Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cancer presentacio

Presentació per l'Associació lluita contra el càncer d'Agramunt.
Febrer 2015.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Cancer presentacio

 1. 1. EN LLUITA CONTRA EL CÀNCER ABS AGRAMUNT FEBRER 2015
 2. 2. QUÈ ÉS EL CÀNCER El terme «càncer» és genèric i designa un ampli grup de malalties que poden afectar a qualsevol part del cos. Es caracteritza per una multiplicació ràpida de cèl.lules anormals que s'escampen més enllà dels límits normals i poden invair parts adjacents del cos i propagar-se a altres òrgans. Això és la metàstasis que són la principal causa de mort.
 3. 3. CANCER DADES I XIFRES  8,2 milions de morts al 2012  70 % d'increment de nous casos en els propers 20 anys  30 % dels càncers el poden prevenir mitjançant estils de vida saludables: − Mantenir un índex de massa corporal adequat − Evitar el sedentarisme − Consumir fruites i verdures − Evitar tabac i alcohol 
 4. 4. CÀNCER CAUSES  Inici en una cèl.lula  Progressió d'una lesió precancerosa cap a un tumor maligne  Interacció entre factors genètics + factors externs:  Carcinògens físics (radiacions ionitzants i UV)  Carcinògens químics (asbest, aflatoxines, ...)  Carcinògens biològics (virus, bactèries i paràssits)  Envelliment
 5. 5. CÀNCER COM ACTUAR?  1.- PREVENCIÓ  2.- DETECCIÓ PRECOÇ  3.- TRACTAMENT
 6. 6. CÀNCER PREVENCIÓ  Disminuir el consum de tabac  Disminuir el sobrepès i l'obesitat  Fruita i verdura habitual  Disminuir el consum d'alcohol  Prevenció front PVH i VHB.- Vacunar  Minimitzar l'exposició a radiacions  Minimitzar la contaminació
 7. 7. CÀNCER DETECCIÓ PRECOÇ  1.- Diagnòstic precoç − Identificar signes de sospita  2.- Screening o cribatge − Objectiu als pacientes que presenten anomalies indicatives d'un càncer determinat o d'una lesió precancerosa amb la finalitat de diagnosticar-los i tractar-los precoçment.  Frotis Papanicolau  Mamografia  Estudi de sang en femta / colonoscòpia
 8. 8. CÀNCER CONCLUSIONS  Cal desterrar la idea de càncer com a sinònim de mort.  Els avenços mèdics estan aconseguint que les taxes de mortalitat per càncer disminueixin considerablement, i aquest descens no te precedents.  Actualment es calcula que hi ha 1,5 mls de persones que han superat un càncer. Cada any, unes 100.000 persones es curen.  Hi ha prous motius per l'esperança.
 9. 9. MOLTES GRÀCIES!

×