Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa07

1,368 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa07

 1. 1. PROGRAMA DEL PSC ELECCIONS MUNICIPALS 2007
 2. 2. ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ 2. PROGRAMA L’Ajuntament al servei dels escalencs • Economia. Empresa, comerç i turisme • Els serveis a les persones • Els serveis públics • Les infraestructures • 3. 10 PROPOSTES PER L’ESCALA programa del PSC, municipals 2007 1
 3. 3. INTRODUCCIÓ programa del PSC, municipals 2007 2
 4. 4. Teniu a les vostres mans el programa electoral del PSC per a les eleccions municipals de 2007. Al seu interior hi trobareu un conjunt de propostes repartides per a les diferents àrees que són competència municipal. També hi ha propostes que complementen actuacions que no són competència estricta nostra però que milloren l’acció d’altres administracions. Són un conjunt d’idees, fruit de la reflexió i l’experiència acumulada al llarg d’aquest mandat. Projectes possibles, realistes, que defugen la demagògia i porten un estudi de viabilitat econòmica al darrere. El programa gira al voltant de la participació i la proximitat a les persones. Perquè els escalencs i les escalenques són els protagonistes del creixement que hem experimentat al llarg d’aquests anys. Amb l’Oficina de Promoció Econòmica i Turística (ODET) i la Consell de Participació Ciutadana volem ajudar a organitzar-nos col·lectivament i obrir camins en la necessària promoció exterior de la nostra vila. Escrivim a la part final 10 propostes d’actuació concretes i possibles que creiem que concreten les necessitats més immediates de l’Escala. Perquè tenim ben present que estem compromesos amb el progrés de l’Escala i la seva gent. Un altre eix de la nostra actuació és la voluntat que tenim de treballar per un creixement harmònic. Mantenint els nostres motors econòmics com són la construcció i els serveis, volem treballar per fer una planificació raonable i sostenible del nostre futur col·lectiu. Promourem l’ús racional dels espais, treballarem per la recuperació, regeneració i preservació del nostre entorn, i tot gràcies a polítiques urbanístiques que faran de l’Escala una població millor. Incrementarem els espais verds, sempre mirant d’incorporar criteris que millorin la qualitat de vida de tots plegats. Planificarem i establirem programes de rehabilitació d’urbanitzacions obsoletes, millores en la xarxa de serveis de l’aigua, clavegueram, recuperació d’espais verds; també promourem les energies renovables, el reciclatge d’escombraries. En definitiva, la sostenibilitat i la protecció del medi ambient. Volem enfortir la nostra presència arreu. Volem que l’Escala estigui ben considerada en el conjunt de les institucions. És per això, que intensificarem els contactes amb la Generalitat, i treballarem per obtenir finançament i ajudes de la Diputació, el Consell Comarcal i altres institucions. No podem renunciar a cap ajuda, per petita que sigui. Tot això ho farem amb la programa del PSC, municipals 2007 3
 5. 5. presència de l’alcalde al capdavant de l’Ajuntament activant projectes, coordinant grups humans, dialogant amb tothom, generant confiança en els treballadors de la casa i il·lusió i compromís en la feina que fan. Perquè, com a administració, tenim el repte i l’obligació de ser més eficaços en l’atenció a les persones. Per aconseguir aquesta finalitat hem conformat un equip d’homes i dones molt renovat, amb formació i experiència en la gestió d’empreses públiques i privades. A més a més, la incorporació de joves amb perfil responsable apunta que el nostre projecte no està aturat en el passat i que vetllem per la seva continuïtat. La nostra és una aposta per la convivència, la qualitat i les oportunitats per a tots. Sense excloure ningú. Perquè volem enfortir la cohesió dels escalencs i escalenques davant els reptes d’un món cada vegada més obert i canviant. Perquè el nostre projecte busca la integració social des del pluralisme i la seguretat. La nostra prioritat són les persones i el catalanisme social és a la base del nostre pensament i de la nostra actuació. Les nostres deu propostes d’actuació resumeixen aquesta voluntat de treballar per l’Escala des de la responsabilitat i el compromís. Si mereixem la vostra confiança, ho farem possible. programa del PSC, municipals 2007 4
 6. 6. PROGRAMA programa del PSC, municipals 2007 5
 7. 7. L’Ajuntament al servei dels escalencs -Nova estructura organitzativa -L’Oficina d’Atenció al Ciutadà, un iniciativa millorable -El nostre model participatiu -L’economia de la casa “L’eficàcia i el bon servei presidiran les nostres actuacions” programa del PSC, municipals 2007 6
 8. 8. Nova estructura organitzativa. Els diferents punts d’aquest apartat van estretament lligats, correlatius. Hem optat per aquest format amb la intenció d’afavorir el debat i la concepció del model de gestió que pretenem utilitzar. No proposem posar l’Ajuntament potes enlaire, fem uns plantejaments i una proposta des de la racionalitat, disposats a posar-ho en pràctica, si som mereixedors de la confiança dels ciutadans, l’endemà mateix de les eleccions. Ja hem explicat sobradament el nostre model d’alcalde, no hi afegirem més. Per sota d’Alcaldia proposem 4 grans àrees o blocs funcionals: l’àrea d’Infraestructures i Serveis Comunitaris, l’àrea de Personal, l’àrea d’Atenció a les Persones i l’àrea Econòmica. Pensem que aquestes quatre grans àrees amb els seus tècnics constituiran la Comissió Tècnico-Polític General. Amb reunions mensuals i l’objectiu de donar coherència a l’acció del govern. De cadascuna d’aquestes grans àrees penjaran la resta de regidories i personal d’administració. Un segon nivell de concreció serà la Comissió d’Urbanisme i Infraestructures, amb reunions setmanals i la responsabilitat de fer el seguiment del dia a dia a nivell d’aquests temes. Un altre nivell, serà la Comissió de Cultura responsable de donar coherència a l’oferta cultural existent i de vehicular altres propostes que poden sorgir en el futur. La Comissió de Cultura és reunirà un cop al trimestre, com a mínim. Tindrà la responsabilitat de donar continuïtat a les diferents propostes que ja es realitzen i de posar-se a disposició de les diferents comissions ciutadanes que ja funcionen (Comissió de Reis, de Carnaval, de la Vellesa i del Carme, de Festes,etc.) Un quart nivell, serà la Comissió de Patronats, Instituts i Fundacions. Estarà formada pels Regidors i Tècnic responsable de cada Patronat, Institut o Fundació. Es reunirà una vegada al trimestre, mínim, i la seva funció serà la de donar coherència a les diferents ofertes i propostes que fa cada Patronat. Pensem que aquests Patronats o Fundacions estan massa acostumats a mirar vers l’Ajuntament per saber què han o poden fer. Pensem que requereixen canvis importants, dinàmiques diferents, amb major capacitat per fer i proposar i amb capacitat per programa del PSC, municipals 2007 7
