Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació la psicologia coma ciència

474 views

Published on

Es tracta d'una presentació sobre el primer bloc de l'àrea de l'optativa de psicologia de 2n de batxillerat.

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentació la psicologia coma ciència

  1. 1. Curs 2010-2011Curs 2010-2011 INTRODUCCIÓ A BLOC I: LA PSICOLOGIA COM A CIÈNCIA
  2. 2. QUÈ ESTUDIA LA PSICOLOGIA? La psicologia és una ciència que estudia els processos cognitius, la vida afectiva i la coducta humana. Té diversos objectius: ◦ Descriure ◦ Explicar ◦ Comprendre LA CONDUCTA ◦ Predir ◦ Controlar
  3. 3. El Mètode d’estudi de la psicologia és el mètode científic: Observació- formulació d’hipòtesis-contrastació de les hipo. (verificació/falsificació) Mètode descriptiu:A partir de l’observació. Mètode correlacional:Estudia quan una situació en prediu una altra Mètode experimental: Emprat al laboratori per veure com es comporten VI i un VD Altres tècniques com: test, entrevistes i qüestionaris.
  4. 4. La psicologia té dues dimensions o branques d’investigació: La psicologia bàsica: Investigació en laboratori  Psicologia general  Neuropsicologia  Psico. De l’aprenentatge  Psico. De la personalitat  Psico social…etc Psicologia aplicada: Aplica els descobriments als contextos  Psicologia de l’educació  Psic. Clínica  Psico de les organitzacions  Psico jurídica  Psico. esportiva
  5. 5. Evolució històrica de laEvolució històrica de la psicologiapsicologia •Fons de la psicologia:Plató (ànima-cos) i Descartes (ment- cos) •Escoles psicològiques: •Estructuralisme:Wundt(1832-1920) Estructura de la consciència •Funcionalisme:W. James (1842-1910).Funcionament de la consciència •Conductisme: Conducta .Watson (1878-1952). Model E=R: •Paulov:Condicionament Clàssic •Skinner: Condionament operant. •Psicologia de la Gestalt: M Wertheimer(1880-1941) Consciència, percepció •Psicoanàlisi: S. Freud (1856-1939) •Inconscient •Somnis. •Psicologia Humanista. A Maslow (1908-1970)ésser humà •Psicologia Cognitiva. J Piaget (1896-1980) Model:E=O=R Procesos cognitius
  6. 6. Evolució històrica de laEvolució històrica de la psicologiapsicologia •Fons de la psicologia:Plató (ànima-cos) i Descartes (ment- cos) •Escoles psicològiques: •Estructuralisme:Wundt(1832-1920) Estructura de la consciència •Funcionalisme:W. James (1842-1910).Funcionament de la consciència •Conductisme: Conducta .Watson (1878-1952). Model E=R: •Paulov:Condicionament Clàssic •Skinner: Condionament operant. •Psicologia de la Gestalt: M Wertheimer(1880-1941) Consciència, percepció •Psicoanàlisi: S. Freud (1856-1939) •Inconscient •Somnis. •Psicologia Humanista. A Maslow (1908-1970)ésser humà •Psicologia Cognitiva. J Piaget (1896-1980) Model:E=O=R Procesos cognitius

×