Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio1r 16 17 20160918 (1)

188 views

Published on

presentació del curs de primer de primària del Collegi Saant Salvaado d'Artà.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentacio1r 16 17 20160918 (1)

 1. 1. Benvinguts a Primària Setembre 2016 Reunió Inicial Primer curs de primària
 2. 2. Educació Primària Primer SisèCinquéQuartTercerSegon Primer Cicle Segon Cicle
 3. 3. Metodologia - Ciències de la Naturalesa (Projectes) - Racons (Projectes) - Llengua Catalana (Material pròpi) - Plàstica i Música (Material pròpi) - Ed. Física i Natació (Material pròpi) - Matemàtiques (Llibre Media) - Llengua Castellana (Llibre Media) - Ciències Socials (Llibre Media) - Religió (Llibre Media) - Llengua anglesa (Llibre Media)
 4. 4. Avaluació - 3 avaluacions , una per trimestre. - Qualificacions: Excel·lent, Notable, Bé, Suficient i Insuficient. - Qualificació ponderada (40% de tasques, 40% de controls i 20% actitud). - Avaluació amb rúbriques.
 5. 5. HORARI
 6. 6. CALENDARI ESCOLAR
 7. 7. Tutora  Llengua Catalana  Matemàtiques  Llengua Castellana  Ciències de la Naturalesa  Ciències Socials  Religió  Reforç  Racons Margalida Gelabert
 8. 8. Educació Artística Anglès-Art Maria Àngela DanúsJoana Domenge Música
 9. 9. Llengua anglesa Maria Àngela Danús
 10. 10. Educació física Antònia Obrador
 11. 11. PT I AL Pere Piris A L Joana Llinàs
 12. 12. Setembre 2010 Reunió Inicial Primer curs de primària EOS (Equip d'orientació i suport) - Orientadora de l'EOEP (Equip d'Orientació educativa i psicopedagògica) - PT i AL - Mestres de suport
 13. 13. Tercer trimestre Per tothom Segon trimestre Segons necessitats Primer trimestre Per tothom Dilluns De 12 a 12:30 Reunió Inicial Tutoria amb pares i mares Reunions trimestrals Tutoria
 14. 14. Activitats i projectes  SeccionsEuropees  Activitats del SEM  Pla lector  Pla TIC  Projecte de curs  Racons  Projectes  Conferències Excursions i sortides Centre Ecoambiental Activitats de Pastoral Centre Solidari Web de l’escola Activitats AMIPA Sant Salvador 3.0
 15. 15. Comunicació amb les famílies - Web de l’escola (www.santsalvador.net) - Bloc de primer de primària. - E mail - Carpeta viatgera. - Entrevistes
 16. 16. Serveis  Activitats extraescolars: plàstica, anglès, teatre i escacs  Menjador  Berenars: dimarts lactis i dimecres fruita  Escola matinera
 17. 17. Materials que necessiten Motxilla Carmanyola Joc Educatiu Roba esportiva Banyador TovallolaGorro Sabates plàsticPinta Bata Ulleres d’aigua
 18. 18. Documents - Horari del curs - Calendari del curs - Menús menjador (pàgina web) - Justificant de faltes d’assistència o retard - Autorització administració medicaments - Full d’autorització de natació - Full d’autorització de sortides i activitats complementàries - Full Actualització dades dels alumnes - Full Sant Salvador 3.0
 19. 19. Precs i preguntes
 20. 20. http://www.santsalvador.net Bon cursBon curs 16-1716-17

×