Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MareGroen

711 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MareGroen

 1. 1. Groen schoolplein vrije school Mareland Programma van eisen April 2011
 2. 2. inleiding <ul><li>Vrije school Mareland is een basisschool op antroposofische grondslag. De school heeft als wens de realisatie van een natuurspeelplein dat ook ingezet kan worden als onderdeel van het onderwijsprogramma. </li></ul><ul><li>De projectgroep MareGroen, een samenwerkingsverband van ouders en leerkrachten, heeft de taak op zich genomen om dit plein – in samenspraak met de leerlingen, buurt en derden – in een periode van 3 jaar te realiseren, incl. (externe) financiering/fondsenwerving en onderhoudsplanning. </li></ul><ul><li>Flankerende ontwikkelingen bij dit proces zijn; de bouw van nieuwe klaslokalen op het schoolplein, de onveilige verkeersituatie rond de school, overlast door hangjongeren in de buurt én het actieve streven naar meer biodiversiteit in de buurt. </li></ul>
 3. 3. Offerte aanvraag Fase 1 <ul><li>Budget voor opdracht Fase 1: € 3.000,- incl. btw </li></ul><ul><ul><ul><li>Doel: het maken van een aanvaardbaar schetsontwerp en kostenraming op basis van resultaten inspraak, rekening houdend met de div. eisen en verwachtingen zoals vermeld in dit PvE. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verwacht resultaat na opdracht; schetsontwerp, kostenraming, verslag div. inspraak, overzicht toetsing aan PvE; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>schetsontwerp en raming moeten als solide basis kunnen dienen voor verder traject mbt fondsenwerving </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Inhoud offerte Fase 1: planning en Plan van Aanpak mbt inspraak, schetsontwerp en kostenraming. </li></ul><ul><ul><li>Uitwerking offerte op papier (uiterlijk 17 mei 2011) </li></ul></ul><ul><ul><li>Evt. presentatie aan projectgroep (21 mei 2011) </li></ul></ul>
 4. 4. Natuurspeelplein <ul><li>Onder een natuurspeelplein verstaan wij een plein waar de kinderen in contact kunnen komen met de natuur en geprikkeld worden in beleving en ontdekking tijdens het spelen met natuurlijke elementen. </li></ul>
 5. 5. Verkeersveiligheid <ul><li>De school ligt aan een drukke hoofdroute en is – vanuit oogpunt verkeersveiligheid – slecht ontsloten. De projectgroep MareGroen streeft er naar om de bevordering van de verkeerveiligheid om de school mee te nemen als parallel traject bij de ontwikkeling van het natuurspeelplein. </li></ul><ul><li>Vanuit de gemeente Leiden is onlangs ook een project mbt verkeersveiligheid bij scholen opgestart; streven MareGroen is om pro-actief bij dit project aan te sluiten. </li></ul>
 6. 6. Buurtfunctie <ul><li>vsMareland staat aan de rand van een gezellige maar zeer dicht bebouwde woonwijk (Groenoord-Zuid) aan de rand van het centrum. </li></ul><ul><li>Het schoolplein wordt veel gebruikt door kinderen uit de buurt, voetballende jongeren, 2 BSO’s, een peuteropvang, een KDV en (hang)jongeren. </li></ul><ul><li>De buurt ondervindt overlast van ‘indrinkende’ hangjongeren (ivm alcoholverbod centrum Leiden). Dit leidt momenteel tot oplopende commotie – incl. overleg met gemeente - en de oproep tot het plaatsen van een (afsluitend) hek. </li></ul><ul><li>Wij zien mogelijkheden – maar ook bedreigingen - voor de inzet van het natuurspeelplein als groen (buurt-)speelplein. In het proces naar realisatie van het natuurspeelplein zien wij een kans om door middel van inspraak, bevordering sociale cohesie en afspraken met de gemeente de totstandkoming van een gezamenlijke ‘groene oase’ te realiseren, incl. afspraken mbt beheer/onderhoud en tegengaan overlast. </li></ul>