 9. 9. autogestionar-se. Ens cal disposar d’uns Patronats vius, amb iniciativa, buscant l’arrelament amb el teixit associatiu, propers a la gent i a les seves necessitats. No cal recordar que aquestes Comissions funcionaran amb Ordre del dia i Acta pel seguiment dels temes i encàrrecs que es generen en cadascuna d’aquestes reunions de treball. L’Oficina d’Atenció al Ciutadà, una iniciativa millorable. L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) és una realitat que ens agradi més o menys, porta temps funcionant i ja hauria d’haver superat la fase de rodatge. Ha comportat una inversió molt forta, desproporcionada si comparem “costos” i aprofitament real, i optem per intentar optimitzar al màxim aquesta inversió quan més aviat millor. L’OAC pot oferir-nos molt més serveis i atencions que les actuals. Segurament no es tracta de fer grans canvis ni d’incrementar excessivament els recursos actuals, sí de fer les gestions i l’atenció al ciutadà des d’una altra perspectiva i amb una altra filosofia. L’OAC hi és, s’ha fet necessària, perquè cada vegada hi ha més escalencs que necessiten fer gestions a l’Ajuntament. És possible que si aconseguíssim rebaixar l’arxiu dels pendents també podríem rebaixar les cues i les queixes. Diguem que s’ha aconseguit reduir la mobilitat interna però no hem incrementat l’eficàcia, ni hem agilitat els tràmits. Serà el nostre objectiu prioritari. Un altre aspecte pendent, que havia d’anar en paral·lel a l’OAC, és la concreció d’un nou organigrama de la plantilla municipal així com el nou catàleg de tasques, funcions i nivell remuneratiu. Aquest estudi, també encarregat a una consultoria externa, encara no està acabat. És urgent disposar d’aquesta proposta organitzativa, estudiar-la a fons i avaluar si s’ajusta al propòsit d’eficàcia i optimització de recursos que perseguim. programa del PSC, municipals 2007 8
 10. 10. PROPOSEM: • Tant els polítics com els treballadors hi som per servir als ciutadans. • Remodelar l’espai físic de l’OAC; necessitem un espai mes obert i més proper al ciutadà. • Crear un servei especialitzat per aquells temes més quotidians o repetitius . • Vetllar per la continuïtat i la formació especialitzada dels empleats que tractin directament al ciutadà. • Presentar, debatre i aplicar el nou Organigrama a partir del mes de gener del 2008. • Establir diferents nivells de coordinació horitzontal i vertical, a nivell tècnico-polític, per millorar les nostres prestacions, fer seguiment de temes pendents i poder aportar propostes de millora. • Potenciar el capital humà existent dins la plantilla de l’Ajuntament. Buscar la seva implicació dins el nou model de gestió que pretenem implantar a partir del diàleg entre les parts i des dels òrgans de participació ja establerts. El Nostre Model Participatiu. Proposem crear el Consell de Participació Ciutadana (CPC) des del primer dia que tinguem obligacions de governar. El Consell de Participació Ciutadana serà un pilar bàsic del nostre model de participació i funcionament. Pretenem que serveixi d’aglutinador d’inquietuds i d’iniciatives que massa sovint queden oblidades o guardades en calaix esperant moments millors. Creiem conèixer el tarannà dels escalencs i escalenques i ens ha semblat veure que, per la raó que sigui, hi ha un progressiu distanciament entre els polítics, que som pocs, i la resta que són majoria. Sovint sembla que només ens recordem dels escalencs en moments concrets; per exemple el d’anar a votar o buscar el seu consentiment o suport per tirar endavant alguna iniciativa particular (fòrums), però després poden passar llargues etapes en què no hi ha cap tipus de relació. programa del PSC, municipals 2007 9
 11. 11. Pensem que aquest comportament s’ha de corregir. Cal buscar una major implicació de les persones en la vida associativa i social de la nostra vila. Persones de totes les edats i colors, dels d’aquí i dels que han decidit venir-hi a viure. Per això un dels eixos clau de la nostra proposta de govern passa per millorar la relació de l’Ajuntament, entenent per ajuntament tot el grup de persones que hi treballen o hi tenen una responsabilitat, i els seus administrats, tots els escalencs. Allò del distanciament entre la “classe política” i els votants també ho hem percebut a l’Escala i ho volem combatre. No tenim solucions generals, però sí que ens sembla que tenim idees i propostes per acabar amb aquests progressiu distanciament, refer i trobar punts de connexió. La nostra proposta de Consell de Participació Ciutadana passa per diferents plantejaments generals que van en la línia de: • L’Escala de tots, sense distinció. • L’Ajuntament, model de gestió, mirall. També casa de tots. • L’Escala, com tots els pobles, té les seves tradicions, la seva història, la seva cultura, la seva manera de viure-la i d’expressar-la. Quan més la compartim, més la coneixerem i la respectarem. • L’Ajuntament ha de vetllar perquè l’Escala faci goig. Necessitem la cooperació de tots per fer-ho possible. 1.- Proposem començar pels barris. Aprofitant la configuració geogràfica de l’Escala, pensem que cada barri o zona, hauria de tenir el seu Regidor de barri que en funció del teixit social i associatiu de cada indret podrà establir diferents formes i nivells de coordinació i seguiment. A part de ser el referent directe per qualsevol preocupació dels escalencs de la zona. Passejar amb regularitat pels carrers, places i instal·lacions públiques, prendre nota dels desperfectes, de les propostes de millora. Parlar amb els ciutadans. Després preocupar-se per com evolucionen els temes i fer-ne seguiment. programa del PSC, municipals 2007 10
 12. 12. Reunir-se amb les entitats o associacions del barri, poder designar 2 o 3 persones com a referents pels seus veïns i pont entre aquests i el regidor. 2.- Constituir el Consell de Participació Ciutadana de forma estructurada, amb un reglament. Estaria format pels Regidors i els Representants de la zona (2 o 3) per cada barri, unes 25 persones aproximadament. El Consell presidit per l’Alcalde, es reunirà semestralment, com a mínim. Tindrà finalitat consultiva, no vinculant. Les sessions de treball del CPC s’haurien de fer a la Sala de Plens i amb una doble funcionalitat: − Revisar l’estat actual de l’Escala i de cada barri en particular. Si hi ha millora, si s’estan complint els projectes, etc. I, per altra banda. − Demanar opinió i assessorament davant iniciatives o propostes que vol tirar endavant l’Ajuntament. 3.- Encarregar el disseny d’una base de dades amb totes les propostes, denúncies, queixes, relacionades amb l’àmbit públic del nostres carrers i places. L’objectiu és que tothom faci Ajuntament (de forma directa i personal a l’OAC, per telèfon, o via telemàtica). Serà una base de dades fixa i acumulativa on constarà la data, nom de la persona que ha fet l’aportació, a qui s’ha adreçat, què s’ha acordat. La base de dades serà una eina fonamental del treball del plenari del CPC. 4.- Facilitar als Mitjans de Comunicació Local, des del Patronat de Comunicació, els recursos humans i materials per fer difusió prèvia i posterior dels Plens de l’Ajuntament, de les reunions del Consell de Participació Ciutadana així com de les iniciatives socials encaminades a fer difusió de l’Escala i de la seva gent. 5.- Reformar l’edifici que acull la Sala d’Exposicions Emília Xargay amb la voluntat d’apropar l’administració a l’administrat, i per convertir-lo en una seu digna per als Jutjats de Pau, Síndic de Greuges i, si s’escau, dependències del futur Registre de la Propietat. programa del PSC, municipals 2007 11
