A micoloxía no ensino6

231 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
231
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A micoloxía no ensino6

 1. 1. A MICOLOXÍA NO ENSINOA MICOLOXÍA NO ENSINOpor Marcos LagoC.P.I. Padín Truiteiro36690 Arcade (Soutomaior)Pontevedrae-mail: marcoslago@edu.xunta.esXVI CONGRESO DA ENCIGA
 2. 2. ¿Que son os fungos?•non son plantasnon son plantas•organismos heterótrofos•dispersión por esporas•dixestión extracelular (algúns porfagocitose)•corpo vexetativo filamentoso con grancapacidade de transporte interno•non posúen tecidos•ciclo vital haplonte e dicarionteREINO FUNGIM O N E R AP L A N TA S A N IM A LE S F U N G O SP R O TISTA
 3. 3. Clasificación dos fungosZigomycetesREINO FUNGIDeuteromycetesBasidiomycetesAscomycetesOomycetesMixomycetes?
 4. 4. A célula fúnxicaCaracterísticas:• sen de plastos• sen centríolos• con parede fúnxica (ricaen quitina)• a envoltura nuclearpermanente durante adivisión• dous núcleos haploides(dicarionte) ou moitos porcélula (plasmodio)• unicelulares oupluricelulares (hifastabicadas e hifassifonadas)célula libre(fermentos) hifa tabicada(basdiomycetes) hifa sifonada(ascomycetes)
 5. 5. O fungo e o cogomelofungo: é o organismocompletocogomelo: é o froito decertos fungos
 6. 6. O fungoestructura vexetativahifamicelioprimariosecundariocélulamonocarionte haploidedicarionte haploide
 7. 7. O cogomelocogomelo ximnocárpicocogomelo anxiocárpicohimenio externohimenio internohimenio: superficie fértilque porta as esporas
 8. 8. Morfoloxía do cogomelocon chapeo e pé con chapeo e sen péen forma de cortizoen forma de mazo en forma de coral en forma de de selaen forma de funilen forma de cunca
 9. 9. Morfoloxía do cogomeloen forma de gaiolaen forma de niñode paxaroen forma de patacaen forma de faloen forma de codia en forma de ménsulaxelatinososen forma de peraen forma de estrelaen forma de fíos
 10. 10. Partes dun cogomeloPÉCUTÍCULACHAPEOCHAPEOPÉPÉLÁMINASLÁMINASANELANELANEANELLMAMILMAMILAABASEBASEBULBOSABULBOSA
 11. 11. Tipos de himenioCon láminasClito cybe ne bularisCon aguillónsHydnumim bricatumCon tubosSuillus bo vinusLisoPe ziza badiaCon veasCanthare lluscibariusEn labirintoAbo rtipo rusbie nnis
 12. 12. Desenvolvemento dun cogomeloCHAPEOCHAPEOANELANELVOLVAVOLVAESCAMASESCAMASVELOVELOUNIVERSALUNIVERSALVELOVELOPARCIALPARCIALLÁMINASLÁMINAS
 13. 13. Ecoloxía dos fungossaprotróficassaprotróficas(saprófitas)lignícolashumícolasmuscícolasfungícolascarbófilascoprófilasTrametes versicolorTrametes versicolorChamaemyces fracidusChamaemyces fracidusAsterophoraparasiticaAsterophoraparasiticareciclaxereciclaxe damateria nosecosistemasterrestres
 14. 14. -biotróficas(simbióticas)micorrícicasliquenícolasEcoloxía dos fungos-necrotróficas(parásitas)fitoparásitasmicoparásitasArmillariamelleaArmillariamelleaBoletus edulisBoletus edulismicorriza
 15. 15. Identificación de cogomelos- Caracteres macroscópicosmorfoloxía do sombreiro, pé,himenio, esporada..- Caracteres microscópicosmorfoloxía das esporas, hifas,...- Caracteres organolépticoscor, sabor, cheiro, consistencia- Caracteres ecolóxicoshábitat, forma de vida,...CLAVESCLAVESDICOTÓMICASDICOTÓMICASclavesvisuaisclaves escritas
 16. 16. Os nomes dos cogomelos• Os nomes científicos• Os nomes vernáculosBINOMEMESPECIEXÉNERObrincabois, atolamoscas,...Amanita muscaria
 17. 17. Importancia económicaalimentosaborizanteproducción de alcolantibióticosdeterxentes
 18. 18. Usos dos cogomelosEtnomicoloxía- micófagos- micófobos- micófilos- micólatras* micólogos