 7. 7. Eisen mbt ontwerp <ul><li>Antroposofisch/vrije school karakter duidelijk herkenbaar in het ontwerp en gebruiksmogelijkheden </li></ul><ul><li>Mogelijkheden voor buitenlessen/NME, voorzieningen ten behoeve van jaarfeesten, aanwezigheid van hoogteverschillen en waterplek </li></ul><ul><li>Oplossing voor fietsparkeren en opslag, kansen voor voetbal, aandacht voor doorstroming en toegankelijkheid </li></ul><ul><li>Uitnodigend tot diversiteit in spelen, ontdekken, respect en samenwerken, rust en ruimte, bevordering van biodiversiteit </li></ul><ul><li>Duurzaam en natuurlijk materiaal (her-)gebruik, maar ook hufterproof en onderhoudsarm lowbudget beheer </li></ul><ul><li>Overzichtelijk en sociaal veilig, tevens voldoen aan WAS attractiebesluit en overige relevante wetgeving </li></ul><ul><li>Mogelijkheden voor gefaseerde uitvoering van het ontwerp, incl. inzet vrijwilligers / ouder-kind en buurtparticipatie bij aanleg </li></ul>
 8. 8. Wensen mbt ontwerp <ul><li>Uitspraak nav inspraak; wel of geen hek .. </li></ul><ul><li>Natuurlijk in beweging! </li></ul><ul><li>Eetbare plekken, groene invulling, zon en schaduw </li></ul><ul><li>Spelaanleidingen, evt. icm (hergebruik) speeltoestellen </li></ul><ul><li>De elementen water, vuur, aarde, lucht aanwezig als spel/beleef element </li></ul><ul><li>Klimgroen, doegroen, speelgroen, denkgroen, verstopgroen en ontdekgroen </li></ul><ul><li>Kippenhotel, kunst op het schoolplein, plek om in de zon te zitten, te praten, te eten, te denken en te zijn! </li></ul><ul><li>Duidelijke entree of poort naar het schoolplein </li></ul><ul><li>Buurtfunctie, ontmoetingsplek, toegankelijkheid minder validen </li></ul><ul><li>Natuurbelevingspad en variërende ondergronden op het schoolplein </li></ul>
 9. 9. Financieel <ul><li>Fase 1 = schetsontwerp, kostenraming en inspraak </li></ul><ul><ul><li>€ 3.000,- incl. btw </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Status = max. beschikbaar </li></ul></ul></ul><ul><li>Fase 2 = DO + gefaseerde uitvoering natuurspeelplein </li></ul><ul><ul><li>= raming € 50.000,- incl. btw </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Status = nog te realiseren dmv externe fondsenwerving </li></ul></ul></ul><ul><li>Overige financiering </li></ul><ul><ul><li>onbekend </li></ul></ul>
 10. 10. Planning <ul><li>Offerte fase 1 </li></ul><ul><ul><li>Indienen 17 mei 2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentatie offerte 21 mei </li></ul></ul><ul><li>Opdracht fase 1 </li></ul><ul><ul><li>23 mei 2011 </li></ul></ul><ul><li>Bazaar 28 mei: bekendmaking ontwerper </li></ul><ul><li>Start inspraak juni 2011 </li></ul><ul><ul><li>! Inleveren Entente Florale 24 juni 2011 </li></ul></ul>
 11. 11. Bijlagen <ul><li>Artikel schoolkrant Seizoener (MareGroen) </li></ul><ul><li>DVD met foto’s die ons inspireren </li></ul><ul><li>Eisen Fonds 1818 </li></ul><ul><li>Plan MareGroen ivm project ‘Groene Schoolpleinen’ van Fonds 1818 </li></ul><ul><li>Resultaat ontwerpsessie pleinengroep/Stadslab najaar 2010 </li></ul>
 12. 12. Inspiratiebronnen <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=yhOZ51ht7z8 </li></ul><ul><li>www.maregroen.nl </li></ul><ul><li>www.springzaad.nl </li></ul><ul><li>www.vsmareland.nl </li></ul><ul><li>www.hetbewaardeland.nl </li></ul><ul><li>Boeken </li></ul><ul><ul><li>het laatste kind in het bos – Richard Louv </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrij spel voor natuur en kinderen – Willy Leufgen & Marianne van Lier </li></ul></ul><ul><ul><li>Speelnatuur in de stad – hoe maak je dat? </li></ul></ul><ul><ul><li>Het Oergevoel – Agnes Meijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Spelen met ruimte – handboek gemeentelijk speelruimtebeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Rupsen horen poepen – Jeanette Boogmans </li></ul></ul>

×