 13. 13. L’economia de la casa Si ve la nostra economia passa per uns moments molt bons, convé no adormir-se. Els ingressos per llicències i plusvàlues no han parat de créixer progressivament. Només al darrer any sembla que hi ha una certa desacceleració dels ingressos per construcció que es ha de fer estar amatents a l’evolució del mercat. La presa de decisions sense ponderar possibles conseqüències, i una actuació basada en la improvisació està provocant un malbaratament de recursos i ens està restant eficiència i competitivitat. A curt termini és difícil visualitzar els errors estratègics, però la falta de perspectiva en la direcció d’un ajuntament és el que fa que alguns municipis no prosperin i perdin oportunitats enfront d’altres. Es fa imprescindible una planificació financera, estratègica i participativa. Com a conseqüència del que hem dit, l’endeutament ha anat creixent progressivament i devem ara 2 milions d’euros més que ara fa quatre anys. Un total de 12 milions d’euros són una quantitat que ens pot fer trontollar l’economia per alguna variable previsible com poden ser la reducció d’ingressos per construcció o la pujada dels tipus d’interès. La compra de l’Alfolí i l’amortització de la piscina són dos elements que marcaran molt la nostra acció pressupostària. S’hi ha d’afegir els compromisos adquirits com són les obres de la Biblioteca, el CER, el centre cívic del Camp dels Pilans i la remodelació de l’Alfolí. Obres que caldrà anar finançant en els propers exercicis. PROPOSEM: • Pressupostos i ordenances aniran junts per fer més transparent la política impositiva. • Reduir la despesa corrent amb les següents mesures. Entre d’altres mesures, reduir la despesa de telèfon fixa i mòbil. Reduirem la important despesa en el servei de correu. • Potenciar les inversions en infraestructures. • Revisar la contractació de personal i introduirem criteris d’eficàcia en la gestió de personal. programa del PSC, municipals 2007 12
 14. 14. Economia. Empresa, comerç i turisme Economia Empresa i comerç Turisme “Necessitem anar plegats amb el sector privat per créixer com a poble” programa del PSC, municipals 2007 13
 15. 15. Economia L’economia catalana ha gaudit durant els darrers anys d’una bona conjuntura que li ha permès situar-se en llocs capdavanters dins el nostre entorn internacional. Els índexs macroeconòmics així ho certifiquen, xifren el creixement del darrer exercici en el 3,9%. Pel que fa a la nostra economia local, s’estima que el creixement ha estat similar al del conjunt de Catalunya i això ens permet afrontar el futur des d’una bona posició. Des del nostre grup municipal estem convençuts que els empresaris, els comerciants, i en definitiva tots els ciutadans escalencs, han contribuït de forma determinant a la situació actual. No obstant això, aquest relatiu optimisme, el nostre projecte mira al futur partint de dos premisses: 1. No tots els escalencs s’han vist beneficiats i han gaudit amb la mateixa intensitat de la bona marxa de l’economia. 2. Cal corregir les desviacions que s’han produït a la nostra vila. Cal orientar i planificar el futur per donar una resposta òptima als reptes que se’ns plantegen. Empresa i comerç Per aconseguir aquests objectius, adquirim el compromís de donar suport els empresaris i comerciants escalencs en el camí de l’exigència d’una major competitivitat dels seus negocis, apostant per un model de promoció que tingui en compte les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), per la innovació i per la sostenibilitat. Nosaltres disposem de persones amb capacitat per assumir la responsabilitat de liderar l’economia de l’Escala i apostem per dotar la nostra vila d’un instrument que ho farà possible i en el qual tindrà un paper fonamental la participació ciutadana. Proposem la creació d’una Oficina de Desenvolupament Econòmic i Turístic (ODET) com a ens que vehiculi les estratègies comunes i que contribueixi a la promoció econòmica i turística programa del PSC, municipals 2007 14
 16. 16. de l’Escala, donarem suport als emprenedors, a les petites empreses i als comerços, i amb capacitat per generar llocs de treball estables i de qualitat. L’ODET serà un ens autònom de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica pública descentralitzada, que tindrà per objectiu la consecució del desenvolupament econòmic de l’àmbit local mitjançant el foment de totes les activitats econòmiques generadores de riquesa. Estem convençuts que la competitivitat de la nostra economia local passa per obrir al sector privat la possibilitat de participar en les decisions municipals que més directament els afecten, i és per aquest motiu que apostem fermament per la creació d’aquest nou organisme que ens permetrà aprofitar sinèrgies i interaccions entre el sector públic i el privat, alhora que donarà als ciutadans un paper actiu en la presa de decisions importants pel municipi.. Apostem també, per la contractació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), com a figura dinamitzadora del desenvolupament econòmic del municipi. Aquest tècnic s’integraria dins l’estructura de l’ODET i seria el responsable d’orientar, recolzar i impulsar les activitats comercials i terciàries, acostant l’Administració a l’administrat i cercant tot tipus d’ajudes en forma de plans formatius, subvencions, etc. dirigides al foment de l’activitat empresarial i comercial del municipi. Els AODL estan desenvolupant actualment una tasca molt important en nombrosos municipis catalans. No podem deixar escapar l’oportunitat de contractar-ne un per l’Escala: el seu cost està subvencionat en un 80% per l’Administració autonòmica i el valor afegit que ens aportarà serà destacable. En els darrers anys de govern socialista, la Generalitat ha apostat decididament per impulsar la R+D+i, mitjançant la creació de nombroses línies d’ajuts i subvencions destinades preferentment a les pymes. Hem d’aprofitar les possibilitats que ens ofereix el govern autonòmic i estem convençuts que ha arribat el moment de jugar fort en aquest camp. En aquest context, hem començat a fer les primeres passes per dotar al nostre municipi d’un Centre de Difusió Tecnològic aplicat a la indústria pesquera, oferint-li serveis i amb capacitat i competència per conjuminar els interessos públics i privats. programa del PSC, municipals 2007 15