 19. 19. GaliciaUsos dos cogomelosMicofaxiaMicofobiaPan de lesmaPan de cóbregaParaugas de sapoMacrolepiota:monxoszarrotaspatamelascachotescogordoscogordóns
 20. 20. Cultivo de cogomelosIllamento do fungo(esporas ou anacos de fungo)Crecemento en medio artificialCrecemento en soportepara inocularCrecemento no substrato finale IncubaciónRecollida dos cogomelosFasesno cultivo
 21. 21. IntoxicaciónsCLASIFICACIÓN DAS INTOXICACIÓNS-PERIODO DE LATENCIA CURTO(de 30 min a 4 h)-PERIODO DE LATENCIA LONGO(ata 15 días)-gastroenterite aguda-neurolóxica•micoatropínica•enteóxena•muscarínica-cardiovascular-hemolítica-hidracínica-nefrotóxica-hepatotóxica-por metais pesados
 22. 22. IntoxicaciónsE S TÓ M A G OF ÍG A D OC O R A Z Ó NR ILIN TE S TIN OV E S ÍC U L A B IL IA RPERIODO DE LATENCIA LONGOAmanitaphalloidesAmanitaphalloidesMORTALMORTALActuación do velenoActuación do veleno
 23. 23. Aspectos bibliográficosGuías para Galicia
 24. 24. Aspectos bibliográficosGuías para a Península
 25. 25. -Observación dun cogomelo a microscopioExperiencias prácticascogomelos con himenio escurocogomelos esporasmicroscopio
 26. 26. -Obtención da esporada dun cogomeloExperiencias prácticasesporada
 27. 27. -Os fungos respiranExperiencias prácticasfermentos azucre
 28. 28. -Observación do balor do panExperiencias prácticasCultivo do balordo panConidiosconidiosporasMicelio
 29. 29. -Exposición de cogomelosExperiencias prácticas1º saída ó campo2º organizacióndo material3º preparaciónpostérs e exposición
 30. 30. -Outras:-tinguindo con cogomelos-facendo papel con cogomelos-observación dunha micorriza-observación dun liquenExperiencias prácticas
 31. 31. Aspectos históricosOs cogomelos e a historia-Biblia: maná-Lume de Santo Antonio: Ergotismo-A Guerra da Independencia dos EEUU-O mildeu da pataca en Irlanda e o da vide-O descubrimento da penicilina-A tinta do Castiñeiro-O chancro americano do Castiñero-Envelenamentos históricos: Catalina AGrande, Emperados Claudio
 32. 32. A micoloxía no currículo do ensinosecundarioNIVEIS EDUCATIVOSNIVEIS EDUCATIVOSESO ESPO1º ciclo 2º ciclo CiclosformativosBacharelato
 33. 33. A micoloxía na ESOESO(Decreto 78/1993 do 25 de febreiro e Decreto 233/2002 do 6 de Xuño)NIVEISEDUCATIVOS1º CICLO 2º CICLO1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESOMATERIA CIENCIAS NATURAIS CIENCIAS NATURAIS BIOLOXÍA EXEOLOXÍABIOLOXÍA EXEOLOXÍACONTIDOS Bloque III. A Terra e os SeresVivos.III. 1.- A Terra un planetahabitado:A Célula. Morfoloxía celular-Características e funcións comúnsdos seres vivos.III. 2. Clasificación dos seresvivos.Os cinco reinos. Introducción átaxonomía.FungosA diversidade dos seres vivos:ambientes tamaños, formas emodos de alimentarseBloque III. A Enerxía e osSeres Vivos.III. 1.- A Fisioloxía dos seresvivos e o consumo de enerxía.O mantemento da vida.Nutrición autótrofa eheterótrofa, fotosíntese erespiraciónA enerxía consumida polosseres vivos: crecemento, calore movementoO mantemento da especie.A reproducción: analoxías ediferencias entre animais evexetais.Coordinación, relación eregulaciónNON Bloque III. Ecoloxíae Medio AmbienteIII. 1.- Os seres vivose o medio ambienteIII. 2.- Dinámica deecosistemas
