Successfully reported this slideshow.

Eindpresentatie Mijn Bibliotheek Rotterdam

1,385 views

Published on

Voor de Openbare Bibliotheek in Rotterdam heb ik samen met mijn team een concept ontwikkeld die de gebruiker online een socialere ervaring moet bieden. Mijn Bibliotheek is een social concept wat zich richt op het samenvoegen van de bibliotheek met Facebook.

Het concept kan als voorbeeld worden genomen en Facebook dient hier alleen ter illustratie van de verschillende sociale netwerken die er zijn.


Mijn Bibliotheek Features:
- Co-creatie door gezamenlijke recensies.
- Facebook integratie
- Sociaal boeken delen met vrienden
- Relevante informatie

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eindpresentatie Mijn Bibliotheek Rotterdam

 1. 1. Mijn Eder BanksBibliotheek Marco Kelly Mark Tunzi
 2. 2. Userstories Bibliotheek userstories Ì Gebruiker komt binnen in bibliotheek en krijgt socialere ervaring. Ì Gebruiker krijgt relevante boeken in de bibliotheek.
 3. 3. Trends Trends waaruit ons concept bestaat. Internet of things Gemak, In: komt voor in alle trends. Ze zijn allemaal bedoeld Mijn Social om ‘ons’ leven makke- lijker te maken. Van dit Bibliotheek Applications gegeven maakt Mijn Bib- worden alle elementen ver- liotheek ook gebruik om zameld van deze trends. het de lezers gemakkeli- Digitalisation jker te maken. Personalisation
 4. 4. Lezer wilt: Gemak Ì Boeken komen naar lezer toe. Ì Boeken verlengen en aanvragen. Ì Boeken voorkeuren delen. Ì Nieuwe boeken zien als je inlogt. Ì Makkelijk inloggen.
 5. 5. Doelstelling:Een sociale en persoonlijkeervaring creëren voor iederebibliotheek bezoeker.
 6. 6. Samenwerking met Selexyz Mogelijkheden Ì Kennis en activiteiten uitbreiden Ì Gezamenlijk schrijvers uitnodigen Ì Gezamenlijke agenda Ì Database waar gebruik wordt gemaakt van elkaars krachten.
 7. 7. Doelgroep: Mijn Bibliotheek Doelgroep Platform Functies Social Gemak Lezers Mijn Favorieten Bibliotheek Medewerkers Blogs Evenementen Selexyz Recensies Evenementen Dit schema laat zien hoe de verschillende doel- groepen verschillende functionaliteiten hebben in het ‘Mijn Bibliotheek’ platform. Kenniscentrum
 8. 8. Mijn Bibliotheekconcept.
 9. 9. Facebook LikezuilDoor de bibliotheek staanpalen verspreid waar eenboek ‘geliked’ kan worden.Hiermee vormt het een di-recte link met Facebook, enandere gekoppelde socialenetwerken. Door een RFIDchip weet het systeem wiehet boek heeft.
 10. 10. Facebook Like
 11. 11. Like/Dislike inleverpuntAls een boekenlener eenboek leuk vind kan deze opde groene druk drukken.Mocht hij/zij het boek niksvinden dan kan er op derode knop gedrukt worden.Een like of dislike zal result-eren in een statusupdate alsMijn Bibliotheek is gekop-peld.Je hoeft nog niet te zijnaangemeld voor Mijn Bib-liotheek om hier gebruikvan te maken. Wel begintde leenhistorie zich pas opde bouwen als je jezelf hebtaangemeld voor Mijn Biblio-theek.
 12. 12. WelkomstschermEen helder overzicht van devoordelen van Mijn Biblio-theek. De gebruiker heefteen keuze tussen Aan-melden of Inloggen.
 13. 13. InlogpaginaEen simpel inlogschermwaar de gebruiker moet in-loggen.
 14. 14. Registratiescherm
 15. 15. Hoofdpagina 4 1 2 31) Informatiestream:Likes, Recensies en me-dewerkersblogs vinden hunweg naar de Mijn Bibliotheekgebruiker.2) Verschillende ‘top’ lijsten.3) Persoonlijke informatie4) Boeken zoeken
 16. 16. Boekenpagina 11) Boekeninformatie.Je komt hier als de gebruiker 2op een boek heeft geklikt.(bijv. uit de lijstjes)2) RecensiesKunnen ook beoordelingenworden geleverd op boeken.Deze vormen van de samen-werking met Selexyz.
 17. 17. Social spaces Top 5 Auteur: Stephanie Meyer Titel: Twilight Uitgegeven: 2007 Auteur: Lauren Conrad Titel: L.A. Candy Uitgegeven: 2011 Auteur: Kenetia Paige Titel: Fearless Beauty Uitgegeven: 2007 Auteur: J.R.R. Tolkoen Titel: De Hobbit Uitgegeven: 1956 Auteur: Jane Page Titel: Fearless Beauty Uitgegeven: 2011 Top 5 Auteur: Stephanie Meyer Titel: Twilight Uitgegeven: 2007 Auteur: Lauren Conrad Titel: L.A. Candy Uitgegeven: 2011 Auteur: Kenetia Paige Titel: Fearless Beauty Uitgegeven: 2007 Auteur: J.R.R. Tolkoen Titel: De Hobbit Uitgegeven: 1956 Auteur: Jane Page Titel: Fearless Beauty Uitgegeven: 2011De door de Mijn Bibliotheekgebruikers verzamelde infor- Top 5 Auteur: Stephanie Meyer Titel: Twilightmatie en de informatie van de Uitgegeven: 2007 Auteur: Lauren Conrad Titel: L.A. Candy Uitgegeven: 2011inleverpunten en Facebook Auteur: Kenetia Paige Titel: Fearless Beauty Uitgegeven: 2007 Auteur: J.R.R. Tolkoen Titel: De Hobbitpalen word gebruikt om rel- Uitgegeven: 1956 Auteur: Jane Page Titel: Fearless Beauty Uitgegeven: 2011evante plekken in de biblio-theek in te richten.De top 5 word dagelijks upge-date door de bibliotheek me-dewerkers.Daarnaast heeft horeca ookeen plek zodat bezoekers eenbetere ervaring krijgen.
 18. 18. Koppeling Digitaal met Real Life Digitaal Wat? Uitingen Mijn Top 5 Real Bibliotheek Life Aanbevelingen Nieuwe boeken Like/DislikeKortom, een volledige inte-gratie van online en offline el-ementen in de bibliotheek.
 19. 19. Sociale Culturele Bibliotheek Mogelijkheden Ì Vermenging bibliotheek met horeca Ì Bibliotheek op basis van wat ‘in’ is. Dit is voor de bezoeker relevanter. Ì Socialer Ì Speelt in op gebruikers. Ì Mogelijkheid reserveren van social spaces. Ì In de toekomst van Mijn Bibliotheek naar Onze Bibliotheek.
 20. 20. Bedankt voor hetluisteren!

×