 17. 17. Turisme Fins l’actualitat la gestió turística de l’Escala s’ha portat a terme des del Patronat de Turisme, però nosaltres pensem que un organisme com aquest, en el qual la majoria de les decisions són públiques, podria quedar obsolet si no li assigna un nou paper. El nostre model turístic requereix un elevat grau de col·laboració entre l’Administració pública i el sector privat, i un paper molt més rellevant en la presa de decisions sobre la gestió turística del municipi, d’aquest últim. L’ODET serà l’impulsor d’un model turístic que ha d’abandonar les pràctiques tradicionals, i apostar per una promoció més moderna, més plural, més participativa, més efectiva i més científica. Treballarem pel desenvolupament d’un turisme sostenible, planificat, integrat i participatiu, que aporti valor afegit, nous productes i serveis de qualitat, i que deixi enrera una política basada en la competència de preus. Impulsarem un debat obert a tots els agents implicats per cercar fórmules imaginatives per dotar a l’Escala d’una Pla Integral de Qualitat. Dotarem al municipi de noves estratègies de comercialització turística que reforcin l’eix central de l’oferta de l’Escala, “sol i platja”, però que destaquin al mateix temps l’oferta cultural, el patrimoni, els espais naturals i la nostra gastronomia. Tenim singularitats que ens fan únics i que cal potenciar. Hem de ser capaços de treure un major rendiment als nostres equipaments i oferir l’Escala com a un centre idoni per fer congressos, convencions i seminaris, combinant això amb la promoció de la nostra magnífica oferta gastronòmica i d’instal·lacions esportives. Treballarem per gestionar eficaçment les possibilitats d’aquest binomi entenent que en un futur pot ser una font d’ingressos molt important pel municipi. Dins la nostra estratègia de comunicació i promoció turística, també proposarem: La creació d’un observatori turístic (format web) serà útil com a canal de comunicació externa i interna, perquè el nostre públic objectiu pugui rebre periòdicament, dades representatives a programa del PSC, municipals 2007 16
 18. 18. escala local, dades d’interès sectorial, totes les noticies relatives a l’oferta i la promoció turística del nostre municipi i pugui en definitiva, convertir-se en eina de transferència de coneixement. Pensem que també serà molt útil, l’edició d’una revista que serveixi de suport físic per promocionar a través d’un canal diferent la nostra oferta turística; amb articles gastronòmics, tecnològics, d’opinió, etc. PROPOSEM: • Creació de l’Oficina de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Escala. • Contractació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local. • Creació d’un Centre de Difusió Tecnològica amb aplicació a la indústria pesquera. • Pla Integral de Qualitat i una nova estratègia de comunicació turística. Observatori turístic i revista. • Promourem iniciatives privades per a desenvolupar la zona del PEMU de la Closa del Llop (cine, serveis, etc.) • Posarem a disposició sòl industrial en concessió per a petites indústries locals al polígon Industrials dels Recs. • Buscarem, d’acord amb la Generalitat, una millor definició per als espais comercials del Port de la Clota • Treballarem per facilitar sòl per a equipaments hotelers. • Donarem suport a iniciatives privades que inverteixin en Projectes que fomentin la sostenibilitat, la qualitat, la cultura, l’educació i l’esport. programa del PSC, municipals 2007 17
 19. 19. Els serveis a les persones Habitatge social Educació Les persones Solidaritat i la cooperació Creixement sostenible Seguretat Apropar l’administració Cultura Esport “treballarem per tots, perquè el catalanisme social és a la base del nostre pensament” programa del PSC, municipals 2007 18
 20. 20. FAREM HABITATGE PROTEGIT A l’Escala ens hem mogut en els darrers 12 anys en la contradicció d’un creixement urbanístic molt fort en oferta d’habitatge de renda lliure i la nul·la oferta d’habitatge de protecció oficial. Des que vam entrar a l’equip de govern, hem volgut corregir aquesta mancança; la construcció d’un centenar de pisos a la Closa del Llop és a punt de ser realitat. La tramitació d’aquest projecte és a punt d’arribar a la seva conclusió i només queda per aprovar el projecte d’urbanització i la reparcel·lació. Volem que els nostres joves que es vulguin quedar a viure a l’Escala tinguin la seva oportunitat. Agilitarem la tramitació final del Projecte d’Urbanització i signarem els convenis amb les cooperatives i la Generalitat per una adjudicació transparent dels pisos posats a disposició en funció de la demanda. EDUCACIÓ Presentem les propostes educatives sota l’aval de la feina feta. Pensem que la manera de fer i el que s’ha fet o s’ha planificat ens han de servir de garant de la nostra feina. Pretenem donar continuïtat a la tasca iniciada a partir de 3 accions: escoltar, dialogar i compartir projectes com l’informe “l’Educació a l’Escala, avui”. Avui hi ha una comunicació fluïda i constant entre els centres i Educació i una creixent cooperació intercentres feta a partir d’una planificació general que depassa el propi mandat electoral. Fruit de la feina feta: Hi ha un nou centre d’Infantil i Primària (Ceip L’Escala). L’Escola de Música i la d’Adults, ja són una realitat. S’ha fet ampliació de grups i prestacions a l’Escola Bressol Ballmanetes. S’ha aconseguit un Cicle Formatiu de Grau Mitjà per l’IES El Pedró. programa del PSC, municipals 2007 19
 21. 21. Però això només ha estat el començament. Hem de continuar treballant des de dues perspectives: la planificació i l’anàlisi de les necessitats educatives i plantejar propostes encaminades a fer poble com el Pla Educatiu d’Entorn i Poble Educador. PROPOSEM: • La Nova Escola i de la segona Escola Bressol Municipal a la Muntanya del Pastor seran una realitat el curs 2008-09 • Reconeixement oficial de l’Escola d’Adults i formar part de la xarxa d’Escoles d’Adults del Departament d’educació. • Pla Educatiu d’Entorn i Poble Educador. • Aconseguir de forma progressiva la gratuïtat dels llibres de text. Potenciar, conjuntament amb el Patronat d’Esports, l’Esport Escolar de base: vela, natació, • tennis, tennis taula, entre d’altres. • Elaborar un catàleg de recursos educatius de l’Escala i entorn. • Reforma de l’actual Escola Infantil Ballmanetes. • Ampliació de l’IES “El Pedró” (4 línies) pel 2010. • Increment de l’oferta postobligatòria: CFGM i CFGS. • Creació d’una comissió tècnico-política interdepartamental (Educació, Cultura, Serveis Socials, Salut, Joventut i Esports) que vetlli per la coherència de les actuacions envers els alumnes i les famílies. programa del PSC, municipals 2007 20