 34. 34. BACHARELATO(Decreto 275/1994 de 29 de Xullo; e Decereto 231/2002 de 6 de xuñoNIVEISEDUCATIVOS1º BACHARELATO 2º BACHARELATOMATERIA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA BIOLOXÍA CIENCIAS DA TERRAE DO MEDIOAMBIENTECONTIDOS Bloque III. Formas de organizacióndos seres vivos.A unidade organizativa e funcional dosseres vivos. Teoría celular. Seresunicelulares procariotas e eucariotas.Seres pluricelulares. Diferenciacióncelular. Distintos niveis deorganización. Clasificación mediantetaxóns. Características dos cinco reinos.Bloque IV. Fisioloxía celular.Microbioloxía e biotecnoloxíaOs microorganismos un grupotaxonómico heteroxéneo. As súasformas de vida.A utilidade dos microorganismos. Aproducción industrial de substanciassocialmente útiles a partir destesmicroorganismos. Importancia dosmicroorganismos na manipulaciónxenéticaOs microorganismos como axentespatóxenos. Repercusións económicase sociaisBloque II. Os subsistemasterrestres e a súaproblemática ambiental.II.1 A biosfera. Os ciclosbioxeoquímicos como modelode interacción dos subsistemasterrestres.Fluxo de enerxía no secosistemas, relacións tróficas,producción e eficiencias.Cambios no tempo: dinámica depoboacións, sucesión eperturbación.A micoloxía na ESPO
 35. 35. FORMACIÓN PROFESIONAL (rama agraria)- CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIOTITULACIÓNTECNICO ENXARDINERIA(Decreto 73/1999 do 12 de marzo,DOG 7 de abril de 1999)TECNICO EN TRABALLOSFORESTAIS E DECONSERVACIÓN DOMEDIO NATURAL(Decreto 290/1999 do 30 de setembro,DOG 15 de novembro de 1999)TECNICO ENEXPLOTACIÓNSAGRICOLASINTENSIVAS(Decreto 74/1999 do 11 demarzo, DOG 8 de abril de1999)TECNICO ENEXPLOTACIÓNSAGRICOLASEXTENSIVAS(Decreto 79/2000 do 16 demarzo, DOG 13 de abril de 2000)MODULOSPROFESIONAISECONTIDOSCONCEPTM. 2.- IMPLANTACIÓN DEXARDÍNS E ZONAS VERDES-Problemas sanitarios e de malasherbas.M.3.- CONSERVACIÓN EMELLORA DO XARDÍN EZONAS VERDES-Mantemento e recuperación deelementos vexetais. Pragas,enfermidades e malas herba.M.4.- PRODUCCIÓN DEPLANTAS-Mantemento e protección. Malasherbas, pragas e enfermidadesTratamentos fitosanitarios. Podas.M.5.- METODOS DE CONTROLFITOSANITARIO-Bioloxía e identificación daspragas, enfermidades e malasherbas. Axentes parasitarios e nonparasitarios das plantas. Plagas,enfermidades e malas herbas. Danosque producen. Ciclos biolóxicoscorrespondentes. -Métodos de controlfitosanitario nos cultivos. Productosquímicos. Loita biolóxica. Loitaintegrada.M4.- APROVEITAMENTOSFORESTAIS-Outros aproveitamentos. Apicultura.Cogomelos (Identificación, Colleita,Conservación, Comercialización). Outros(Cascas e cortizas, Resinas, Froitossilvestres, Plantas aromáticas, medicinaise ornamentais).M.7.- CONSERVACIÓN E DEFENSADAS MASAS FORESTAIS-Bioloxía e identificación das pragas eenfermidades. Axentes parasitarios enon parasitarios das plantas.Pragas eenfermidades. Danos que producen.Ciclos biolóxicos correspondentes.M.8.- ACTIVIDADES DE USOPÚBLICO EN ESPACIOSNATURAIS-O medio natural. Flora e faunasilvestres. Especies protexidas e enperigo de extinción. Dinámica daspoboacións. Censos. Zonas de controlespecial.M.4.- PRODUCCIÓN DEPLANTAS-Mantemento e protección.Malas herbas, pragas eenfermidades. Tratamentosfitosanitarios. Podas.M.7.- MÉTODOS DECONTROL FITOSANITARIO-Bioloxía e identificación daspragas, enfermidades e malasherbas. Axentes parasitarios enon parasitarios das plantas.Pragas, enfermidades e malasherbas. Danos que producen.Ciclos biolóxicoscorrespondentes.M.4.- CULTIVOSHERBÁCEOS-Coidados dos cultivos. Malasherbas. Técnicas de control.Técnicas e labores que favorecen oaproveitamento da auga polasplantas. Loita contra pragas,enfermidades e fauna salvaxe.M.6.-MÉTODOS DECONTROL FITOSANITARIO-Bioloxía e identificación daspragas, enfermidades e malasherbas. Axentes parasitarios e nonparasitarios das plantas. Pragas,enfermidades e malas herbas.Danos que producen. Ciclosbiolóxicos correspondentes.-Métodos de control fitosanitarionos cultivos. Productos químicos.Loita biolóxica. Loita integrada.A micoloxía na ESPO

×