Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buscadors

591 views

Published on

Com funcionen els buscadors. Complementa la teva informació a http://puntic.wikispaces.com

Published in: Education, Technology, Design
  • Be the first to comment

Buscadors

  1. 1. Buscadors: Google no és la solució Marc Pascual Paloma Valdivia
  2. 2. Que és un buscador? <ul><li>És un espai a la web que cataloga i organitza el contingut de les pàgines d’internet per ajudar-nos a trobar i accedir a través d’ella a la informació que busquem. </li></ul><ul><ul><li>Per fer-ho cal que teclegem les paraules clau que ens permetin trobar allò que ens interessa. També ens podem ajudar amb les eines que ofereix el buscador. </li></ul></ul><ul><li>Sota el seu nom genèric s’agrupen tres tipus de llocs on trobar la informació: els motors de recerca, els directoris i els motors de recerca múltiples. </li></ul>
  3. 3. Motors de recerca <ul><li>Busquen en els ordinadors que emmagatzemen la informació de la xarxa (servidors) i la presenten en forma de índex de resultats. </li></ul><ul><ul><li>L’usuari escriu les paraules de referència per indicar el tema que desitja consultar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els resultats es presenten en forma de llista amb una breu descripció del contingut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els resultats es solen presentar dels més als menys consultats. Fet que no garanteix trobar el que un vol. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dos dels més coneguts són Google i Altavista. </li></ul></ul>
  4. 4. Directoris <ul><li>Organitzen les adreces de les pàgines web per categories. </li></ul><ul><ul><li>Els propietaris o entitats que les editen han de inscriure-les en cadascun dels directoris que són del seu interès, per tal que aquestes apareguin indexades </li></ul></ul><ul><ul><li>Les recerques que fan els directoris, són més restringides i per tant evoquen una quantitat de resultats inferior. </li></ul></ul><ul><ul><li>Yahoo és un dels directoris més coneguts </li></ul></ul>
  5. 5. Motors de recerca múltiple <ul><li>Aquestes recursos envien la informació a trobar, de manera simultània, a diversos buscadors de la Xarxa. Recopilen les dades i les presenta en una llista única. </li></ul><ul><ul><li>Alguns dels més coneguts són metacrawler.com, dogpile.com, search.com y baldey.com. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alguns, permeten especificar quin tipus de recerca es vol fer, en funció de la quantitat de resultats que es volen obtenir. </li></ul></ul>
  6. 6. Com funciona un buscador? <ul><li>Accedir a la pàgina del buscador. </li></ul><ul><li>Escriurem a la barra del buscador allò que ens interessa trobar i li donem a l’enter o intro. </li></ul><ul><ul><li>Escriure en majúscules i minúscules </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer servir puntuació </li></ul></ul><ul><ul><li>Deixar espais entre paraules </li></ul></ul><ul><li>Clickar sobre aquell resultat que ens interessa més. </li></ul>
  7. 7. Delimita les teves recerques <ul><li>Sovint quan fem una recerca ens trobem milions de resultats. Es per això que es important aprendre a delimitar una recerca. </li></ul><ul><ul><li>Emprant </li></ul></ul><ul><ul><li>Les cometes “paraula1 paraula2” </li></ul></ul><ul><ul><li>El signe més “paraula1 paraula2”+paraula3 </li></ul></ul><ul><ul><li>El signe menys “paraula1 paraula2”-paraula3 </li></ul></ul><ul><ul><li>L’asterisc (paraula incompleta)* </li></ul></ul>
  8. 8. Fes recerques avançades <ul><li>Delimitar les recerques amb més d’una característica </li></ul><ul><ul><li>Definint relacions entre conceptes i grups de conceptes (AND, OR, AND NOT, NEAR) </li></ul></ul><ul><ul><li>Escrivint frases o paraules concretes </li></ul></ul><ul><ul><li>Establint rangs de data </li></ul></ul><ul><ul><li>Definint el idioma dels resultats </li></ul></ul><ul><ul><li>Determinant els format dels arxius a buscar </li></ul></ul>
  9. 9. <ul><li>“ El primer resultat </li></ul><ul><li>no sempre és el que volem, </li></ul><ul><li>només és el més visitat” </li></ul>http:puntic.wikispaces.com

×