 22. 22. LES PERSONES És voluntat nostra actuar perquè l’Escala tingui un creixement harmònic que atengui les necessitats dels diversos sectors de la població que ho requereixin. Un bon plantejament d’acció social i educativa, revertirà en una major qualitat de vida i en una major cohesió social, en un món cada vegada més obert i complex. Les actuacions que hem anat fent en Educació i en Benestar de les Persones en aquests dos darrers anys ja les hem explicat i van en aquesta direcció. Com que aspirem a tenir més responsabilitat de govern, creiem que el nostre projecte social s’ha de completar amb una política adequada per a la gent jove i aprofundir encara més en la línia iniciada d’atenció a la gent gran. Volem que els joves, una vegada superat el període escolar, tinguin opcions professionals de quedar-se a viure a l’Escala. La proposta de pisos de lloguer, la voluntat d’oferir una bona formació professional va en la línia de crear les condicions perquè els joves no hagin d’orientar la seva vida lluny de l’Escala. També cal que els joves trobin les condicions per desenvolupar la seva creativitat, les seves propostes de lleure i d’ajut a l’altre gent. Tot plegat per completar la seva formació com a ciutadans responsables que estimen el seu poble. Els proposem la implicació activa en el nostre model participatiu, integrats al Consell de Participació Ciutadana. La proposta de remodelació de Can Masset com a Hotel d’Entitats va en la línia d’integrar tothom en un projecte comú i participatiu. Pel que fa a la gent gran amb necessitats d’atenció, seguirem en la línia de treball iniciada. En base a plantejaments generals i, gràcies a la Llei de la Dependència, ampliarem els ajuts a les persones. També proposem, amb l’ajuda de les institucions, desenvolupar infraestructures socials que permetin a les famílies, i sobretot a les dones, conciliar la vida laboral i familiar quan hagin de fer front a situacions de dependència. Així crearem un centre especialitzat per atendre persones grans amb diferents graus de dependència. La nostra voluntat es fer-ho mitjançant un conveni a Ca les Monges. L’ajuntament ajudarà econòmicament aquelles persones amb necessitats econòmiques, fins al 100% del cost per persona. Mentre el Centre de Dia no sigui una realitat habilitarem els locals del carrer Nantré per a aquesta funció. programa del PSC, municipals 2007 21
 23. 23. La nova Llei de la Dependència aprovada recentment ens fa ser optimistes de cara al reconeixement social i econòmic dels cuidadors informals. PROPOSTES: • Remodelar Can Masset perquè aculli l’Hotel d’Entitats. • Fomentar l’associacionisme a partir de l’Hotel d’Entitats. • Buscar finançament per executar l’avantprojecte dels serveis tècnics municipals de la futura Sala Polivalent al solar del costat de la Piscina Municipal. • Ampliar i millorar l’oferta de serveis a la gent gran per millorar-ne la qualitat de vida i permetre’ls envellir a casa amb el suport d’un Pla d’Atenció Domiciliaria. • Creació d’un Centre de Dia concertat i a Ca les Monges. • Crear i potenciar un punt de voluntariat entre el jovent, per a programes concrets d’atenció a la gent gran. • Crear un servei d’atenció a situacions de violència. • Desenvolupar projectes específics per a les persones en situacions de pobresa. • Intensificar i millorar la coordinació amb Caritas. • Ampliar i potenciar els programes respir per donar suport als cuidadors informals. • Desenvolupar projectes encaminats a la infància amb riscs. • Crear un sistema de subministrament de gas butà per a aquelles persones que acreditin discapacitat o impediment per obtenir-lo. Previ informe dels serveis socials. SOLIDARITAT I COOPERACÓ INTERNACIONAL L’objectiu és la construcció d’una societat solidària al nostre poble, i alhora difondre l’estat real del món i sensibilitzar la ciutadania en la lluita per la justícia social i l’exercici real dels drets humans arreu i per a tothom. programa del PSC, municipals 2007 22
 24. 24. És per això que ens apuntarem a programes d’ajuda al desenvolupament dels països del Sud. Com a socialistes no podem tenir l’esperit tranquil quan cada dia moren 30.000 infants arreu del planeta, però també volem estendre els valors de la democràcia de base, l’autonomia local i el progrés arreu i rebre l’impuls dels col·lectius que lluiten allà per assolir objectius similars. Hem de ser capaços de coordinar tot l’esforç local per a la sensibilització i la cooperació al desenvolupament comptant amb les entitats solidàries que actuen a la nostra població. PROPOSEM: • Incrementar l’aportació municipal al fons de solidaritat a partir de projectes concrets. • Cooperar amb programes solidaris i de voluntariat que ajudin al desenvolupament dels països pobres. • Cooperació activa amb Caritas i ONG,s locals. CREIXEMENT SOSTENIBLE És evident que cada vegada hi ha més sensibilitat envers les polítiques i les actuacions mediambientals. L’escala no pot quedar-se d’esquenes a aquesta voluntat general de protegir amb mesures correctores el nostre entorn i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Les mesures urbanístiques, d’estalvi energètic i d’aigua, així com les de tipus educatiu estan escrites al nostre programa, amb tot detall. També l’anomenat Codi Tècnic per a la construcció, de recent aprovació, obliga que tots els edificis es construeixin o es rehabilitin amb criteris d’eco-eficiència ambiental. La consciència ecològica i les mesures de contenció del creixement presidiran les nostres actuacions. No es crea consciència ecològica a cop de talonari. Per tant ens proposem fomentar la cultura de l’estalvi energètic i la sostenibilitat a partir de programes d’informació dels nostres mitjans de comunicació locals i incentivant econòmicament i regulant per ordenança les iniciatives tendents a l’estalvi energètic. programa del PSC, municipals 2007 23
 25. 25. PROPOSEM • Aplicar el Codi Tècnic d’Edificació. Fomentar la col·locació de plaques solars en els edificis nous o rehabilitats. • Fer campanyes de sensibilització que ajudin a l’estalvi d’aigua. La construcció de cisternes per captar les aigües plujanes i l’aprofitament de les restes vegetals per fer compostatge. • Fomentar entre els escolars la consciència ecològica del reciclatge del material escolar. Fer campanyes per la recollida selectiva de les escombraries, la reducció en la utilització de les bosses de plàstic, etc. SEGURETAT La Seguretat és un requisit bàsic per a l’exercici de la llibertat i del dret dels ciutadans. Com que aquest és un dret fonamental, l’Ajuntament ha de contribuir a reforçar la seguretat dels escalencs a partir d’una organització eficient i un desplegament d’efectius de la Policia Municipal. Vivim en un món cada vegada més complex i convé que el concepte de seguretat ciutadana sigui a l’Escala una realitat. PROPOSEM: • Optimitzar els nostres recursos humans, intensificant la vigilància diürna i nocturna, especialment a les zones menys transitades. • Coordinar els nostres efectius amb els dels altres cossos de seguretat, especialment amb el mossos d’esquadra. • Renovar i millorar el parc mòbil i el material necessari per activar expedients. • Construir unes noves dependències per a la Policia Municipal al carrer Mn. Salvador Juhé a la parcel·la de propietat municipal. A partir d’un avantprojecte que preveu la construcció programa del PSC, municipals 2007 24
