Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ny undervisningsvri 4 powerpoint

302 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ny undervisningsvri 4 powerpoint

 1. 1. SAMARBEIDET I GRUPPA
 2. 2. Utveksling av idéerog kunnskaper?
 3. 3. SAMARBEID PÅ TVERS AV GRUPPA: Eva & Margit... Camilla og personer på IKT-huset... Bjørgunn og personer i Sarpsborg kommune...
 4. 4. Bjørgunns opplegg
 5. 5. Status før oppstart av oppgaven·Sarpsborg kommune·BKA-undervisning nytt – vi har ikke erfaring med så lang kurs·60 timer fordelt over et skoleår·Digital kompetanse + lesing og skriving·Deltagere: 21 ansatte i hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleien)·2 grupper: 1 på nivå 1 og en på nivå 2
 6. 6. Pedagogisk utprøving med ny vri·Underveisvurdering·http://lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map005·Delaktig i planlegging av undervisningen·Ta ansvar for egen læring
 7. 7. Resultat:·Har gjennomført det to ganger for hver gruppe·Deltagerne er litt uvant med å delta og være med og bestemme·Noen vil ha flere svaralternativer – vi skal kanskje ha fire i stedet for to·De blir bevisst på sin egen læring og mer aktive·Medbestemmelse: De er med og diskuterer hva vi skal gjøre og hvordan·Vi vil fortsette med det og utvikle det videre·Ny nettside fra Udir - Vurdering for læring
 8. 8. Camillas opplegg Ny vri ? Hvordan?
 9. 9. HardwareSoftwareFilbehandling
 10. 10. Quiz PowerPoint prøve ut litt på datamaskinen
 11. 11. Margits opplegg
 12. 12. | Utgangspunktet for ny vri på e-postundervisningen: ·Deltakerne opprettet ikke sine egne hotmail-kontoer. ·Deltakerne styrte i ganske liten grad sine egne læringsmål. ·En litt dekontekstualisert undervisningsform.
 13. 13. Ny vri 1:·Deltakerne oppretter hotmail-kontoer på jobb - ikke på kurset
 14. 14. Ny vri 2:·Deltakerne jobbet ut i fra egne oppsatte læringsmål1. Opprette e-postkonto 2. Finne fram til innloggingssiden 3. Sende og åpne e-post med utklipp og smileys, legge til kontakter du har sendt e-post til, og slette e-post 4. Sende e-post med vedlegg. 5. Opprette, og sortere e-post i mapper. Slette mapper. Legge til kontakter 6. Opprette grupper. 7. Andre muligheter innenfor Windows Live: F.eks. legge til messenger på mobil.
 15. 15. Ny vri 3:·Egenvurderingen av måloppnåelsen blir satt i kontekst med e-post
 16. 16. Konklusjon: For "skolsk" opplegg for vår deltakergruppe.
 17. 17. Utveksling av erfaringer
 18. 18. Vedleggoppgave ny vri word.docxWindows Live opprette konto.docx

×