Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Multiculturele samenleving

2,682 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Multiculturele samenleving

 1. 1. Multiculturele samenleving
 2. 2. Multiculturele samenleving• Powerpoint op intranet bij ma2• Boek H1 blz 6 t/m 19• Aantekeningen maken niet noodzakelijk, mag wel• Alle begrippen moet je kennen en weten voor de toets (alle begrippen komen terug in het boek)
 3. 3. Agenda / leerdoelen• Migratie, emigratie, immigratie• Etnische groepen• Allochtoon of autochtoon• Opdracht• Cijfers en groei• Kenmerken multiculturele samenleving• Problemen van/in multiculturele samenleving• Huiswerk H1 alle opgaven• Afronding/terugkoppeling leerdoelen
 4. 4. Wat versta jij ondermulticulturele samenleving
 5. 5. Agenda / leerdoelen• Migratie, emigratie, immigratie• Etnische groepen• Allochtoon of autochtoon• Opdracht• Cijfers en groei• Kenmerken multiculturele samenleving• Problemen• Huiswerk H1 alle opgaven• Afronding/terugkoppeling leerdoelen
 6. 6. Migratie, emigratie, immigratie• Migratie =• Verhuizing van personen naar een ander woonadres in binnen- of buitenland
 7. 7. Migratie, emigratie, immigratie• Emigratie• Immigratie
 8. 8. Migratie, emigratie, immigratie• Vraag• Wat was in 2010 groter: de emigratie? 118.00 mensen de immigratie? 150.00 mensen
 9. 9. Agenda / leerdoelen• Migratie, emigratie, immigratie• Etnische groepen• Allochtoon of autochtoon• Opdracht• Cijfers en groei• Kenmerken multiculturele samenleving• Problemen van/in multiculturele samenleving• Huiswerk H1 alle opgaven• Afronding/terugkoppeling leerdoelen
 10. 10. Etnische groepen• Etnische groep = mensen die tot een andere bevolkingsgroep behoren• Groep deelt dezelfde kenmerken• Nationaliteit, geloof, geschiedenis, religie, taal, huidskleur
 11. 11. Etnische groepen Chinezen Zelfde nationaliteit Zelfde taal Delen zelfde geschiedenis Zelfde huidskleur Zelfde cultuur• Vraag: hoeveel nationaliteiten zijn er in Nederland?• 190 (waarvan in Amsterdam al 171)
 12. 12. Agenda / leerdoelen• Migratie, emigratie, immigratie• Etnische groepen• Allochtoon of autochtoon• Opdracht• Cijfers en groei• Kenmerken multiculturele samenleving• Problemen van/in multiculturele samenleving• Huiswerk H1 alle opgaven• Afronding/terugkoppeling leerdoelen
 13. 13. Allochtoon of autochtoon• Wanneer ben je allochtoon of autochtoon? – autochtoon – 1e generatie allochtoon – 2e generatie allochtoon – Westerse allochtoon – Niet-westerse allochtoon
 14. 14. Allochtoon of autochtoon• Autochtoon – Oorspronkelijke bewoners van een land – Beide ouders er geboren – Vaak ook voorouders – Voorbeeld: Dirk Kuijt / Wendy van Dijk / Arie Boomsma• Allochtoon – Zelf in ander land geboren, of – Minimaal één van de ouders in ander land geboren – Voorbeeld: Giovanni van Bronckhorst / Maxima / Ali B
 15. 15. Allochtoon of autochtoon• 1e generatie allochtoon – Zelf in het buitenland geboren• 2e generatie allochtoon – Zelf in Nederland geboren maar ouders in buitenland geboren
 16. 16. Allochtoon of autochtoon• Westerse allochtonen : Duitsland, Engeland, VS, Indonesië, Japan• Niet-westerse allochtonen: Afrika, Zuid-Amerika, Azië• Allochtoon = niet-westers!
