 0.19 8.84 5.2 Корецька обласна фізіотерапевтична лікарня 1.12 14.18 3.3 КЗ ОДБП санаторій &quot;Козинський&quot; 1.86 8.39 4.3 Комунальний заклад &quot;Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер&quot; 2.02 7.97 5.5 Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер 2.42 10.79 13.4 Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 2.68 11.5 68.3 Рівненське обласне державне територіально-медичне об’єднання &quot;Фтизіатрія&quot; 080201 3.11 12.8 14.1 Рівненське обласне державне територіально-медичне об’єднання &quot;Фтизіатрія&quot; 080204 (САНАТОРІЇ) 3.51 8.81 21.6 Комунальний заклад &quot;Рівненський обласний онкологічний диспансер&quot; 3.71 9.53 10.5 Рівненський обласний ендокринологічний диспансер 4.95 11.61 75 Комунальний заклад &quot;Рівненське обласне територіальне медичне об’єднання &quot;Психіатрія. наркологія&quot; 7.31 14.71 30.9 Рівненська обласна дитяча лікарня 9.75 15.98 7.9 Комунальний заклад &quot;Обласний перинатальний центр&quot; Рівненської обласної ради 11.46 18.49 68.9 Рівненська обласна клінічна лікарня 17.04 41.27 21.6 Рівненський обласний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни у т.ч. на медикаменти та перевязувальні матеріали. грн. Витрати на 1 ліжко-день за І квартал, грн. Фактична кількість ліжко-днів за І квартал (тис.) Назва закладу
 29. 30. Видатки на продукти харчування на 1 ліжко-місце по закладах за І квартал 2011 року (Інформація УОЗ ОДА від 30.06.11 №1494/01-09/11) 1.9 1.9 1.5 Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр 5.3 8.81 21.6 Комунальний заклад &quot;Рівненський обласний онкологічний диспансер&quot; 5.82 9.53 10.5 Рівненський обласний ендокринологічний диспансер 5.95 7.97 5.5 Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер 6.23 15.98 7.9 Комунальний заклад &quot;Обласний перинатальний центр&quot; Рівненської обласної ради 6.53 8.39 4.3 Комунальний заклад &quot;Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер&quot; 6.66 11.61 75 Комунальний заклад &quot;Рівненське обласне територіальне медичне об’єднання &quot;Психіатрія. наркологія&quot; 7.03 18.49 68.9 Рівненська обласна клінічна лікарня 7.4 14.71 30.9 Рівненська обласна дитяча лікарня 8.37 10.79 13.4 Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 8.65 8.84 5.2 Корецька обласна фізіотерапевтична лікарня 8.82 11.5 68.3 Рівненське обласне державне територіально-медичне об’єднання &quot;Фтизіатрія&quot; 080201 9.69 12.8 14.1 Рівненське обласне державне територіально-медичне об’єднання &quot;Фтизіатрія&quot; 080204 (САНАТОРІЇ) 13.06 14.18 3.3 КЗ ОДБП санаторій &quot;Козинський&quot; 24.23 41.27 21.6 Рівненський обласний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни у т.ч. на продукти харчування. грн. Витрати на 1 ліжко-місце за І квартал, грн. Фактична кількість ліжко-днів за І квартал. тис. Назва закладу
 30. 31. Видатки на медикаменти та перевязувальні матеріали по обласних комунальних закладах охорони здоров’я на 2011 рік (На основі кошторисів закладів на 2011 рік) 0.08 15 Комунальний заклад «Корецька обласна фізіотерапевтична лікарня» Рівненської обласної ради 0.09 16.258 Комунальний заклад «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради 0.1 17.4 Володимирецька протитуберкульозна лікарня 0.1 18 Комунальний заклад „Острозька протитуберкульозна лікарня” 0.11 20 Комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради 0.12 20.4 Комунальний заклад „Острожецька протитуберкульозна лікарня” 0.12 22.1 Комунальний заклад „Вербська протитуберкульозна лікарня” 0.13 23 Дитячий фтизіо-пульмонологічний санаторій “Козинський” 0.15 26.203 Рівненський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер 0.16 27.5 Комунальний заклад „Зірненська туберкульозна лікарня” Рівненської обласної ради 0.19 34 Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль 0.23 40 Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер (триває ліквідація) 0.24 42 Страшівська протитуберкульозна лікарня 0.28 50 Комунальний заклад «Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 0.34 60 Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 0.41 73 Обласний дитячий туберкульозний санаторій „Новостав” 0.56 100 Комунальний заклад «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Рівненської обласної ради 0.59 105 Комунальний заклад „Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації” Рівненської обалсної ради (у т.