Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Causes infeccioses d'exclusio escolar

 • Login to see the comments

Causes infeccioses d'exclusio escolar

 1. 1. CAUSES INFECCIOSESDEXCLUSIÓ ESCOLAR PEDIATRIA OCTUBRE 2012
 2. 2. PUNTS CLAU 1.-Beneficis/Inconveniente duna escolarització precoç 2.- Ocasionalment cal excloure temporalment a nens malalts 3.- El control de la infecció en els centres escolars es basa en:  La immunitat dels escolaritzats i dels cuidadors. Comprovar el calendari vacunal dambdós  Higiene adequada: rentat de mans  Exclusió temporal dalguns nens malalts
 3. 3. CONSIDERAR... 1.- Impossibilitat devitar el contagi de la majoria de les infeccions respiratòries lleus 2.- En les GEA caldria mantenir el nen al domicil.li fins passades 24 – 48 hores de la darrera diarrea 3.- En alguns casos ladministració dantibiòtics limitarà la transmissió dinfeccions
 4. 4. MALALTIES I RECOMANACIONS CONJUNTIVITIS:Microrganisme: Adenovirus i bactèriesIncubació: VariableContagi: Contacte directeExclusió escolar: NO ?
 5. 5. MALALTIES I RECOMANACIONS ERITEMA INFECCIÓS O CINQUENA MALALTIAParvovirus B194 – 14 diesRespiratòria, exposició percutània a sangNO
 6. 6. MALATIES I RECOMANACIONS EXANTEMA SÚBIT O SISENA MALALTIA O ROSEOLA INFANTILHerpes virus 69 – 10 díesSecrecions respiratòriesNO
 7. 7. MALATIES I RECOMANACIONS ESCARLATINA, FARINGITIS O FARINGOAMIGDALTISEstreptococ del grup A2 a 5 diesSecrecions respiratòries24 hores després de començar el tractament
 8. 8. MALATIES I RECOMANACIONS  GEA INESPECÍFICA Transmissió fecal-oral Exclusió escolar fins 24 – 48 h sense símptomes
 9. 9. MALATIES I RECOMANACIONS GEA ESPECÍFICA:1.- Adenovirus, 3 – 10 d., fecal – oral, fins 24 – 48 h. sense símptomes2.- Campylobacter, 1 – 7 d., fecal – oral, aigua i aliments contaminats, fins 24 – 48 h. sense símptomes3.- E. Coli, 12 h – 6 d., fecal – oral, aliments, animals, fomites, fins 24 – 48 h sense símptomes4.- Giardia Lamblia, 1 – 4 setmanes, fecal – oral, aigua i aliments, fins 24 – 48 h. sense símptomes5.- Rotavirus, 2 – 4 d., fecal – oral, fomites, fins 24 – 48 h. sense símptomes6.- Salmonella no typhi, 12 – 36 h., fecal – oral, aliments, aigua, animals, fins 24 – 48 h. sense símptomes7.- Salmonella typhi, 7 – 14 d., fecal – oral, contacte amb persona infectada o portador, menors de 5 anys: fins 3 coprocultius negatius, majors o 5 anys: fins 24 – 48 h. sense símptomes
 10. 10. MALATIES I RECOMANACIONS GINGIVITIS I ESTOMATITISHerpes simple 12 d. a 2 setmanesSecrecions orals i contacte físicNO
 11. 11. MALATIES I RECOMANACIONS  GRIP Influenza 1 – 4 dies Respiratòria, mans No si afebril
 12. 12. MALATIES I RECOMANACIONS HEPATITIS AVariableFecal – oral, aliments< 5 anys: 5 – 7 d. després de linici de la icterícia> o = 5 anys: NO HEPATITIS BVariableExposició parenteral o percutània a sangNO HEPATITIS C6 a 7 setmanesExposició parenteral o percutània a sangNO
 13. 13. MALATIES I RECOMANACIONS IMPETIGENEstreptococ del grup A7 a 10 diesContacte directeFins la curació de les lesions
 14. 14. MALATIES I RECOMANACIONS INFECCIO RESPIRATÒRIAVirus respiratoris, indeterminat2 – 14 diesRespiratòria, mansNO
 15. 15. MALATIES I RECOMANACIONS MENINGITIS I SEPSISMeningococDesconegutRespiratoriMentre dura la malaltia(Profilaxis a contactes)
 16. 16. MALATIES I RECOMANACIONS MOLLUSCUMPoxvirus2 – 7 setmanesContacte directe, fomitesNO
 17. 17. MALATIES I RECOMANACIONS  OXIURASIS Enterobius vermicularis 1 a 2 mesos Fecal – oral, fomites NO
 18. 18. MALATIES I RECOMANACIONS  GALTERES Parotiditis 2 – 3 setmanes Respiratòria 5 a 9 dies dexclusió
 19. 19. MALATIES I RECOMANACIONS  ELS POLLS DEL CAP Contacte directe NO ?
 20. 20. MALATIES I RECOMANACIONS RUBÈOLARubèola2 a 3 setmanesRespiratòria5 a 7 dies
 21. 21. MALATIES I RECOMANACIONS XARRAMPIÓXarrampió1 a 2 setmanesRespiratòria4 – 5 dies de linici de lexantema
 22. 22. MALATIES I RECOMANACIONS SARNASarcoptes scabiei4 – 6 setmanesContacte directeFins a completar tt.
 23. 23. MALATIES I RECOMANACIONS  SIDA I INFECCIÓ PER HIV HIV Variable Exposició parenteral o percutània a sang, perinatal NO
 24. 24. MALATIES I RECOMANACIONS  SD MONONUCLEÒSSID Epstein – Barr (CMV) 30 a 50 dies Respiratòries, fomites NO
 25. 25. MALATIES I RECOMANACIONS  SD. BOCA MA PEU Coxsackie 3 a 6 dies Respiratòria, fecal – oral NO
 26. 26. MALATIES I RECOMANACIONS TINYESTrichophyton tonsurans, T. rubrumDesconegutContacte directe, fomitesNO
 27. 27. MALATIES I RECOMANACIONS  TOS FERINA Bordetella pertusis 7 – 10 dies Respiratòria 5 dies després diniciat el tt.
 28. 28. MALATIES I RECOMANACIONS  TUBERCULOSIS Mycobacterium tuberculosis Poques setmanes a anys Respiratòria NO (hi han excepcions!)
 29. 29. MALATIES I RECOMANACIONS  VARICEL.LA / HERPES ZOSTER Virus VZ 10 a 21 dies Contacte directe, respiratori, vertical Fins curació de les lesions (o 5 dies)
 30. 30. MALATIES I RECOMANACIONS BERRUGUESVirus del papiloma humàMesos a anysContacte directeNO

×