 17. 17. Agenda / leerdoelen• Migratie, emigratie, immigratie• Etnische groepen• Allochtoon of autochtoon• Opdracht• Cijfers en groei• Kenmerken multiculturele samenleving• Problemen van/in multiculturele samenleving• Huiswerk H1 alle opgaven• Afronding/terugkoppeling leerdoelen
 18. 18. Opdracht• Opdracht allochtoon of autochtoon?• Individueel• Tijd: 5 minuten• Daarna klassikaal bespreken
 19. 19. Agenda / leerdoelen• Migratie, emigratie, immigratie• Etnische groepen• Allochtoon of autochtoon• Opdracht• Cijfers en groei• Kenmerken multiculturele samenleving• Problemen van/in multiculturele samenleving• Huiswerk H1 alle opgaven• Afronding/terugkoppeling leerdoelen
 20. 20. Cijfers en groei• Huidige situatie – Autochtoon 13.188.027 – Allochtoon 3.216.255• Volgens CBS in 2050 – Groei naar 29% allochtoon• Twee oorzaken – Immigratie groter dan emigratie – Allochtonen krijgen meer kinderen
 21. 21. Agenda / leerdoelen• Migratie, emigratie, immigratie• Etnische groepen• Allochtoon of autochtoon• Opdracht• Cijfers en groei• Kenmerken multiculturele samenleving• Problemen van/in multiculturele samenleving• Huiswerk H1 alle opgaven• Afronding/terugkoppeling leerdoelen
 22. 22. Kenmerken multiculturele samenlevingMulticulturele samenlevingSamenleving waarin naast de autochtone bevolkingverschillende etnische groepen leven dieoorspronkelijk uit een ander land komenMulticultureel = multi-etnisch?
 23. 23. Kenmerken multiculturele samenlevingMeest duidelijke kenmerken• Groepen hebben geen gezamenlijke geschiedenis• Meerdere geloofsrichtingen• Verschillende normen en waarden• Verschillende gewoonten
 24. 24. Kenmerken multiculturele samenleving
 25. 25. Agenda / leerdoelen• Migratie, emigratie, immigratie• Etnische groepen• Allochtoon of autochtoon• Opdracht• Cijfers en groei• Kenmerken multiculturele samenleving• Problemen van/in multiculturele samenleving• Huiswerk H1 alle opgaven• Afronding/terugkoppeling leerdoelen
 26. 26. Problemen van/in multiculturele samenleving• Ramzi Zerqane in Zonde van de Zendtijd - Multiculturele samenleving. - YouTube• Opdracht: welke problemen zijn er en/of herken je in het fragment
 27. 27. Problemen van/in multiculturele samenleving• Botsende culturen – Andere normen/waarden/gewoonten• Ongelijke kansen arbeidsmarkt• Discriminatie• Vooroordelen• Voorbeelden?
 28. 28. Agenda / leerdoelen• Migratie, emigratie, immigratie• Etnische groepen• Allochtoon of autochtoon• Opdracht• Cijfers en groei• Kenmerken multiculturele samenleving• Problemen van/in multiculturele samenleving• Huiswerk H1 alle opgaven• Afronding/terugkoppeling leerdoelen
 29. 29. Huiswerk• Voor komende les: – Alle opgaven maken van hoofdstuk 1
 30. 30. Agenda / leerdoelen• Migratie, emigratie, immigratie• Etnische groepen• Allochtoon of autochtoon• Opdracht• Cijfers en groei• Kenmerken multiculturele samenleving• Problemen van/in multiculturele samenleving• Huiswerk H1 alle opgaven• Afronding/terugkoppeling leerdoelen
 31. 31. Afronding/terugkoppeling• Migratie, emigratie, immigratie• Etnische groep• Allochtoon, autochtoon• Multiculturele samenleving• Kenmerken multiculturele samenleving
 32. 32. Volgende keer• Motieven emigratie en immigratie• Koloniën

×