ч госпрозрахунковий підрозділ) 0.94 167 Комунальний заклад «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради 1.14 202 Комунальний заклад «Рівненський обласний ендокринологічний центр» Рівненської обласної ради 1.38 244 Рівненська обласна стоматологічна поліклініка 1.66 295 Комунальний заклад „Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення” Рівненської обалсної ради 1.69 300 Комунальний заклад «Рівненський обласний онкологічний диспансер 1.81 320.2 Комунальний заклад „Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка” Рівненської обласної ради 2.59 460 Комунальний заклад „Рівненська обласна станція переливання крові” 2.95 523.2 Комунальний заклад „Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер” Рівненської обласної ради 3.58 634.4 Острозька обласна психіатрична лікарня 5.64 1000 Рівненська обласна дитяча лікарня 9.92 1759.8 Комунальний заклад «Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни» Рівненської обласної ради 62.7 11120.2 Рівненська обласна клінічна лікарня 100 17735.661 ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ 3=2*100/177735,661 2 1 Питома вага в загальній сумі видатків,% Медикаменти та перевязувальні матеріали (згідно з кошторисами), тис.грн. Назва закладу
 31. 32. Питома вага видатків на медикаменти та перевязувальні матеріали в загальних видатках на заклад 0.53 15 2 856.70 Комунальний заклад «Корецька обласна фізіотерапевтична лікарня» Рівненської обласної ради 0.54 60 11 096.00 Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення 0.56 16.258 2 888.90 Комунальний заклад «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради 0.86 20 2 317.80 Комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради 1.04 27.5 2 649.90 Комунальний заклад „Зірненська туберкульозна лікарня” Рівненської обласної ради 1.04 20.4 1 954.10 Комунальний заклад „Острожецька протитуберкульозна лікарня” 1.28 18 1 405.30 Комунальний заклад „Острозька протитуберкульозна лікарня” 1.32 22.1 1 673.60 Комунальний заклад „Вербська протитуберкульозна лікарня” 1.33 17.4 1 306.30 Володимирецька протитуберкульозна лікарня 1.35 23 1 708.70 Дитячий фтизіо-пульмонологічний санаторій “Козинський” 1.35 73 5 400.00 Обласний дитячий туберкульозний санаторій „Новостав” 1.44 42 2 918.30 Страшівська протитуберкульозна лікарня 1.55 40 2 584.40 Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер (триває ліквідація) 1.67 34 2 040.20 Обласний туберкульозний санаторій м. Костопіль 1.70 50 2 947.50 Комунальний заклад «Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 2.08 167 8 046.80 Комунальний заклад «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради 2.70 523.2 19 375.50 Комунальний заклад „Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер” Рівненської обласної ради 2.72 300 11 035.90 Комунальний заклад «Рівненський обласний онкологічний диспансер 3.13 26.203 838.1 Рівненський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер 3.69 1000 27 109.70 Рівненська обласна дитяча лікарня 3.77 320.2 8 490.90 Комунальний заклад „Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка” Рівненської обласної ради 4.01 295 7 358.30 Комунальний заклад „Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення” Рівненської обалсної ради 4.89 105 2 146.80 Комунальний заклад „Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації” Рівненської обалсної ради (у т.ч госпрозрахунковий підрозділ) 5.64 202 3 581.10 Комунальний заклад «Рівненський обласний ендокринологічний центр» Рівненської обласної ради 5.70 634.4 11 136.60 Острозька обласна психіатрична лікарня 6.28 100 1 593.10 Комунальний заклад «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Рівненської обласної ради 7.47 244 3 267.90 Рівненська обласна стоматологічна поліклініка 8.69 460 5 293.50 Комунальний заклад „Рівненська обласна станція переливання крові” 11.40 1759.8 15 431.10 Комунальний заклад «Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни» Рівненської обласної ради 16.97 11120.2 65 535.70 Рівненська обласна клінічна лікарня 7.52 17 735.66 235 988.70 * (*тільки заклади,яким затверджено видатки на медикаменти) РАЗОМ: 4=3*100/2 3 2 1 Питома вага в загальних видатках на заклад, % Медикаменти та перевязувальні матеріали Всього на заклад на 2011 рік (згідно з кошторисами), тис.грн. Назва закладу
 32. 33. Видатки на продукти харчування по обласних комунальних закладах охорони здоров’я на 2011 рік (На основі кошторисів закладів)             0.1 12 Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім.В.Поліщука 0.2 18.5 Рівненська обласна стоматологічна поліклініка 0.6 70 Комунальний заклад „Острозька протитуберкульозна лікарня” 0.7 77.5 Комуналь

×