 26. 26. d’un edifici amb tres plantes, un soterrani i la possibilitat de compartir serveis comuns d’instrucció i recepció de denúncies amb la caserna de Mossos d’Esquadra. CULTURA. Perquè creiem que la cultura és un motor de cohesió social i volem col·laborar de manera activa en la formació en valors dels nostres joves, ens proposem fer un gran salt endavant en la promoció de les activitats culturals. Definirem un nou projecte cultural amb la participació dels anomenats productors de cultura. L’Escala té un nombre important d’entitats que seran convocades a participar del nostre projecte basat en el diàleg i el compromís. Des de l’àrea d’educació hem avançat molt facilitant la vinculació entre cultura i educació. Les noves instal·lacions de l’Escola de Música i la nova Escola d’Adults en són un exemple molt clar. Proposem la creació d’un Comissió de Cultura encarregada d’impulsar l’associacionisme i facilitar la participació. El futur Hotel d’Entitats de Can Masset acollirà totes les agrupacions integrades en aquest Consell que amb la Biblioteca i l’Alfolí completaran l’oferta d’equipaments culturals que proposem per a aquest mandat. Equipaments que se sumaran als ja existents o en fase d’execució: el CER, el centre cívic Xalem i el centre cívic del Camp dels Pilans. Quant a la cultura popular lligada a les activitats de lleure, donarem suport a les ja existents. Facilitarem espais, generarem iniciatives i ajudarem econòmicament les manifestacions ja consolidades. Reforçarem el nostre projecte cultural i el posarem al servei de la nostra projecció exterior i econòmica. Els visitants cada vegada exigeixen més “serveis” culturals com a complement al lleure. El Museu de l’Anxova i de la Sal, l’Alfolí, la casa de la Forestal, la sala d’Exposicions de l’Ajuntament, els itineraris culturals i Empúries han de ser els motors d’aquesta oferta. Exposicions, museus, festival de música i actes del centenari d’Empúries requereixen una planificació que ens proposem abordar decididament amb l’assessorament i ajuda dels especialistes. El nostre projecte busca la complicitat i la participació activa de la iniciativa privada, volem que la societat civil, l’empresariat entri a formar part de l’entramat d’iniciatives que proposem. programa del PSC, municipals 2007 25
 27. 27. PROPOSEM: • Habilitar espais municipals al Polígon Industrial per a magatzem de material de les diferents activitats: triumvirat, gegants, carnaval, etc. • Unificar el servei de publicacions de tot l’Ajuntament a través del Patronat de Comunicació. • Definir i promoure els itineraris culturals que recreïn el nostre patrimoni històric. • Convocar un concurs d’idees sobre els usos de l’Alfolí. En aquest mandat ens proposem completar la remodelació a partir de l’1% cultural de la Generalitat i les aportacions de la Diputació. Proposem la creació de la Fundació Alfolí de la Sal que impliqui el sector privat i s’encarregui de trobar recursos. • Iniciar una nova etapa del Festival de Música d’Empúries. Donar-li el caràcter de Festival de Músiques de la Mediterrània. • Suport actiu als actes d’Empúries 2008. • Treballar per trobar finançament a l’avantprojecte de Sala Polivalent redactat pels serveis tècnics municipals i que preveu l’emplaçament als terrenys annexos al Pavelló. ESPORT Ens proposem impulsar i millorar la pràctica esportiva en tots els seus àmbits. Mantenir les instal·lacions actuals per treure’n el màxim rendiment. Es donarà ple suport a l’esport base per als nostres joves, en les diferents disciplines esportives. Impulsarem la realització d’events esportius internacionals en col·laboració amb el sector privat que seran un bon complement a les nostra oferta de serveis. PROPOSEM: • Reforçar l’eficàcia del Patronat d’Esports. Buscarem una millor coordinació entre les diferents entitats esportives. • Treballar per una major coordinació amb el sistema educatiu per lligar l’esport escolar amb l’esport de base extraescolar. programa del PSC, municipals 2007 26
 28. 28. • Habilitar més espais per a la pràctica esportiva. Volem construir una pista poliesportiva al Rosa Lau i un gimnàs annex a la Nova Escola. • Dotar el camp de futbol amb vestidors a sota les grades. • Habilitar circuits prop del camí d’Empúries per a la pràctica esportiva. programa del PSC, municipals 2007 27
 29. 29. Els serveis públics Aigua potable Neteja - Clavegueram Enllumenat públic Subministrament elèctric Reasfaltats i voreres Jardineria “uns bons serveis que contribueixin a la millora de la qualitat de vida” programa del PSC, municipals 2007 28
 30. 30. AIGUA POTABLE Abordarem, d’acord amb l’empresa gestora, millores importants en el període 2007-2011. L’Escala té unes puntes de servei en el període d’estiu que requereixen millores urgents. S’ha de garantir la capacitat extractiva dels pous i la capacitat de reserva dels dipòsits. També és urgent abordar millores en la conducció i en la distribució. Les subvencions de l’ACA i el conveni signat amb SOREA ens dóna garanties per abordar al període 2007-2011: PROPOSEM: • La construcció d’un nou dipòsit al Puig Sec valorat en 614.000€. • Renovació de la Canonada d’impulsió al Puig Sec en dues fases valorat en 1.400.000€. • Plans d’actuació a la xarxa per un valor aproximat de 1.000.000€. • Cloració del Pou de Can Niceto. • Projecte d’enllaç de la xarxa municipal d’aigua potable amb el nucli de Cinc Claus. • Projecte d’enllaç de la xarxa municipal d’aigua potable amb el nucli de Les Corts. • Millora de pressió i cabals de la xarxa als barris Muntanya Blanca, Pedró i Nucli Antic entre d’altres. • Incrementar la xarxa d’hidrants (Extinció d’incendis) especialment a les zones urbanes que delimiten amb zones forestals (C/ Termes, C/ Puig, Montgó, Planasses, etc.). • Revisar i condicionar els antics dipòsits del Puig Sec i del Pedró. NETEJA Tenim la voluntat d’oferir un servei de neteja millor. També aquí caldrà reforçar les campanyes de conscienciació entre tots que cal millorar els hàbits pel que fa a la recollida selectiva d’escombraries. Destinar els contenidors de recollida vegetal a la seva funció i perseguir els programa del PSC, municipals 2007 29
 31. 31. mals usos per pràctiques poc solidàries que generen descontentament entre els veïns. Especialment a les zones menys transitades i fora de temporada. La construcció d’una planta separadora al polígon industrial valorada en aproximadament 1.500.000€ millorarà ostensiblement el servei. Desmantellarem l’actual deixalleria que passarà a ocupar un espai de la Planta. Tenim previst la instal·lació de plaques solars per a la producció d’aigua sanitària. PROPOSEM: • Continuar amb el soterrament de bateries de contenidors. • Desplegar el Servei de recollida separativa de la Fracció Orgànica Municipal. • Promoure la col·laboració amb els gremis de restauradors i associacions de comerciants, supermercats, etc. per gestionar millor els residus i millorar així la imatge del municipi. • Millorar el servei de recollida domiciliària de mobles i altres residus. • Ampliar l’horari de treball de les 3 escombradores mecàniques. • Potenciar les actuacions que afavoreixin la reducció i prevenció de residus. • Fomentar les actuacions a favor del reciclatge de residus i de la recollida selectiva. CLAVEGUERAM Abordarem de manera decidida la millora de la xarxa de clavegueram. Convé separar els circuits d’aigües plujanes i clavegueram a tota la xarxa i aquest serà un objectiu en l‘execució dels nous projectes d’Urbanització. Les actuacions fetes en aquests dos darrers anys ens indiquen per on hem d’anar. S’ha actuat a l’Ave Maria, s’ha connectat l’avinguda de Girona a la xarxa general després de 20 anys. Hem actuat per solucionar el punt negre del carrer Ginesta amb Lleida. Hem solucionat el problema de plujanes del carrer Sert. Hem solucionat les inundacions del carrer Cadaqués. PROPOSEM: programa del PSC, municipals 2007 30
