Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ferramentas de control da aula de informatica

Ferramentas de control da aula de informatica.

Juan Marcos Filgueira.

www.gabit.org

 • Login to see the comments

Ferramentas de control da aula de informatica

 1. 1. Ferramentas de control da aula
 2. 2. Índice <ul><li>Aplicacións de xestión da aula </li></ul><ul><li>Posibilidades e funcionalidades </li></ul><ul><li>Casos de uso </li></ul><ul><li>Problemas de configuración </li></ul>
 3. 3. Aplicacións de xestión da aula <ul><li>Trátase de programas que permiten controlar os ordenadores dos alumnos dende o do profesor </li></ul><ul><li>Existen poucas alternativas de programas deste tipo no mercado </li></ul><ul><li>Cada programa inclúe como características básicas: </li></ul><ul><ul><li>Bloqueo dos ordenadores dos alumnos </li></ul></ul><ul><ul><li>Control remoto dos alumnos </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentación dende o ordenador do profesor </li></ul></ul>
 4. 4. Posibilidades <ul><li>Ningunha aplicación cumple tódolos requisitos: </li></ul><ul><ul><li>Operacións básicas de control </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilidade de uso </li></ul></ul><ul><ul><li>Idioma español </li></ul></ul><ul><ul><li>Gratuita </li></ul></ul><ul><li>Frente a esto teríamos tres posibilidades </li></ul>
 5. 5. Posibilidade 1 <ul><li>Utilizar unha aplicación gratuita de control remoto </li></ul><ul><li>Coste 0 </li></ul><ul><li>Control complexo </li></ul><ul><li>Limitado a control remoto do equipo dun alumno </li></ul><ul><li>Un dos programas máis sinxelos sería o RealVNC: </li></ul><ul><li>http://www.realvnc.com/download.html </li></ul>
 6. 6. Exemplo1 <ul><li>Vista e control remoto dos alumnos un a un: </li></ul>Escritorio Alumno5 Escritorio Alumno4
 7. 7. Posibilidade 2 <ul><li>Utilizar unha aplicación de pago </li></ul><ul><li>Cumpra tódolos requisitos </li></ul><ul><li>Permita licencias por usuarios do tamaño das aulas </li></ul><ul><li>A máis axeitada sería: NetSupport School Pro </li></ul><ul><ul><ul><li>(Dispoñible a versión de avaliación) </li></ul></ul></ul><ul><li>http://www.netsupportschool.com </li></ul>
 8. 8. Funcionalidades de NetSupport School <ul><li>Mostrar o equipo do profesor ós alumnos </li></ul><ul><li>Grabar demostracións </li></ul><ul><li>Control remoto dos alumnos </li></ul><ul><li>Bloqueo dos equipos dos alumnos </li></ul><ul><li>Bloqueo por aplicacións e páxinas dos equipos </li></ul><ul><li>Transferencia de arquivos </li></ul><ul><li>Pizarra “Virtual” </li></ul><ul><li>Chat (Por si o profesor está afónico ou algo) </li></ul>
 9. 9. Exemplo2 <ul><li>Funcionalidades básicas aplicables a toda a aula en conxunto: </li></ul>
 10. 10. Posibilidade 3 <ul><li>Elaboración dunha aplicación propia a partir das ferramentas gratuitas </li></ul><ul><li>Trataríase de incorporar tantas funcionalidades como fora posible </li></ul><ul><li>Problema de coste e tempo </li></ul><ul><li>A administración debería proveer este tipo de aplicacións </li></ul>
 11. 11. Casos de uso <ul><li>Demostración do profesor </li></ul><ul><li>Supervisión dos alumnos </li></ul><ul><li>Demostración dun alumno </li></ul><ul><li>Operacións de control na rede: </li></ul><ul><ul><li>Transferencia de arquivos </li></ul></ul><ul><ul><li>Bloqueos </li></ul></ul><ul><ul><li>Control de Webs e aplicacións </li></ul></ul>
 12. 12. Problemas de configuración <ul><li>Conexión á rede do equipo </li></ul><ul><li>Antivirus </li></ul><ul><li>Desconexión por parte dos alumnos </li></ul><ul><li>Cambio na configuración dos clientes </li></ul><ul><li>Instalación de varios “programas tutores” </li></ul><ul><li>As aulas deben estar en redes separadas </li></ul>

×