Successfully reported this slideshow.

Presentatie Onze Energie

916 views

Published on

Presentatie Onze Energie, onderdeel scriptie Next Marketeer

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Presentatie Onze Energie

 1. 1. mei 2009 Onze Amsterdam Noord Energie Duurzame energie van en door bewoners
 2. 2. Inhoud <ul><li>Visie, Missie & Doelstellingen </li></ul><ul><li>Plannen Onze Energie </li></ul><ul><li>Uitstraling merk Onze Energie </li></ul><ul><li>Marketing & communicatieactiviteiten </li></ul><ul><li>Financiële onderbouwing </li></ul>Onze Amsterdam Noord Energie www.onzeenergie.nl
 3. 3. Visie, Missie & Doelstellingen <ul><li>Visie </li></ul><ul><li>Doelstelling 90% CO2 uitstoot reductie voor 2030 wordt niet gehaald </li></ul><ul><li>Belangrijk om NU initiatief te nemen en krachten te bundelen </li></ul><ul><li>Missie </li></ul><ul><li>Het snel en op grote schaal reduceren van onze CO2 uitstoot </li></ul><ul><li>Zorgen dat energie bereikbaar en betaalbaar blijft </li></ul><ul><li>Stimuleren om zoveel mogelijk energie duurzaam op te wekken </li></ul><ul><li>Doelstellingen </li></ul><ul><li>Minimaal 8.000 huishoudens in Amsterdam Noord voorzien van duurzame energie </li></ul><ul><li>Gelijk aan 20% huishoudens Stadsdeel Amsterdam Noord </li></ul><ul><li>In 2012 tenminste in 5 andere grote steden in Nederland een project </li></ul>Onze Amsterdam Noord Energie www.onzeenergie.nl
 4. 4. Plan Onze Energie <ul><li>Oprichting locale coöperatieve vereniging </li></ul><ul><li>100% duurzame energie op wekken, door plaatsing windmolens </li></ul><ul><li>Voor 8.000 huishoudens +/- 7 windmolens nodig </li></ul><ul><li>‘ Onze Energie’ is van en door de bewoners </li></ul><ul><li>Vaste lage prijs, met transparante opbouw prijs </li></ul><ul><li>Uitbesteden zoveel mogelijk (specialistische activiteiten) </li></ul><ul><li>Informatie- & wervingscampagne is belangrijk onderdeel plan </li></ul><ul><li>Core competence Onze Energie = Marketing & Communicatie </li></ul><ul><li>Uitrollen concept rest Nederland </li></ul>Onze Amsterdam Noord Energie www.onzeenergie.nl
 5. 5. Mogelijke locaties windmolens Amsterdam Noord <ul><li>19 locaties in principe geschikt plaatsing windmolens </li></ul><ul><li>Van de 19 locaties, is 80% eigendom van de gemeente </li></ul>Onze Amsterdam Noord Energie www.onzeenergie.nl Onderzocht door Ecofys 2008
 6. 6. Twee fasen plan Onze Energie <ul><li>Eerste fase </li></ul><ul><li>Ontwikkeling en plaatsing windmolenpark duurt ca 6-8 jaar </li></ul><ul><li>Starten met collectieve inkoop van groene stroom en gas </li></ul><ul><li>Door collectiviteit op korte termijn al voordeel*, +/- € 30,- p.j. </li></ul><ul><li>Leden krijgen aandeel in coöperatie en worden eigenaar </li></ul><ul><li>Leden betalen éénmalig € 50,- </li></ul><ul><li>Belangrijk is om zo veel mogelijk leden te werven. </li></ul><ul><li>Hoe meer leden, des te groter het voordeel </li></ul><ul><li>Informeren en betrekken bewoners bij plannen </li></ul><ul><li>* T.o.v. NUON standaard grijze stroom </li></ul>Onze Amsterdam Noord Energie www.onzeenergie.nl
 7. 7. Twee fasen plan Onze Energie <ul><li>Tweede fase </li></ul><ul><li>Inspraakrondes, aanpassen plannen, etc </li></ul><ul><li>Ontwikkelen van windmolenpark </li></ul><ul><li>Bestellen, plaatsen en in bedrijfstellen windmolenpark </li></ul><ul><li>Opgebouwde resultaat investeren in windmolenpark </li></ul><ul><li>Groene stroom voor een vaste lage prijs*, voordeel > € 150,- p.j </li></ul><ul><li>Het gas blijft Onze Energie inkopen </li></ul><ul><li>* Prijs kan pas bij afgifte vergunningen definitief bepaald worden </li></ul>Onze Amsterdam Noord Energie www.onzeenergie.nl
 8. 8. Uitstraling Onze Energie <ul><li>Het groene merk van en door de burger </li></ul><ul><li>Hoe meer mensen meedoen, hoe groter het resultaat en voordeel </li></ul><ul><li>Betrouwbare, toegankelijke uitstraling </li></ul><ul><li>Onze Energie is lokaal </li></ul><ul><li>Dient een maatschappelijk belang </li></ul><ul><li>Gegarandeerd 100% groen </li></ul>Onze Amsterdam Noord Energie www.onzeenergie.nl