 32. 32. • Col·lector d’aigües pluvials des del C/ Montgrí/ Rambla Mallols fins el col·lector del Cossis per tal de recollir les aigües de superfície provinents dels Termes. • Col·lector de recollida de les aigües pluvials provinents del vessant Sud de l’Av. Girona fins la Closa del Llop a través del c, Greco. • Bypass Closa del Llop. • Avaluar la procedència de renovar la xarxa de clavegueram de l’Avda. Riells (del c, Tramuntana fins la Platja de Riells). • Ampliar el col·lector de recollida de pluvials del tram final del Camí Ample. • Continuar reformant la xarxa actual del Nucli Antic. La xarxa del c, de Gràcia, Enric Serra, Pintor Massanet, Part alta del c, Germans Masferrer, c, Església, c, del Mar, etc. • Revisar i actualitzar el Pla Director de Clavegueram perquè la realitat urbanística de l’Escala ha canviat considerablement i la seva aplicació ha perdut vigència. ENLLUMENAT PÚBLIC Durant els propers anys caldrà preveure importants obres d’inversió en l’enllumenat públic de l’Escala per tal d’adaptar-lo a les noves normatives mediambientals i de seguretat més exigents, a la vegada que caldrà continuar amb la renovació de les instal·lacions que amb els anys han quedat obsoletes (cablejats soterrats deteriorats, llumeneres antigues i malmeses, quadres de comandament). PROPOSEM • Redacció d’un Pla Municipal d’Adequació de l’Enllumenat Públic per tal d’adaptar les instal·lacions a la nova ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn (Reglament Decret 82/2005 que desplega la Llei 6/2001). • Aquest Pla d’Adequació preveurà també l’adequació de les instal·lacions al nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i la substitució de les làmpades de Vapor de Mercuri (VM) per làmpades de vapor de sodi (VSAP) que tenen una major eficiència energètica. programa del PSC, municipals 2007 31
 33. 33. • Refer les instal·lacions soterrades de bona part del Casc Antic. • Substituir les actuals llumeneres per les noves model VIALIA. Extensiu a tot el Nucli Antic. XARXES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I TELEFONIA. Continuar amb la retirada de les xarxes aèries del nucli antic i estudiarem la viabilitat en altres sectors de 1a. residència (C/ Tramuntana, Gregal, Garbí i Muntanya Blanca). REASFALTATS I VORERES Habilitarem una partida pressupostària destinada a reasfaltar paviments deteriorats però amb la base ferma. Refarem les voreres deteriorades i aprofitarem la intervenció per adaptar-les a la Llei de supressió de barreres arquitectòniques per a les persones discapacitades. JARDINERIA I ZONES VERDES Ens comprometem millorar la jardineria, sobretot manteniment. Elaborar un Pla Director que prevegi un programa de plantacions i manteniment per les zones verdes municipals i detalli els diferents nivells d’acabat que es pretengui per a cada parterre o espai verd municipal. Aquest programa fomentarà l’adopció de criteris de sostenibilitat mediambiental mitjançant la potenciació de les varietats autòctones amb baixes necessitats hídriques i de manteniment . PROPOSEM • 1.- Desenvolupar un programa de plantacions i manteniment per a les zones verdes. • 2.- Restringir les plantacions de zones verdes i flors de temporada a les zones més crítiques per criteris d’estalvi d’aigua i sostenibilitat. • 3.- La nova licitació del 2007 haurà de contemplar criteris de qualitat, sostenibilitat i estalvi d’aigua. programa del PSC, municipals 2007 32
 34. 34. Les infraestructures Urbanisme sostenible Endreçar el territori/contribuir al benestar Pla director Urbanització carrers Projectes per desenvolupar amb el Govern de l’Estat Pla director de vialitat Telefonia mòbil “No hem de renunciar a tenir millors infraestructures. Aquest és un repte col·lectiu” programa del PSC, municipals 2007 33
 35. 35. Un urbanisme sostenible Vint anys després de l’aprovació per ampli consens del PGOU de l’Escala, considerem que el planejament encara té recorregut. S’ha de créixer però tenint en compte els nous criteris urbanístics que els plans directors ens han anat marcant en el darrer període de govern de la Generalitat. La voluntat de preservar espais, recuperar zones verdes, protegir arbredes marcarà el nostre criteri en la difícil gestió de l’Urbanisme. Som partidaris més que del creixement extensiu, que els empresaris inverteixin per reformar els que ja tenim edificats. Cal entrar a fons a reformar el sector Terroges i Puig Sec on el creixement urbanístic de fa algunes dècades va deixar el sector força malmès. Donarem suport a totes les iniciatives empresarials que presentin projectes de rehabilitació i optimització dels espais urbans consolidats. Mesures per endreçar el territori i contribuir al benestar La disciplina urbanística i les mesures de control sobre l’activitat s’han de mantenir a nivells raonables. El fet que es compleixi amb les normes establertes redunda en un major benestar de les persones. Seguirem treballant en la línia ja iniciada en aquests dos darrers anys. La presència d’una nova ordenació dels serveis tècnics i la incorporació d’un enginyer que supervisa les activitats són la garantia que s’avança en la bona direcció. Hem completar diferents ordenances que ajuden molt a la disciplina urbanística. Exemples: Ordenança reguladora de la contaminació acústica. Ordenança que marca els itineraris de les runes de la construcció. Normativa per a la neteja i tancament de solars abandonats. Control d’itineraris sobre les restes vegetals. PROPOSEM • Millorar la normativa per ordenar les feines d’estiu. • Ordenança per controlar les reposicions a l’exterior. • Ordenança per controlar els anuncis en façanes. • Normativa que clarifica l’ocupació del sòls privats no edificables. programa del PSC, municipals 2007 34
 36. 36. • Normativa per controlar la contaminació acústica (Llei 16/2002). • Normativa per regular la contaminació lumínica (Decret 82/2005). Pla Director a 10 anys per urbanitzar els carrers Després d’uns anys sense abordar aquest important tema convé adquirir novament un compromís per treballar en la urbanització de carrers. Queda pendent molta feina. Hi ha encara carrers que com el Manol, al Puig Sec o el Tarragona i Barcelona a les Terroges que tenen un aspecte tercermundista. Proposem un Pla Director a 10 anys que avaluarem cada final d’any la seva execució. Cal eliminar fosses sèptiques en la seva totalitat, urbanitzar passatges i, en paral·lel, mantenir un pressupost important per asfaltar carrers PROPOSEM: • Urbanitzar Ave Maria, Ronda del Pedró i Av. Riells. • Executar els dos projectes redactats, amb la tramitació iniciada i pendents d’execució: El Projecte Racó del Port i el Terroges 2 Fase III. També iniciar les obres d’Urbanització després de l’estiu, de C/ Ribera, Miró Nord, Vayreda, Dalí , fins el C/, Saura i el petit projecte d’urbanització del Passatge Girona, al costat de la Guàrdia Civil. • Projectes pendents de redacció i en ordre de preferència: 1. Roger de Flor /Cossis. Inclou també els carrers Roger de Flor, part del c, Manol i el c, Tordera. 2. Pla de Montgó i Av. Montgó Fase II. Cal considerar que qualsevol projecte tècnic que es redacti per aquest sector haurà de tenir molt en compte el Projecte d’Ordenació de la Platja de Montgó redactat pel Ministerio de Medio Ambiente. 3. Sector Empúries i Barri Emperadors. L’àmbit d’urbanització d’aquest sector està inclòs dins l’U.A. 106. En el perímetre format pels carrers Neró, c, Claudi, Ctra. De Viladamat i c, Palanca. programa del PSC, municipals 2007 35
