Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Zdolny na jezykach Marcin Stanowski (WCIES)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 36 Ad

More Related Content

More from Marcin Stanowski (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Zdolny na jezykach Marcin Stanowski (WCIES)

 1. 1. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zdolny na językach marcin.stanowski@wcies.edu.pl
 2. 2. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa - Jak rozpoznać talent? Praktyka i teoria. - Zdolny to znaczy jaki? Charakterystyka. - Uczeń zdolny - trudny? Rozwiązania. - Zdolny bez osiągnięć? Tajemnicze SNO. - Jak pracować? Formy, techniki, zadania. - Jak pracować? Aspekty psychologiczne.
 3. 3. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zdolny z 3 perspektyw •W opinii rodziców jest to dziecko "mądre", grzeczne, bezbłędnie recytujące wierszyki i ładnie rysujące. •W opinii nauczyciela to uczeń , który się dobrze uczy, ma osiągnięcia szkolne, jest grzeczny. Nie zadaje trudnych pytań, nie kłamie. •W opinii rówieśników to "kujon" w grubych okularach, bez przyjaciół i bez żadnego "drygu" do sportu.
 4. 4. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa
 5. 5. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Co to znaczy „zdolny na językach”? Zdolny językowo Zdolny z innych przedmiotów
 6. 6. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa UCZEŃ ZDOLNY - ROZUMIENIE PSYCHOLOGICZNE • Ma wysoki iloraz inteligencji, • Duże osiągnięcia, • Wysoki poziom twórczy, • Charakteryzuje go niepokój poznawczy, • Odrywa się od utartych schematów, potrafi znaleźć się w nowej sytuacji, • Ma pomysły nowych rozwiązań starych problemów • Nie boi się nowych rzeczy
 7. 7. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Jakie cechy Twoim zdaniem posiada uczeń uzdolniony językowo?
 8. 8. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Jak znaleźć? • obserwacja • wywiad • testy predyspozycji • ze wskazania innych nauczycieli • analiza prac • opinia poradni/ psychologa/ pedagoga
 9. 9. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Studium przypadku • Dwoje uczniów (native) na poziomie C1+ j. angielskiego – J + T • Uczeń dobry ze wszystkiego – P • Uczennica uzdolniona językowo - A
 10. 10. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Typowe trudności ze „zdolnymi” Jakie?
 11. 11. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Nieuchwytna edukacyjna wartość dodana • poziom na wejściu/ wyjściu • ocenianie kształtujące • portfolio
 12. 12. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Silna osobowość
 13. 13. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Wysoki poziom językowy
 14. 14. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Wysoki poziom wiedzy/ intelektualny
 15. 15. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Wysoka pewność siebie
 16. 16. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zdolny leń – nasza decyzja? Nie robimy nic Robimy coś Analizujemy przyczyny: • brak motywacji - z czego wynika? • brak zasobów? Reagujemy. • Motywujemy • Pomagamy znaleźć zasoby.
 17. 17. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Kierunki rozwoju „zdolnego językowo” • Zwiększamy zakres struktur • Poszerzamy zakres słownictwa • Pogłębiamy zrozumienie skomplikowanych treści w języku obcym • Pobudzamy do podejmowania nowych aktywności
 18. 18. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Wzbogacanie • przystosowanie nauczania do możliwości intelektualnych, • zwiększamy intensywność pracy ucznia: – poszerzamy zakres wiedzy (wzbogacanie pionowe), – dostarczamy w trakcie nauki większej liczby zadań o tym samym poziomie trudności (wzbogacanie poziome)
 19. 19. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Akceleracja • wcześniejsze rozpoczynanie nauki, • przeskakiwania klas, • szybsze przerabianie materiału, • system nauczania bezklasowego, • wcześniejsze kończenie szkoły i przechodzenie na następny szczebel nauczania.
 20. 20. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Metody pracy • PBL • TBL • CLIL • Tutoring • Doradztwo • Konsultacje
 21. 21. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Typowo językowe aktywności rozwijające zdolności
 22. 22. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Podwójne znaczenie
 23. 23. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Myślenie krytyczne • opinia/fakt • praca ze źródłami • błędy logiczne • fake news • analiza treści
 24. 24. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Język akademicki • eksperymenty • raporty • publikacje
 25. 25. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Olimpiady
 26. 26. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Konkursy
 27. 27. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Praca projektowa
 28. 28. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Praca z zadaniem/ problemem (podejście zadaniowe) • pre-task • task • post-task
 29. 29. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Aspekty psychologiczne • Carol Dweck – growth mindset – fixed mindset - jak chwalić? • Style poznawcze – czy uwzględniać? • Motywacja wewnętrzna/ zewnętrzna? • Strefa najbliższego rozwoju (Wygotski)
 30. 30. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Syndrom nieadekwatnych osiągnięć • Osobowość • Rodzina • Szkoła
 31. 31. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa
 32. 32. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa
 33. 33. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Podpowiadamy • Obóz językowy/ naukowy • Wymiana uczniowska • Literatura • Konkursy • MOOC
 34. 34. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Angażujemy - Udział w Kole Języka angielskiego. - Dostarczenie dodatkowych materiałów do pracy własnej. - Udzielanie pomocy koleżeńskiej. - Powierzanie odpowiedzialnych ról (asystent, lider). - Prowadzenie fragmentów lekcji. - Tworzenie takich sytuacji dydaktycznych, które będą dla ucznia wyzwaniem i źródłem satysfakcji. - Poszerzenie zainteresowań i umiejętności ucznia poprzez udział w przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych.
 35. 35. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa - Indywidualizacja procesu dydaktycznego podczas zajęć edukacyjnych poszerzenie treści, wzbogacenie. - Wymiana spostrzeżeń z radą pedagogiczną. - Promowanie ucznia i jego osiągnięć na terenie szkoły i poza nią ( np. strona internetowa szkoły, wyniki w konkursach, zdjęcia itp. )
 36. 36. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Dziękuję za uwagę marcin.stanowski@wcies.edu.pl

×