Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Genoma Humà

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Genoma Humà

 1. 1. • http://www.youtube.com/watch?v=XuUpnAz5 y1g&feature=related• http://www.youtube.com/watch?v=lJZhzGNip Jc&feature=related
 2. 2. Què és?El projecte genoma humà és un projected’investigació científica amb l’objectiu fonamentalde determinar la seqüència de bases químiquesque componen l’ ADN.A través de la història... 1. A l’any 1984 comencen les investigacions 2. Finalitzen l’any 2003 3. El maig de 2006 es publica la seqüència delúltim cromosoma humà en la revista Nature.
 3. 3. Qui ho va descobrir?El PGH es va enfrontar a dues classes decientífics, el biòlegs d’instituts d’investigació i elsbiòlegs moleculars universitaris.James Watson , (National Institute of Health)Craig Venter, (Institute of Genomic research)
 4. 4. És un projecte internacional d’investigaciócientífica que consisteix en determinar laseqüència de parelles de bases químiquesque componen el nostre ADN i identificarels aproximadament de 20.000 a 25.000gens que conté el genoma humà des d’unpunt de vista físic i funcional . És un projecte realitzat per identificar i catalogar similituds i diferencies genètiques entre els humans de diferents regions del món, amb la finalitat de trobar els gens que afecten la salut, las malalties i las respostes de cada persona a medicaments i factors ambientals.
 5. 5. 1. Medicina personalitzada a. Seqüenciació de DNA (metge) b. Anàlisi del DNA (assessor gènic) c. Tractament o medicina gènetic LOCALITZACIÓ • EUA • Alemanya • Itàlia • França • Gran Bretanya
 6. 6. Són regions del genoma que no codifiquen peròque es consideren un patró propi per a cadaindividu.És molt útil per la medicina forense, i actualments’empra per a establir llinatges. ---- ATCGG ATCGG ATCGG ATCGG ATCGG ----
 7. 7. Single Nucleotide Polimorphism
 8. 8. Familia Romanov
 9. 9. Tutankamón
 10. 10. SEXE FEMENÍ – SEXE MACULÍ Y Y Y

×