 37. 37. 4. Sector urbanització del Riuet. Amb aigua, clavegueram i B.T., però sense enllumenat públic, paviment asfàltic ni voreres entre altres. Els principals problemes són a causa dels temporals de llevant que tapen la desembocadura del Riuet i aquest inunda parcialment el C/ Balsa i el C/ Dunes i els baixos d’algunes cases del sector. 5. Completar el sector de les Terroges. Segurament convindrà reformar el projecte ja redactat. Aquest darrer sector va des del C/ Barcelona fins el C/ del Puig i el C/ Mallols. Finalment quatre sectors que no compten amb la totalitat de serveis bàsics i tenen els paviments deteriorats. 6. Sector Planasses 7. Sector Puig Sec (vessant Montgó) 8. Sector Riells (entre Av.. Riells i Av. Montgó) 9. Nucli Antic. Les intervencions del Nucli Antic estan regulades pel Pla Especial del Nucli Antic, i per tant no estan previstes amb cap ordre cronològic perquè de forma paral·lela a les esmentades anteriorment. (clavegueram del c, Riera, retirada de xarxes aèries, ampliacions de les zones de vianants, etc.) Projectes a desenvolupar amb el govern Central Treballarem per activar els diversos projectes encallats que queden per executar per part del ministeri de Medi Ambient. El Passeig de Montgó, el Camí de Ronda de la Clota a Montgó, la Mar d’en Manassa i el passeig d’Empúries. Un Pla director de vialitat Quan es parla d’aparcaments i vialitat solem caure en la reducció del Nucli Antic. És cert que aquest sector de l’Escala concentra bona part dels problemes de circulació i estacionament de la població. Cal tenir present que convé revisar la circulació en general, reformar on calgui les direccions d’alguns carrers, facilitar els accessos i descongestionar les vies més programa del PSC, municipals 2007 36
 38. 38. concorregudes. El creixement de l’Escala i l’estacionalitat dels fluxos circulatoris comportarà que s’actuem de manera urgent en l’estudi definitiu d’aquest Pla. Mentrestant, s’ha de mantenir l’actual distribució de places d’aparcament en superfície, aplicant la zona blava en el període estiuenc. PROPOSEM: • Un Pla de vialitat que revisi la circulació i l’estacionament de tot el terme municipal. • Creiem que s’ha d’anar a la creació d’aparcaments dissuasoris a l’entrada Nord i Sud de la població. Un gran aparcament a l’espai de la Muntanya del Pastor pel Sud i potenciar l’aparcament de l’entrada Nord a la fàbrica de l’esperit. • Reordenar la circulació de Terroges i orientar correctament els accessos al Port i Nàutic • Proposar el desdoblament de la carretera des de Viladamat per facilitar l’accés Nord de l’Escala. • Executar el desmuntatge del Pont de l’accés Sud i substituir-lo per una rotonda. Projecte en fase de licitació i execució immediata. • Treballar en la construcció i gestió de dos aparcaments soterrats que absorbirien la demanda de places d’aparcament proper per als residents al Nucli Antic. El primer, sense més dilació, a Plaça Nova amb 200 places finançat integrament per les places en concessió. Projectarem sense més dilació la construcció d’un segon aparcament a Plaça de Catalunya que absorbirà la previsible demanda de places per a residents del Nucli Antic per als propers 10 anys. • Adequar la superfície de la Plaça Nova com a espai d’esbarjo al cor de la vila. • Completar la constitució de la Societat Municipal que gestionarà els aparcaments i la zona blava dels propers anys. programa del PSC, municipals 2007 37
 39. 39. Telefonia mòbil En base a l’estudi de cobertura municipal de telefonia mòbil, caldrà establir les zones prioritàries d’ubicació d’antenes, degudament consensuat amb les principals operadores amb l’objectiu de millorar el servei a la població. En el supòsit de l’existència de terrenys municipals lliures en aquestes àrees, es poden proposar com a emplaçaments per estacions de telefonia mòbil compartides per totes les operadores, amb l’objectiu de minimitzar el nombre d’emplaçaments i reduir l’impacta visual d’aquests elements. En aquest aspecte es prioritzarà la minimització del nombre d’emplaçaments, i es vetllarà per garantir la seguretat dels usuaris i la població respecte les radiacions electromagnètiques d’acord a la normativa estatal vigent i les directives europees que les regulen. En aquest sentit, hem posat les bases perquè la cobertura de la telefonia mòbil sigui una realitat en els propers mesos. La concessió de la llicència per instal·lar un màstil que aplegarà tots els operadors ens fa afirmar que la cobertura en el Nucli Antic és a punt de trobar una solució definitiva. programa del PSC, municipals 2007 38
 40. 40. 10 PROPOSTES PER L’ESCALA programa del PSC, municipals 2007 39
 41. 41. NOVES IDEES • Diàleg i Participació • El primer repte és impulsar i acabar els projectes en marxa. El CER, la Biblioteca, la Ronda del Pedró, la Closa del Llop, el centre social del Camp dels Pilans, etc. Només ho farem possible amb bon finançament i amb l’ajuda de les Institucions. • Posarem en funcionament el Consell de Participació Ciutadana que es reunirà cada quatre mesos de manera ordinària. Passarem comptes, atendrem les queixes, escoltarem els suggeriments. Volem un Ajuntament proper a les persones i permeable a les seves preocupacions. Que sigui un model de compromís, implicació. • L’Oficina de Desenvolupament Econòmic serà el motor de la nostra economia. Fomentarà la promoció exterior, promourà iniciatives privades i ajudarà a la difusió de les noves tecnologies. Les infraestructures, l’habitatge i els serveis 1. 100 pisos de Protecció Oficial. 2. Plans Directors d’infraestructures: (telefonia mòbil, aparcaments i carrers). 3. Noves instal·lacions per a la policia i els jutjats. 4. Urbanització de l’Ave Maria i Ronda del Pedró. 5. Millores en neteja, aigua i enjardinament (criteris de sostenibilitat: reciclatge i consciència ecològica). Els equipaments educatius, culturals i de lleure 6. Centre de Dia, concertat a Ca les Monges. 7. L'Alfolí de la sal: (concurs d’idees i projecte de restauració). 8. Escola Nova i Escola Bressol a la Muntanya del Pastor. 9. Equipaments esportius: a l’escola nova i al Rosa Lau. Vestidors del futbol. 10. Projecte de remodelació interna de Can Masset: l’hotel d’entitats. NINGÚ NO FARÀ MÉS PER L’ESCALA programa del PSC, municipals 2007 40

×