Successfully reported this slideshow.

Londyńskie Metro

222 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Londyńskie Metro

  1. 3. HISTORIA <ul><li>Już w 1921 roku w metrze londyńskim zastosowano automatycznie rozsuwane drzwi. </li></ul><ul><li>W 1928 roku w metrze londyńskim pojawił się pierwszy automat do biletów </li></ul><ul><li>Pod koniec lat 30. XX wieku, w pociągach metra zainstalowano przyczepione do sufitu rączki do trzymania się dla pasażerów, którzy podczas jazdy stali. </li></ul><ul><li>Pierwsze połączenie podziemnej kolejki w Londynie zostało uruchomione 10 stycznia 1863 przez spółkę z Metropolitan Railway . </li></ul><ul><li>Decyzja o budowie tuneli zapadła w 1854. Początkowo operatorem każdej linii była inna, prywatna spółka. Do końca XIX wieku spółek i linii było już sześć. Nie współpracowały one ze sobą i pasażerowie w każdej z nich musieli posiadać inne bilety. Nawet sąsiadujące ze sobą stacje różnych linii nie miały podziemnych połączeń, co czyniło przesiadki między nimi uciążliwymi. Na początku XX wieku rozpoczął się proces konsolidacji spółek. Było to związane z przypływem do metra nowego kapitału, m.in. amerykańskiego. Dodatkowe środki były niezbędne w związku z koniecznością przedłużania linii na przedmieścia oraz elektryfikacjii linii. </li></ul>

×