Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El sector terciari

143 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El sector terciari

 1. 1. EL SECTOR TERCIARISergi AlgarraNil FernándezMarc LaraGerard Torres
 2. 2. QUÈ ÉS? Es el sector que comprèn les activitats destinadesa un bé per a la societat, un exemple clar nés elturisme..
 3. 3. TIPUS (TIPUS/XARXES) Superior o quaternari: és el conjunt de activitatsrelacionades amb la tècnica i la ciència. Banal: és el tipus dedicat a activitats que nonecessiten una gran preparació.
 4. 4. EL COMERÇ És la intercanvi de béns i serveis. Dos tipus:-Interior: dins de les fronteres d’en Estat.-Venda a l’engròs: quan es compradirectament al productor per després vendre-les.-Venda al detall: està en contacte directe ambel consumidor.-Exterior: és el que es fa amb uns altres països
 5. 5. SANITAT
 6. 6. TRANSPORT Serveis que presenten els mitjans de transport. 3tipus:- Transport terrestre: es fan per carretera utilitzatper desplaçar-se les persones i mercaderies pocpesants. I per ferrocarril utilitzat per desplaçartan persones com mercaderies pesants.- Transport naval: transport marítim i fluvialutilitzat per transportar gran quantitat demercaderies a llarga distància. 90% del comerçes fa per aquesta via.
 7. 7. TRANSPORT- Transport aeri: es destina al trasllat depassatgers i mercaderia de poc volum. Aquesttransport es un dels més ràpids.
 8. 8. SERVEIS Un servei es l’acte de servir.Els serveis publics son aquells que fa l’estat, ambtreballadors estatals i entitats socialsEls serveis privats serveixen per obtenir un beneficieconomic i son serveis per a empreses privades.
 9. 9. TURISME Diferents tipus: de sol i platja, de muntanya, rural,cultural,... El turisme comporta una millora en:Infraestructures de transport i desenvolupament demolts serveis relacionats amb els desplaçaments.Impulsa l’activitat econòmica. Inconvenients:Alteració del medi ambient, contaminació, soroll,escombraries,... Principals destinacions turístiques:Mediterrani, Amèrica del Nord, Europa i Àsia Oriental.
 10. 10. SERVEIS COMUNICACIÓ IINFORMACIÓ La informacio es qualsevol missatge que ensamplia coneixaments i l’intercanvi de informacio esla comunicacio. La comuncacio ja pot ser per internet, radio,premsao televisio. Els sector dels mitjans de comunicaciotenen molt poder ja que ens comuniquen el quepassa i sense ells ens perdiem.
 11. 11. SERVEIS COMUNICACIÓ IINFORMACIÓ. El sector informatic: l’era d’internet. La revolucio de la informacio va començar amitjans del segle pasat quan van començar aapareixer ordinadors i altres aparels electronics queens informaven molt rapidament, pero no mumesens informavem si no que tambe ens podiementretende.

×