Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
NUKLEINSKE KISELINE
<ul><li>1870. – Meisher- otkrio N.K. </li></ul><ul><li>1937. – Feulgen – DNA smještena u jezgri </li></ul><ul><li>makromol...
Struktura molekule DNA otkrivena je 1953. godine James Watson Francis Cric Rosalind Franklin Nobelova nagrada 1962.godine ...
Nukleotidi-gradivni elementi Nukleinskih Kiselina DUŠIĆNA BAZA NUKLEOZID ŠEĆER PENTOZA FOSFATNA skupina NUKLEOTID
 
DUŠIČNE BAZE
PIRIMIDINSKE DUŠIČNE BAZE- 1 prsten
PURINSKE DUŠIČNE BAZE- 2 prstena
 
5` kraj 3` kraj - kovalentno povezivanje
- VODIKOVI MOSTOVI MEĐU LANCIMA
- PRINCIP KOMPLEMENTARNOSTI BAZA A T C G A U DNK RNK
USPOREDBA NK DNK RNK pentoza deoksiriboza riboza broj lanaca dva jedan N-baza A,T,C,G A,U,C,G parovi baza A-T C-G A-U C...
KARAKTERISTIKE WATSONOVOG I CRICKOVOG MODELA DNA <ul><li>promjer uzvojnice 2 nm </li></ul><ul><li>razmak između susjednih...
 
<ul><li>DNA- nosioc nasljedne upute </li></ul><ul><li>upravlja sintezom proteina </li></ul><ul><ul><li>gen </li></ul></ul>...
Osobine molekule RNA <ul><li>šećer - riboza  </li></ul><ul><li>uracil (U) umjesto timina </li></ul><ul><li>jednolanča...
<ul><li>Glasnička RNK ( m RNA = messenger RNA ) </li></ul><ul><ul><li>u citoplazmu prenosi šifru za nadzor nad stvaran...
transportna RNA
Samostalni nukleotidi - ATP
 
REPLIKACIJA (UDVOSTRUČAVANJE) DNA <ul><li>semikonzervativna replikacija DNA (lat. replicato = udvostručavanje) </li></u...
<ul><li>svaki lanac služi kao kalup za sintezu novog lanca </li></ul><ul><li>novonastale molekule DNA sadrže po jedan lan...
 
 
 
Meselson-Stahlov pokus <ul><li>Dokaz da se DNA umnaža semikonzervativnom replikacijom </li></ul>
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nukleinske kiseline

7,384 views

Published on

 • Login to see the comments

Nukleinske kiseline

 1. 2. NUKLEINSKE KISELINE
 2. 3. <ul><li>1870. – Meisher- otkrio N.K. </li></ul><ul><li>1937. – Feulgen – DNA smještena u jezgri </li></ul><ul><li>makromolekule </li></ul><ul><li>polinukleotidi </li></ul>
 3. 4. Struktura molekule DNA otkrivena je 1953. godine James Watson Francis Cric Rosalind Franklin Nobelova nagrada 1962.godine Watson i Cric Rendgenska difrakcija vlakana DNK ( Wilkins , Franklin)
 4. 5. Nukleotidi-gradivni elementi Nukleinskih Kiselina DUŠIĆNA BAZA NUKLEOZID ŠEĆER PENTOZA FOSFATNA skupina NUKLEOTID
 5. 7. DUŠIČNE BAZE
 6. 8. PIRIMIDINSKE DUŠIČNE BAZE- 1 prsten
 7. 9. PURINSKE DUŠIČNE BAZE- 2 prstena
 8. 11. 5` kraj 3` kraj - kovalentno povezivanje
 9. 12. - VODIKOVI MOSTOVI MEĐU LANCIMA
 10. 13. - PRINCIP KOMPLEMENTARNOSTI BAZA A T C G A U DNK RNK
 11. 14. USPOREDBA NK DNK RNK pentoza deoksiriboza riboza broj lanaca dva jedan N-baza A,T,C,G A,U,C,G parovi baza A-T C-G A-U C-G pravilna zavojitost da ne položaj u stanici jezgra jezgra i citoplazma
 12. 15. KARAKTERISTIKE WATSONOVOG I CRICKOVOG MODELA DNA <ul><li>promjer uzvojnice 2 nm </li></ul><ul><li>razmak između susjednih baza 0,34nm </li></ul><ul><li>spiralna se struktura ponavlja nakon deset nukleotida u intervalima od 3,4 nm </li></ul>
 13. 17. <ul><li>DNA- nosioc nasljedne upute </li></ul><ul><li>upravlja sintezom proteina </li></ul><ul><ul><li>gen </li></ul></ul><ul><ul><li>genom </li></ul></ul>
 14. 18. Osobine molekule RNA <ul><li>šećer - riboza </li></ul><ul><li>uracil (U) umjesto timina </li></ul><ul><li>jednolančane molekule </li></ul><ul><li>mogu sadržavati područja dvostruke uzvojnice </li></ul>
 15. 19. <ul><li>Glasnička RNK ( m RNA = messenger RNA ) </li></ul><ul><ul><li>u citoplazmu prenosi šifru za nadzor nad stvaranjem bjelančevina </li></ul></ul><ul><ul><li>više stotina do više tisuća nukleotida u nesparenim lancima </li></ul></ul><ul><li>Prijenosna RNA ( t RNA = transfer RNA ) </li></ul><ul><ul><li>prenosi molekule aminokiselina do ribosoma </li></ul></ul><ul><ul><li>specifično spaja samo s jednom od 20 aminokiselina </li></ul></ul><ul><ul><li>sadrži oko 80 nukleotida </li></ul></ul><ul><li>Ribosomska RNA ( r RNA = ribosomal RNA ) </li></ul><ul><ul><li>stvara komplekse s ribosomskim proteinima formirajući funkcionalni ribosom (čini oko 70% ribosoma) </li></ul></ul>Vrste RNA
 16. 20. transportna RNA
 17. 21. Samostalni nukleotidi - ATP
 18. 23. REPLIKACIJA (UDVOSTRUČAVANJE) DNA <ul><li>semikonzervativna replikacija DNA (lat. replicato = udvostručavanje) </li></ul><ul><li>počinje s pucanjem poprečnih vodikovih mostova između dušičnih baza (odmatanje polinukleotidnih lanaca) </li></ul><ul><li>replikacijska rašlja - mjesto istodobnog odmatanja i sinteze DNA </li></ul>
 19. 24. <ul><li>svaki lanac služi kao kalup za sintezu novog lanca </li></ul><ul><li>novonastale molekule DNA sadrže po jedan lanac iz stare roditeljske molekule DNA, a drugi je lanac potpuno nov </li></ul><ul><li>rezultat replikacije - dvije istovjetne molekule kćeri </li></ul>
 20. 28. Meselson-Stahlov pokus <ul><li>Dokaz da se DNA umnaža semikonzervativnom replikacijom </li></ul>

×