Successfully reported this slideshow.

Between stand by & switch on

532 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Between stand by & switch on

 1. 1. Between stand by and switch on Seguretat a la Xarxa Marc Pascual Espai Tecnològic Comunitari
 2. 2. Punt de partida I <ul><li>1. El paper de les TIC no és el mateix que 5 o 10 anys endarrera </li></ul><ul><ul><li>Aprendre continguts vs aprendre a relacionar-se </li></ul></ul><ul><ul><li>Accessibilitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Consumir vs crear </li></ul></ul><ul><ul><li>Permanentment connectats </li></ul></ul><ul><ul><li>Accés a informació quasi en temps real </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicitat agressiva </li></ul></ul>
 3. 3. Punt de partida II <ul><li>2. Possibilitats que s’obren amb les TIC </li></ul><ul><ul><li>Motivacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Avantatges de les TIC </li></ul></ul><ul><ul><li>Importància – necessitat de les TIC com quelcom transversal en el procés de formació dels individus </li></ul></ul><ul><ul><li>Múltiples usos que fan els usuaris </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitat en molts aspectes quotidians </li></ul></ul>
 4. 4. Punt de partida III <ul><li>3. Prevenció i seguretat a la xarxa </li></ul><ul><ul><li>Que busquen els usuaris i quines són les seves motivacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Com treballem amb els i les usuaris/es </li></ul></ul><ul><ul><li>Quines pors i dubtes tenen </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentació de casos </li></ul></ul>
 5. 5. Cas I
 6. 6. Situació actual <ul><li>Canvi del model d’aprenentatge d’aprendre contingut a aprendre a ser socials </li></ul><ul><li>Per trencar amb l’escletxa de participació no podem ser exclusivament consumidors de continguts </li></ul><ul><li>Canvi del model de relacionar-se entre iguals, si no hi soc, no formo part del grup </li></ul><ul><li>No es pot deixar a ningú, permanentment desconnectat, afectaria al seu desenvolupament social </li></ul><ul><li>Canvi substancial de les possibilitats d’accés , vinculat a agressives campanyes de marketing que donen lloc a un consum compulsiu </li></ul>
 7. 7. Accessibilitat i altres dades d’Interès 12 entitats (3 PO) i 17 locutoris (Raval sud) Entitats i serveis amb TIC 12% Formació on-line 49% Banca electrònica 6,4% Vulneració privacitat 41% Penja continguts 51% Informació Salut 25% cerca i/o sol·licita feina Feina 37% programes / 47% jocs, pelis, música Descàrregues 52% consulta informació, descarrega formularis 30% retorna formularis 22% emplenats Tràmits on-line 21,4% (30% ocupat, 20% aturat 22% estudiants i 2% treballadors/es de la llar) Compres on-line 70% - (92% 16 a 24a) Us habitual d’Internet 95,1% Mòbil 66,4% Banda Ampla 67,8% Internet 72% PC 50% portàtil Ordinador
 8. 8. Possibilitats que s’obren amb les TIC <ul><ul><li>Motivacions </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estar en contacte amb amics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Accedir a continguts </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gratuïtat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entreteniment </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Descarregues </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alter ego </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conèixer noves persones </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Múltiples usos que fan els usuaris (missatgeria instantània, xarxes socials, jocs en línia...) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Avantatges de les TIC </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Accés a la informació quasi en temps real </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Participació social </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creació de continguts </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Educació (canvi model d’aprenentatge) </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Possibilitats que s’obren amb les TIC (II) <ul><ul><li>Riscos que comporten les TIC </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Positivització dels beneficis per damunt d’altres aspectes a tenir en compte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Caure en necessitats inecessaries , compra per imitació, vida efímera de productes, marketing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No llegir ni comprendre el que ens diuen les TIC . La major part de la informació només és mira. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No conèixer els perills que tenen recursos com les xarxes socials, els xats i qualsevol publicació que es faci a la xarxa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Evidentment tampoc es pot estar permanentment desconnectat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Addicció (agressivitat, aïllament, irritabilitat, baix rendiment) </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Possibilitats que s’obren amb les TIC III <ul><ul><li>Permanentment connectats , múltiplica exponencialemnt la rapidesa de resposta a qualsevol in put. </li></ul></ul><ul><ul><li>Relació , creix la xarxa amb qui ens relacionem. </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació , malauradament el SE no s’ha sabut adaptar a la Introducció dels PC a l’escola. </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball en xarxa , ens permet augmentar la quantitat d’èxits dins el món social. </li></ul></ul><ul><ul><li>Compartir i crear continguts , en entorns educatius, comporta aprendre a treballar en equip. Establir relacions entre iguals per això cal que, dotem de recursos a les persones per a qui siguin capaces de generar el seu propi procés d’aprenentatge a partir de la relació amb els altres. </li></ul></ul>
 11. 11. Com treballem amb els usuaris I <ul><li>A tots els usuaris se’ls acull en una breu reunió individual en la que ens interessem per: </li></ul><ul><ul><li>De quina manera ha sabut de nosaltres </li></ul></ul><ul><ul><li>La seva situació personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Els seus coneixements, interessos i preocupacions en relació a les TIC </li></ul></ul><ul><ul><li>Donem suport per fer front a les situacions de vulnerabilitat que es detecten, amb derivacions internes (sevei sociojurídic, Cercles, ...) externes (entitas amb les que col·laborem) i garantint que tenen seguiment des de serveis socials. </li></ul></ul><ul><li>Hi ha una tendència generalitzada a dir que no es tenen coneixements TIC </li></ul>
 12. 12. Com treballem amb els usuaris II <ul><li>Tothom passa per una formació col·lectiva en la que es generen debats i desenvolupen treballs entorn la seguretat a la xarxa, és fan debats i resolen dubtes o interrogants </li></ul><ul><li>Promovem l’ús de software lliure </li></ul><ul><li>Analitzem el significat de drets d’autor, drets d’ús, drets d’imatge i n’expliquem les seves repercussions </li></ul><ul><li>Donem a conèixer recursos per compartir continguts a partir de l’establiment de llicències creative commons </li></ul><ul><li>Mostrem exemples de males pràctiques, usos i vicis. </li></ul>
 13. 13. Com treballem amb els usuaris III <ul><li>Les dones són les que responen millor davant aquestes sessions si bé també són les que més sovint cauen en conductes poc segures. És preocupen molt per les conseqüències dels seus propis actes i sempre que tenen un dubte pregunten, fins i tot per garantir que no han fet quelcom malament. Fan pínya entre elles </li></ul><ul><li>Els homes acostumen a donar-se-les d’entesos, sovint s’equivoquen però tenen tendència a llençar-se a la piscina. No tenen por, ni desconfiança a Internet. Els motius d’inseguretat en els que cauen són generalment per usos incorrectes (fishing, spam i virus) </li></ul>
 14. 14. Cas 2
 15. 15. Prevenció i seguretat a la xarxa Anonimat Identitat digital Seguretat contrasenyes Hem controlen Fishing Fakes Compres on line Banca on line Cyberbulling Por al desconegut Drets i deures Privacitat – dret d’imatge Creative Commons Estar en contacte amb amics i familiars Accedir a continguts Gratuïtat Descàrregues on-line Alter ego Conèixer noves persones Entreteniment Aprendre noves coses Vendre / Comprar / Llogar / Intercanviar Compartir Realitzar gestions Motivacions Dubtes i Preocupacions
 16. 16. Cas 3
 17. 17. <ul><li>Proveïr als qui volen aprendre, de recursos disponibles en qualsevol moment de les seves vides. </li></ul><ul><li>Empoderar a qui vol compartir el que sap per trobar a aquells que volen aprendre d’ell </li></ul><ul><li>Ivan Illich 1971 </li></ul>
 18. 18. Gràcies

×