Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zdolny na jezykach Marcin Stanowski (WCIES)

88 views

Published on

Uczeń zdolny na lekcji języka obcego

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zdolny na jezykach Marcin Stanowski (WCIES)

 1. 1. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zdolny na językach marcin.stanowski@wcies.edu.pl
 2. 2. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa - Jak rozpoznać talent? Praktyka i teoria. - Zdolny to znaczy jaki? Charakterystyka. - Uczeń zdolny - trudny? Rozwiązania. - Zdolny bez osiągnięć? Tajemnicze SNO. - Jak pracować? Formy, techniki, zadania. - Jak pracować? Aspekty psychologiczne.
 3. 3. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zdolny z 3 perspektyw •W opinii rodziców jest to dziecko "mądre", grzeczne, bezbłędnie recytujące wierszyki i ładnie rysujące. •W opinii nauczyciela to uczeń , który się dobrze uczy, ma osiągnięcia szkolne, jest grzeczny. Nie zadaje trudnych pytań, nie kłamie. •W opinii rówieśników to "kujon" w grubych okularach, bez przyjaciół i bez żadnego "drygu" do sportu.
 4. 4. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa
 5. 5. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Co to znaczy „zdolny na językach”? Zdolny językowo Zdolny z innych przedmiotów
 6. 6. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa UCZEŃ ZDOLNY - ROZUMIENIE PSYCHOLOGICZNE • Ma wysoki iloraz inteligencji, • Duże osiągnięcia, • Wysoki poziom twórczy, • Charakteryzuje go niepokój poznawczy, • Odrywa się od utartych schematów, potrafi znaleźć się w nowej sytuacji, • Ma pomysły nowych rozwiązań starych problemów • Nie boi się nowych rzeczy
 7. 7. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Jakie cechy Twoim zdaniem posiada uczeń uzdolniony językowo?
 8. 8. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Jak znaleźć? • obserwacja • wywiad • testy predyspozycji • ze wskazania innych nauczycieli • analiza prac • opinia poradni/ psychologa/ pedagoga
 9. 9. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Studium przypadku • Dwoje uczniów (native) na poziomie C1+ j. angielskiego – J + T • Uczeń dobry ze wszystkiego – P • Uczennica uzdolniona językowo - A
 10. 10. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Typowe trudności ze „zdolnymi” Jakie?
 11. 11. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Nieuchwytna edukacyjna wartość dodana • poziom na wejściu/ wyjściu • ocenianie kształtujące • portfolio
 12. 12. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Silna osobowość
 13. 13. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Wysoki poziom językowy
 14. 14. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Wysoki poziom wiedzy/ intelektualny
 15. 15. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Wysoka pewność siebie
 16. 16. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zdolny leń – nasza decyzja? Nie robimy nic Robimy coś Analizujemy przyczyny: • brak motywacji - z czego wynika? • brak zasobów? Reagujemy. • Motywujemy • Pomagamy znaleźć zasoby.
 17. 17. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Kierunki rozwoju „zdolnego językowo” • Zwiększamy zakres struktur • Poszerzamy zakres słownictwa • Pogłębiamy zrozumienie skomplikowanych treści w języku obcym • Pobudzamy do podejmowania nowych aktywności
 18. 18. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Wzbogacanie • przystosowanie nauczania do możliwości intelektualnych, • zwiększamy intensywność pracy ucznia: – poszerzamy zakres wiedzy (wzbogacanie pionowe), – dostarczamy w trakcie nauki większej liczby zadań o tym samym poziomie trudności (wzbogacanie poziome)
 19. 19. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Akceleracja • wcześniejsze rozpoczynanie nauki, • przeskakiwania klas, • szybsze przerabianie materiału, • system nauczania bezklasowego, • wcześniejsze kończenie szkoły i przechodzenie na następny szczebel nauczania.
 20. 20. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Metody pracy • PBL • TBL • CLIL • Tutoring • Doradztwo • Konsultacje
 21. 21. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Typowo językowe aktywności rozwijające zdolności
 22. 22. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Podwójne znaczenie
 23. 23. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Myślenie krytyczne • opinia/fakt • praca ze źródłami • błędy logiczne • fake news • analiza treści
 24. 24. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Język akademicki • eksperymenty • raporty • publikacje
 25. 25. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Olimpiady
 26. 26. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Konkursy
 27. 27. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Praca projektowa
 28. 28. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Praca z zadaniem/ problemem (podejście zadaniowe) • pre-task • task • post-task
 29. 29. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Aspekty psychologiczne • Carol Dweck – growth mindset – fixed mindset - jak chwalić? • Style poznawcze – czy uwzględniać? • Motywacja wewnętrzna/ zewnętrzna? • Strefa najbliższego rozwoju (Wygotski)
 30. 30. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Syndrom nieadekwatnych osiągnięć • Osobowość • Rodzina • Szkoła
 31. 31. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa
 32. 32. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa
 33. 33. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Podpowiadamy • Obóz językowy/ naukowy • Wymiana uczniowska • Literatura • Konkursy • MOOC
 34. 34. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Angażujemy - Udział w Kole Języka angielskiego. - Dostarczenie dodatkowych materiałów do pracy własnej. - Udzielanie pomocy koleżeńskiej. - Powierzanie odpowiedzialnych ról (asystent, lider). - Prowadzenie fragmentów lekcji. - Tworzenie takich sytuacji dydaktycznych, które będą dla ucznia wyzwaniem i źródłem satysfakcji. - Poszerzenie zainteresowań i umiejętności ucznia poprzez udział w przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych.
 35. 35. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa - Indywidualizacja procesu dydaktycznego podczas zajęć edukacyjnych poszerzenie treści, wzbogacenie. - Wymiana spostrzeżeń z radą pedagogiczną. - Promowanie ucznia i jego osiągnięć na terenie szkoły i poza nią ( np. strona internetowa szkoły, wyniki w konkursach, zdjęcia itp. )
 36. 36. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Dziękuję za uwagę marcin.stanowski@wcies.edu.pl

×