 9. 9. Strategie <ul><li>Kernprobleem </li></ul><ul><li>Minimaal 20% v.d. huishoudens in A’dam Noord lid worden </li></ul><ul><li>Creëren draagvlak voor het plaatsen van windmolens </li></ul><ul><li>Stimuleren nieuwe Onze Energie projecten in Nederland </li></ul><ul><li>Strategische opties </li></ul><ul><li>Massa mediale campagne </li></ul><ul><li>One to one, one to group </li></ul><ul><li>Onze Energie Fan </li></ul>Onze Amsterdam Noord Energie www.onzeenergie.nl
 10. 10. Marketing & communicatieplan Onze Amsterdam Noord Energie www.onzeenergie.nl = Branding & Buzzing = Bonding Onze Amsterdam Noord Energie Awareness Informatie Interactie Sympathie Draagvlak Evaluatie Participatie Activatie Onze Energie participatie journey
 11. 11. Marketing & communicatieplan Onze Amsterdam Noord Energie www.onzeenergie.nl <ul><li>Awareness & informatie; </li></ul><ul><ul><li>Free publicity </li></ul></ul><ul><ul><li>Busreclame </li></ul></ul><ul><ul><li>Promo teams </li></ul></ul><ul><ul><li>E-maling </li></ul></ul><ul><ul><li>DM (participanten) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyves (adverteren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Website Onze Energie </li></ul></ul><ul><ul><li>You Tube </li></ul></ul><ul><ul><li>(Mond op mond) </li></ul></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><ul><li>Bekendheid genereren Onze Energie </li></ul></ul><ul><ul><li>Concept uitleggen </li></ul></ul><ul><ul><li>Informeren over plannen windmolenpark </li></ul></ul>
 12. 12. Marketing & communicatieplan Onze Amsterdam Noord Energie www.onzeenergie.nl <ul><li>Interactie & sympathie; </li></ul><ul><ul><li>Informatie-avonden </li></ul></ul><ul><ul><li>One to group </li></ul></ul><ul><ul><li>Promo teams </li></ul></ul><ul><ul><li>Website Onze Energie </li></ul></ul><ul><ul><li>Schoolpakketten </li></ul></ul><ul><ul><li>(Mond op mond) </li></ul></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><ul><li>Mensen betrekken bij concept en plannen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Transparantie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inspraak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Noodzaak </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Onze Energie een gezicht en een hart geven </li></ul></ul><ul><ul><li>Het delen van het gedachtengoed </li></ul></ul>
 13. 13. Marketing & communicatieplan Onze Amsterdam Noord Energie www.onzeenergie.nl <ul><li>Evaluatie & Participatie </li></ul><ul><ul><li>Website Onze Energie </li></ul></ul><ul><ul><li>Telefonische support </li></ul></ul><ul><ul><li>(Mond op mond) </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mailing </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyves pagina </li></ul></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><ul><li>Aanzetten & ondersteunen lid te worden </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevestiging keuze </li></ul></ul>
 14. 14. Marketing & communicatieplan Onze Amsterdam Noord Energie www.onzeenergie.nl <ul><li>Participatie & Activatie </li></ul><ul><ul><li>Website Onze Energie </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mailing </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyves pagina </li></ul></ul><ul><ul><li>Incentive </li></ul></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><ul><li>Onderhouden contact met leden </li></ul></ul><ul><ul><li>Leden informeren over proces (windparkontwikkeling) </li></ul></ul><ul><ul><li>Activatie stimuleren </li></ul></ul>
 15. 15. Financiële onderbouwing <ul><li>Opbouw aantal leden; </li></ul><ul><ul><li>1e jaar: 1.800 leden (5%) </li></ul></ul><ul><ul><li>2e jaar: 3.500 leden (9%) </li></ul></ul><ul><ul><li>3e jaar: 4.750 leden (12%) </li></ul></ul><ul><ul><li>4e jaar: 6.000 leden (15%) </li></ul></ul><ul><ul><li>5e jaar: 7.100 leden (18%) </li></ul></ul><ul><ul><li>6e jaar: 8.100 leden (20%) </li></ul></ul><ul><li>Brutowinst per lid = € 61,- per jaar </li></ul><ul><li>Ieder lid draagt eenmalig minimaal € 50,- t.b.v. de bouw van het EV </li></ul><ul><li>Begrote communicatie kosten per lid per jaar bedragen € 24,- </li></ul><ul><li>Kosten per lid in het eerste jaar € 221,- </li></ul><ul><li>Na 2 jaar draait de coöperatie break even </li></ul><ul><li>Na 6 jaar is het cumulatieve resultaat positief. </li></ul><ul><li>Een klant is binnen 1 jaar rendabel </li></ul>Onze Amsterdam Noord Energie www.onzeenergie.nl
 16. 16. Vragen? Onze Amsterdam Noord Energie www.onzeenergie.nl

×